Paveikslėlio ar iliustracijos įterpimas

Paveikslėlius ir iliustracijas galima įterpti arba kopijuoti į dokumentą iš daugelio įvairių šaltinių, įskaitant šaltinius, atsisiųstus iš iliustracijų svetainės teikėjo, nukopijuotus iš tinklalapių ar įterptus iš aplanko, kuriame įrašote paveikslėlius.

Galite pakeisti ir tai, kaip dokumente nustatoma paveikslėlio arba iliustracijos padėtis, naudodami komandas Padėtis ir Kelti teksto eilutę.

 Patarimas   Norėdami paveikslėlį įterpti iš skaitytuvo arba kameros, naudokite programinę įrangą, pateiktą kartu su skaitytuvu arba fotoaparatu, norėdami paveikslėlį perkelti į kompiuterį. Įrašykite paveikslėlį, tada įterpkite jį laikydamiesi paveikslėlio įterpimo iš failo instrukcijų.

Ką norėtumėte daryti?


Iliustracijos įterpimas

 1. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Iliustracijos.

Office 2010 juostelė

 Pastaba   Kai kurių rodomų komandų nėra programoje „Word Starter“.

 1. Užduočių srities Iliustracija teksto lauke Ieškoti įveskite žodį ar frazę, kuri apibūdina norimą naudoti iliustraciją, arba įveskite visą arba dalį iliustracijos failo pavadinimo.
 2. Norėdami modifikuoti iešką, atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:
  • Norėdami išplėsti savo iešką, kad žiniatinklyje įterptumėte iliustracijų, spustelėkite žymės langelį Įterpti Office.com turinio .
  • Norėdami ieškoti rezultatų tik tarp konkrečių medijos tipų, spustelėkite rodyklę lauke Rezultatai turėtų būti tokie ir pažymėkite žymės langelį šalia Iliustracijos, Nuotraukos, Vaizdo įrašai arba Garso įrašas.
 3. Spustelėkite Vykdyti.
 4. Rezultatų sąraše spustelėkite iliustraciją, kad ją įterptumėte.

Norėdami pakeisti iliustracijos dydį, pažymėkite į dokumentą įterptą iliustraciją. Norėdami padidinti arba sumažinti dydį viena ar daugiau krypčių, vilkite dydį nustatančią rankenėlę nuo arba link centro atlikdami vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

 • Norėdami, kad paveikslėlio centras liktų toje pačioje vietoje, vilkdami dydžio keitimo rankenėlę laikykite paspaudę klavišą CTRL.
 • Norėdami išlaikyti objekto matmenis, vilkdami dydžio keitimo rankenėlę laikykite paspaudę klavišą SHIFT.
 • Norėdami išlaikyti objekto matmenis ir išlaikyti centrą toje pačioje vietoje, vilkdami dydžio keitimo rankenėlę laikykite paspaudę abu klavišus – CTRL ir SHIFT.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Paveikslėlio įterpimas iš tinklalapio

 1. Atidarykite dokumentą.
 2. Vilkite norimą paveikslėlį iš tinklalapio į Word dokumentą.

Įsitikinkite, kad pasirinktas paveikslėlis nėra saitas su kitu tinklalapiu. Jei į dokumentą vilksite susietą paveikslėlį, jis bus įterptas kaip saitas, o ne paveikslėlis.

Paveikslėlio, kuriame yra hipersaitas, įterpimas iš tinklalapio

 1. Atidarykite Word dokumentą.
 2. Tinklalapyje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą paveikslėlį, tada spustelėkite Kopijuoti.
 3. Word dokumente dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vietą, kurioje norite įterpti paveikslėlį, ir spustelėkite Įklijuoti.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Paveikslėlio įterpimas iš failo

Norėdami paveikslėlį įterpti iš skaitytuvo arba kameros, naudokite programinę įrangą, pateiktą kartu su skaitytuvu arba fotoaparatu, norėdami paveikslėlį perkelti į kompiuterį. Įrašykite paveikslėlį, o tada įterpkite jį atlikę šiuos žingsnius.

