Programų WordPerfect ir Word naudojimas

Dalis šios temos informacijos tinka ne visoms kalboms.

Programoje Microsoft Word numatyti keitikliai ir įrankiai, kurie padės pereiti iš WordPerfect į Word.

Konvertuoti iš WordPerfect 5.0, 5.1 bei 5.2

WordPerfect 5.x konverterį galite naudoti WordPerfect 5.x dokumentų atidarymui programoje Office Word 2003. Įrašyti programos Office Word 2003 dokumentų WordPerfect 5.x formatu negalite.

 Pastaba   Konvertuodami dokumentą iš WordPerfect 5.x į Office Word 2003, galite naudoti dialogo lango Pasirinktys skirtuke Suderinamumas esantį mygtuką Šriftų pakeitimas naudotiniems šriftams nurodyti

RodytiPalaikomos priemonės konvertuojant iš WordPerfect 5.x į Office Word 2003

RodytiSimbolių formatavimas

Visos didžiosios raidės

Nepalaikoma.

Paslėpta

Nepalaikoma.

Perbraukimas

Palaikoma. Programoje WordPerfect buvęs perbraukimas programoje Word tampa perbraukimo formatavimu, ir atvirkščiai; WordPerfect pabraukimas raudona linija programoje Word tampa susektais keitimais (susektas keitimas: žymė, rodanti, kur dokumente buvo atliktas naikinimas, įterpimas arba kitas redagavimo keitimas.).

Pabraukimas

Palaikoma. Pabraukimo formatas išlaikomas, bet pabraukimo tipą galima keisti.

Tarpai (sutrauktas, išplėstas)

Nepalaikoma.

Tankinimas

Palaikoma.

RodytiPastraipos formatavimas

Lygiavimas

Palaikoma.

Pirmos eilutės įtraukos

Palaikoma.

Puslapio lūžis prieš

Nepalaikoma.

Tarpas prieš/po pastraipų

Nepalaikoma.

Tabuliacijos pradžia

Palaikoma. Iš WordPerfect į Word taškas, minuso ženklas ir pabraukimo tabuliacijos pradžia programoje Word konvertuojami į tuos pačius ženklus. Visos kitos WordPerfect pradžios tabuliacijos programoje Word konvertuojamos į pradžios taškus.

Pradžia/pagrindinės linijos, linijos/pagrindinės linijos

Nepalaikoma.

[Center]/[Flsh Rgt] kodai

Palaikoma. Center ir Flush Right kodai konvertuoja į centre ir dešinėje lygiuojamas tabuliacijos žymes.

Vienišosios eilutės valdiklis

Palaikoma.

RodytiSkyrių formatavimas

Paraštės

Palaikoma. Word paraštės matuojamos nuo popieriaus krašto iki pagrindinio teksto; WordPerfect paraštės matuojamos nuo krašto iki antraštės. Konvertuojant paraštės derinamos išlaikant puslapio maketą. Susidūrę su triktimis nustatydami paraštes (pvz., jei jos yra nustatomos už programos Word spausdinamo diapazono ribų), spustelėkite Puslapio nustatymas (meniu Failas), pažymėkite Paraščių skirtuką, pasirinkite norimas pasirinktis ir spustelėkite Gerai. Jei paraštes reikia derinti, Word paragins jas pataisyti.

Laikraščio stulpeliai

Palaikoma.

Lygiagretūs stulpeliai

Palaikoma. Iš WordPerfect į Word lygiagretūs stulpeliai konvertuojami į lenteles. Jei lygiagretaus stulpelio makete yra prie pusIapio prikalbintas laukas, visas lygiagretaus stulpelio maketas konvertuojamas į laikraščio stulpelius.

RodytiLentelės

Lentelės

Palaikoma. Vertikali langelių sąlaja nekonvertuojama.

Lentelės formulės/matematika

Nepalaikoma.

Lentelės langelių lygiavimas pagal dešimtainį skyriklį

Palaikoma. Iš WordPerfect į Word lentelės langelių lygiavimas pagal dešimtainį skyriklį konvertuojamas į pastraipų lygiavimą dešinėje.

