Keisti grafinių objektų ir teksto padėtį

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

RodytiAutomatinėje figūroje arba teksto lauke keisti teksto paraštes

RodytiIšlygiuoti automatinės figūros arba teksto lauko tekstą

Komanda Teksto kryptis (meniu Formatavimas) galite išdėstyti automatinės figūros (Automatinės figūros: grupė paruoštų figūrų, į kurias įtrauktos paprastos figūros, pvz., stačiakampiai, apskritimai ir įvairiausios linijos ir jungimo žymenys, figūrinės rodyklės, struktūrinių schemų žymenys, žvaigždės, vėliavėlės ir paaiškinimai.) arba teksto lauko (teksto laukas: perkeliama, keičiamo dydžio laikykla tekstui arba grafikai. Teksto laukus naudokite keletui teksto blokų puslapyje padėti arba suteikdami tekstui kitokią padėtį nei kito dokumente esančio teksto.)tekstą vertikaliai (iš viršaus žemyn).

 1. Spustelėkite automatinę figūrą arba teksto lauką su tekstu, kurį ketinate išlygiuoti.

Automatinės figūros teksto lygiuotę galima keisti tik tada, kai tekstas automatinėje figūroje jau yra.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

RodytiKeiskti teksto laužymo būdą paveikslėlio arba piešiamo objekto atžvilgiu

Šį slankiosios piešimo drobės (piešimo drobė: sritis, kurioje galite piešti įvairiausias figūras. Kadangi figūros yra piešimo drobėse, jos kaip atskiras vienetas gali būti perkeliamos, gali būti keičiamas jų dydis.) arba piešimo objekto (piešimo objektas: bet kokia piešiama arba įterpiama grafika, kuri gali būti keičiama ir tobulinama. Piešimo objektai: automatinės figūros, kreivės, linijos ir WordArt objektai.), esančio ne piešimo drobėje, parametrą galima keisti. Bet objekto, esančio piešimo drobėje, parametro keisti negalėsite.

 1. Pasirinkite paveikslėlį, piešimo objektą arba piešimo drobę.
 2. Spustelėkite meniu Formatavimas komandą, atitinkančią pasirinktojo objekto tipą, pvz., Automatinė figūra arba Paveikslėlis, paskui spustelėkite skirtuką Maketas.
 3. Spustelėkite norimą teksto laužymo būdą.
 4. Daugiau teksto laužymo pasirinkčių rasite, spustelėję skirtuką Plačiau, paskui spustelėję skirtuką Teksto laužymas.

 Pastaba   Šis parametras nustato, kaip tekstas turi būti išdėstomas piešimo objekto atžvilgiu. Ar tekstas turi būti laužomas piešimo objekto viduje, galite nustatyti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję objektą, o tad – komandą, atitinkančią pasirinkto objekto tipą, pvz., Formatuoti Automatinę figūrą arba Formatuoti Teksto lauką, o tada spustelėkite skirtuką Teksto laukas. Pažymėkite arba panaikinkite žymę žymės langelyje Žodžių laužymas automatinėje figūroje.

RodytiPerkelti piešimo objektą priešais tekstą arba už jo

 1. Šį piešimo drobės (piešimo drobė: sritis, kurioje galite piešti įvairiausias figūras. Kadangi figūros yra piešimo drobėse, jos kaip atskiras vienetas gali būti perkeliamos, gali būti keičiamas jų dydis.) arba slankiojo objekto (paslankusis objektas: grafinis arba kitoks objektas, įterpiamas piešimo lygyje taip, kad jį būtų galima padėti reikiamoje puslapio vietoje arba priešais tekstą ir kitus objektus, arba už jų.), esančio ne piešimo drobėje, parametrą galima keisti. Bet eilutinio (eilutinis objektas: grafinis arba kitas objektas, padedamas tiesiog „Microsoft Word“ dokumento teksto įterpimo vietoje.) objekto arba piešimo drobėje esančio objekto parametro keisti negalėsite.
 2. Pasirinkite paveikslėlį, piešimo objektą arba piešimo drobę.
 3. Spustelėkite įrankių juostos Piešimas mygtuką Piešti, pelės žymeklį perkelkite ant komandos Tvarka, paskui spustelėkite Perkelti priešais tekstą arba Perkelti už teksto.

RodytiKeisti piešimo objekto padėtį puslapio, teksto arba kito inkaro atžvilgiu

Šį piešimo drobės (piešimo drobė: sritis, kurioje galite piešti įvairiausias figūras. Kadangi figūros yra piešimo drobėse, jos kaip atskiras vienetas gali būti perkeliamos, gali būti keičiamas jų dydis.) arba slankiojo objekto (paslankusis objektas: grafinis arba kitoks objektas, įterpiamas piešimo lygyje taip, kad jį būtų galima padėti reikiamoje puslapio vietoje arba priešais tekstą ir kitus objektus, arba už jų.), esančio ne piešimo drobėje, parametrą galima keisti. Bet eilutinio (eilutinis objektas: grafinis arba kitas objektas, padedamas tiesiog „Microsoft Word“ dokumento teksto įterpimo vietoje.) objekto arba piešimo drobėje esančio objekto parametro keisti negalėsite.

