Keitimų sekimo įjungimas arba išjungimas

Tinkindami būsenos juostą, galite pridėti indikatorių, kuris nurodo, kada keitimų sekimas yra įjungtas arba išjungtas. Kai priemonė Sekti keitimus įjungta, galite peržiūrėti visus dokumente atliktus keitimus. Kai priemonė Sekti keitimus išjungta, dokumento keitimus galite atlikti jų nežymėdami.

Šiame straipsnyje


Keitimų sekimo įjungimas

  • Skirtuko lapo Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite paveikslėlį Sekti keitimus.

O14 juostelė

Norėdami prie būsenos juostos pridėti keitimų sekimo indikatorių, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite būsenos juostą, tada – Sekti keitimus. Norėdami keitimų sekimą išjungti arba įjungti, spustelėkite būsenos juostoje esantį indikatorių Sekti keitimus.

 Pastaba   Jei komanda Sekti keitimus nesiūloma, gali tekti išjungti dokumento apsaugą. Skirtuko Peržiūra grupėje Apsauga spustelėkite Apriboti redagavimą, tada užduočių srities Apsaugoti dokumentą apačioje spustelėkite Naikinti apsaugą (gali prireikti dokumento slaptažodžio).

Puslapio viršus Puslapio viršus

Keitimų sekimo išjungimas

Išjungus keitimų sekimą, dokumentą galite tikrinti keitimų nežymėdami. Išjungus priemonę Sekti keitimus, susekti keitimai nepašalinami.

 Svarbu   Norėdami pašalinti susektus keitimus, naudokite komandas Priimti ir Atmesti, kurios yra skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai.

  • Skirtuko lapo Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite paveikslėlį Sekti keitimus.

O14 juostelė

Norėdami prie būsenos juostos pridėti keitimų sekimo indikatorių, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite būsenos juostą, tada – Sekti keitimus. Norėdami keitimų sekimą išjungti arba įjungti, spustelėkite būsenos juostoje esantį indikatorių Sekti keitimus.

Puslapio viršus Puslapio viršus

 
 
Taikoma:
Word 2010