Puslapio paraščių keitimas arba nustatymas

Puslapių paraštės yra tuščia juosta puslapio kraštuose. Paprastai tekstą ir grafinius elementus įterpiate spausdinamoje srityje tarp paraščių. Tačiau kai kuriuos elementus, pavyzdžiui, antraštes, poraštes ir puslapių numerius, galite talpinti paraštėse.

Šiame straipsnyje


Puslapio paraščių parinktys

Microsoft Word siūlo kelias puslapių paraščių parinktis. Galite naudoti numatytąsias (numatytoji reikšmė: iš anksto nustatytas parametras. Numatytųjų parinkčių parametrus galite priimti arba juos keisti jums tinkamais.) puslapio paraštes arba patys galite nurodyti paraštes.

 • Padidinti paraštes paliekant vietos įrišti     Naudodami tarpelio paraštę, pridėkite papildomos vietos dokumento, kurį ketinate įrišti, šoninėje arba viršutinėje paraštėje. Tarpelio paraštė padeda užtikrinti, kad įrišus visas tekstas bus matomas.

Veidrodinės ir tarpelio paraščių iliustracija

1 paaiškinimas Tarpelio paraštės paliekant vietos įrišti
2 paaiškinimas Veidrodinės atgręžtų puslapių paraštės

 • Nustatyti atgręžtų puslapių paraštes     Veidrodines paraštes naudokite dvipusių dokumentų, pvz., knygų arba žurnalų, atgręžtiems puslapiams nustatyti. Tuomet kairiojo puslapio paraštė bus veidrodinis dešiniojo puslapio paraštės vaizdas (t. y. vidinės paraštės bus vienodo pločio ir išorinės paraštės taip pat bus vienodo pločio).

 Pastaba   Tarpelio paraštes galite nustatyti dokumente, kuriame yra veidrodinės paraštės, jei dokumentui surišti reikia daugiau erdvės.

 • Pridėti knygos lenkimą     Naudodami dialogo lango Puslapio parametrai parinktį Knygos sulenkimas, galite kurti bukletą. Tą pačią parinktį galite naudoti kurdami meniu, kvietimą, įvykio programą arba bet kokio kito per vidurį perlenkto tipo dokumentą.

Per vidurį perlenktas bukletas

1 paaiškinimas Word įterpia vieną centrinį knygos lenkimą

Nustatę dokumentą kaip bukletą, su juo galite dirbti taip pat, kaip su bet kuriuo kitu dokumentu: galite įterpti tekstą, grafinius elementus ir kitus vaizdinius elementus.

 Pastabos 

 • Dauguma spausdintuvų reikalauja minimalių paraščių pločio parametrų, nes negali spausdinti iki pat puslapio krašto. Jei bandysite nustatyti per siauras paraštes, programa Microsoft Word pateiks pranešimą Viena arba daugiau paraščių yra nustatytos už spausdinamos puslapio srities.

Jei nenorite, kad tekstas būtų nukirstas, spustelėkite Taisyti, kad būtų automatiškai padidintos paraštės. Jei nepaisysite pranešimo ir bandysite spausdinti tokį dokumentą, programa Word paklaus, ar norite tęsti.

 • Minimalūs paraštės parametrai priklauso nuo jūsų spausdintuvo, spausdintuvo tvarkyklės ir popieriaus dydžio. Jei norite daugiau sužinoti apie minimalius paraštės parametrus, skaitykite spausdintuvo instrukciją.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapio paraščių keitimas arba nustatymas

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Paraštės.

Word juostelės paveikslėlis

 1. Spustelėkite norimą paraštės tipą. Jei norite naudoti dažniausiai naudojamą paraštės plotį, spustelėkite Įprasta.

Kai spustelite norimą paraštės tipą, pasirinktas paraštės tipas automatiškai pakeičiamas visame jūsų dokumente.

 1. Taip pat galite nurodyti savo paraštės parametrus. Spustelėkite Paraštės, spustelėkite Pasirinktinės paraštės, tada laukuose Viršus, Apačia, Kairė ir Dešinė įveskite naujas paraščių vertes.

 Pastabos 

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapio paraščių peržiūra

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko vaizdas ir spustelėkite komandą „Word“ parinktys.
 1. Spustelėkite Išsamiau, tada Rodyti dokumento turinį spustelėkite žymės langelį Rodyti teksto ribas.

Puslapio paraštės rodomos dokumente kaip taškinės linijos.

 Pastaba   Galite peržiūrėti puslapio paraštes spaudinio maketo rodinyje arba žiniatinklio maketo rodinyje, bet teksto ribų nesimatys atspausdintame puslapyje.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Atgręžtų puslapių paraščių nustatymas

Kai pasirenkate veidrodines paraštes, kairiojo puslapio paraštė bus veidrodinis dešiniojo puslapio paraštės atvaizdas. T. y. vidinės paraštės bus vienodo pločio ir išorinės paraštės taip pat bus vienodo pločio.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Paraštės.

Word juostelės paveikslėlis

 1. Spustelėkite Veidrodinis.
 2. Jei norite keisti paraščių plotį, spustelėkite Paraštės, spustelėkite Pasirinktinės paraštės, tada laukuose Vidinė ir Išorinė įveskite norimus pločius.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Surištų dokumentų tarpelio paraščių nustatymas

Tarpelio paraštės parametras prideda papildomos erdvės dokumento, kurį rengiatės įrišti, šoninėje arba viršutinėje paraštėje. Tarpelio paraštė užtikrina, kad surišus bus matomas visas tekstas.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Paraštės.

Word juostelės paveikslėlis

 1. Spustelėkite Pasirinktinės paraštės.
 2. Sąraše Keli puslapiai spustelėkite Įprastas.
 3. Lauke Tarpelis įveskite tarpelio paraštės plotį.
 4. Lauke Tarpelio padėtis spustelėkite Kairė arba Viršus.

 Pastaba   Laukas Tarpelio padėtis negalimas, kai naudojate parinktis Veidrodinės paraštės, 2 puslapiai lape arba Knygos sulenkimas. Šiose parinktyse tarpelio padėtis nustatoma automatiškai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Word 2007