„Microsoft Office Word“ spartieji klaviatūros klavišai

Šioje žinyno temoje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų išdėstymų klavišai nebūtinai atitinka JAV klaviatūros klavišus.

Programos „Microsoft Word“ žinyne aprašytose sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose vienu metu turite paspausti du ar daugiau klavišų, klavišų pavadinimai yra atskirti pliuso ženklu (+) „Microsoft Office Word 2007“ žinyne. Sparčiųjų klavišų kombinacijos, kuriose klavišai spaudžiami vienas po kito, klavišų pavadinimai atskirti kableliu (,).

Jei norite šią temą išsispausdinti, paspauskite mygtuką TAB, kad pasirinktumėte Rodyti viską, paspauskite ENTER, paskui paspauskite CTRL+P.

Šiame straipsnyje


„Microsoft Office“ pagrindinės funkcijos

RodytiRodyti ir naudoti langus

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti kitą langą. ALT+TAB
Perjungti ankstesnį langą. ALT+SHIFT+TAB
Uždaryti aktyvų langą. CTRL+W arba CTRL+F4
Atkurti aktyvaus lango dydį jį maksimizavus. ALT+F5
Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (pagal laikrodžio rodyklę). Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus. F6
Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę). SHIFT+F6
Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai. CTRL+F6
Perjungti ankstesnį langą. CTRL+SHIFT+F6
Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą. CTRL+F10
Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį. PRINT SCREEN
Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį. ALT+PRINT SCREEN

RodytiNaudoti dialogų langus

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Grįžti iš atidaryto dialogo lango į dialogo langų dokumentą, pvz., Rasti ir pakeisti, kuris palaiko šį veiksmą. ALT+F6
Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės. TAB
Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės. SHIFT+TAB
Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange CTRL+TAB
Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange CTRL+SHIFT+TAB
Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje. Rodyklių klavišai
Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę. Tarpo klavišas
Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę. ALT+ parinktyje pabraukta raidė
Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą. ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Pažymėti parinktį išplečiamajame sąraše. Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše
Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą. ESC
Vykdyti pasirinktą komandą. ENTER

RodytiNaudoti redagavimo laukus dialogų languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į įrašo pradžią. HOME
Pereiti į įrašo pabaigą. END
Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę. RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į kairę. SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę. SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į kairę. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į dešinę. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios. SHIFT+HOME
Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos. SHIFT+END

RodytiNaudoti dialogo langus Atidaryti ir Įrašyti kaip

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti dialogo langą Atidaryti. CTRL+F12 arba CTRL+0
Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip. F12
Eiti į ankstesnį aplanką. Mygtuko vaizdas ALT+1
Vienu lygiu aukščiau Mygtuko vaizdas mygtukas: atidaryti aplanką, esantį vienu lygiu aukščiau už atidarytą aplanką. ALT+2
Naikinti Mygtuko vaizdas mygtukas: naikinti pasirinktą aplanką ar failą. DELETE
Kurti naują aplanką Mygtuko vaizdas mygtukas: kurti naują aplanką. ALT+4
Rodiniai Mygtuko vaizdas mygtukas: perjungti galimus aplanko rodinius. ALT+5
Rodyti pažymėto elemento laikinąjį meniu, pvz., aplanko ar failo. SHIFT+F10
Judėti tarp dialogo lango parinkčių ar sričių TAB
Atidaryti sąrašą Kur ieškoti. F4 arba ALT+I arba ALT+Y
Atnaujinti failų sąrašą. F5

RodytiAnuliuoti ir pakartoti veiksmus

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atšaukti veiksmą. ESC
Anuliuoti veiksmą. CTRL+Z
Pakartoti veiksmą. CTRL+Y

RodytiPasiekti ir naudoti užduočių sritis ir galerijas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities. (Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.) F6
Kai meniu aktyvus, pereiti į užduočių sritį. (Gali tekti paspausti klavišus CTRL+TAB daugiau nei vieną kartą.) CTRL+TAB
Kai užduočių sritis yra aktyvi, pažymėkite kitą arba ankstesnę užduočių srities parinktį. TAB arba SHIFT+TAB
Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį. CTRL+tarpo klavišas
Atlikti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui. Tarpo klavišas arba ENTER
Atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu. SHIFT+F10
Pasirinkti pirmą arba paskutinį galerijos elementą. HOME arba END
Slenkama aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše. PAGE UP arba PAGE DOWN

Uždaryti užduočių sritį

 1. Norėdami pereiti į užduočių sritį, paspauskite F6, jei reikia.
 2. Paspauskite CTRL+tarpo klavišą.
 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.

Perkelti užduočių sritį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.
 2. Paspauskite CTRL+tarpo klavišą.
 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Perkelti ir spauskite klavišą ENTER.
 4. Rodyklių klavišais perkelkite užduočių sritį ir spauskite ENTER.