RodytiDokumento formatavimas

Numatytieji tabuliacijos žingsniai

Palaikoma.

Išnašos

Palaikoma.

Tarpelių paraštės, popieriaus dydis

Palaikoma.

RodytiKitos priemonės

Komentarai

Nepalaikoma.

Kontūras/pastraipų numeriai/Office Word 2003 sąrašai

Palaikoma. WordPerfect pastraipų numeriai konvertuojami į Word sekos laukus pagal numatytąją reikšmę.

Spaudinių suliejimo komandos

Palaikoma. Word automatiškai konvertuoja WordPerfect antrinius failus į Word duomenų šaltinio dokumento formatą. Sąlyginiai spaudinių suliejimo konstruktai ir makrokomandos konvertuojant į programą Word dingsta.

Datos/laiko žymos

Palaikoma. Tik numatytieji formatai.

Padokumenčiai (laukas ĮTRAUKTI)

Palaikoma.

Lygtys

Nepalaikoma.

Išplėstiniai simboliai

Palaikoma. Konvertuojami ne visi išplėstiniai simboliai.

Teksto laukai/linijos

Palaikoma. Kai kurie teksto laukai ir linijos konvertuojamos į Word piešimo lygio objektus. Piešimo lygio objektai matomi tik puslapio maketo rodinyje (Spausdinimo maketo rodinys: dokumento arba kito objekto rodinys, rodantis jį tokį, kaip jis atrodys atspausdinus. Pavyzdžiui, savo tikrose padėtyse bus rodomi kolontitulai, stulpeliai ir teksto laukai.), spaudinio peržiūroje (spaudinio peržiūra: dokumento rodinys, parodantis dokumentą tokį, kaip jis atrodys atspausdinus.) ir spausdinant. Piešimo lygio objektai nerodomi įprastajame rodinyje (paprastasis rodinys: rodinys, rodantis teksto formatavimą ir supaprastintą puslapio maketą. Paprastasis rodinys parankus atliekant daugumą redagavimo ir formatavimo užduočių.).

Linijų braižymas

Palaikoma. WordPerfect linijų braižymo simboliai konvertuojami; tačiau, naudojant Word tarpus tarp linijų, tolesnėse linijose atsirada tarpai tarp linijų braižymo simbolių. Jei reikia panaikinti šią triktį prieš spausdinant, tarpų tarp linijų reikšmė turi būti tikslus dabartinis šrifto dydis (taškais). Tarpams tarp linijų keisti meniu Formatavimas pasirinkite Pastraipa.

Makrokomandos

Nepalaikoma.

ASMENINIAI laukų kodai

Palaikoma. Konvertuojant keitiklis įterpia ASMENINIUS laukus, kad būtų išsaugota informacija, reikalinga failui tiksliai vėl įrašyti WordPerfect formatu. Šių laukų nereikia redaguoti, dokumentui jie neturi jokios įtakos.

Stiliai

Palaikoma. Iš WordPerfect į Word stiliai su pastraipų formatavimo kodais konvertuojami į pastraipų stilius. WordPerfect stiliai, kuriuose yra tik simbolių formatavimas, programoje Word konvertuojami į simbolių stilius. Stiliuje esantis tekstas konvertuojamas kaip paprastas tekstas.

Kitos priemonės, pvz., lentelės, grafiniai objektai ir t. t. išsaugomi dokumentuose, bet jiems nesuteikiami Word stiliai.

Konvertuoti iš WordPerfect 6.x, skirto sistemai Windows arba DOS

Galite naudoti WordPerfect 6.x keitiklį WordPerfect 6.x dokumentams atidaryti programa Office Word 2003. Programos Office Word 2003 dokumentų programos WordPerfect 6.x formatu įrašyti negalite.

 Pastaba   Jei turite problemų su dokumento, kurį konvertuojate iš WordPerfect 6.x į Office Word 2003, maketu, pamėginkite šiuos veiksmus: iš naujo atidarykite dokumentą WordPerfect 6.x formatu, paspauskite CTRL+END arba slinkite į dokumento pabaigą ir vėl įrašykite dokumentą WordPerfect 6.x prieš atidarydami jį programa Office Word 2003.

RodytiPalaikomos priemonės konvertuojant iš WordPerfect 6.x į Office Word 2003

RodytiSimbolių formatavimas

Išbraukimas ir pabraukimas raudona linija

Palaikoma. Programoje Word perbraukimas virsta perbraukimo formatavimu; pabraukimas raudona linija programoje Word virsta susektais keitimais (susektas keitimas: žymė, rodanti, kur dokumente buvo atliktas naikinimas, įterpimas arba kitas redagavimo keitimas.).

Sutankinimas

Palaikoma.

Tarpai tarp žodžių ir raidžių

Nepalaikoma.

Paslėptas tekstas

Palaikoma.

RodytiPastraipos formatavimas

[Center]/[Flsh Rgt] kodai

Palaikoma. Center ir Flush Right kodai konvertuoja į centre ir dešinėje lygiuojamas tabuliacijos žymes.

Grįžties tabuliacijos žymės

Palaikoma. Grįžties tabuliacijos žymės, prieš kurias yra tekstas nekonvertuojamos.

Numatytosios tabuliacijos žymės

Palaikoma. Gale esančios numatytosios tabuliacijos žymės eilučių pabaigoje nekonvertuojamos.

Tabuliacijos pradžia

Palaikoma. Taškas, minuso ženklas ir pabraukimo tabuliacijos pradžia programoje Word konvertuojama į tą pačią tabuliacijos pradžią. Visi kiti tabuliacijos pradžios atvejai programoje Word virsta taško pradžia.

Teksto išlaikymo kartu ypatybės

Palaikoma.

Lygiavimas pradžioje tarp linijų/pagrindinių linijų

Nepalaikoma.

Pastraipų paraštės

Palaikoma. Pastraipų paraštės programoje Word konvertuojamos į kairiųjų ir dešiniųjų pastraipų įtraukimus.

Tarpai tarp pastraipų

Palaikoma. Tarpai tarp pastraipų programoje Word virsta pastraipos formatu Tarpai po:.

Stiliai

Palaikoma. Stiliai su pastraipų formatavimo kodais konvertuojami į pastraipų stilius. WordPerfect stiliai, kuriuose yra tik simbolių formatavimas, programoje Word konvertuojami į simbolių stilius. Stiliuje esantis tekstas konvertuojamas kaip paprastas tekstas.

RodytiSkyrių formatavimas

Paraštės

Palaikoma. WordPerfect paraštės matuojamos nuo viršutinio ir apatinio puslapio krašto atitinkamai iki viršutinio kolontitulo viršaus ar apatinio kolontitulo apačios. Programos Word paraštės matuojamos nuo popieriaus krašto iki pagrindinio teksto. Konvertuojant paraštės derinamos išlaikant puslapio maketą. Jei nepavyksta tinkamai konvertuoti paraščių, meniu Failas spustelėkite Puslapio nustatymas, spustelėkite skirtuką Paraštės, spustelėkite reikiamas pasirinktis ir pasirinkite Gerai.

Lygiagretūs stulpeliai

Palaikoma. Lygiagretūs stulpeliai konvertuojami į lenteles.

RodytiLentelės

Vertikalių lentelės langelių suliejimas ir langelių lygiavimas

Palaikoma.

RodytiDokumento parametrai

Išnašos

Palaikoma. Pasirinktinės išnašų žymės konvertuojamos į automatiškai numeruojamas žymes. Pakeitus dokumente pastabų numeravimo formatą, pagal naują formatą numeruotos pastabos konvertuojamos kaip pasirinktinės pastabos.

RodytiKitos priemonės

Komentarai

Palaikoma. Programa Word neišlaiko komentarų antraštėse, apatiniuose kolontituluose, išnašose ir pabaigos išnašose.

Kontūras/pastraipų numeriai/skaitikliai

Palaikoma. Programoje Word viskas konvertuojama į skaičius.

Pagrindiniai dokumentai ir padokumenčiai

Palaikoma.

Lygtys

Palaikoma. Lygtys konvertuojamos kaip lygčių objektai. Lygčių laukai nekonvertuojami.

