Puslapis 11 iš 23ANKSTESNISKITAS

Priderinkite savo įrankių juostas ir meniu

Meniu „Failas“, perkeliamo į meniu „Rodymas“, padėtis

Pav. 1  Meniu Failas (File) perkėlimas.
1 paaiškinimas Atidarykite dialogo langą Tinkinimas (Customize).
2 paaiškinimas Spustelėkite meniu Failas (File).
3 paaiškinimas Perkelkite jį į naują vietą. Įterpimo taškas žymimas I formos žyma.

Mygtuko Iškirpti kopijavimas

Pav. 2  Mygtuko Iškirpti (Cut) kopijavimas, kad jis būtų tarp mygtukų Formato teptukas (Format Painter) ir Anuliuoti (Undo) ir liktų įprastinėje savo padėtyje.

Jei norite perkelti (ar nukopijuoti) formatavimo komandą iš jos įprastinės vietos meniu Formatavimas (Format) arba įrankių juostoje Formatavimas (Formatting) į meniu Žinynas (Help), galite tai padaryti. Tai, žinoma, nėra pati geriausia vieta, joms talpinti, tačiau objektus galite perkelti ar kopijuoti kur tik panorėsite.

Meniu, komandos ar mygtuko perkėlimas     Kai atidarytas dialogo langas Tinkinimas (Customize), spustelėkite dialogo lango išorėje, tiesiog ant meniu, įrankių juostos ar mygtuko, kurį norite perkelti ir nuvilkite jį pageidaujamą vietą.

Kaip matote 1 paveikslėlyje, perkelti pasirinktas elementas pažymimas juodu vientisu rėmeliu. Įterpimo taškas pažymimas juoda I formos žyma, kuri gali būti vertikali arba horizontali. Velkant rodyklė pažymima pilku stačiakampiu; taip nurodoma, kad kažką keliate.

Meniu, komandos ar mygtuko kopijavimas     Objektus kopijuoti yra labai nesudėtinga. Kai dialogo langas Tinkinimas (Customize) atidarytas, pasirinkite kopijuoti norimą elementą ir nuspauskite CTRL klavišą, kai kelsite naują elementą į pageidaujamą vietą. Kaip matote 2 paveikslėlyje, kopijuojant, įterpimo taškas vėl pažymimas juoda I formos žyma, o rodyklė pakeičiama pilku stačiakampiu su pliuso (+) ženklu  – tai reiškia, kad mygtuką kopijuojate, o ne perkeliate.

Puslapis 11 iš 23ANKSTESNISKITAS