Keisti užduočių srities dydį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.
 2. Paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠĄ.
 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Dydis ir spauskite klavišą ENTER.
 4. Rodyklių klavišais keiskite užduočių srities dydį ir spauskite ENTER.

RodytiPasiekti ir naudoti intelektualiąsias žymes

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti pasirinkto elemento laikinąjį meniu. SHIFT+F10
Rodyti intelektualiosios žymės arba mygtuko Automatinės taisos parinktysMygtuko vaizdas, arba mygtuko Įklijavimo parinktysMygtuko vaizdas meniu arba pranešimą. Jei yra daugiau negu viena intelektualioji žymė, perjungti kitą intelektualiąją žymę ir rodyti jos meniu arba pranešimą. ALT+SHIFT+F10
Pasirinkti kitą intelektualiosios žymės meniu elementą. RODYKLĖ ŽEMYN
Pasirinkti ankstesnį intelektualiosios žymės meniu elementą. RODYKLĖ AUKŠTYN
Atlikti veiksmą su pasirinktu intelektualiosios žymės meniu elementu. ENTER
Uždaryti intelektualiosios žymės meniu arba pranešimą. ESC

Patarimai

 • Galite paprašyti, kad jus įspėtų garso signalu, kai atsiras intelektualioji žymė. Norint girdėti garso signalus reikalinga garso plokštė. Taip pat jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „Microsoft Office Sounds“.
 • Jei neturite prieigos prie žiniatinklio, galite atsisiųsti „Microsoft Office Sounds“ iš „Microsoft Office Online“ tinklalapio. Įdiegę garso failus, „Microsoft Office Access 2007“, „Microsoft Office Excel 2007“, „Microsoft Office PowerPoint 2007“ arba „Microsoft Office Word 2007“ atlikite šiuos veiksmus:
  1. Paspauskite ALT+F norėdami atidaryti meniu „Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko vaizdas, tada paspauskite I norėdami atidaryti Programa Parinktys.
  2. Paspauskite A norėdami pasirinkti Išsamiau, tada paspauskite TAB norėdami pereiti į Išplėstines parinktis, skirtas dirbti su Programa .
  3. Dukart paspauskite ALT+S, kad pasirinktumėte žymės langelį Suteikti grįžtamąjį ryšį garsu, esantį po Bendri, ir paspauskite TARPO KLAVIŠĄ.
  4. Kelis kartus paspauskite TAB norėdami pasirinkti Gerai, tada paspauskite ENTER.

 Pastaba   Kai pažymite arba išvalote šį žymės langelį, parametras turės įtakos visoms „Office“ programoms, palaikančioms garsą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Juostelės „Office Fluent“ naršymas

RodytiKaip pasiekti bet kurią komandą keliais klavišų paspaudimais

 Pastaba   Juostelė yra „„Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja“ komponentas.

Sparčiųjų klavišų sekos leidžia greitai naudoti komandą paspaudus kelis klavišus, neatsižvelgiant į tai, kurioje programos vietoje esate. Kiekvieną „Office Word 2007“ komandą galima lengvai pasiekti naudojant sparčiųjų klavišų seką. Daugumą komandų galima pasiekti naudojant nuo dviejų iki penkių klavišų paspaudimų. Norėdami naudoti sparčiųjų klavišų seką:

 1. Paspauskite ALT.

Klavišų patarimai rodomi virš kiekvienos savybės, galimos esamame rodinyje.

Juostelė su rodomais klavišų patarimais

Aukščiau pateiktas paveikslėlis paimtas iš Mokymai apie „Microsoft Office Online“.

 1. Paspauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš savybės, kurią norite naudoti.
 2. Atsižvelgiant į tai, kurią raidę paspausite, jums gali būti parodyti papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei aktyvus skirtukas Vietos, o jūs paspausite I, bus rodomas skirtukas Įterpti ir šio skirtuko grupių klavišų patarimai.
 3. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos arba valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirma reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę.

 Pastaba   Norėdami atšaukti veiksmą, kurį atliekate ir paslėpti klavišų patarimus, paspauskite ALT.

