Puslapių numerių įterpimas

Galite įterpti puslapių numerius, susijusius su antraštėmis ir poraštėmis, dokumento viršuje, apačioje ar šoninėse paraštėse. Informacija, saugoma antraštėse, poraštėse arba paraštėse, rodoma neryški ir negali būti keičiama tuo pat metu kaip pagrindinėje dokumento dalyje esanti informacija.

Norėdami keisti antraštę, poraštę arba informaciją, esančią puslapio paraštėse, atlikite šiuos veiksmus: du kartus spustelėkite antraštę arba poraštę, tada spustelėkite skirtuką Antraštės ir poraštės, esantį Antraščių ir poraščių įrankiai.

Daugiau informacijos apie antraštes ir poraštes ieškokite Antraščių ir poraščių įterpimas.

Ką norėtumėte daryti?


Galerijoje nematau jokių puslapių numerių dizainų

Jei galerijoje nematote jokių įtaisytųjų antraščių ar poraščių dizainų, gali būti, kad negalima naudoti kūrimo blokų priedų. Norėdami užtikrinti, kad įtaisytieji dizainai rodomi visose Microsoft Office Word 2007 kūrimo blokų galerijose, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko vaizdas ir spustelėkite komandą „Word“ parinktys.
 1. Spustelėkite Priedai.
 2. Sąraše Tvarkyti pasirinkite Išjungti elementai, tada spustelėkite Vykdyti.
 3. Spustelėkite Kūrimo blokai.dotx, tada spustelėkite Įgalinti.
 4. Paleiskite programą Word iš naujo.

Puslapių numerių įterpimas

Galite rinktis iš įvairių galerijoje esančių puslapių numeravimų dizainų.

Puslapių numerių arba puslapio X iš Y įterpimas

 1. Skirtuko lapo Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris.

Word juostelės paveikslėlis

 1. Atsižvelgdami į tai, kur dokumente norite įterpti puslapių numerius, spustelėkite Puslapio viršus, Puslapio apačia arba Puslapio paraštės.
 2. Iš dizainų galerijos pasirinkite puslapių numeravimo dizainą. Galerijoje yra puslapio Y iš X parinktys.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapių numerių formatavimas

Pridėję puslapių numerius, galite keisti juos taip pat, kaip antraštėje arba poraštėje esantį tekstą. Keiskite puslapio numerio formatą, šriftą ar dydį.

Puslapių numerių formato keitimas, pvz., 1, i arba a

 1. Du kartus spustelėkite vieno iš jūsų dokumento puslapių antraštę arba poraštę.
 2. Šalia komandos Viršutinio ir apatinio kolontitulo įrankiai, kuri randasi skirtuko Dizainas grupėje Viršutinysis ir apatinysis kolontitulai, spustelėkite Puslapio numeris ir pasirinkite Formatuoti puslapių numerius.
 1. Lange Skaitmenų formatas spustelėkite numeravimo stilių ir spustelėkite Gerai.

Puslapio numerių šrifto ir dydžio keitimas

 1. Du kartus spustelėkite vieno iš jūsų dokumento puslapių antraštę, poraštę arba puslapio paraštes.
 2. Pažymėkite puslapio numerį.
 3. Mažojoje įrankių juostoje, rodomoje virš pažymėto puslapio numerio, atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Norėdami keisti šriftą, spustelėkite šrifto pavadinimą lauke Šrifto laukas.
  • Norėdami sumažinti arba padidinti šriftą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
   • Norėdami padidinti tekstą, spustelėkite Didinti šriftą arba paspauskite CTRL+SHIFT+>.
   • Norėdami sumažinti tekstą, spustelėkite Suspausti šriftą arba paspauskite CTRL+SHIFT+<.

 Pastaba   Taip pat galite nurodyti šrifto dydį skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapių numeravimo pradėjimas arba pradėjimas iš naujo

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Pradėkite numeruoti puslapius nuo kito numerio

Pavyzdžiui, jei prie dokumento su puslapių numeriais pridėsite viršelį, antrasis puslapis bus automatiškai numeruojamas 2. Galite norėti, kad dokumentas būtų pradedamas numeruoti nuo 1 puslapio.

 1. Spustelėkite bet kurioje dokumento vietoje.
 2. Skirtuko lapo Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris.

Word juostelės paveikslėlis

 1. Spustelėkite Formatuoti puslapių numerius.
 2. Lauke Pradėti nuo įveskite skaičių.

 Pastaba   Jei turite viršelį ir norite, kad pirmas dokumento puslapis būtų numeruojamas nuo 1, į lauką Pradėti nuo įveskite 0.

Puslapio numeravimas iš naujo nuo 1 kiekviename skyriuje ar sekcijoje

Pavyzdžiui, galite sunumeruoti turinį nuo i iki iv, o likusį dokumentą – nuo 1 iki 25. Jei dokumente yra keli skyriai, galite iš naujo numeruoti kiekvieną skyrių.

 1. Spustelėkite sekciją (sekcija: dokumento dalis, kurioje nustatote tam tikras puslapių formatavimo parinktis. Nauja sekcija kuriama tada, kai norite keisti tokias ypatybes, pvz., eilučių numeravimą, stulpelių skaičių arba kolontitulus.), kurioje norite iš naujo pradėti numeruoti puslapius.
 2. Skirtuko lapo Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris.

Word juostelės paveikslėlis

 1. Spustelėkite Formatuoti puslapių numerius.
 2. Lauke Pradėti nuo įveskite 1.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapių numerių šalinimas

Microsoft Office Word 2007 automatiškai šalina arba naikina puslapių numerius, kai spustelite Šalinti puslapių numerius arba kai iš dokumento neautomatiniu būdu šalinate vieno puslapio numerį.

 1. Skirtuko lapo Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris.

Word juostelės paveikslėlis

 1. Spustelėkite Šalinti puslapių numerius.

 Pastaba   Jei sukūrėte kitokį pirmąjį puslapį, nelyginių ir lyginių puslapių antraštes ar poraštes arba dokumente yra nesusietų sekcijų, nepamirškite pašalinti puslapių numerių iš kiekvienos skirtingos antraštės ar poraštės.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Word 2007