„OneNote Online“ spartieji klavišai

Šioje žinyno temoje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų išdėstymų klavišai nebūtinai atitinka JAV klaviatūros klavišus.

Vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, tie klavišai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami pliuso ženklu (+). Kai spaudžiamas klavišas ir nedelsiant paspaudžiamas kitas, klavišai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami kableliu (,).

Norėdami spausdinti šią temą, paspauskite klavišus Ctrl + P.

Norėdami ieškoti šioje temoje, paspauskite CTRL + F, lauke įveskite ieškos tekstą ir paspauskite „Enter“.

„Microsoft“ OneNote Online spartieji klaviatūros klavišai

OneNote Online spartieji klaviatūros klavišai labai panašūs į „Microsoft OneNote“ sparčiuosius klaviatūros klavišus. Šiame straipsnyje išvardyti spartieji klavišai skirti dažniausiai naudojamoms OneNote Online užduotims atlikti. Microsoft OneNote 2013 sparčiųjų klaviatūros klavišų sąrašą žr. straipsnyje „OneNote 2013“ spartieji klaviatūros klavišai.

Skaitymo rodinys

Juostelės ir sričių naršymas

Jei norite Paspauskite
Pereiti nuo bloknoto naršymo į naršyklės laukus F6
Suaktyvinti kitą juostelės skirtuką Tab, Enter
Naršyti juostelės komandas Tab
Vykdyti šiuo metu pažymėtą juostelės komandą Enter
Slinkti puslapiu aukštyn ar žemyn PgUp arba PgDn

Naršymo sritis

Jei norite Paspauskite
Peržiūrėti kitą bloknoto puslapį Ctrl + PgDn
Peržiūrėti ankstesnį bloknoto puslapį Ctrl + PgUp
Pereiti į pirmą skyriaus puslapį Alt + PgUp
Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį Alt + PgDn
Išplėsti arba sutraukti skyrių Enter pažymėtame skyriuje

Redagavimo rodinys

Juostelės ir sričių naršymas

Jei norite Paspauskite
Suaktyvinti kitą juostelės skirtuką Tab, Enter
Naršyti juostelės komandas Tab
Vykdyti šiuo metu pažymėtą juostelės komandą Enter
Pereiti iš bloknoto turinio į juostelę, o tada naršyti esamas komandas Ctrl + F6, Enter, Tab

Naršymo sritis

Jei norite Paspauskite
Peržiūrėti kitą bloknoto puslapį Ctrl + PgDn
Peržiūrėti ankstesnį bloknoto puslapį Ctrl + PgUp
Pereiti į pirmą skyriaus puslapį Alt + PgUp
Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį Alt + PgDn
Naujas skyrius Paspaudę Tab pereikite į skyrių, Shift + F10, rodyklė žemyn (tris kartus, kad pereitumėte prie komandos Naujas skyrius), Enter
Perkelti dabartinį puslapį aukštyn arba žemyn Alt + Shift + rodyklė aukštyn, Alt + Shift + rodyklė žemyn
Panaikinti puslapį Paspaudę Tab pereikite į puslapį, Shift + F10, Enter
Panaikinti skyrių Paspaudę Tab pereikite į skyrių, Shift +F 10, rodyklė žemyn (iki komandos Naikinti), Enter

Įterpimo vietos perkėlimas

Jei norite pereiti Paspauskite
Iš pavadinimo srities į puslapį Tab arba Enter
Per vieną simbolį dešinėn Rodyklė dešinėn
Per vieną simbolį kairėn Rodyklė kairėn
Per vieną žodį dešinėn Ctrl + rodyklė dešinėn
Per vieną žodį kairėn Ctrl + rodyklė kairėn
Viena eilute aukštyn Rodyklė aukštyn
Viena eilute žemyn Rodyklė žemyn
Viena pastraipa aukštyn Ctrl + rodyklė aukštyn
Viena pastraipa žemyn Ctrl + rodyklė žemyn
Į eilutės pradžią Home
Į eilutės pabaigą End
Į puslapio pradžią (neįskaitant pavadinimo srities) Ctrl + Home
Į puslapio pabaigą Ctrl + End
Į pavadinimo sritį PgUp arba Ctrl + A, Ctrl + A, Tab kol pažymimas pavadinimas