 1. Spustelėkite vietą, kurioje į dokumentą norite įterpti paveikslėlį.
 2. Skirtuko lapo Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Paveikslėlis.

Office 2010 juostelė

 Pastaba   Kai kurių rodomų komandų nėra programoje „Word Starter“.

 1. Raskite norimą įterpti paveikslėlį. Pvz., galbūt jūsų paveikslėlių failas yra aplanke Mano dokumentai.
 2. Dukart spustelėkite norimą įterpti paveikslėlį.

 Pastaba   Numatyta, kad programa Microsoft Word įdeda (įdėti: jei reikia įterpti informaciją, sukurtą vienoje programoje, pvz., diagramą arba lygtį, į kitą programą. Įdėjus objektą, ši informacija tampa dokumento dalimi. Dokumente atsispindi bet kurie atlikti objekto keitimai.) paveikslėlius į dokumentą. Galite sumažinti failo dydį susiedami (saitas: naudojamas vienoje programoje sukurtai informacijos kopijai įterpti į programos „Microsoft Word“ dokumentą, išlaikant ryšį tarp šių dviejų failų. Pasikeitus informacijai šaltinio faile, pakeitimai atsispindi paskirties dokumente.) su paveikslėliu. Dialogo lange Įterpti paveikslėlį spustelėkite rodyklę, esančią šalia mygtuko Įterpti, tada spustelėkite Susieti su failu.

Norėdami pakeisti paveikslėlio dydį, pažymėkite į dokumentą įterptą paveikslėlį. Norėdami padidinti arba sumažinti dydį viena ar daugiau krypčių, vilkite dydį nustatančią rankenėlę nuo arba link centro atlikdami vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

 • Norėdami, kad paveikslėlio centras liktų toje pačioje vietoje, vilkdami dydžio keitimo rankenėlę laikykite paspaudę klavišą CTRL.
 • Norėdami išlaikyti objekto matmenis, vilkdami dydžio keitimo rankenėlę laikykite paspaudę klavišą SHIFT.
 • Norėdami išlaikyti objekto matmenis ir išlaikyti centrą toje pačioje vietoje, vilkdami dydžio keitimo rankenėlę laikykite paspaudę abu klavišus – CTRL ir SHIFT.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Paveikslėlio palikimas šalia su juo einančio teksto arba puslapio vietoje

Įdėtojo paveikslėlio padėtis išlieka sulygiuota pagal teksto dalį. Paveikslėliai įterpiami kaip įdėtieji pagal numatytuosius „Word“ parametrus.

Slankiojo paveikslėlio padėtis išlieka sulygiuota pagal puslapį, ir ji slenka ta padėtimi, kaip tekstas slenka apie jį. Pvz., jei paveikslėlį įdėsite apatinėje kairiojoje lapo pusėje, o tada įtrauksite dvi pastraipas lapo viršuje, paveikslėlis išliks apatinėje kairiojoje lapo pusėje.

Norėdami įsitikinti, kad paveikslėlis išliks kartu su jį nurodančiu tekstu,  pvz., aprašymas virš paveikslėlio, padaro paveikslėlį įdėtuoju. Jei įtrauksite dvi pastraipas virš aprašymo, paveikslėlis pasislinks puslapiu žemyn kartu su aprašymu.

 1. Jei paveikslėlis yra ne piešimo drobėje (piešimo drobė: sritis, kurioje galite piešti įvairiausias figūras. Kadangi figūros yra piešimo drobėse, jos kaip atskiras vienetas gali būti perkeliamos, gali būti keičiamas jų dydis.), pažymėkite paveikslėlį. Jei paveikslėlis yra piešimo drobėje, pažymėkite drobę.
 2. Skyriaus Paveikslėlių įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Išdėstyti spustelėkite komandą Padėtis.