RodytiKaip pakeisti įvesties klaviatūra vietą nenaudojant pelės

Kitas būdas naudoti klaviatūrą dirbant programomis, turinčiomis juostelę „Office Fluent“, yra keisti įvesties vietą tarp skirtukų ir komandų, kol rasite norimą funkciją. Šioje lentelėje pateikiama būdų, kaip keisti klaviatūros įvesties vietą nenaudojant pelės.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų seką. ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti sparčiųjų klavišų seką, dar kartą paspauskite vieną iš šių mygtukų.
Pereiti į kitą juostelės skirtuką. Naudodami F10 pasirinkite aktyvų skirtuką, tada spauskite RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN.
Slėpti arba rodyti juostelę. CTRL+F1
Rodyti pasirinktos komandos laikinąjį meniu. SHIFT+F10

Perkelti įvesties klaviatūra vietą ir pasirinkti šias lango sritis:

 • Aktyvų juostos skirtuką
 • Bet kurią atidarytą užduočių sritį
 • Lango apačioje esančią būsenos juostą
 • Savo dokumentą
F6
Perkelti įvesties klaviatūra vietą į kiekvieną juostelės komandą pirmyn arba atgal. TAB arba SHIFT+TAB
Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn po juostelės elementus. RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį. Tarpo klavišas arba ENTER
Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją. Tarpo klavišas arba ENTER
Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, kad galėtumėte keisti reikšmę. ENTER
Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir grąžinti įvesties klaviatūra vietą į dokumentą. ENTER
Gauti pagalbos dėl pasirinktos juostelės komandos ar valdiklio. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, bus rodoma bendra žinyno tema apie programą.) F1

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

„Microsoft Office Word“ greitoji nuoroda

RodytiĮprastos užduotys atliekamos „Microsoft Office Word“

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Sukurti neperkeliamą tarpą. CTRL+SHIFT+tarpo klavišas
Sukurti nekeliamą brūkšnelį. CTRL+BRŪKŠNELIS
Paryškinti raides. CTRL+B
Pakreipti raides. CTRL+I
Pabraukti raides. CTRL+U
Mažinti šrifto dydį viena reikšme. CTRL+SHIFT+<
Didinti šrifto dydį viena reikšme. CTRL+SHIFT+>
Mažinti šrifto dydį 1 tašku. CTRL+[
Didinti šrifto dydį 1 tašku. CTRL+]
Šalinti pastraipos ar simbolio formatavimą. CTRL+tarpo klavišas
Kopijuoti pažymėtą tekstą ar objektą. CTRL+C
Iškirpti pažymėtą tekstą ar objektą. CTRL+X
Įklijuoti tekstą ar objektą. CTRL+V
Įklijuoti specialų CTRL+ALT+V
Įklijuoti tik formatavimą CTRL+SHIFT+V
Anuliuoti paskutinį veiksmą. CTRL+Z
Pakartoti paskutinį veiksmą. CTRL+Y
Atidaryti dialogo langą Spaudos ženklų apskaita. CTRL+SHIFT+G

Darbas su dokumentais ir tinklalapiais

RodytiSukurti, peržiūrėti ir įrašyti dokumentus

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Sukurti naują to paties tipo, kaip dabartinis ar naujausias dokumentas, dokumentą. CTRL+N
Atidaryti dokumentą. CTRL+O
Uždaryti dokumentą. CTRL+W
Padalinti dokumento langą. ALT+CTRL+S
Pašalinti dokumento lango padalijimą. ALT+SHIFT+C
Įrašyti dokumentą. CTRL+S

RodytiIeškoti, keisti ir naršyti tekste

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rasti tekstą, formatavimą ir specialius elementus. CTRL+F
Kartoti paiešką (uždarius langą Rasti ir pakeisti). ALT+CTRL+Y
Keisti tekstą, specialų formatavimą ir specialius elementus. CTRL+H
Pereiti į puslapį, žymelę, puslapio išnašą, lentelę, komentarą, grafinį elementą ar kitą vietą dokumente. CTRL+G
Persijungti tarp keturių paskutinių redaguotų vietų. ALT+CTRL+Z
Atidaryti naršymo parinkčių sąrašą. Norėdami pažymėti parinktį, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER, kad galėtumėte naudodami pažymėtą parinktį naršyti dokumentą. ALT+CTRL+HOME
Pereiti į ankstesnę redagavimo vietą. CTRL+PAGE UP
Pereiti į kitą redagavimo vietą. CTRL+PAGE DOWN

RodytiPersijungti į kitą rodinį

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Persijungti į spaudinio maketo rodinį. ALT+CTRL+P
Persijungti į struktūros rodinį. ALT+CTRL+O
Persijungti į juodraščio rodinį. ALT+CTRL+N

RodytiStruktūros rodinys

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Didinti pastraipą. ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Mažinti pastraipą. ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Mažinti pagrindinį tekstą. CTRL+SHIFT+N
Perkelti pažymėtas pastraipas į viršų. ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Perkelti pažymėtas pastraipas žemyn. ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Išplėsti tekstą po antrašte. ALT+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Sutraukti tekstą po antrašte. ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS
Išplėsti ar sutraukti visą tekstą ar antraštes. ALT+SHIFT+A
Slėpti arba rodyti simbolių formatavimą. Dešinysis pasvirasis brūkšnys (/) skaičių klaviatūroje
Rodyti pirmą pagrindinio teksto eilutę arba visą pagrindinį tekstą. ALT+SHIFT+L
Visas antraštes rodyti stiliumi Antraštė 1. ALT+SHIFT+1
Rodyti visas antraštes iki Antraštės n. ALT+SHIFT+n
Įterpti tabuliacijos simbolį. CTRL+TAB