Turinio žymėjimas: žymėjimo išplėtimas

Jei norite išplėsti žymėjimą Paspauskite
Per vieną simbolį dešinėn Shift + rodyklė dešinėn
Per vieną simbolį kairėn Shift + rodyklė kairėn
Per vieną žodį dešinėn Shift + Ctrl + rodyklė dešinėn
Per vieną žodį kairėn Shift + Ctrl + rodyklė kairėn
Viena eilute aukštyn Shift + rodyklė aukštyn
Viena eilute žemyn Shift + rodyklė žemyn
Viena pastraipa aukštyn Shift + Ctrl + rodyklė aukštyn
Viena pastraipa žemyn Shift + Ctrl + rodyklė žemyn
Iki pastraipos pradžios Shift + Home
Iki pastraipos pabaigos Shift + End
Iki struktūros pradžios Shift + Ctrl + Home
Iki struktūros pabaigos Shift + Ctrl + End
Iki visos pastraipos, tada – struktūros, tada – puslapio Ctrl + A kiekvienam išplėtimo lygiui

Turinio redagavimas

Jei norite Paspauskite
Iškirpti Ctrl + X
Kopijuoti Ctrl + C
Įklijuoti Ctrl + V
Įterpti hipersaitą Ctrl + K
Anuliuoti Ctrl + Z
Perdaryti Alt + F7
Pereiti nuo vieno klaidingai parašyto žodžio prie kito Alt + F7
Nauja struktūra Ctrl + Shift + Q
Pereiti nuo vienos struktūros prie kitos Ctrl + A, Ctrl + A, Tab

Įrašyti keitimus

 Pastaba    Kai programa OneNote Online veikia, jūsų pastabos automatiškai įrašomos kiekvieną kartą jas pakeitus. Rankiniu būdu įrašyti pastabas nebūtina.

.

Ctrl + S

Lentelės

Jei norite Paspauskite
Sukurti naują laukelį būdami paskutiniame lentelės lange Tab
Įterpti eilutę žemiau Ctrl + Enter

 Pastaba    Pažymėjus langelį, stulpelį ar eilutę, pažymėtų langelių turiniui taikoma lygiuotė. Pažymėjus lentelę, lygiuotė taikoma lentelei, tačiau tai neturi poveikio langelių lygiuotei.

Teksto formatavimas

Jei norite Paspauskite
Paryškintasis Ctrl + B
Kursyvas Ctrl + I
Pabraukimas Ctrl + U
Sąrašas su ženkleliais Ctrl + taškas
Sunumeruotas sąrašas Ctrl + pasvirasis brūkšnys arba Ctrl + Shift + O
Lygiuoti kairėje Ctrl + L
Lygiuoti dešinėje Ctrl + R
Lygiuoti per vidurį Ctrl + E
Didinti įtrauką Alt + Shift + rodyklė dešinėn
Mažinti įtrauką Alt + Shift + rodyklė kairėn

Pastabų žymėjimas

Jei norite Paspauskite
Jei norite Ctrl + 1
Svarbu Ctrl + 2
Klausimas Ctrl + 3
Priminimas vėlesniam laikui Ctrl + 4
Apibrėžimas Ctrl + 5
Paryškinimas Ctrl + 6
Kontaktas Ctrl + 7
Adresas Ctrl + 8
Telefono numeris Ctrl + 9

