„Word Online“ spartieji klavišai

Šios žinyno temos sparčiųjų klavišų aprašymas skirtas JAV klaviatūros išdėstymui. Kitų klaviatūrų mygtukai gali nesutapti su JAV klaviatūra.

Sparčiųjų klavišų aprašyme, kai reikia spausti du ar daugiau klavišų tuo pat metu, spaudžiami klavišai atskirti pliuso ženklu (+). Kai reikia spausti vieną klavišą, o tada iškart kitą, spaudžiami klavišai atskirti kableliu (,).

Norėdami spausdinti šią temą, paspauskite klavišus Ctrl + P.

Norėdami ieškoti šioje temoje, paspauskite Ctrl + F, lauke įveskite ieškos tekstą ir paspauskite Enter.

„Microsoft Word Online“ spartieji klavišai

„Word Online“ spartieji klaviatūros klavišai labai panašūs į „Microsoft OneNote“ sparčiuosius klaviatūros klavišus. Šiame straipsnyje išvardyti spartieji klavišai skirti dažniausiai naudojamoms „Word Online“ užduotims atlikti. „Microsoft Word 2013“ sparčiųjų klaviatūros klavišų sąrašą žr. straipsnyje „Microsoft Word“ spartieji klaviatūros klavišai.

Skaitymo rodinys

Norėdami tai atlikti Papauskite
Ėjimas į rodinį, kuris yra prieinamas ekrano skaitytuvo programinei įrangai ir turinio klaviatūros pasirinkimui (reikia PDF skaitytuvo) Tab komandai Generuoti prieinamesnį rodinį (naują langą), Enter
Teksto ieška Ctrl + F arba F3
Ieškos srities slėpimas ESC
Mastelio keitimo valdiklio įjungimas Ctrl + Z
Puslapių numerių valdiklio įjungimas Ctrl + G
Ėjimas į tam tikrą puslapį Įveskite puslapio numerį (puslapių numerių valdiklyje)
Spausdinimas Ctrl + P

Redagavimo rodinys

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Judėjimas tarp juostelės ir dokumento turinio Ctrl + F6
Perėjimas iš redaguojamo dokumento į skirtuką Pagrindinis Ctrl + [
Perėjimas iš redaguojamo dokumento į vėliausiai naudotą juostelės komandą Ctrl + ]
Kito juostelės skirtuko aktyvinimas Tab, Enter
Judėjimas tarp juostelės komandų Tab
Šiuo metu pažymėtos juostelės komandos vykdymas Enter
Juostelės sutraukimas arba išplėtimas Ctrl + F3

Įterpimo vietos perkėlimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Simboliu į dešinę Rodyklė dešinėn
Simboliu į kairę Rodyklė kairėn
Žodžiu į dešinę Ctrl + rodyklė dešinėn
Žodžiu į kairę Ctrl + rodyklė kairėn
Eilute aukštyn Rodyklė aukštyn
Eilute žemyn Rodyklė žemyn
Pastraipa aukštyn Ctrl + rodyklė aukštyn
Pastraipa žemyn Ctrl + rodyklė žemyn
Eilutės pradžia Home
Eilutės pabaiga End
Puslapio pradžia Ctrl + Home
Puslapio pabaiga Ctrl + End

Turinio pasirinkimas: žymėjimo išplėtimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Simboliu į dešinę Shift + rodyklė dešinėn
Simboliu į kairę Shift + rodyklė kairėn
Žodžiu į kairę Shift + Ctrl + rodyklė dešinėn
Žodžiu kairėn Shift + Ctrl + rodyklė kairėn
Eilute aukštyn Shift + rodyklė aukštyn
Eilute žemyn Shift + rodyklė žemyn
Pastraipa aukštyn Shift + Ctrl + rodyklė aukštyn
Pastraipa žemyn Shift + Ctrl + rodyklė žemyn
Eilutės pradžia Shift + Home
Eilutės pabaiga Shift + End
Dokumento pradžia Shift + Ctrl + Home
Dokumento pabaiga Shift + Ctrl + End
Visas dokumentas Ctrl + A

Turinio redagavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Iškirpimas Ctrl + X
Kopijavimas Ctrl + C
Įterpimas Ctrl + V
Hipersaito įterpimas Ctrl + K
Anuliavimas Ctrl + Z
Perdarymas Ctrl + Y
Perėjimas nuo vieno su klaidomis parašyto žodžio prie kito Alt + F7

