Žodžių skaičiaus skaičiavimas dokumente

Dalis šios temos informacijos tinka ne visoms kalboms.

Kai jūs renkate tekstą, Microsoft Office Word 2007 skaičiuoja žodžių skaičių dokumente. Dar Office Word 2007 gali skaičiuoti:

  • Puslapius
  • Pastraipas
  • Eilutes
  • Simbolius, įtraukiant arba neįtraukiant tarpų

Puslapio išnašose ir teksto laukuose esančio teksto žodžiai automatiškai neskaičiuojami, tačiau jūs galite nustatyti, kad Office Word 2007 juos skaičiuotų.

Ką norėtumėte daryti?


Žodžių skaičiavimas renkant tekstą

Renkant dokumento tekstą, Office Word 2007 automatiškai suskaičiuoja puslapių skaičių bei dokumento žodžius ir juos parodo darbo srities būsenos juostos apačioje Spaudos ženklų apskaita.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Žodžių skaičiavimas pasirinktoje dalyje arba dalyse

Užuot skaičiavę visus dokumento žodžius, galite suskaičiuoti žodžių skaičių pasirinktoje dalyje arba dalyse. Pasirinktos dalys nebūtinai turi būti viena šalia kitos, kad galėtumėte suskaičiuoti jose esančius žodžius.

  • Pasirinkite tekstą, kurio žodžius norite suskaičiuoti.

Būsenos juostoje parodomas pasirinktos dalies žodžių skaičius. Pavyzdžiui, 100/1440 reiškia, kad pasirinktoje dalyje yra 100 žodžių, o visame dokumente – 1440.

 Patarimas   Jei norite pasirinkti teksto dalis, kurios nėra viena šalia kitos, pasirinkite pirmą dalį, paspauskite klavišą CTRL ir jį laikydami nuspaudę pasirinkite papildomas dalis.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapio ir dokumento išnašose esančių žodžių įtraukimas į žodžių skaičių

  1. Skirtuko Peržvalga grupėje Redagavimas spustelėkite Žodžių skaičiavimas.

Word juostelės paveikslėlis

  1. Dialogo lange Spaudos ženklų apskaita pažymėkite žymės langelį Įtraukti teksto laukus ir puslapio bei dokumento išnašas.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Teksto lauke esančių žodžių skaičiavimas

  • Teksto lauke pasirinkite tekstą.

Būsenos juostoje parodomas teksto lauke esančių žodžių skaičius. Pavyzdžiui, 100/1440 reiškia, kad teksto lauke yra 100 žodžių, o visame dokumente – 1440.

  • Norėdami suskaičiuoti žodžius, esančius keliuose teksto laukuose, paspauskite klavišą CTRL ir laikydami jį nuspaudę kiekviename teksto lauke pasirinkite tekstą, kurio žodžius norite suskaičiuoti. Spaudos ženklų apskaita automatiškai prideda bendrąjį teksto laukuose pasirinktų žodžių skaičių.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Puslapių, simbolių, pastraipų ir eilučių peržiūra

Galite peržiūrėti dokumente esančių puslapių, pastraipų ir eilučių skaičių. Taip pat galite peržiūrėti simbolių skaičių, įskaitant arba neįskaitant tarpų.

  • Skirtuko Peržvalga grupėje Redagavimas spustelėkite Žodžių skaičiavimas.

Word juostelės paveikslėlis

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Word 2007