Puslapio lūžio įterpimas

Puslapio lūžį galite įterpti bet kurioje dokumento vietoje arba galite nurodyti, kur Microsoft Word įterps automatinius puslapio lūžius.

Jei įterpsite neautomatinius puslapio lūžius ilgesniame nei kelių puslapių dokumente, redaguojant dokumentą, gali tekti dažnai iš naujo nustatyti puslapio lūžius. Norėdami išvengti pakartotinio neautomatinio puslapio lūžių įterpimo, galite nustatyti parinktis valdyti, kur programa Word įterpia automatinius puslapio lūžius.

Šiame straipsnyje


Neautomatinio puslapio lūžio įterpimas

 1. Spustelėkite ten, kur norite pradėti naują puslapį.
 2. Skirtuko lapo Įterpimas grupėje Puslapiai spustelėkite Puslapio lūžis.Word juostelės paveikslėlis

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapio lūžių įterpimo į pastraipos vidurį uždraudimas

 1. Pažymėkite pastraipą, kurios nenorite leisti skaidyti į du puslapius.
 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango Pastraipa paleidimo programą, po to spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.
 1. Pažymėkite žymės langelį Eilučių sujungimas.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapio lūžių tarp pastraipų uždraudimas

 1. Pažymėkite pastraipas, kurias norite išlaikyti viename puslapyje.
 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango Pastraipa paleidimo programą, po to spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.
 1. Pažymėkite žymės langelį Laikyti kartu su paskesniu.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapio lūžio nurodymas prieš pastraipą

 1. Spustelėkite pastraipą, po kurios norite įterpti puslapio lūžį.
 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango Pastraipa paleidimo programą, po to spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.
 1. Pažymėkite žymės langelį Puslapio lūžis prieš.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Mažiausiai dviejų pastraipos eilučių talpinimas puslapio viršuje arba apačioje

Profesionaliai atrodančio dokumento puslapis niekada nesibaigia tik viena naujos pastraipos eilute ir neprasideda tik paskutine ankstesnio puslapio pastraipos eilute. Paskutinė pastraipos eilutė, esanti viena puslapio viršuje, vadinama „našle“. Pirmoji pastraipos eilutė, esanti viena puslapio apačioje, vadinama „našlaite“.

 1. Pažymėkite pastraipas, kuriose norite uždrausti „našles“ ir „našlaites“.
 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango Pastraipa paleidimo programą, po to spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.
 1. Pažymėkite žymės langelį Neatskirti vienišosios eilutės pastraipoje.

 Pastaba   Numatyta, kad ši parinktis įjungta.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapio lūžių lentelės eilutėje uždraudimas

 1. Spustelėkite lentelės eilutę, kurios nenorite skaidyti. Pažymėkite visą lentelę, jei nenorite, kad ji būtų skaidoma keliuose puslapiuose.

 Pastaba   Lentelė, ilgesnė nei vienas puslapis, turi būti skaidoma.

 1. Skirtuke Lentelės įrankiai spustelėkite Maketas

Juostelės paveikslėlis

.

 1. Grupėje Lentelė spustelėkite Ypatybės

Juostelės paveikslėlis

.

 1. Spustelėkite skirtuką Eilutė ir išvalykite žymės langelį Leisti perkelti eilutę į kitą puslapį.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Word 2007