Teksto formatavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Paryškintasis Ctrl + B
Kursyvas Ctrl + I
Pabraukimas Ctrl + U
Sąrašas su ženkleliais Ctrl + taškas
Lygiavimas kairėje Ctrl + L
Lygiavimas dešinėje Ctrl + R
Lygiavimas centre Ctrl + E

„Windows“ ir „Mac“ klaviatūros atitikmenys

Klavišas Modifikatorius Windows“ „Mac“
Klavišas „Backspace“ Alt Grįžimas per vieną žodį
End Alt Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų apačią
Enter Alt Puslapio ypatybių rodymas „Internet Explorer“
Tab Ctrl - Alt Užduočių perjungimas
Home Alt Ėjimas į pagrindinį puslapį Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų viršų
Kairėn Alt Grįžimas „Internet Explorer“ Vieno žodžio perkėlimas į kairę
PageDn Alt   Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento apačią
PageUp Alt   Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento viršų
Dešinėn Alt Ėjimas pirmyn „Internet Explorer“ Ėjimas per vieną žodį į dešinę
Tab Alt Perjungimas iš vienos taikomosios programos į kitą Įvesties vietos perkėlimas iš naršyklės į puslapio elementus ir atvirkščiai (pritaikymo neįgaliesiems ciklas)
Žemyn Alt - Shift Dabartinio puslapio perkėlimas žemyn per vieną poziciją naršymo srityje Pažymėjimas nuo įterpimo vietos iki pastraipos pabaigos
Enter Alt - Shift Viso ekrano režimo perjungimas „Internet Explorer“
Tab Ctrl - Alt - Shift Užduočių perjungimas
Kairėje Alt - Shift Įtraukos lygio pašalinimas Pažymėjimas po vieną žodį į kairę
Dešinėn Alt - Shift Įtrauka Pažymėjimas po vieną žodį į kairę
Tab Alt - Shift Perjungimas iš vienos taikomosios programos į kitą Įvesties vietos perkėlimas iš naršyklės į puslapio elementus ir atvirkščiai (pritaikymas neįgaliesiems ciklas)
Aukštyn Alt - Shift Dabartinio puslapio perkėlimas žemyn per vieną poziciją naršymo srityje Pažymėjimas nuo įterpimo vietos iki pastraipos pabaigos
Klavišas „Backspace“ Grįžimas per vieną žodį
Klavišas Delete Žodžių naikinimas po vieną atskirai
Žemyn Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną pastraipą atskirai
End Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų apačią
Home Ėjimas į dokumento arba struktūrų viršų (programoje „Safari“ ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį)
Kairėje Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią (programoje „Firefox“ ėjimas į ankstesnį puslapį)
Dešinėn Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą (programoje „Firefox“ ėjimas pirmyn)
Tab Užduočių perjungimas (kaip „Windows“ Alt - Tab)
Aukštyn Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną pastraipą atskirai
ESC ⌘ - Alt Užduočių tvarkytuvo atidarymas (priverstinis taikomųjų programų uždarymas)
Home ⌘ - Alt Ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį programoje „Safari“
Kairėn ⌘ - Alt Naršyklės skirtukų perjungimas programoje „Chrome“
Delete ⌘ - Shift Naršyklės talpyklos išvalymas programoje „Firefox“
Žemyn ⌘ - Shift Pažymėjimas po vieną pastraipą į apačią
End ⌘ - Shift Pažymėjimas iki dokumento arba puslapio apačios
Home ⌘ - Shift Pažymėjimas iki dokumento arba puslapio viršaus (programoje „Safari“ ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį)
Kairėn ⌘ - Shift Pažymėjimas iki eilutės pradžios
Dešinėn ⌘ - Shift Pažymėjimas iki eilutės pabaigos
Tab ⌘ - Shift Užduočių perjungimas (kaip „Windows“ Alt - Tab)
Aukštyn ⌘ - Shift Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų
ESC Ctrl - Shift Užduočių tvarkytuvo atidarymas
Dešinėn Ctrl - Shift Pažymėjimas po vieną žodį į dešinę
Žemyn Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną pastraipą atskirai Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą
Kairėn Ctrl - Shift Pažymėjimas po vieną žodį į kairę
ESC Ctrl Meniu Pradėti arba Pradžios ekrano atidarymas
Klavišas Delete Ctrl - Alt Meniu Užrakintas ekranas atidarymas
Kairėn Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną žodį atskirai Grafinės sąsajos elemento ataskaitų srities rodymas
PageDn Ctrl Atidarytų skirtukų perjungimas programoje „Firefox“ ir „Chrome“
PageUp Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų pabaigą Atidarytų skirtukų perjungimas programoje „Firefox“ ir „Chrome“
End Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų pabaigą