Teksto laukai/linijos

Palaikoma. Kai kurie teksto laukai ir linijos konvertuojamos į Word piešimo lygio objektus. Piešimo lygio objektai matomi tik puslapio maketo rodinyje (Spausdinimo maketo rodinys: dokumento arba kito objekto rodinys, rodantis jį tokį, kaip jis atrodys atspausdinus. Pavyzdžiui, savo tikrose padėtyse bus rodomi kolontitulai, stulpeliai ir teksto laukai.), spaudinio peržiūroje (spaudinio peržiūra: dokumento rodinys, parodantis dokumentą tokį, kaip jis atrodys atspausdinus.) ir spausdinant.

Grafikos laukeliai su aplink laužomu tekstu, kurie yra pritvirtinti prie puslapio arba pastraipos ir kurie yra lentelėse, lygiagrečiuose stulpeliuose ar viršutiniuose/apatiniuose kolontituluose, programoje Word konvertuojami į laukus naudojant ištisinį teksto eilučių laužymą. Dažniausiai šie laukai programoje Word tampa piešimo lygio objektais.

Grafinio objekto eilutės virsta ištisinėmis linijomis. Tekstas, kurio eilutės perkeltos iš šonų aplink grafinį objektą, virsta perkeltų pagal kvadratą eilučių tekstu.

Makrokomandos

Nepalaikoma.

Išplėsti

Palaikoma. Išplėsti kodai programoje Word konvertuojami į IŠPLĖSTI laukus. Programoje Word išplėstų kodų, kurie puslapyje perkelia tekstą aukštyn, imituoti negalima.

Žymelės

Palaikoma.

Kraštinės ir užpildas (stulpelio ir puslapio)

Nepalaikoma.

Antraštės

Nepalaikoma.

Skyrių ir tomų numeriai

Nepalaikoma.

Kryžminės nuorodos ir hiperteksto saitai

Nepalaikoma. Programoje Word tai išlaikoma kaip paprastasis tekstas.

Inicialai

Nepalaikoma.

Rodyklės ir sąrašai

Nepalaikoma. Rodyklės ir sąrašai programoje Word išlaikomi kaip paprastasis tekstas.

Įterpti failo vardą

Palaikoma.

Etiketės ir brūkšniniai kodai

Nepalaikoma. Etikečių tekstas programoje Word yra išlaikomas.

Eilučių numeriai

Nepalaikoma.

Sąlajos kodai

Nepalaikoma. Konvertuojant į Word sąlajos konstruktai ir makrokomandos dingsta.

Puslapio savybės (lygiuoti puslapį centre, puslapių jungimas ir puslapių atskyrimas)

Palaikoma. Puslapio lygiavimas centre ir puslapių jungimas palaikomi.

Vandenženkliai

Palaikoma.

WordPerfect simboliai

Palaikoma. Jei sistemoje galimi WordPerfect šriftai su šiais simboliais, visi simboliai konvertuojami. Jei vienas arba keli iš šių šriftų negalimi, kai kurie simboliai gali nebūti konvertuojami.

Įrankiai ir patarimai

RodytiWordPerfect žinynas ir žvalgos klavišai

WordPerfect žinynas

Galite naudoti WordPerfect žinyno priemonę, leidžiančią gauti Word procedūrų instrukcijas arba demonstracijas, paspaudus atitinkamus WordPerfect sparčiuosius klavišus. Pvz., jei norite daugiau sužinoti apie spausdinimą programoje Word, paspauskite SHIFT+F7.

WordPerfect naršymo klavišai

Galite naudoti WordPerfect naršymo priemonę programoje Word, jei reikia keisti tam tikrų klavišų funkciją į WordPerfect 5.1 for DOS ekvivalentus. Pvz., jei reikia perkelti žymeklį į kairiąją ekrano pusę, paspauskite HOME+RODYKLĖ KAIRĖN.

RodytiĮjungti arba išjungti WordPerfect žinyną arba naršymo klavišus

  1. Meniu Žinynas spustelėkite WordPerfect žinynas.
  2. Spustelėkite Pasirinktys.
  3. Pažymėkite reikiamas pasirinktis.

RodytiWordPerfect klaviatūros ekvivalentai

Jei reikia spausdinti šią temą, paspauskite CTRL+P.

