Pereiti prie ieškos rezultatų
PRODUKTAS
"Office.com" rezultatai
Maketo taikymas skaidrei
Straipsnis Pastaba     Jei maketą taikote vienai arba kelioms savo pateikties skaidrėms, o vėliau grįžtate ir redaguojate tą maketą įtraukdami vietos rezervavimo ženklą ar...
PowerPoint 2010
Pateikties antraštės ir poraštės informacijos keitimas ar naikinimas
Straipsnis Ką norėtumėte daryti? Skaidrių antraštės ir poraštės informacijos keitimas Pastabų ir padalomosios medžiagos antraštės ir poraštės informacijos keitimas Skaidri...
PowerPoint 2010
Vietos rezervavimo ženklo keitimas arba naikinimas
Straipsnis Vietos rezervavimo ženklą galite keisti keisdami jo dydį, vietą arba jo teksto šriftą, dydį, didžiąsias ir mažąsias raides, spalvą arba tarpus. Be to, vietos re...
PowerPoint 2010
Vieno arba kelių turinio vietos rezervavimo ženklų įtraukimas į maketą
Straipsnis Vietos rezervavimo ženklai yra skaidrės makete esantys laukai taškinėmis kraštinėmis, kuriuose pateiktas turinys. Išskyrus maketą Tuščias , visuose įtaisytuosiu...
PowerPoint 2010
Skaidrės maketo redagavimas ir taikymas iš naujo
Straipsnis Norėdami redaguoti maketą, atlikite šiuos veiksmus: Skirtuko Rodinys grupėje Ruošinio rodiniai spustelėkite Skaidrių ruošinys . Srityje, kurioje yra skaidrių ru...
PowerPoint 2010
Antraščių arba poraščių dydžio arba vietos keitimas
Straipsnis Galite keisti antraštės arba poraštės vietos rezervavimo ženklą keisdami jo dydį arba perkeldami jį į kitą skaidrės vietą.  Pastabos   Pastabos  Jei naudodami a...
PowerPoint 2010
Maketo pervardijimas
Straipsnis Jei į maketą įtraukiate tokių vietos rezervavimo ženklų , kurių turinys pakeičia maketo paskirtį, maketą norėsite pervardyti. Skirtuko Rodinys grupėje Ruošinio ...
PowerPoint 2010
Skaidrėje rodomų rietuvės objektų, vietos rezervavimo ženklų arba figūrų tvarkos keitimas
Straipsnis Objektus, vietos rezervavimo ženklus arba figūras (ir net sugrupuotus objektus) galite dėti į rietuvę, kad vieni būtų rodomi virš kitų. Galite keisti kiekvieno ...
PowerPoint 2010
Interaktyviosios ataskaitų sritys naudojant „PowerPoint“ ir „Excel“
Straipsnis Sužinokite, kaip „PowerPoint“ pateiktyse galima panaudoti ataskaitų sritis, pristatant arba lyginant tam tikrą informaciją.
Excel 2010, PowerPoint 2010...
Skaidrių skirstymas į skyrius
Straipsnis Šiame straipsnyje: Skyrių apžvalga Skyrių įtraukimas ir pavadinimo suteikimas Skyriaus pervardijimas Skyriaus pakėlimas ar nuleidimas skaidrių sąraše Skyriaus š...
PowerPoint 2010
Stačios ir gulsčios skaidrės padėties naudojimas tame pačiame pristatyme
Straipsnis Pagal numatytuosius nustatymus programoje „Microsoft PowerPoint 2010“ nustatyta gulsčia skaidrių padėtis.  Stačia lapo padėtis  Gulsčia lapo padėtis Norėdami pa...
PowerPoint 2010
Fono paveikslėlio, spalvos ar vandenženklio taikymas skaidrėse
Straipsnis Rodyti viską Slėpti viską Šiame straipsnyje Fonų ir vandenženklių apžvalga Paveikslėlio naudojimas skaidrės fone Spalvos naudojimas skaidrės fone Paveikslėlio n...