RodytiSpausdinti ir peržiūrėti dokumentus

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Spausdinti dokumentą. CTRL+P
Įjungti arba išjungti spaudinio peržiūrą. ALT+CTRL+I
Padidinus vaizdą judėti peržiūros lape. Rodyklių klavišai
Sumažinus vaizdą pereiti į kitą peržiūros puslapį. PAGE UP arba PAGE DOWN
Sumažinus vaizdą pereiti į pirmąjį peržiūros puslapį. CTRL+HOME
Sumažinus vaizdą pereiti į paskutinį peržiūros puslapį. CTRL+END

RodytiPeržiūrėti dokumentus

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įterpti komentarą. ALT+CTRL+M
Įjungti arba išjungti keitimų sekimą. CTRL+SHIFT+E
Uždaryti Peržiūros sritį, jeigu ji atidaryta. ALT+SHIFT+C

RodytiSkaitymo visame ekrane rodinys

 Pastaba   Kai kurie ekrano skaitytuvai gali būti nesuderinami su skaitymo visame ekrane rodiniu.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į dokumento pradžią. HOME
Pereiti į dokumento pabaigą. END
Pereiti į puslapį n. n, ENTER
Išeiti iš skaitymo maketo rodinio. ESC

RodytiNuorodos, puslapio išnašos ir dokumento išnašos

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pažymėti turinio įrašą. ALT+SHIFT+O
Pažymėti literatūros sąrašo įrašą. ALT+SHIFT+I
Pažymėti rodyklės įrašą. ALT+SHIFT+X
Įterpti puslapio išnašą. ALT+CTRL+F
Įterpti dokumento išnašą. ALT+CTRL+D

RodytiDirbti su tinklalapiais

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įterpti hipersaitą. CTRL+K
Pereiti į ankstesnį puslapį. ALT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti į paskesnį puslapį. ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Atnaujinti. F9

Redaguoti ir perkelti tekstą ir grafinius objektus

RodytiNaikinti tekstą ir grafinius objektus.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Ištrina vieną simbolį kairėn. BACKSPACE
Ištrina vieną žodį kairėn. CTRL+BACKSPACE
Ištrina vieną simbolį dešinėn. DELETE
Ištrina vieną žodį dešinėn. CTRL+DELETE
Iškerpa pažymėtą tekstą į „Office“ mainų sritį. CTRL+X
Anuliuoti paskutinį veiksmą. CTRL+Z
Iškirpti į Smeigtuką. CTRL+F3

RodytiKopijuoti bei perkelti tekstą ir grafikos objektus

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti „Office“ mainų sritį Norėdami pereiti į skirtuką Vietos, paspauskite ALT+H, tada paspauskite F ir O.
Kopijuoti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį. CTRL+C
Iškirpti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį. CTRL+X
Įklijuoti naujausią priedą į „Office“ mainų sritį. CTRL+V
Vieną kartą perkelti tekstą ar grafinius objektus. F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą ENTER)
Vieną kartą kopijuoti tekstą ar grafinius objektus. SHIFT+F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą ENTER)
Kai pasirinktas tekstas arba objektas, atidaryti dialogo langą Kurti naują kūrimo bloką. ALT+F3
Kai kūrimo blokas , pavyzdžiui, SmartArt grafinis elementas , pasirinktas, rodyti su juo susietą laikinąjį meniu. SHIFT+F10
Iškirpti į Smeigtuką. CTRL+F3
Įklijuoti Smeigtuko turinį. CTRL+SHIFT+F3
Kopijuoti antraštę ar poraštę, naudotą prieš tai buvusioje dokumento sekcijoje. ALT+SHIFT+R

RodytiĮterpti specialius simbolius.

