Dokumentų įrašymo trikčių diagnostika

Dokumentų įrašymas programos Microsoft Word formatu

RodytiĮrašiau dokumentą, tačiau mano pakeitimai išnyko.

 • Atidariau dokumentą per tinklą     Jei dokumentas yra laikomas tinklo serveryje, o jūs įrašėte jį meniu Failas spustelėdami komandą Baigti, galėjote atsakydami į raginimą įrašyti pakeitimus įrašyti dokumento kopiją į savo kietąjį diską, o ne į serverį. Dar kartą atidarę dokumentą per tinklą, jūs nepamatysite pakeitimų, nes jie yra įrašyti tik kopijoje jūsų kietajame diske. Kad neįrašytumėte tinklo serveryje laikomo dokumento pakeitimus atskiroje dokumento kopijoje, prieš uždarydami programą Word naudokite komandą Įrašyti (meniu Failas).
 • Įrašiau pakeitimus naudodamas automatinį atkūrimą, tačiau jų nematau atkūrimo faile    Automatinis atkūrimas galėjo neįrašyti jūsų pakeitimų į atkūrimo failą prieš netikėtai užsidarant programai Word. Naujos informacijos kiekis atkūrimo failuose priklauso nuo to, kaip dažnai programa Word įrašo atkūrimo failą. Pavyzdžiui, jei atkūrimo failas yra įrašomas kas 15 minučių, tuomet gali būti prarastas paskutinių penkiolikos minučių ar mažiau darbas, jeigu nutrūksta elektros tiekimas ar iškyla panaši problema. Jei norite pakeisti automatinio atkūrimo įrašymo intervalą, įveskite skaičių skirtuke Įrašyti, lauke min. (meniu Įrankiai, komanda Pasirinktys).

RodytiKai bandau įrašyti dokumentą, gaunu pranešimą, kad failas yra per didelis.

 • Jei dokumentas yra per didelis, kad būtų galima įrašyti, galite jį padalinti į kelias smulkesnes dalis. Iškirpkite dalį dokumento ir įklijuokite į naują dokumentą, o tada įrašykite kiekvieną dalį atskirai. Jei norite spausdinti failus iš eilės, naudokite laukus INCLUDETEXT, kad sujungtumėte dokumentus.
 • Konvertuokite dokumentą į pagrindinį dokumentą ir tada įrašykite jo komponentus kaip atskirus padokumenčius.

RodytiKai bandau įrašyti dokumento pakeitimus, gaunu pranešimą, kad dokumentą galima tik skaityti.

Negalima keisti tik skaitomo dokumento. Jei norite įrašyti pakeitimus, reikia dokumentą įrašyti nauju vardu. Galite naudoti tą patį vardą, jeigu dokumentą įrašysite naujame arba kitame aplanke.

Dokumentų saugojimas kitais failų formatais

RodytiLauke Įrašomo failo tipas nėra tokio failo formato, kuriuo noriu įrašyti dokumentą.

 • Įsitikinkite, kad norimas failo formatas yra įtrauktas į programą Microsoft Word.
 • Jūs arba jūsų administratorius galėjo neįdiegti konverterio į jūsų kompiuterį. Jei failo formatas yra įtrauktas į programą Word, galite įdiegti reikiamą konverterį.

RodytiKai įrašiau dokumentą RTF formatu, dingo rastro piktograma.

Kai įterpiate rastrą į programos Word dokumentą kaip susietą failą ir rodote kaip piktogramą, o dokumentą įrašote raiškiojo teksto (RTF) formatu, vietoje piktogramos rodomas pats rastras. Jei norite įsitikinti, kad rastras yra rodomas kaip piktograma dokumento RTF versijoje, pažymėkite žymės langelį Rodyti kaip piktogramą ir panaikinkite žymę žymės langelyje Susieti su failu (meniu Įterpti spustelėkite Objektas ir Kurti iš failo).

Neįrašytų pakeitimų atkūrimas, naudojant automatinį atkūrimą

RodytiĮjungiau automatinio atkūrimo priemonę prieš prarasdamas dokumentą, tačiau negaliu įrašyti arba atidaryti atkūrimo failo.

 1. Paleiskite programą Word.
 2. Spustelėkite Atidaryti Mygtuko vaizdas.
 3. Suraskite aplanką, kuriame yra laikomi atkurti failai (dažniausiai tai Dokumentai ir nustatymai\vartotojo vardas\Taikomosios programos duomenys\Microsoft\Word aplankas).
 4. Lauke Failų tipai spustelėkite Visi failai.

Kiekvieno atkūrimo failo vardas yra „AutoRecovery save of failo pavadinimas“ , o failo praplėtimas yra .asd.

 1. Atidarykite atkūrimo failą.
 2. Spustelėkite Įrašyti Mygtuko vaizdas.
 3. Lauke Failo vardas įveskite arba pasirinkite esamo failo vardą.
 4. Kai pamatysite klausimą, ar norite keisti esamą dokumentą, spustelėkite Taip.

Visi neįrašyti atkūrimo failai yra panaikinami, kai uždarote programą Word.

RodytiPatarimas

Jūs galite greitai rasti dokumentus, kurie buvo automatiškai atstatyti naudojant dialogo langą Failo paieška (dialogo lange Atidaryti spustelėkite Įrankiai ir tada spustelėkite Ieška). Naudokite ypatybę Failo vardas ir lauke Reikšmė įveskite AutoRecovery*.*.

RodytiAtkūrimo faile nėra mano pakeitimų.