Tab Ctrl Atidarytų skirtukų perjungimas Atidarytų skirtukų perjungimas
Aukštyn Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną pastraipą atskirai Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią
Klavišas „Backspace“ Ctrl - Alt Grįžimas per vieną raidę Grįžimas per vieną raidę
Home Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų pradžią
Žemyn Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn puslapyje
End Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn iki puslapio apačios
Home Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn iki puslapio viršaus
PageDn Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn
PageUp Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn
Dešinėn Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną žodį atskirai
Aukštyn Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn puslapyje
Klavišas „Backspace“ Ctrl - Alt - Shift Grįžimas per vieną žodį Grįžimas per vieną žodį
End Ctrl - Alt - Shift Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn iki puslapio apačios
Home Ctrl - Alt - Shift Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn iki puslapio viršaus
PageDn Ctrl - Alt - Shift Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn
PageUp Ctrl - Alt - Shift Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn
ESC Alt Lango sumažinimas
Žemyn Ctrl - Shift Pažymėjimas po vieną pastraipą į apačią Pažymėjimas iki eilutės pabaigos
ESC Alt - Shift Lango sumažinimas
Home Ctrl - Shift Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų Pažymėjimas iki eilutės pradžios
Insert Nėra Rašymo ant viršaus režimo įjungimas
Tab Ctrl - Shift Atidarytų skirtukų perjungimas Atidarytų skirtukų perjungimas
Aukštyn Ctrl - Shift Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų Pažymėjimas iki eilutės pradžios
Klavišas „Backspace“ Nėra Grįžimas per vieną raidę Grįžimas per vieną raidę
Klavišas „Delete“ Nėra Grįžimas per vieną raidę Grįžimas per vieną raidę
Žemyn Nėra Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną eilutę atskirai Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną eilutę atskirai
End Nėra Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą
Enter Nėra Naujos eilutės įterpimas Naujos eilutės įterpimas
Klavišas „Backspace“ Ctrl Grįžimas per vieną žodį
Home Nėra Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią Įterpimo vietos perkėlimas į pastraipos pradžią programoje „Safari“ ir „Chrome“
Kairėn Nėra Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną raidę atskirai Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną raidę atskirai
PageDn Nėra Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną ekraną atskirai Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną ekraną atskirai
PageUp Nėra Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną ekraną atskirai Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną ekraną atskirai
Dešinėn Nėra Įterpimo vietos perkėlimas dešinėn po vieną raidę atskirai Įterpimo vietos perkėlimas dešinėn po vieną raidę atskirai
Tab Nėra Įtrauka arba perėjimas į kitą lentelės langelį Įtrauka, perėjimas į kitą lentelės langelį arba lentelės įterpimas
Aukštyn Nėra Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną eilutę atskirai Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną eilutę atskirai
Klavišas „Backspace“ Shift Grįžimas per vieną raidę Grįžimas per vieną raidę
Žemyn Shift Pažymėjimas po vieną eilutę į apačią Pažymėjimas po vieną eilutę į apačią
End Shift Pažymėjimas iki eilutės pabaigos Pažymėjimas iki eilutės pabaigos
Enter Shift Neautomatinių eilučių lūžių įterpimas Neautomatinių eilučių lūžių įterpimas
Home Shift Pažymėjimas iki eilutės pradžios Pažymėjimas iki eilutės pradžios
Kairėn Shift Pažymėjimas po vieną raidę į kairę Pažymėjimas po vieną raidę į kairę
Dešinėn Shift Pažymėjimas po vieną raidę į dešinę Pažymėjimas po vieną raidę į dešinę
Tab Shift Įtraukos lygio pašalinimas, perėjimas į ankstesnį lentelės langelį Įtraukos lygio pašalinimas, perėjimas į ankstesnį lentelės langelį
Aukštyn Shift Pažymėjimas po vieną eilutę į viršų Pažymėjimas po vieną eilutę į viršų
 
 
Taikoma:
Word Online, Word Web App