Įtrauktosios pastraipos

Įtraukimas nustato pastraipos atstumą nuo kairės ar dešinės paraštės. Paraštėse galite didinti ar mažinti pastraipos ar pastraipų grupės įtraukimą. Taip pat galite sukurti neigiamą įtrauką (dar žinomą kaip „išsikišimas“), kuri ištempia pastraipą kairiosios paraštės link. Taip pat galite sukurti atvirkštinę įtrauką, kurioje pirmoji pastraipos eilutė nėra įtraukta, o po jos einančios eilutės yra.


Pastraipos įtraukos ir puslapio paraštės

1 paaiškinimas Puslapių paraštės
2 paaiškinimas Įtraukimas

Daugiau informacijos apie stilių, kurių formatavimą norite pakartotinai naudoti, kūrimą rasite Naujojo sparčiojo stiliaus kūrimas.

Ką norite daryti?


Tik pirmosios pastraipos eilutės įtraukimas

Tekstas su pirmosios eilutės įtrauka

 1. Spustelėkite priešais eilutę, kurią norite įtraukti.
 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango Pastraipa paleidimo programą, po to spustelėkite skirtuką Įtraukos ir tarpai.

Pastraipos dialogo lango vykdyklė

 1. Srityje Įtraukimas esančiame sąraše Specialus spustelėkite Pirmoji eilutė, tada lauke Pagal nustatykite tarpo dydį, pagal kurį norite įtraukti pirmąją eilutę.

 Pastaba   Pirmoji pastraipos eilutė ir visos kitos po jos einančios pastraipos bus įtrauktos. Tačiau bet kuri prieš pasirinktąją pastraipą einanti pastraipa turi būti įtraukiama neautomatiniu būdu tokia pačia seka.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Visos pastraipos kairiosios įtraukos didinimas arba mažinimas

 1. Pažymėkite pastraipą, kurią norite pakeisti.
 2. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Pastraipa spustelėkite rodykles, esančias šalia Kairioji įtrauka, kad padidintumėte ar sumažintumėte kairįjį pastraipos įtraukimą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Dešiniosios visos pastraipos įtraukos didinimas ar mažinimas

 1. Pažymėkite pastraipą, kurią norite pakeisti.
 2. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Pastraipa spustelėkite rodykles, esančias šalia Dešinioji įtrauka, kad padidintumėte ar sumažintumėte dešinįjį pastraipos įtraukimą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Įtraukos nustatymas naudojant klavišą TAB

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko vaizdas ir spustelėkite komandą „Word“ parinktys.
 1. Spustelėkite Tikrinimas.
 2. Srityje Automatinės taisos parametrai spustelėkite Automatinės taisos parinktys tada spustelėkite skirtuką Automatinis formatavimas renkant tekstą.
 3. Pažymėkite žymės langelį Nustatyti kairę ir pirmą įtrauką klavišais Tab ir Backspace.
 4. Jei norite įtraukti pastraipos pirmąją eilutę, spustelėkite eilutės pradžioje.

Jei norite įtraukti visą pastraipą, spustelėkite priešais bet kurią eilutę, išskyrus pirmąją.

 1. Paspauskite TAB klavišą.

 Pastaba   Norėdami pašalinti įtrauką, prieš perkeldami įterpimo vietą, paspauskite klavišą BACKSPACE. Taip pat galite spustelėti mygtuką Anuliuoti, esantį Sparčiosios prieigos įrankių juostoje.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Visų, išskyrus pirmąją, pastraipos eilučių įtraukimas

Tekstas su atvirkštine įtrauka

 1. Pažymėkite pastraipą, į kurią norite įtraukti visas eilutes, išskyrus pirmąją, kitaip vadinamą atvirkštine įtrauka.
 2. Horizontalioje liniuotėje žymeklį Atvirkštinė įtrauka vilkite ten, kur norite pradėti įtrauką.

Atvirkštinės įtraukos žymeklis

Jei dokumento viršuje nematote horizontalios liniuotės, spustelėkite vertikalios slinkties juostos viršuje esantį mygtuką Rodyti liniuotę .

Nustatydami atvirkštinę įtrauką, naudokite tikslius matavimus

Norėdami tiksliau nustatyti atvirkštinę įtrauką, galite pasirinkti parinktis skirtuke Įtraukos ir tarpai.

 1. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango Pastraipa paleidimo programą, po to spustelėkite skirtuką Įtraukos ir tarpai.

Pastraipos dialogo lango vykdyklė

 1. Srityje Įtraukimas esančiame sąraše Specialus spustelėkite Atvirkštinis, tada lauke Pagal nustatykite tarpo dydį, pagal kurį norite įtraukti pirmąją eilutę.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Neigiamos įtraukos kūrimas

Tekstas su neigiama įtrauka

 1. Pažymėkite tekstą ar pastraipą, kurią norite išplėsti į kairiąją paraštę.
 2. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Pastraipa spustelėkite lauke Kairioji įtrauka esančią rodyklę žemyn.

Rodyklę žemyn spauskite tol, kol pažymėtasis tekstas atsidurs norimoje kairiosios paraštės vietoje.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Word 2007