„Windows“ ir „Mac“ klaviatūros atitikmenys

Klavišas Modifikatorius „Windows“ „Mac“
Klavišas Backspace Alt Grįžimas per vieną žodį
End Alt Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų apačią
Enter Alt Puslapio ypatybių rodymas „Internet Explorer“
Tab Ctrl - Alt Užduočių perjungimas
Home Alt Ėjimas į pagrindinį puslapį Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų viršų
Kairėn Alt Grįžimas „Internet Explorer“ Vieno žodžio perkėlimas į kairę
PageDn Alt Ėjimas į kitą puslapį Ėjimas į kitą puslapį
PageUp Alt Ėjimas į ankstesnį puslapį Ėjimas į ankstesnį puslapį
Dešinėn Alt Ėjimas pirmyn „Internet Explorer“ Ėjimas per vieną žodį į dešinę
Tab Alt Perjungimas iš vienos taikomosios programos į kitą Įvesties vietos perkėlimas iš naršyklės į puslapio elementus ir atvirkščiai (pritaikymas neįgaliesiems ciklas)
Žemyn Alt - Shift Dabartinio puslapio perkėlimas žemyn per vieną poziciją naršymo srityje Pažymėjimas nuo įterpimo vietos iki pastraipos pabaigos
End Alt - Shift Perėjimas į paskutinį skyriaus puslapį Perėjimas į paskutinį skyriaus puslapį
Enter Alt - Shift Viso ekrano režimo perjungimas „Internet Explorer“
Tab Ctrl - Alt - Shift Užduočių perjungimas
Home Alt - Shift Perėjimas į pirmąjį skyriaus puslapį Perėjimas į pirmąjį skyriaus puslapį
Kairėn Alt - Shift Įtraukos lygio pašalinimas Pažymėjimas po vieną žodį į kairę
Dešinėn Alt - Shift Įtrauka Pažymėjimas po vieną žodį į kairę
Tab Alt - Shift Perjungimas iš vienos taikomosios programos į kitą Įvesties vietos perkėlimas iš naršyklės į puslapio elementus ir atvirkščiai (pritaikymas neįgaliesiems ciklas)
Up Alt - Shift Dabartinio puslapio perkėlimas žemyn per vieną poziciją naršymo srityje Pažymėjimas nuo įterpimo vietos iki pastraipos pabaigos
Klavišas Backspace Grįžimas per vieną žodį
Klavišas Delete Žodžių naikinimas po vieną atskirai
Žemyn Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną pastraipą atskirai
End Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų apačią
Home Ėjimas į dokumento arba struktūrų viršų (programoje „Safari“ ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį)
Kairėn Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią (programoje „Firefox“ ėjimas į ankstesnį puslapį)
Dešinėn Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą (programoje „Firefox“ ėjimas pirmyn)
Tab Užduočių perjungimas (kaip „Windows“ Alt - Tab)
Aukštyn Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną pastraipą atskirai
ESC ⌘ - Alt Užduočių tvarkytuvo atidarymas (priverstinis taikomųjų programų uždarymas)
Home ⌘ - Alt Ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį programoje „Safari“
Kairėn ⌘ - Alt Naršyklės skirtukų perjungimas programoje „Chrome“
Klavišas Delete ? - Shift Naršyklės talpyklos išvalymas programoje „Firefox“
Žemyn ⌘ - Shift Pažymėjimas po vieną pastraipą į apačią
End ⌘ - Shift Pažymėjimas iki dokumento arba puslapio apačios
Home ⌘ - Shift Pažymėjimas iki dokumento arba puslapio viršaus (programoje „Safari“ ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį)
Kairėn ⌘ - Shift Pažymėjimas iki eilutės pradžios
Dešinėn ⌘ - Shift Pažymėjimas iki eilutės pabaigos
Tab ⌘ - Shift Užduočių perjungimas (kaip „Windows“ Alt - Tab)
Aukštyn ⌘ - Shift Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų
ESC Ctrl - Shift Užduočių tvarkytuvo atidarymas
Dešinėn Ctrl - Shift Pažymėjimas po vieną žodį į dešinę
Žemyn Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną pastraipą atskirai Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą
Kairėn Ctrl - Shift Pažymėjimas po vieną žodį į kairę
ESC Ctrl Meniu Pradėti arba Pradžios ekrano atidarymas
Klavišas Delete Ctrl - Alt Meniu Užrakintas ekranas atidarymas
Kairėn Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną žodį atskirai Grafinės sąsajos elemento ataskaitų srities rodymas
PageDn Ctrl Atidarytų skirtukų perjungimas programoje „Firefox“ ir „Chrome“
PageUp Ctrl Atidarytų skirtukų perjungimas programoje „Firefox“ ir „Chrome“
End Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų pabaigą
Tab Ctrl Atidarytų skirtukų perjungimas Atidarytų skirtukų perjungimas