Naujos informacijos kiekis atkūrimo faile priklauso nuo to, kaip dažnai programa Word įrašo atkūrimo failą. Pavyzdžiui, jei atkūrimo failas yra įrašomas kas 15 minučių, tuomet gali būti prarasta iki 15 minučių darbo, jei dingsta elektros maitinimas ar iškyla panaši problema. Jei norite pakeisti automatinio atkūrimo įrašymo intervalą, įveskite norimą skaičių dialogo lango Pasirinktys (meniu Įrankiai) skirtuko Įrašyti lauke min..

RodytiNaudojau automatinio atkūrimo priemonę, tačiau negaliu rasti atkūrimo failo.

 • Jums gali reikėti pačiam atidaryti atkūrimo failą     Kai yra įjungta automatinio atkūrimo priemonė, programa Word paprastai atidaro atkūrimo failus, kai dar kartą paleidžiate programą Word po elektros įtampos kritimo arba panašios problemos. Jei dėl kokios nors priežasties programa Word neatidarė atkūrimo failo, jūs galite jį atidaryti. Numatyta atkūrimo failų laikymo vieta yra aplankas Dokumentai ir nustatymai\vartotojo vardas\Taikomosios programos duomenys\Microsoft\Word. Jei pakeitėte atkūrimo failų vietą, naują vietą rasite skirtuke Failų vietos (meniu Įrankiai komanda Pasirinktys).
 • Programa Word gali dar nebūti sukūrusi atkūrimo failo    Numatytu atveju atkūrimo failas sukuriamas 10 minučių po dokumento atidarymo. Jei programa Word arba jūsų kompiuteris nustoja reaguoti prieš sukuriant atkūrimo failą, jūs negalite automatiškai atkurti savo pakeitimų. Jei norite, kad automatinis atkūrimas dažniau įrašytų pakeitimus, galite pakeisti atkūrimo failo įrašymo intervalą.
 • Gali būti, kad atkūrimo failą uždarėte neįrašę     Kai uždarote atkūrimo failą neįrašę, šis failas yra panaikinamas. Neįmanoma atkurti neišsaugotų pakeitimų po atkūrimo failo uždarymo.
 • Gali būti, kad panaikinote atkūrimo failą     Atkūrimo failai turi plėtinį .asd. Jei panaikinote atkūrimo failą, neįmanoma automatiškai atkurti pakeitimų.
 • Gali būti, kad dokumentas yra pagrindinis     Programa Word gali kurti atkūrimo failus atskiriems padokumenčiams, tačiau negali sukurti atkūrimo failo pagrindiniam dokumentui.
 • Ar naudojote Visual Basic Editor makrokomandai pakeisti?     Automatinis atkūrimas sukuria atkūrimo failą tik tiems dokumentams, kurie buvo pakeisti dabartinio seanso metu. Jei vieninteliai jūsų pakeitimai buvo padaryti programoje Microsoft Visual Basic Editor, kol buvo atidarytas dokumentas programa Word, Word negali atpažinti, kad dokumentas pakito. Jei norite, kad programa Word sukurtų atkūrimo failą, kuriame būtų programoje Visual Basic Editor padaryti makrokomandų pakeitimai, keiskite patį programos Word dokumentą (pavyzdžiui, pridėkite ir panaikinkite pastraipos galo simbolį).

Dokumentų pavadinimas

RodytiKai įrašau dokumentą, failas yra įrašomas su papildomu failo vardo plėtiniu.

Kai įrašote dokumentą su failo plėtiniu, skirtingu nei numatytasis plėtinys tam failo tipui, programa Word prideda numatytąjį plėtinį prie jūsų failo pavadinimo,  pavyzdžiui, programos Word dokumento failo pavadinimas gali atrodyti kaip Biudžetas.abc.doc. Jei norite įrašyti dokumentą su kitokiu plėtiniu negu nematytasis tam failo tipui, jūs turite visą failo pavadinimą rašyti su kabutėmis,  pavyzdžiui, „Budget.abc.“

RodytiMano įrašyto failo pavadinime yra du taškai.

Kai įrašote dokumentą failo pavadinimu, kuris baigiasi tašku,   pvz., Pardavimai.  , programa Word prie jūsų failo pavadinimo prideda tašką ir numatytą pavadinimo plėtinį. Pvz., Word dokumento failo pavadinimas gali atrodyti taip Pardavimai..doc. Norėdami įrašyti dokumentą su tam failo tipui numatytu plėtiniu, po pavadinimo nerašykite taško. Taškas automatiškai pridedamas įrašant failą.

Plėtinys yra reikalingas nustatyti failo tipą ir programą, su kuria reikėtų atidaryti failą.

RodytiKai įrašau dokumentą, gaunu pranešimą „toks vardas jau yra“.

Gali būti, kad programa Word atlieka automatinį foninį įrašymą. Kai yra pažymėtas žymės langelis Leisti foninius įrašymus (meniu Įrankiai, dialogo langas Pasirinktys, skirtukas Įrašyti), o jūs bandote įrašyti ilgą dokumentą, kai programa Word atlieka foninį įrašymą, programa Word naudoja tą patį failo pavadinimą abiem įrašymo operacijoms. Palaukite, kol baigsis foninis įrašymas, ir tada įrašykite dokumentą. (Kai programa Word atlieka automatinį foninį įrašymą, būsenos juostoje pasirodo pulsuojanti diskelio piktograma.)

 
 
Taikoma:
Word 2003