WordPerfect komanda WordPerfect 5.1 for DOS spartieji klavišai Microsoft Word spartieji klavišai
Lygiuoti centre SHIFT+F6, SHIFT+F8, 1, 3, 2 CTRL+E tekstui centruoti pastraipoje
Paryškinimas F6,
CTRL+F8, 2, 1
CTRL+B
Šriftas CTRL+F8 CTRL+D
Blokas ALT+F4 SHIFT+ rodyklės klavišas
Komentaras CTRL+F5, 4, 2 ALT+CTRL+M
Datos kodas SHIFT+F5, 2 ALT+SHIFT+D
Rodyti kodus ALT+F3 SHIFT+F1, spustelėti
Naikinti žodį CTRL+BACKSPACE

CTRL+BACKSPACE

CTRL+DELETE

Naikinti iki eilutės pabaigos CTRL+END SHIFT+END, DELETE
Naikinti iki puslapio pabaigos CTRL+PAGE DOWN SHIFT+DOWN ARROW (iki puslapio pabaigos), DELETE
Naikinti iki kairiosios žodžio ribos HOME+BACKSPACE CTRL+BACKSPACE
Naikinti iki dešiniosios žodžio ribos HOME+DELETE CTRL+DELETE
Naikinti bloką ALT+F4+DELETE F8, rodyklės klavišas, DELETE
Dvigubas pabraukimas CTRL+F8, 2, 3 CTRL+SHIFT+D
Dokumento išnaša CTRL+F7, 2, 1 ALT+CTRL+D
Baigti F7 ALT+F4
Pildyti kairėn ALT+F6

Dešinioji tabuliacijos žymė vienos eilutės tekstui dešinėje lygiuoti

CTRL+R, jei reikia lygiuoti pastraipos tekstą dešinėje

Išnaša CTRL+F7, 1, 1 ALT+CTRL+F
Žinynas F3 F1
Įtrauka F4 CTRL+M
Pasvirimas CTRL+F8, 2, 4 CTRL+I
Abipusė lygiuotė centre SHIFT+F8, 1, 3, 2 CTRL+E
Visiška apibusė lygiuotė SHIFT+F8, 1, 3, 4 CTRL+J
Abipusė kairioji lygiuotė SHIFT+F8, 1, 3, 1 CTRL+L
Abipusė dešinioji lygiuotė SHIFT+F8, 1, 3, 3 CTRL+R
Paraštės atlaisvinimas SHIFT+TAB CTRL+T (atvirkštinė įtrauka)
Žymėti rodyklės įrašą ALT+F5, 3 ALT+SHIFT+X
Žymėti literatūros įrąšą ALT+F5, 4 ALT+SHIFT+I
Žymėti turinio įrašą ALT+F5, 5, 1 ALT+SHIFT+O
Spausdinti SHIFT+F7 CTRL+P
Keisti ALT+F2 CTRL+H
Nuskaityti failą SHIFT+F10 CTRL+O (komanda Atidaryti)
Įrašyti F10 CTRL+S
Įrašyti kaip CTRL+F5, 3 F12
Paieška (atgal) SHIFT+F2 CTRL+F
Paieška (pirmyn) F2 CTRL+F
Mažos didžiosios raidės CTRL+F8, 2, 7 CTRL+SHIFT+K
Rašyba CTRL+F2 F7
Apatinis indeksas CTRL+F8, 1, 2 CTRL+EQUAL SIGN
Viršutinis indeksas CTRL+F8, 1, 1 CTRL+SHIFT+PLUS SIGN
Perjungti dokumentą SHIFT+F3 CTRL+F6
Tezauras ALT+F1 SHIFT+F7
Pabraukimas F8,
CTRL+F8, 2, 2
CTRL+U
Anuliuoti F1 CTRL+Z
Peržiūrėti dokumentą SHIFT+F7, 6 CTRL+F2 (komanda Spaudinio peržiūra)

RodytiPatarimai, kaip ieškoti arba naudoti WordPerfect priemones programoje Word

Blokuoti tekstą

Programoje WordPerfect naudojamo teksto blokavimo ekvivalentas programoje Word yra teksto žymėjimas. Jei prieš naikinant norite gauti paraginimą, naudokite WordPerfect naršymo klavišus.