Aukštyn Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną pastraipą atskirai Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią
Klavišas Backspace Ctrl - Alt Grįžimas per vieną raidę Grįžimas per vieną raidę
Home Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų pradžią
Žemyn Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn puslapyje
End Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn iki puslapio apačios
Home Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn iki puslapio viršaus
PageDn Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn
PageUp Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn
Dešinėn Ctrl Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną žodį atskirai
Aukštyn Ctrl - Alt Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn puslapyje
Klavišas Backspace Ctrl - Alt - Shift Grįžimas per vieną žodį Grįžimas per vieną žodį
End Ctrl - Alt - Shift Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn iki puslapio apačios
Home Ctrl - Alt - Shift Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn iki puslapio viršaus
PageDn Ctrl - Alt - Shift Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn
PageUp Ctrl - Alt - Shift Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn
ESC Alt Lango sumažinimas
Žemyn Ctrl - Shift Pažymėjimas po vieną pastraipą į apačią Pažymėjimas iki eilutės pabaigos
ESC Alt - Shift Lango sumažinimas
Home Ctrl - Shift Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų Pažymėjimas iki eilutės pradžios
Insert Nėra Rašymo ant viršaus režimo įjungimas
PageDn Ctrl - Shift Perjungimas į kitą puslapį
PageUp Ctrl - Shift Perjungimas į ankstesnį puslapį
Tab Ctrl - Shift Atidarytų skirtukų perjungimas Atidarytų skirtukų perjungimas
Aukštyn Ctrl - Shift Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų Pažymėjimas iki eilutės pradžios
Klavišas Backspace Nėra Grįžimas per vieną raidę Grįžimas per vieną raidę
Klavišas Delete Nėra Grįžimas per vieną raidę Grįžimas per vieną raidę
Žemyn Nėra Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną eilutę atskirai Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną eilutę atskirai
End Nėra Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą
Enter Nėra Naujos eilutės įterpimas Naujos eilutės įterpimas
Klavišas Backspace Ctrl Grįžimas per vieną žodį
Home Nėra Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią Įterpimo vietos perkėlimas į pastraipos pradžią programoje „Safari“ ir „Chrome“
Kairėn Nėra Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną raidę atskirai Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną raidę atskirai
PageDn Nėra Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną ekraną atskirai Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną ekraną atskirai
PageUp Nėra Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną ekraną atskirai Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną ekraną atskirai
Dešinėn Nėra Įterpimo vietos perkėlimas dešinėn po vieną raidę atskirai Įterpimo vietos perkėlimas dešinėn po vieną raidę atskirai
Tab Nėra Įtrauka arba perėjimas į kitą lentelės langelį Įtrauka, perėjimas į kitą lentelės langelį arba lentelės įterpimas
Aukštyn Nėra Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną eilutę atskirai Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną eilutę atskirai
Klavišas Backspace Shift Grįžimas per vieną raidę Grįžimas per vieną raidę
Žemyn Shift Pažymėjimas po vieną eilutę į apačią Pažymėjimas po vieną eilutę į apačią
End Shift Pažymėjimas iki eilutės pabaigos Pažymėjimas iki eilutės pabaigos
Enter Shift Neautomatinių eilučių lūžių įterpimas Neautomatinių eilučių lūžių įterpimas
Home Shift Pažymėjimas iki eilutės pradžios Pažymėjimas iki eilutės pradžios
Kairėn Shift Pažymėjimas po vieną raidę į kairę Pažymėjimas po vieną raidę į kairę
Dešinėn Shift Pažymėjimas po vieną raidę į dešinę Pažymėjimas po vieną raidę į dešinę
Tab Shift Įtraukos lygio pašalinimas, perėjimas į ankstesnį lentelės langelį Įtraukos lygio pašalinimas, perėjimas į ankstesnį lentelės langelį
Aukštyn Shift Pažymėjimas po vieną eilutę į viršų Pažymėjimas po vieną eilutę į viršų
 
 
Taikoma:
OneNote Online, OneNote Web App