Keisti logotipo ar paveikslėlio dydį šablone

Į šablonus grafiniai objektai dažnai būna jau įkelti teksto laukuose (teksto laukas: perkeliama, keičiamo dydžio laikykla tekstui arba grafikai. Teksto laukus naudokite keletui teksto blokų puslapyje padėti arba suteikdami tekstui kitokią padėtį nei kito dokumente esančio teksto.), kad lengviau būtų galima keisti jų vietą. Teksto laukų, kuriuose yra grafika ar tekstas, kraštinės nerodomos, todėl galima ir nepastebėti, kad kad elementas yra įdėtas kartu su teksto lauku. Dirbant su teksto laukuose esančiais grafikos objektais svarbiausia yra žinoti, kada reikia pažymėti patį grafikos objektą, o kada – teksto lauką, kuriame jis yra.

Jei norite pakeisti teksto lauke esančio paveikslėlio dydį:

  1. Spustelėkite paveikslėlį, kurio dydį norite keisti.
  2. Pelės žymeklį nukreipkite į vieną iš dydžio keitimo rodyklių (dydžio keitimo rankenėlė: vienas iš mažų apskritimų, pasirodančių pasirinkto objekto kampuose ir kraštuose. Vilkite šias rankenėles objekto dydžiui keisti.).
  3. Vilkite dydžio keitimo rodyklę tol, kol nustatysite norimą objekto figūrą ir dydį.
  4. Jei dydį norite sumažinti ar padidinti viena ar keliomis kryptimis, vilkdami pelės žymeklį nuo centro ar centro link, laikykite nuspaudę vieną atitinkamą klavišą:
  • Jei objekto centrą norite išlaikyti toje pačioje vietoje, vilkdami pelės žymeklį laikykite nuspaudę klavišą CTRL.
  • Jei norite išlaikyti objekto proporcijas, vilkdami pelės žymeklį laikykite nuspaudę klavišą SHIFT.
  • Jei norite išlaikyti objekto proporcijas ir centrą toje pačioje vietoje, vilkdami pelę laikykite nuspaudę klavišus CTRL ir SHIFT.

Jei pakeitę paveikslėlio dydį, nematote viso paveikslėlio

  1. Pažymėkite teksto lauką, kuriame yra paveikslėlis (bet ne patį paveikslėlį). Tam padaryti perkelkite pelės žymeklį ant teksto lauko kraštinės taip, kad žymeklis pavirstų į keturkryptę rodyklę Keturkryptė rodyklė ir tada spustelėkite kraštinę.
  2. Meniu Formatavimas spustelėkite Teksto laukas ir tada spustelėkite skirtuką Teksto laukas.
  3. Pažymėkite žymės laukelį Pakeisti automatinės figūros dydį, kad tilptų tekstas.
 
 
Taikoma:
Word 2003