Apsaugoti teksto blokus

Jei reikia reguliuoti teksto kryptį arba jo išlaikymą programoje Word, naudokite dialogo lango Pastraipa skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai (meniu Formatavimas komanda Pastraipa).

Tinkinkite, kaip programa Word apdoros konvertuotus dokumentus

Galite tinkinti, kaip programa Word apdoros konvertuotus dokumentus, naudodami dialogo lango Pasirinktys skirtuką Suderinamumas (meniuĮrankiai komanda Pasirinktys).

Konvertuoti specializuotus WordPerfect šriftus

Paketo Microsoft Office 97 išteklių pakete yra specializuoti šriftai simbolių — tokių, kaip grafikos objektų, sukurtų brėžiant tieses ar lygtimis — konversijos pagerinimui taip, kad jie programoje Microsoft Word atrodytų ir būtų spausdinami glotniau.

Kurti turinius, rodykles ir literatūros sąrašus

Spustelėkite ten, kur norite įterpti šiuos elementus ir naudokite komandą Rodyklė ir sąrašai (meniu Įterpimas perkelkite žymeklį į Nuoroda).

Naudoti juridines priemones

Programoje Word numatytos priemonės, kurių gali prireikti dirbant su juridiniais dokumentais. Pavyzdžiui, yra Teismo procedūrų vedlys ir automatinio numeravimo pastraipos tekste palaikymas.

Dar apie juridines priemones ieškokite pagal žodį juridinis programos Word žinyne.

Naudoti grafines priemones, panašias į linijų braižymą

Programa Word gali konvertuoti tekstu pagrįstus linijų braižymo simbolius iš WordPerfect į TrueType Linedraw šriftą Word dokumente. Programoje Word taip pat numatytos raiškiojo teksto grafinės priemonės, įskaitant trimates figūras, puslapių kraštines, dokumento foną, tekstūros užpildus ir grafinį tekstą.

Naudoti formules ir matematiką

Galite dirbti lentelėse su formulėmis, spustelėję lentelėje ir naudodami komandą Formulė (meniu Lentelė).

Galite kurti lygtis, naudodami komandą Laukas (meniu Įterpimas) arba naudodami Lygčių doroklį (meniu Įterpimas, komanda Objektas, Lygčių doroklis 3.0).

Kurti įvairių tipų įtraukas (panašu į F4 komandos naudojimą)

Programoje Word galite kurti įtraukas, kuriose visos pastraipos eilutės yra įtrauktos į dešinę arba į kairę. Taip pat galite kurti įtraukas, kuriose pirmoji eilutė įtraukta daugiau arba mažiau nei žemiau esančios eilutės. Daugiau informacijos ieškokite pagal raktinį žodį įtraukimas programos Word žinyne.

Kurti laiškų blankus arba naudoti suliejimo kodus

Naudokite užduočių sritį Laiškų suliejimas (meniu Įrankiai komanda Laiškai ir pašto reikmenys, Laiškų suliejimas), jei reikia kurti laiškų blankus, pašto etiketes ir vokus, naudojant jūsų pateiktą arba sukurtą informaciją. Jūsų duomenys gali būti paimti iš WordPerfect, Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook asmeninių adresų knygų arba tabuliacijos žymėmis atskirto teksto, taip pat galite naudoti sąlygines užklausas duomenims sulieti.

Įterpti diagramas

Diagramoms įterpti galite naudoti Microsoft Graph arba Microsoft Excel. Galite naudoti diagramos duomenis iš programos Word lentelės, programos Microsoft Graph arba Microsoft Excel duomenų lapo.

Raudona linija pažymėtas tekstas

Galite naudoti dialogo lango Šriftas žymės langelį Perbraukimas (meniu Formatavimas, komanda Šriftas, skirtukas Šriftas), jei pažymėtam tekstui reikia taikyti panašų efektą. Šiame dialogo lange taip pat galimi kai kurie kiti teksto efektai, pvz., šešėlis, iškilimas, įspaudimas ir animacinis tekstas.

 
 
Taikoma:
Word 2003