Norėdami tai įterpti Paspauskite
Lauką CTRL+F9
Eilutės lūžį SHIFT+ENTER
Puslapio lūžį CTRL+ENTER
Stulpelio lūžį CTRL+SHIFT+ENTER
Ilgas brūkšnys ALT+CTRL+MINUSO ŽENKLAS
Trumpas brūkšnys CTRL+MINUSO ŽENKLAS
Keliamąjį brūkšnelį CTRL+BRŪKŠNELIS
Nekeliamą brūkšnelį CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS
Nekeliamą tarpą CTRL+SHIFT+tarpo klavišas
Kopijavimo teisių simbolį ALT+CTRL+C
Registruotą prekės ženklo simbolį ALT+CTRL+R
Prekės ženklo simbolį ALT+CTRL+T
Elipsę ALT+CTRL+TAŠKAS
Vienguba kairioji kabutė CTRL+` (vienguba kabutė), ` (vienguba kabutė)
Vienguba dešinioji kabutė CTRL+' (vienguba kabutė), ' (vienguba kabutė)
Dvigubos kairiosios kabutės CTRL+` (vienguba kabutė), SHIFT+` (vienguba kabutė)
Dvigubos dešiniosios kabutės CTRL+' (vienguba kabutė), SHIFT+' (vienguba kabutė)
Automatinio teksto įrašą ENTER (parašius kelis pirmus automatinio teksto įrašo pavadinimo simbolius ir pasirodžius ekrano patarimui)

RodytiĮterpti simbolius naudojant simbolių kodus

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įterpti Unicode simbolį, skirtą atitinkamam Unicode (šešioliktainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį (Euro valiutos simbolis ), parašykite 20AC ir nuspaudę klavišą ALT paspauskite X. Simbolio kodas, ALT+X
Sužinoti pasirinkto simbolio Unicode simbolio kodą ALT+X
Įterpti ANSI simbolį, skirtą atitinkamam ANSI (dešimtainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį, laikykite nuspaudę klavišą ALT ir skaičių klaviatūroje įveskite 0128. ALT+simbolio kodas (skaičių klaviatūroje)

RodytiŽymėti tekstą ir grafinius objektus

Tekstą žymėkite laikydami nuspaudę klavišą SHIFT ir rodyklių klavišais perkeldami teksto žymeklį.

RodytiIšplėsti pasirinkimą

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įjungiamas išplėtimo režimas. F8
Pažymimas artimiausias simbolis. F8, tada spauskite RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN
Padidinamas pažymėtas fragmentas. F8 (norėdami pažymėti žodį, paspauskite vieną kartą, sakinį – dukart ir t.t.)
Sumažinamas pažymėtas fragmentas. SHIFT+F8
Išjungiamas išplėtimo režimas. ESC
Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu dešinėn. SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu kairėn. SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pabaigos. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pradžios. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pabaigos. SHIFT+END
Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pradžios. SHIFT+HOME
Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute žemyn. SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute aukštyn. SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pabaigos. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pradžios. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu žemyn. SHIFT+PAGE DOWN
Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu aukštyn. SHIFT+PAGE UP
Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pradžios. CTRL+SHIFT+HOME
Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pabaigos. CTRL+SHIFT+END
Išplėsti pažymėtą sritį iki lango pabaigos. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Išplėsti pažymėtą sritį, kad būtų pažymėtas visas dokumentas. CTRL+A
Pažymėti vertikalų teksto bloką. CTRL+SHIFT+F8, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.
Išplėsti pažymėtą sritį iki konkrečios dokumento vietos. F8+rodyklių klavišai. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

RodytiPažymėti tekstą ir grafinius objektus lentelėje

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pažymimas kito langelio turinys. TAB
Pažymimas ankstesnio langelio turinys. SHIFT+TAB
Pažymėtas fragmentas išplečiamas iki gretimų langelių. Nuspauskite klavišą SHIFT ir, laikydami jį nuspaustą, spaudykite rodyklės klavišą
Pažymimas stulpelis.

Norėdami pereiti į viršutinį arba apatinį stulpelio langelį, naudokite rodyklių klavišus, po to atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo viršaus iki apačios, paspauskite SHIFT+ALT+PAGE DOWN.
 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo apačios iki viršaus, paspauskite SHIFT+ALT+PAGE UP.
Išplečiamas pažymėtas fragmentas (arba blokas) CTRL+SHIFT+F8, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.
Pažymima visa lentelė. ALT+skaičių klaviatūros 5 (kai NUM LOCK išjungta)

RodytiJudėti po savo dokumentą

Norėdami judėti Paspauskite
Vienu simboliu kairėn RODYKLĖ KAIRĖN
Vienu simboliu dešinėn RODYKLĖ DEŠINĖN
Vienu žodžiu kairėn CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Vienu žodžiu dešinėn CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Viena pastraipa į viršų CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Viena pastraipa žemyn CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Vienu langeliu kairėn (lentelėje) SHIFT+TAB
Vienu langeliu dešinėn (lentelėje) TAB
Viena eilute į viršų RODYKLĖ AUKŠTYN
Viena eilute žemyn RODYKLĖ ŽEMYN
Iki eilutės pabaigos END
Iki eilutės pradžios HOME
Iki lango viršaus ALT+CTRL+PAGE UP
Iki lango pabaigos ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Vienu ekranu aukštyn (slenkant) PAGE UP
Vienu ekranu žemyn (slenkant) PAGE DOWN
Iki kito puslapio viršaus CTRL+PAGE DOWN
Iki ankstesnio puslapio viršaus CTRL+PAGE UP
Iki dokumento pabaigos CTRL+END
Iki dokumento pradžios CTRL+HOME
Iki ankstesnio redagavimo SHIFT+F5
Atidarius dokumentą iki vietos, kurioje dirbote paskutinį kartą ir uždarėte dokumentą SHIFT+F5

RodytiJudėti po lentelę

Norėdami pereiti Paspauskite
Į kitą eilutės langelį TAB
Į ankstesnį eilutės langelį SHIFT+TAB
Į pirmą eilutės langelį ALT+HOME
Į paskutinį eilutės langelį ALT+END
Į pirmą stulpelio langelį ALT+PAGE UP
Į paskutinį stulpelio langelį ALT+PAGE DOWN
Į ankstesnę eilutę RODYKLĖ AUKŠTYN
Į kitą eilutę RODYKLĖ ŽEMYN
Viena eilute aukštyn ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Viena eilute žemyn ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

RodytiĮterpti pastraipas ir tabuliacijos simbolius į lentelę

Norėdami įterpti Paspauskite
Naujas pastraipas langelyje ENTER
Tabuliacijos simbolius langelyje CTRL+TAB

Simbolių ir pastraipų formatavimas

RodytiFormatavimo kopijavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Kopijuoti teksto formatavimą. CTRL+SHIFT+C
Taikyti nukopijuotą formatavimą tekstui. CTRL+SHIFT+V

RodytiKeisti šriftą arba jo dydį

 Pastaba   Šie spartieji klaviatūros klavišai neveikia naudojant skaitymo visame ekrane režimą.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti dialogo langą Šriftas ir pakeisti šriftą. CTRL+SHIFT+F
Didinti šrifto dydį. CTRL+SHIFT+>
Mažinti šrifto dydį. CTRL+SHIFT+<
Didinti šrifto dydį vienu tašku. CTRL+]
Mažinti šrifto dydį vienu tašku. CTRL+[

RodytiTaikyti simbolių formatus

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti dialogo langą Šriftas ir pakeisti simbolių formatavimą. CTRL+D
Keisti didžiąsias ar mažąsias raides. SHIFT+F3
Visas raides formatuoti kaip didžiąsias. CTRL+SHIFT+A
Taikyti paryškintą šriftą. CTRL+B
Taikyti pabraukimą. CTRL+U
Pabraukti žodžius, bet ne tarpus. CTRL+SHIFT+W
Pabraukti tekstą dvigubu brūkšniu. CTRL+SHIFT+D
Taikyti paslėpto teksto formatavimą. CTRL+SHIFT+H
Taikyti pasvirusį formatavimą. CTRL+I
Visas raides formatuoti kaip mažas didžiąsias. CTRL+SHIFT+K
Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai). CTRL+LYGYBĖS ŽENKLAS
Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai). CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Pašalinti rankinį simbolių formatavimą. CTRL+tarpo klavišas
Pažymėtą fragmentą pakeisti į Simbolio šriftą. CTRL+SHIFT+Q

RodytiPeržiūrėti ir kopijuoti teksto formatavimą

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti nespausdinamus simbolius. CTRL+SHIFT+* (skaičių klaviatūros žvaigždutė neveikia)
Peržiūrėti teksto formatavimą. SHIFT+F1 (tuomet spustelėkite tekstą, kurio formatavimą norite peržiūrėti)
Kopijuoti formatus. CTRL+SHIFT+C
Įklijuoti formatus. CTRL+SHIFT+V

RodytiNustatyti tarpus tarp eilučių

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Vienos eilutės tarpas. CTRL+1
Dviejų eilučių tarpas. CTRL+2
1,5 eilutės tarpas. CTRL+5
Įtraukti arba pašalinti vienos eilutės tarpą prieš pastraipą. CTRL+0 (nulis)

RodytiLygiuoti pastraipas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti pastraipą tarp lygiuotos centre ir lygiuotos kairėje. CTRL+E
Perjungti pastraipą tarp lygiuotos iš abiejų pusių ir lygiuotos kairėje. CTRL+J
Perjungti pastraipą tarp lygiuotos dešinėje ir lygiuotos kairėje. CTRL+R
Lygiuoti iš kairės. CTRL+L
Įtraukti pastraipą iš kairės. CTRL+M
Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės. CTRL+SHIFT+M
Kurti atvirkštinę įtrauką. CTRL+T
Mažinti atvirkštinę įtrauką. CTRL+SHIFT+T
Šalinti pastraipos formatavimą. CTRL+Q

RodytiTaikyti pastraipos stilius

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti užduočių sritį Taikyti stilius. CTRL+SHIFT+S
Atidaryti užduočių sritį Stiliai. ALT+CTRL+SHIFT+S
Pradėti Automatinį formatavimą. ALT+CTRL+K
Taikyti Įprastąjį stilių. CTRL+SHIFT+N
Taikyti stilių Antraštė 1. ALT+CTRL+1
Taikyti stilių Antraštė 2. ALT+CTRL+2
Taikyti stilių Antraštė 3. ALT+CTRL+3

Uždaryti užduočių sritį Stiliai.

