„Excel Online“ spartieji klavišai

Šioje žinyno temoje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitaip išdėstyti klavišai nebūtinai atitinka JAV klaviatūros klavišus.

Vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, tie klavišai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami pliuso ženklu (+). Kai spaudžiamas klavišas ir nedelsiant paspaudžiamas kitas, klavišai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami kableliu (,).

Norėdami spausdinti šią temą, paspauskite klavišus CTRL + P.

Norėdami ieškoti šioje temoje, paspauskite CTRL + F, lauke įveskite ieškos tekstą ir paspauskite „Enter“.

„Microsoft“ Excel Online spartieji klavišai

Excel Online spartieji klaviatūros klavišai labai panašūs į „Microsoft Excel“ sparčiuosius klaviatūros klavišus. Šiame straipsnyje išvardyti spartieji klavišai skirti dažniausiai naudojamoms Excel Online užduotims atlikti. Microsoft Excel 2013 sparčiųjų klaviatūros klavišų sąrašą žr. straipsnyje „Excel“ spartieji klaviatūros klavišai.

Excel Online komandos

Jei norite Paspauskite
Pereiti iš juostelės į darbaknygę ar atvirkščiai Ctrl + F6
Suaktyvinti kitą juostelės skirtuką Tab, Enter
Pereiti nuo vienos juostelės komandos prie kitos Tab
Vykdyti tuo metu pasirinktą juostelės komandą Enter

Darbas su darbalapiais

Jei norite Paspauskite
Pereiti į pirmesnį lapą Ctrl + PgUp
Pereiti į kitą lapą Ctrl + PgDn
Rasti CTRL + F arba SHIFT + F5
Kartoti komandą Rasti žemiau Shift + F4
Kartoti komandą Rasti aukščiau Ctrl + Shift + F4

Judėjimas ir slinktis per darbalapį

Jei norite Paspauskite
Pereiti aukštyn vienu langeliu Rodyklė aukštyn arba Shift + Enter
Pereiti žemyn vienu langeliu Rodyklė žemyn arba Enter
Pereiti dešinėn vienu langeliu Rodyklė dešinėn arba Tab
Pereiti kairėn vienu langeliu Rodyklė kairėn arba Shift + Tab
Pereiti į eilutės pradžią Home
Pereiti į A1 Ctrl + Home
Pereiti į paskutinį naudoto diapazono langelį Ctrl + End
Pereiti per vieną ekraną žemyn Page Down
Pereiti aukštyn per vieną eilučių bloką Page Up

Darbas su objektais

Jei norite Paspauskite
Atidaryti meniu/detalizuoti ALT + rodyklė žemyn
Pereiti prie bendresnio ALT + rodyklė aukštyn
Sekti hipersaitu Ctrl + Enter

Langelių, eilučių ir stulpelių bei objektų pažymėjimas

Jei norite Paspauskite
Langelių diapazonas Shift + rodyklių klavišai
Visas stulpelis CTRL + tarpas
Visa eilutė SHIFT + tarpas
Į eilutės pradžią Shift + Home
Pereiti aukštyn per vieną langelių bloką dabartiniame stulpelyje Shift + Page Up
Pereiti žemyn per vieną langelių bloką dabartiniame stulpelyje Shift + Page Down

Judėjimas pasirinktame diapazone

Jei norite Paspauskite
Iš viršaus į apačią (arba pirmyn pasirinktoje srityje) Enter
Iš apačios į viršų (arba atgal pasirinktoje srityje) Shift + Enter
Pirmyn eilute (arba žemyn vieno stulpelio pasirinktimi) Tab
Atgal eilute (arba aukštyn vieno stulpelio pasirinktimi) Shift + Tab

Duomenų skaičiavimas

Jei norite Paspauskite
Skaičiuoti darbaknygę (atnaujinti) F9
Skaičiuoti viską Ctrl + Shift + Alt + F9

Išorinių duomenų atnaujinimas

Jei norite Paspauskite
Atnaujinti Alt + F5
Atnaujinti viską Ctrl + Alt + F5

Langelių redagavimas

Jei norite Paspauskite
Iškirpti Ctrl + X
Kopijuoti Ctrl + C
Įklijuoti Ctrl + V
Anuliuoti Ctrl + Z
Perdaryti Ctrl + Y

Duomenų įvedimas

Jei norite Paspauskite
Baigti įvesti langelyje ir pasirinkti žemesnį langelį Enter
Baigti įvesti langelyje ir pasirinkti aukštesnį langelį Shift + Enter
Baigti įvesti langelyje ir pasirinkti kitą langelį eilutėje Tab
Baigti įvesti langelyje ir pasirinkti pirmesnį langelį eilutėje Shift + Tab
Atšaukti įvedimą langelyje Esc
Pradėti naują eilutę tame pačiame langelyje Alt + Enter
Įterpti hipersaitą Ctrl + K
Įterpti lentelę CTRL + T arba CTRL + L

Duomenų redagavimas langelyje

Jei norite Paspauskite
Redaguoti pažymėtą langelį F2
Išvalyti pasirinktą langelį Delete
Išvalyti pasirinktą langelį ir pradėti redaguoti Klavišas Backspace
Pereiti dešinėn per vieną simbolį Rodyklė dešinėn
Pereiti kairėn per vieną simbolį Rodyklė kairėn
Pereiti dešinėn per vieną žodį CTRL + rodyklė dešinėn
Pereiti kairėn per vieną žodį CTRL + rodyklė kairėn
Eiti į langelio duomenų pradžią Home
Eiti į langelio duomenų pabaigą End
Pažymėti dešinėn po vieną simbolį Shift + rodyklė dešinėn
Pažymėti kairėn po vieną simbolį Shift + rodyklė kairėn
Pažymėti dešinėn po vieną žodį Shift + Ctrl + rodyklė dešinėn
Pažymėti kairėn po vieną žodį Shift + Ctrl + rodyklė kairėn
Pažymėti iki langelio duomenų pradžios Shift + Home
Pažymėti iki langelio duomenų pabaigos Shift + End
Kopijuoti Ctrl + C
Iškirpti Ctrl + X
Įklijuoti Ctrl + V

Langelių formatavimas

Jei norite Paspauskite
Paryškintasis Ctrl + B
Kursyvas Ctrl + I
Pabraukimas Ctrl + U
 
 
Taikoma:
Excel Online, Excel Web App