Pereiti prie ieškos rezultatų
PRODUKTAS
"Office.com" rezultatai
Figūros kraštinės arba „SmartArt“ grafinio elemento figūros užpildo keitimas
Straipsnis Rodyti viską Slėpti viską Galite modifikuoti „SmartArt“ grafinį elementą, norėdami keisti konkrečių figūrų spalvą, konkrečias figūrų kraštines arba net viso gra...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
Sužinokite daugiau apie „SmartArt“ grafinius elementus
Straipsnis Rodyti viską Slėpti viską Šiame straipsnyje SmartArt grafinių elementų apžvalga Į ką reikia atsižvelgti renkantis maketą Apie teksto sritį SmartArt grafinių ele...
Excel 2010, Outlook 2010...
Spartieji klavišai, skirti darbui su figūromis, teksto laukeliais ir „WordArt“ objektais
Straipsnis Rodyti viską Slėpti viską Šiame straipsnyje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų išdėstymų klavišai nebūtinai atitin...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
Nustatymas, kokią programą naudoti organizacijos schemai sukurti
Straipsnis Rodyti viską Slėpti viską Šiame straipsnyje Apžvalga SmartArt grafiniai elementai Visio Organizacinė struktūra Lyginamoji lentelė Apžvalga Organizacijos schemoj...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
Vaizdo įrašas: diagramų ir grafikos kūrimas naudojant „SmartArt“
Straipsnis Peržiūrėkite daugybę vaizdo įrašų, kuriuose parodyta, kaip kurti skirtingų tipų diagramas ir kitokią „SmartArt“ grafiką, įskaitant organizacijos struktūros diag...
Excel 2010, Outlook 2010...
SmartArt grafinio elemento kūrimas
Straipsnis Rodyti viską Slėpti viską „SmartArt“ grafinis elementas yra vaizdinis jūsų informacijos pristatymas, kurį galima greitai ir paprastai sukurti iš daugybės įvairi...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
Organizacijos schemos kūrimas
Straipsnis Jei norite pavaizduoti įmonės ar organizacijos santykius, galite kurti „SmartArt“ grafinius elementus, kuriuose naudojamas organizacijos schemos maketas, pvz., ...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
SmartArt grafinių elementų aprašai
Straipsnis Sąrašas Maketo pavadinimas Aprašas Paveikslėlis Besikeičiančių šešiakampių sąrašas Naudojama tarpusavyje susijusių idėjų sekai pateikti. 1 lygio tekstas rodomas...
Excel 2010, Outlook 2010...
Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūrą, paveikslėlį, diagramą, lentelę, „SmartArt“ grafinį elementą ar kitą objektą
Straipsnis Kurkite alternatyvųjį tekstą, daugelyje naršyklių rodomą perkėlus žymeklį ant paveikslėlio, diagramos arba „SmartArt“ grafinio elemento, arba naudojamo neįgalie...
Excel 2010, Outlook 2010...
„SmartArt“ grafinių elementų klaviatūros spartieji klavišai
Straipsnis Šio žinyno temoje aprašyti klaviatūros spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūro...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
Teksto pasukimas „SmartArt“ grafiniame elemente
Straipsnis Tam tikruose „SmartArt“ maketuose galbūt norėsite pasukti arba sukrauti tekstą vertikaliai, kad jis būtų rodomas šonu arba kad būtų sutaupyta vietos. „SmartArt“...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
„SmartArt“ figūras jungiančių linijų stiliaus ir storio keitimas
Straipsnis „SmartArt“ maketuose, kuriuose yra jungiančiųjų linijų, pvz., organizacijos schemose arba spindulinės diagramos sąrašuose, galite keisti linijų, jungiančių figū...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
Organizacijos schemos su paveikslėliais kūrimas
Straipsnis Naudokite „SmartArt“ grafinio elemento funkciją, jei norite greitai kurti organizacijos schemą su paveikslėliais „Excel“, „PowerPoint“, „Outlook“ ir „Word“.
Excel 2013, Outlook 2013...
Sužinokite daugiau apie „SmartArt“ grafinius elementus
Straipsnis Sužinokite, kaip „Office“ greitai ir vaizdžiai pateikti informaciją ir idėjas.
Excel 2013, Outlook 2013...
Nesirūpinkite. Jūsų informacija niekur nedingo.
Straipsnis Aprašo, kodėl rodomas šis pranešimas ir kaip išspręsti problemą.
Excel 2013, Outlook 2013...
Organizacijos schemos formatavimas
Straipsnis Organizacijos schemą galite formatuoti keliais būdais, pavyzdžiui, keisdami vientisą liniją punktyrine, keisdami organizacijos schemos spalvas ir taikydami „Sma...
Excel 2013, Outlook 2013...
„SmartArt“ grafinių elementų aprašai
Straipsnis Išsamus sąrašas su visų „Office“ „SmartArt“ grafinių maketų paveikslėliais. Naudokitės šiuo sąrašu norėdami greitai apsispręsti, kuris „SmartArt“ labiausiai tin...
Excel 2013, Outlook 2013...
„SmartArt“ figūras jungiančių linijų stiliaus ir storio keitimas
Straipsnis Naudodami „Microsoft Office“ keiskite „SmartArt“ grafinio elemento figūras jungiančių linijų išvaizdą.
Excel 2013, Outlook 2013...
Organizacijos schemos kūrimas naudojant „SmartArt“ grafiką
Straipsnis Galite naudoti „SmartArt“ grafinį elementą norėdami sukurti savo įmonės atskirų darbuotojų hierarchinį pristatymą.
Excel 2013, Outlook 2013...
Spartieji klavišai, skirti darbui su figūromis, teksto laukeliais ir „WordArt“ objektais
Straipsnis Spartieji klavišai naudojami kuriant, perkeliant, keičiant dydį arba keičiant figūras, teksto laukelius ir „WordArt“ programoje „Office“.
PowerPoint 2013, Word 2013
Figūros, figūros kraštinės arba viso „SmartArt“ grafinio elemento spalvos keitimas
Straipsnis Naudodami „Office“ galite keisti konkrečios figūros, figūros kraštinių arba viso „SmartArt“ grafinio elemento spalvas.
Excel 2013, Outlook 2013...
Teksto su ženkleliais keitimas puikiai atrodančiu grafiniu sąrašu
Straipsnis Kurkite ir formatuokite ištisą (grafinį) sąrašą su ženkleliais naudodami „SmartArt“ grafiką.
Excel 2013, Outlook 2013...
Neradote to, ko ieškojote?Ieškoti visame Office.com