 1. Spustelėkite meniu Formatavimas komandą, atitinkančią pasirinkto objekto tipą, pvz., Automatinė figūra, Teksto laukas, Paveikslėlis arba Piešimo drobė, spustelėkite skirtuką Maketas, paskui spustelėkite Plačiau.
 2. Dialogo lange Išplėstinis maketas spustelėkite skirtuką Paveikslėlio vieta, paskui pasirinkite norimus horizontaliųjų bei vertikaliųjų inkarų variantus, pvz., paraštę, puslapį arba pastraipą. Objektą galite lygiuoti inkaro atžvilgiu arba surinkti skaičių, tiksliai nusakantį objekto padėtį inkaro atžvilgiu.

RodytiPatarimas

Galite objektą pritvirtinti prie pastraipos, kad objektas ir pastraipa judėtų kartu:

 • Jei norite užtikrinti, kad objektas judėtų aukštyn ar žemyn kartu su pastraipa, prie kurios jis pritvirtintas, pažymėkite žymės langelį Perkelti objektą su tekstu.
 • Jei norite užtikrinti, kad perkeliamas objektas liktų pritvirtintas prie tos pačios pastraipos, pažymėkite žymės langelį Pritvirtinti inkarą .
 • Kad objektai, aplink kuriuos tekstas laužomas tuo pačiu būdu, galėtų užkloti vienas kitą, pažymėkite žymės langelį Leisti užkloti.

RodytiKeisti rėmelio padėtį

Rėmelį (rėmelis: laikmena, kurios dydį galite keisti ir kurią galite padėti bet kurioje puslapio vietoje. Jei reikia keisti teksto arba grafinio objekto, kuriame yra komentarai, išnašos, pabaigos išnašos arba tam tikri laukai, padėtį, vietoj teksto lauko turi būti naudojamas rėmelis. Priešingu atveju geriau naudoti teksto laukus.) galima vilkti į kitą vietą, galima lygiuoti atskaitos taško, pvz., pastraipos, puslapio, paraštės arba laikraščio skilties atžvilgiu. Aplinkinį tekstą rėmelis praskiria į šonus. Rėmelis visada tvirtinamas prie artimiausios pastraipos ir matomas tame puslapyje, prie kurio pritvirtinta ši pastraipa.

 1. Pasirinkite rėmelį, tada spustelėkite jį dešiniuoju mygtuku ir spustelėkite Formatuoti rėmelį.
 2. Srityse Horizontalus ir Vertikalus spustelėkite norimas pasirinktis.

 Pastabos 

 • Kad užtikrintumėte, jog pasirinktas rėmelis judės aukštyn arba žemyn kartu su pastraipa, prie kurios jis pritvirtintas, pažymėkite žymės langelį Perkelti su tekstu. Kad užtikrintumėte, jog perkeliamas rėmelis liks pritvirtintas prie tos pačios pastraipos, pažymėkite žymės langelį Pritvirtinti inkarą .
 • Rėmelį galima vilkti į kitą vietą. Stumkite pelės žymeklį link rėmelio kraštinės, kol žymeklis pavirs keturkrypte rodykle, ir pažymėkite rėmelį. Tada vilkite rėmelį į kitą vietą.

RodytiKeisti teksto lauko dydį pagal jame esantį tekstą

Teksto lauko (teksto laukas: perkeliama, keičiamo dydžio laikykla tekstui arba grafikai. Teksto laukus naudokite keletui teksto blokų puslapyje padėti arba suteikdami tekstui kitokią padėtį nei kito dokumente esančio teksto.) arba automatinės figūros (Automatinės figūros: grupė paruoštų figūrų, į kurias įtrauktos paprastos figūros, pvz., stačiakampiai, apskritimai ir įvairiausios linijos ir jungimo žymenys, figūrinės rodyklės, struktūrinių schemų žymenys, žvaigždės, vėliavėlės ir paaiškinimai.) dydį galima keisti tik tuo atveju, jei šiuose objektuose yra tekstas. Tada jie pailgėja arba sutrumpėja atitinkamai pagal jų vidinio teksto ilgį. Šis parametras netaikomas susietiems teksto laukams.

 1. Pažymėkite teksto lauką. Pelės žymeklį stumkite link teksto lauko rėmelio, kol žymeklis pavirs keturkrypte rodykle, o tada spustelėkite pelės mygtuką.
 2. Spustelėkite meniu Formatavimas komandą, atitinkančią pasirinkto objekto tipą, pvz., Automatinė figūra arba Teksto laukas, paskui spustelėkite skirtuką Teksto laukas.
 3. Pažymėkite žymės langelį Keisti automatinės figūros dydį, kad tilptų tekstas.
 
 
Taikoma:
Word 2003