Juostelės paveikslėlis

Jei nematote Padėtis, spustelėkite Tvarkyti, tada spustelėkite Padėtis.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Paveikslėlio palikimas su paaiškinimu arba teksto laukeliu

Įdėtojo paveikslėlio padėtis išlieka sulygiuota pagal teksto dalį. Paveikslėliai įterpiami kaip įdėtieji pagal numatytuosius „Word“ parametrus. Norėdami įsitikinti, kad paveikslėlis išliks kartu su jį nurodančiu tekstu,  pvz., aprašymas virš paveikslėlio, padaro paveikslėlį įdėtuoju. Jei įtrauksite dvi pastraipas virš aprašymo, paveikslėlis pasislinks puslapiu žemyn kartu su aprašymu.

Slankiojo paveikslėlio padėtis išlieka sulygiuota pagal puslapį, ir ji slenka ta padėtimi, kaip tekstas slenka apie jį. Pvz., jei paveikslėlį įdėsite apatinėje kairiojoje lapo pusėje, o tada įtrauksite dvi pastraipas lapo viršuje, paveikslėlis išliks apatinėje kairiojoje lapo pusėje.

 Pastaba   Norėdami palikti paveikslėlio paaiškinimą arba teksto lauką, paveikslėlį ir teksto lauką arba figūrą turite padaryti slankiuoju ir sujungti paveikslėlį su paaiškinimu arba kita figūra.

 1. Jei paveikslėlis yra ne piešimo drobėje (piešimo drobė: sritis, kurioje galite piešti įvairiausias figūras. Kadangi figūros yra piešimo drobėse, jos kaip atskiras vienetas gali būti perkeliamos, gali būti keičiamas jų dydis.), pažymėkite paveikslėlį. Jei paveikslėlis yra piešimo drobėje, pažymėkite drobę.
 2. Skirtuko Formatavimas grupėje Tvarkymas spustelėkite Padėtis.

Juostelės paveikslėlis

Jei parinkties Padėtis nematote, spustelėkite Tvarkyti, tada spustelėkite Padėtis.

 1. Norėdami keisti įdėtąjį (eilutinis objektas: grafinis arba kitas objektas, padedamas tiesiog „Microsoft Word“ dokumento teksto įterpimo vietoje.) paveikslėlį į slankųjį (paslankusis objektas: grafinis arba kitoks objektas, įterpiamas piešimo lygyje taip, kad jį būtų galima padėti reikiamoje puslapio vietoje arba priešais tekstą ir kitus objektus, arba už jų.) paveikslėlį, pažymėkite bet kurią iš puslapio padėties parinkčių Keliant teksto eilutes. Pvz., galite pasirinkti Glaudus.
 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Teksto laukas, tada spustelėkite Piešti teksto lauką.
 3. Spustelėkite vietą, kurioje norite įterpti paveikslėlio antraštę ir pieškite norimo dydžio teksto lauką.
 4. Teksto lauke įveskite antraštę.
 5. Pažymėkite teksto lauką.
 6. Skirtuko Formatavimas grupėje Tvarkymas spustelėkite Padėtis.

Juostelės paveikslėlis

Jei parinkties Padėtis nematote, spustelėkite Tvarkyti, tada spustelėkite Padėtis.

 1. Norėdami keisti įdėtąjį (eilutinis objektas: grafinis arba kitas objektas, padedamas tiesiog „Microsoft Word“ dokumento teksto įterpimo vietoje.) teksto lauką į slankųjį (paslankusis objektas: grafinis arba kitoks objektas, įterpiamas piešimo lygyje taip, kad jį būtų galima padėti reikiamoje puslapio vietoje arba priešais tekstą ir kitus objektus, arba už jų.) teksto lauką, pažymėkite bet kurią iš puslapio padėties parinkčių Keliant teksto eilutes. Pvz., galite pasirinkti Glaudus.
 2. Pažymėkite paveikslėlį ir antraštę, tada skirtuko Formatavimas grupėje Tvarkymas spustelėkite Grupuoti.

Jei norite perkelti kartu su tekstu sukurtą grupę, pažymėkite grupę ir tada skirtuko Formatavimas grupėje Tvarkymas spustelėkite Kelti teksto eilutę, tada – Eilutinis.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia