Antraščių arba poraščių keitimas

Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

RodytiRedaguoti ar formatuoti kolontitulą

 1. Meniu Rodymas spustelėkite Viršutinysis ir apatinysis kolontitulai.
 2. Jei būtina, spustelėkite Rodyti ankstesnį Mygtuko vaizdas ar Rodyti paskesnį Mygtuko vaizdas Kolontitulų įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) tam, kad pereitumėte prie norimo keisti kolontitulo (kolontitulai: Viršutinysis kolontitulas yra antraštė, kuri gali būti sudaryta iš teksto arba grafikos, ir būna kiekvieno puslapio viršutinėje dalyje. Apatinysis kolontitulas būna kiekvieno puslapio apatinėje dalyje. Kolontituluose dažnai būna puslapių numeriai, skyrių pavadinimai, datos ir autorių vardai.).
 3. Keiskite kolontitulą. Pavyzdžiui, peržiūrėkite tekstą, keiskite šriftą, paryškinkite šriftą arba keiskite šrifto spalvą.

Kai keičiate kolontitulą, Microsoft Word automatiškai keičia tą patį kolontitulą visame dokumente, nebent dokumento sekcijoje (sekcija: dokumento dalis, kurioje nustatote tam tikras puslapių formatavimo parinktis. Nauja sekcija kuriama tada, kai norite keisti tokias ypatybes, pvz., eilučių numeravimą, stulpelių skaičių arba kolontitulus.) yra skirtingi kolontitulai.

RodytiPatarimas

RodytiKeisti pirmojo puslapio kolontitulą

Pirmajame puslapyje galite nekurti kolontitulo (kolontitulai: Viršutinysis kolontitulas yra antraštė, kuri gali būti sudaryta iš teksto arba grafikos, ir būna kiekvieno puslapio viršutinėje dalyje. Apatinysis kolontitulas būna kiekvieno puslapio apatinėje dalyje. Kolontituluose dažnai būna puslapių numeriai, skyrių pavadinimai, datos ir autorių vardai.) arba galite sukurti unikalų pirmojo puslapio kolontitulą, skirtą pirmajam dokumento puslapiui arba kiekvienos sekcijos (sekcija: dokumento dalis, kurioje nustatote tam tikras puslapių formatavimo parinktis. Nauja sekcija kuriama tada, kai norite keisti tokias ypatybes, pvz., eilučių numeravimą, stulpelių skaičių arba kolontitulus.) pirmajam puslapiui.

 1. Jei dokumentas yra padalintas į sekcijas, spustelėkite sekcijoje arba pažymėkite kelias sekcijas, kurias norite keisti. Jei dokumentas nėra padalintas į sekcijas, spustelėkite bet kurioje dokumento vietoje.
 2. Meniu Rodymas spustelėkite Viršutinysis ir apatinysis kolontitulai.
 3. Kolontitulų įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) spustelėkite Puslapio parametrai Mygtuko vaizdas.
 4. Spustelėkite skirtuką Maketas.
 5. Pažymėkite žymės langelį Kitoks pirmasis puslapis, tada spustelėkite Gerai.
 6. Jei reikia pereiti į Pirmojo puslapio viršutiniojo kolontitulo arba Pirmojo puslapio apatiniojo kolontitulo sritį, Kolontitulų įrankių juostoje spustelėkite Rodyti ankstesnį Mygtuko vaizdas arba Rodyti paskesnį Mygtuko vaizdas.
 7. Kurti pirmojo dokumento ar sekcijos puslapio kolontitulą.

Jei pirmajame puslapyje nenorite kolontitulo, kolontitulų sritis palikite tuščias.

RodytiKeisti lyginių ir nelyginių puslapių kolontitulus:

 1. Meniu Rodymas spustelėkite Viršutinysis ir apatinysis kolontitulai.
 2. Kolontitulų įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) spustelėkite Puslapio parametrai Mygtuko vaizdas.
 3. Spustelėkite skirtuką Maketas.
 4. Pažymėkite žymės langelį Kitokie lyginiai ir nelyginiai puslapiai, tada spustelėkite Gerai.
 5. Jei reikia pereiti į lyginių ar nelyginių puslapių viršutinio ar apatinio kolontitulo (kolontitulai: Viršutinysis kolontitulas yra antraštė, kuri gali būti sudaryta iš teksto arba grafikos, ir būna kiekvieno puslapio viršutinėje dalyje. Apatinysis kolontitulas būna kiekvieno puslapio apatinėje dalyje. Kolontituluose dažnai būna puslapių numeriai, skyrių pavadinimai, datos ir autorių vardai.) sritis, Kolontitulų įrankių juostoje spustelėkite Rodyti ankstesnį Mygtuko vaizdas arba Rodyti paskesnį Mygtuko vaizdas.
 6. Nelyginiams puslapiams kolontitulą kurkite srityje Nelyginio puslapio viršutinis kolontitulas arba Nelyginio puslapio apatinis kolontitulas , o lyginiams puslapiams kolontitulą kurkite srityje Lyginio puslapio viršutinis kolontitulas arba Lyginio puslapio apatinis kolontitulas.

RodytiKeisti dalies dokumento kolontitulus

Tam, kad daliai dokumento galėtumėte kurti kitokius kolontitulus (kolontitulai: Viršutinysis kolontitulas yra antraštė, kuri gali būti sudaryta iš teksto arba grafikos, ir būna kiekvieno puslapio viršutinėje dalyje. Apatinysis kolontitulas būna kiekvieno puslapio apatinėje dalyje. Kolontituluose dažnai būna puslapių numeriai, skyrių pavadinimai, datos ir autorių vardai.), pirmiausia turite dokumentą padalinti į sekcijas (sekcija: dokumento dalis, kurioje nustatote tam tikras puslapių formatavimo parinktis. Nauja sekcija kuriama tada, kai norite keisti tokias ypatybes, pvz., eilučių numeravimą, stulpelių skaičių arba kolontitulus.).

 1. Jei to dar nepadarėte, įterpkite sekcijos lūžį (skyriaus lūžis: žymė, įterpiama skyriaus lūžiui rodyti. Skyriaus lūžis įsimena sekcijos formatavimo elementus, pvz., paraštes, puslapio padėtį, kolontitulus ir puslapių numerių seką.) ten, kur norite pradėti naują sekciją su kitokiu kolontitulu.

RodytiKaip?

 1. Spustelėkite sekciją, kurioje norite kurti kitokį kolontitulą.
 2. Meniu Rodinys spustelėkite komandą Kolontitulai.
 3. Viršutiniojo ir apatiniojo kolontitulų įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) spustelėkite mygtuką Saitas į ankstesnį Mygtuko vaizdas, jei norite nutraukti sąsają tarp viršutinio ir apatinio kolontitulų dabartinėje ir ankstesnėje antraštėse.

Microsoft Word viršutiniame dešiniajame kolontitulo kampe daugiau neberodo „Toks kaip ankstesnis“.

 1. Keisti esamą kolontitulą arba kurti naują šios sekcijos kolontitulą.

RodytiSuvienodinti kolontitulus

 1. Spustelėkite sekcijoje (sekcija: dokumento dalis, kurioje nustatote tam tikras puslapių formatavimo parinktis. Nauja sekcija kuriama tada, kai norite keisti tokias ypatybes, pvz., eilučių numeravimą, stulpelių skaičių arba kolontitulus.), kurioje yra kolontitulas (kolontitulai: Viršutinysis kolontitulas yra antraštė, kuri gali būti sudaryta iš teksto arba grafikos, ir būna kiekvieno puslapio viršutinėje dalyje. Apatinysis kolontitulas būna kiekvieno puslapio apatinėje dalyje. Kolontituluose dažnai būna puslapių numeriai, skyrių pavadinimai, datos ir autorių vardai.), kurį norite padaryti tokį patį kaip ankstesnės sekcijos kolontitulą.
 2. Meniu Rodymas spustelėkite Viršutinysis ir apatinysis kolontitulai.
 3. Jei reikia pereiti prie norimo keisti viršutinio ar apatinio kolontitulo, Viršutiniojo ir apatiniojo kolontitulų įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) spustelėkite mygtuką Rodyti ankstesnį Mygtuko vaizdas arba Rodyti paskesnį Mygtuko vaizdas.
 4. Jei šioje sekcijoje vėl norite susieti kolontitulus su ankstesnės sekcijos kolontitulais, Viršutiniojo ir apatiniojo kolontitulų įrankių juostoje spustelėkite Saitas į ankstesnį Mygtuko vaizdas.
 5. Programa Microsoft Word paklaus, ar norite naikinti kolontitulus ir sujungti juos su ankstesnės sekcijos kolontitulais. Spustelėkite Taip.
 
 
Taikoma:
Word 2003