 1. Jei užduočių sritis Stiliai nepasirinkta, norėdami ją pasirinkti, paspauskite F6.
 2. Paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠĄ.
 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, po to paspauskite ENTER.

Įterpti ir redaguoti objektus

RodytiĮterpti objektą

 1. Norėdami atidaryti dialogo langą Objektas, paspauskite ALT, N, J ir dar kartą J.
 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų.
  • Norėdami pasirinkti objekto tipą, paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, tada norėdami sukurti objektą, paspauskite ENTER.
  • Norėdami persijungti į skirtuką Kurti iš failo, paspauskite CTRL+TAB, tada įrašykite objekto, kurį norite įterpti, failo pavadinimą arba naršykite failo.

RodytiRedaguoti objektą

 1. Kai žymeklis yra jūsų dokumente objekto kairėje, pažymėkite objektą spustelėdami SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN.
 2. Spustelėkite SHIFT+F10.
 3. Norėdami pereiti į Objekto pavadinimas Objektas, paspauskite klavišą TAB, tada paspauskite ENTER ir dar kartą paspauskite ENTER.

RodytiĮterpti SmartArt grafinius elementus

 1. Norėdami pasirinkti SmartArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada M.
 2. Spausdami rodyklių klavišus pasirinkite norimą grafinį objektą.
 3. Norėdami pasirinkti grafinį objektą, kurį ketinate įterpti, paspauskite TAB, tada paspauskite rodyklių klavišus.
 4. Paspauskite klavišą ENTER.

RodytiĮterpti WordArt

 1. Norėdami pasirinkti WordArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada W.
 2. Norėdami pasirinkti norimą WordArt stilių, spauskite rodyklių klavišus, tada paspauskite klavišą ENTER.
 3. Įveskite norimą tekstą.
 4. Paspauskite TAB, tada paspauskite klavišą ENTER.

Laiškų suliejimas ir laukai

RodytiVykdyti laiškų suliejimą

 Pastaba   Norėdami naudoti sparčiuosius klaviatūros klavišus, turite būti skirtuke Pašto siuntimo reikmenys.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Peržiūrėti laiškų suliejimą. ALT+SHIFT+K
Sulieti dokumentą. ALT+SHIFT+N
Spausdinti sulietus dokumentus. ALT+SHIFT+M
Redaguoti laiškų suliejimo duomenų dokumentą. ALT+SHIFT+E
Įterpti suliejimo lauką. ALT+SHIFT+F

RodytiDirbti su laukais

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įterpti lauką DATE. ALT+SHIFT+D
Įterpti lauką LISTNUM. ALT+CTRL+L
Įterpti lauką PAGE. ALT+SHIFT+P
Įterpti lauką TIME. ALT+SHIFT+T
Įterpti tuščią lauką. CTRL+F9
Atnaujinti susietą informaciją „Microsoft Office Word“ šaltinio dokumente. CTRL+SHIFT+F7
Atnaujinti pažymėtus laukus. F9
Panaikinti lauko saitą. CTRL+SHIFT+F9
Persijungti tarp pažymėto lauko kodo ir jo rezultato. SHIFT+F9
Persijungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų. ALT+F9
Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON. ALT+SHIFT+F9
Pereiti į kitą lauką. F11
Pereiti į ankstesnį lauką. SHIFT+F11
Blokuoti lauką. CTRL+F11
Panaikinti lauko blokavimą. CTRL+SHIFT+F11

Kalbos juosta

RodytiRankraščio atpažinimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Persijungti tarp kalbų ir klaviatūros išdėstymų. Left ALT+SHIFT
Rodyti taisymo siūlymų sąrašą. Klavišas su Windows logotipu +C
Įjungti arba išjunti rašymą ranka. Klavišas su Windows logotipu +H
Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros japoniško įvesties metodo rengyklę (IME). ALT+~
Įjungti arba išjungti korėjiečių IME 101 klaviatūrai. Dešinysis ALT
Įjungti arba išjungti kinų IME 101 klaviatūrai. CTRL+tarpo klavišas

