„PowerPoint Online“ spartieji klavišai

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip naudoti sparčiųjų klavišų derinius su Ctrl ir Alt ir funkcinius klavišus norint pasiekti „PowerPoint Online“ funkcijas.

Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai kurti

 Patarimas    Jei vienu metu reikia paspausti du ar daugiau klavišų, tie klavišai, kuriuos reikia paspausti vienu metu , atskiriami pliuso ženklu (+). Jei reikia paspausti vieną klavišą ir nedelsiant paspausti kitą, klavišai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami kableliu (,).

Skaitymo rodinys

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Kita skaidrė N
Ankstesnė skaidrė P
Eiti į konkrečią skaidrę G, įveskite skaičių, Tab, Enter

Skaidrių demonstravimo rodinys

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Kita skaidrė N
Ankstesnė skaidrė P
Eiti į konkrečią skaidrę G, įveskite skaičių, Tab, Enter
Išeiti iš skaidrių demonstravimo Esc

Redagavimo rodinys

Juostelės ir sričių naršymas

Norėdami „PowerPoint Online“ pereiti nuo vienos užduočių srities prie kitos, paspauskite Ctrl + F6. Ciklinio perėjimo nuo vienos užduočių srities prie kitos tvarka (iš kairės į dešinę):

 1. Skaidrių sritis
 2. Komentarų sritis (jei atidaryta)
 3. Pastabų sritis (jei atidaryta)
 4. Būsenos juosta
 5. Viršutinė juosta
 6. Juostelė
 7. Miniatiūrų sritis

Ciklinis perėjimas nuo vienos užduočių srities prie kitos

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti iš kairės į dešinę per miniatiūrų sritį, juostelę, skaidrių sritį ir pastabų sritį Ctrl + F6
Atvirkštinė tvarka: Pereiti iš dešinės į kairę per pastabų sritį, skaidrių sritį, juostelę ir miniatiūrų sritį Shift + Ctrl + F6
Pereiti į kitą juostelės skirtuką Tab, Enter
Vykdyti tuo metu pažymėtą juostelės komandą Enter
Pereiti nuo vienos juostelės komandos prie kitos Tab
Pereiti nuo vienos juostelės funkcijų grupės prie kitos Ctrl + rodyklė kairėn arba dešinėn

Skaidrių redagavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Sukurti naują skaidrę po dabar pažymėtos miniatiūros Ctrl + M
Pereiti iš kairės į dešinę per skaidrės vietos rezervavimo ženklus Tab
Pažymėti arba redaguoti esamą vietos rezervavimo ženklą „Enter“ arba F2
Baigti redaguoti tekstą vietos rezervavimo ženklo srityje F2
Kopijuoti skaidrę Ctrl + C
Įklijuoti skaidrę Ctrl + V
Anuliuoti Ctrl + Z
Perdaryti Ctrl + Y

Pertvarkyti miniatiūras, kai miniatiūrų sritis suaktyvinta:

 • Perkelti skaidrę viena pozicija aukštyn
 • Perkelti skaidrę viena pozicija žemyn
 • Perkelti skaidrę į pirmą poziciją
 • Perkelti skaidrę į paskutinę poziciją

Ctrl + rodyklė aukštyn

Ctrl + rodyklė žemyn

Ctrl + Shift + rodyklė aukštyn

Ctrl + Shift + rodyklė žemyn

Įterpimo vietos perkėlimas vietos rezervavimo ženklų srityse ir pastabose

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Per simbolį į dešinę Rodyklė dešinėn
Per simbolį į kairę Rodyklė kairėn
Per žodį į dešinę Ctrl + rodyklė dešinėn
Per žodį į kairę Ctrl + rodyklė kairėn
Eilute aukštyn Rodyklė aukštyn
Eilute žemyn Rodyklė žemyn
Pastraipa aukštyn Ctrl + rodyklė aukštyn
Pastraipa žemyn Ctrl + rodyklė žemyn
Eilutės pradžia Home
Eilutės pabaiga End
Į vietos rezervavimo ženklo arba pastabų pradžią Ctrl + Home
Į vietos rezervavimo ženklo arba pastabų pabaigą Ctrl + End

Turinio pasirinkimas: žymėjimo išplėtimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Per simbolį į dešinę Shift + rodyklė dešinėn
Per simbolį į kairę Shift + rodyklė kairėn
Per žodį į dešinę Shift + Ctrl + rodyklė dešinėn
Per žodį į kairę Shift + Ctrl + rodyklė kairėn
Per eilutę aukštyn Shift + rodyklė aukštyn
Per eilutę žemyn Shift + rodyklė žemyn
Pastraipa aukštyn Shift + Ctrl + rodyklė aukštyn
Pastraipa žemyn Shift + Ctrl + rodyklė žemyn
Į pastraipos pradžią Shift + Home
Į pastraipos pabaigą Shift + End
Į vietos rezervavimo ženklo arba pastabų pradžią Shift + Ctrl + Home
Į vietos rezervavimo ženklo arba pastabų pabaigą Shift + Ctrl + End
Visi vietos rezervavimo ženklai arba pastabos Ctrl + A

Redaguoti tekstą

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Iškirpti Ctrl + X
Kopijuoti Ctrl + C
Įklijuoti Ctrl + V
Įterpti hipersaitą Ctrl + K
Anuliuoti Ctrl + Z
Perdaryti Ctrl + Y
Lygiuoti tekstą kairėje Ctrl + J

Redaguoti figūrą

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perkelti: patraukti figūrą į dešinę Rodyklė dešinėn
Perkelti: patraukti figūrą į kairę Rodyklė kairėn
Perkelti: patraukti figūrą aukštyn Rodyklė aukštyn
Perkelti: patraukti figūrą žemyn Rodyklė žemyn
Išdėstyti: perkelti figūrą į pabaigą Ctrl + Shift + [
Išdėstyti: perkelti figūrą atgal Ctrl + [
Išdėstyti: perkelti figūrą į priekį Ctrl + Shift + ]
Išdėstyti: perkelti figūrą pirmyn Ctrl+]

Teksto formatavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Paryškintasis Ctrl + B
Kursyvas Ctrl + I
Pabraukimas Ctrl + U
Lygiuoti kairėje Ctrl + L
Lygiuoti dešinėje Ctrl + R
Lygiuoti centre Ctrl + E

Komentarai

Komentarų spartieji klavišai veikia tik tada, kai komentarų sritis yra aktyvi.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įtraukti naują komentarą Alt + N
Atsakymas į komentarą Alt + R
Pereiti iš vieno komentaro į kitą Tab

 Pastaba    Šios žinyno temos sparčiųjų klavišų aprašymas skirtas JAV klaviatūros išdėstymui. Kitų klaviatūrų mygtukai gali nesutapti su JAV klaviatūra.

 
 
Taikoma:
PowerPoint Online