PowerPoint 2010
Skaidrių tvarkos keitimas
Straipsnis Kai kuriate pateiktį, gali prireikti pakeisti skaidrių tvarką. Srityje, kurioje yra struktūros ir skaidrių skirtukai, spustelėkite skirtuką Skaidrės . Skirtuko ...
PowerPoint 2010
Atskirų į rietuvę sudėtų skaidrės komponentų žymėjimas
Straipsnis Kai skaidrės objektai vienas ant kito dedami į rietuvę, gali būti sunku pažymėti atskirus objektus. Pvz., gali tekti pažymėti vieną objektą, norint taikyti jam ...
PowerPoint 2010
Jūsų poreikius atitinkančio skaidrės maketo kūrimas
Straipsnis Rodyti viską Slėpti viską Jei negalite rasti jūsų poreikius atitinkančio standartinio maketo (maketas: elementų, pvz., pavadinimo ir paantraštės teksto, sąrašų,...
PowerPoint 2010
Antraštės arba poraštės įtraukimas
Straipsnis Pastaba    Jei į skaidres norite įtraukti skaidrių numerius, puslapių numerius arba datą ar laiką, žr. Skaidrių ar puslapių numerių arba datos ar laiko įtraukim...
PowerPoint 2010
Kas yra skaidrės maketas?
Straipsnis Rodyti viską Slėpti viską Šiame straipsnyje Skaidrių maketų apžvalga Standartinio maketo naudojimas Pasirinktinių maketų kūrimas Saitai į informaciją apie skaid...
PowerPoint 2010
Stačios ir gulsčios padėties skaidrių sukimas toje pačioje pateiktyje
Straipsnis Gulsčios ir stačios padėties skaidrių derinio naudojimas toje pačioje pateiktyje nėra galimas. Bet yra sprendimo būdas, leisiantis padaryti taip, kad atrodytų, ...
PowerPoint 2013
Antraštės arba poraštės įtraukimas į padalomąją medžiagą arba pastabų puslapius
Straipsnis Įtraukite informaciją savo pastabų puslapių ar padalomosios medžiagos viršuje (antraštėje) arba apačioje (poraštėje).
PowerPoint 2013
Figūrų, paveikslėlių ar kitų objektų grupavimas arba išgrupavimas
Straipsnis Grupuodami figūras, paveikslėlius ar kitus objektus, galite juos pasukti, paversti, pakeisti dydį arba jų tvarką, tarsi jie būtų viena figūra ar objektas.
Excel 2013, PowerPoint 2013...
Pradinės skaidrės numerio keitimas
Straipsnis Štai, kaip pakeisti skaidrės numerį, rodomą pirmojoje pateikties skaidrėje. Taip pat galite numeruoti tik vieną skaidrę arba visas skaidres, išskyrus pirmąją.
PowerPoint 2013
Skaidrės rodymas arba slėpimas
Straipsnis Ar turite įvairaus išsamumo skaidrių skirtingoms auditorijoms? Kai kurias skaidres galite paslėpti, kad jų nesimatytų pagrindinėje pateiktyje, tačiau turėtumėte...
PowerPoint 2013
Pasikartojančios pateikties skaidrės
Straipsnis Norite įtraukti į pateiktį skaidrę, kurioje yra esamos skaidrės turinio? Štai kaip galima sukurti pasikartojančią skaidrę.
PowerPoint 2013
Skaidrių kopijavimas ir įklijavimas
Straipsnis Kopijuokite skaidres iš kitų pateikčių, kad galėtumėte užfiksuoti turinį ar dizaino stilius, kuriuos norėsite naudoti dar kartą.
PowerPoint 2013
Poraštės informacijos rodymas skaidrėse
Straipsnis Antraštė ir poraštė; Informacijos įtraukimas skaidrių apačioje
PowerPoint 2013
ANKSTESNIS12KITAS
Neradote to, ko ieškojote?Ieškoti visame Office.com