Patarimai

 • Dialogo lange Papildomos klavišų parinktys galite pasirinkti klavišų kombinaciją, skirtą persijungti tarp kalbų ar klaviatūros išdėstymų. Norėdami atidaryti dialogo langą Papildomos klavišų parinktys, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite juostą Kalba, tada spustelėkite Parametrai. Grupėje Nuostatos spustelėkite Klavišų parametrai.
 • Klavišas su Windows logotipu (Klavišas su Windows logotipu ) daugelyje klaviatūrų yra apatinėje klavišų juostoje.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Funkcinių klavišų nuoroda

RodytiFunkciniai klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti Žinyną arba aplankyti „Microsoft Office Online“. F1
Perkelti tekstą ar grafikos objektus. F2
Pakartoti paskutinį veiksmą. F4
Pasirinkti komandą Eiti į (skirtuke Vietos). F5
Pereiti į kitą sritį ar rėmelį. F6
Pasirinkti komandą Rašyba (skirtuke Peržiūra). F7
Išplėsti pasirinkimą. F8
Atnaujinti pažymėtus laukus. F9
Rodyti klavišų patarimus. F10
Pereiti į kitą lauką. F11
Pasirinkti komandą Įrašyti kaip („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko vaizdas ). F12

RodytiSHIFT+funkcinis klavišas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti kontekstinius žinyno paaiškinimus arba nustatyti formatavimą. SHIFT+F1
Kopijuoti tekstą. SHIFT+F2
Keisti didžiąsias ar mažąsias raides. SHIFT+F3
Pakartoti veiksmą Rasti ar Eiti į. SHIFT+F4
Perkelti paskutinį pakeitimą. SHIFT+F5
Pereiti į ankstesnę sritį ar rėmelį (paspaudus F6). SHIFT+F6
Pasirinkti komandą Tezauras (skirtukas Peržiūra, grupė Tikrinimas). SHIFT+F7
Sumažinti pasirinkimą. SHIFT+F8
Persijungti tarp lauko kodo ir jo rezultato. SHIFT+F9
Rodyti nuorodų meniu. SHIFT+F10
Pereiti į ankstesnį lauką. SHIFT+F11
Pasirinkti komandą Įrašyti („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko vaizdas ). SHIFT+F12

RodytiCTRL+funkcinis klavišas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pasirinkti komandą Spaudinio peržiūra („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko vaizdas ). CTRL+F2
Iškirpti į Smeigtuką. CTRL+F3
Uždaryti langą. CTRL+F4
Pereiti į kitą langą. CTRL+F6
Įterpti tuščią lauką. CTRL+F9
Maksimaliai padidinti dokumento langą. CTRL+F10
Blokuoti lauką. CTRL+F11
Pasirinkti komandą Atidaryti („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko vaizdas ). CTRL+F12

RodytiCTRL+SHIFT+funkcinis klavišas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įterpti Smeigtuko elementus. CTRL+SHIFT+F3
Redaguoti žymelę. CTRL+SHIFT+F5
Pereiti į ankstesnį langą. CTRL+SHIFT+F6
Atnaujinti susietą informaciją „Office Word 2007“ šaltinio dokumente. CTRL+SHIFT+F7
Išplėsti pasirinkimą arba bloką. CTRL+SHIFT+F8, tada paspauskite rodyklės klavišą
Panaikinti lauko saitą. CTRL+SHIFT+F9
Panaikinti lauko blokavimą. CTRL+SHIFT+F11
Pasirinkti komandą Spausdinti („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko vaizdas ). CTRL+SHIFT+F12

RodytiALT+funkcinis klavišas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į kitą lauką. ALT+F1
Kurti naują Kūrimo bloką. ALT+F3
Išeiti „Office Word 2007“. ALT+F4
Atstatyti programos lango dydį. ALT+F5
Grįžti iš atidaryto dialogo lango į dialogo langų dokumentą, pvz., Rasti ir pakeisti, kuris palaiko šį veiksmą. ALT+F6
Rasti kitą rašybos ar gramatikos klaidą. ALT+F7
Vykdyti makrokomandą. ALT+F8
Persijungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų. ALT+F9
Maksimaliai padidinti programos langą. ALT+F10
Rodyti programos „Microsoft Visual Basic“ kodą. ALT+F11

RodytiALT+SHIFT+funkcinis klavišas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į ankstesnį lauką. ALT+SHIFT+F1
Pasirinkti komandą Įrašyti („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko vaizdas ). ALT+SHIFT+F2
Rodyti užduočių sritį Tyrimai. ALT+SHIFT+F7
Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON. ALT+SHIFT+F9
Rodyti intelektualiosios žymės meniu arba pranešimą. ALT+SHIFT+F10

RodytiCTRL+ALT+funkcinis klavišas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti „Microsoft“ sisteminę informaciją. CTRL+ALT+F1
Pasirinkti komandą Atidaryti („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko vaizdas ). CTRL+ALT+F2

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Word 2007