„Microsoft Word“ spartieji klaviatūros klavišai

Šioje žinyno temoje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų išdėstymų klavišai nebūtinai atitinka JAV klaviatūros klavišus.

 Pastabos 

 • Šiame straipsnyje neaprašomas makrokomandų ar automatinio teksto sparčiųjų klaviatūros klavišų tinkinimas ar sparčiųjų klaviatūros klavišų kūrimas. Norėdami gauti daugiau informacijos spustelėkite saitą, esantį skyriuje Taip pat žr..
 • Jei naudojate „Microsoft Word Starter“, atsižvelkite į tai, kad „Word Starter“ palaiko ne visas programai „Word“ priskiriamas priemones. Daugiau informacijos apie galimas „Word Starter“ priemones žr. „Word Starter“ priemonių palaikymas.
Šiame straipsnyje


Sparčiųjų klaviatūros klavišų radimas ir naudojimas

Programos „Microsoft Word“ žinyne aprašytose sparčiųjų klavišų kombinacijose, kai vienu metu turite paspausti du ar daugiau klavišų, klavišų pavadinimai yra atskirti pliuso ženklu (+) „Microsoft Word 2010“ žinyne. Sparčiųjų klavišų kombinacijos, kurių klavišai spaudžiami vienas po kito, klavišų pavadinimai atskirti kableliu (,).

Klaviatūros naudojimas skyriams išplėsti

 • Norėdami išplėsti visus straipsnio skyrius, spauskite TAB, kol pažymima Rodyti viską, o tada paspauskite ENTER. Dar kartą paspauskite ENTER, jei norite visus skyrius sutraukti.
 • Norėdami išplėsti tik vieną straipsnio skyrių, spauskite TAB, kol pažymima to skyriaus antraštė ir pliuso ženklas, o tada paspauskite ENTER. Dar kartą paspauskite ENTER, jei norite sutraukti skyrių.

Ieška šiame straipsnyje

 Svarbu   Prieš pradėdami iešką paspauskite TAB, kol pažymima Rodyti viską, o tada paspauskite ENTER.

 1. Paspauskite CTRL+F.

Atsidaro ieškos dialogo langas, kuriame yra tekstui įvesti reikalingas žymeklis.

 1. Ieškos laukelyje įveskite ieškomą tekstą.
 2. Paspauskite klavišą ENTER.

Šio straipsnio spausdinimas

Norėdami šią temą išspausdinti, spauskite mygtuką TAB, kol pažymima Rodyti viską, paspauskite ENTER, paskui paspauskite CTRL+P.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Sistemos „Microsoft Office“ pagrindai

RodytiLangų rodymas ir naudojimas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Perjungti kitą langą. ALT+TAB
Perjungti ankstesnį langą. ALT+SHIFT+TAB
Uždaryti aktyvų langą. CTRL+W arba CTRL+F4
Atkurti aktyvaus lango dydį jį maksimizavus. ALT+F5
Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (pagal laikrodžio rodyklę). Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus. F6
Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę). SHIFT+F6
Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai. CTRL+F6
Perjungti ankstesnį langą. CTRL+SHIFT+F6
Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą. CTRL+F10
Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį. PRINT SCREEN
Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį. ALT+PRINT SCREEN

RodytiNaudoti dialogų langus

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės. TAB
Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės. SHIFT+TAB
Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange CTRL+TAB
Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange CTRL+SHIFT+TAB
Pereiti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje. Rodyklių klavišai
Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę. Tarpo klavišas
Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę. ALT+ parinktyje pabraukta raidė
Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą. ALT+DOWN ARROW
Pažymėti parinktį išplečiamajame sąraše. Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše
Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą. ESC
Vykdyti pasirinktą komandą. ENTER

RodytiNaudoti redagavimo laukus dialogų languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Pereiti į įrašo pradžią. HOME
Pereiti į įrašo pabaigą. END
Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę. RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į kairę. SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę. SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į kairę. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į dešinę. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios. SHIFT+HOME
Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos. SHIFT+END

RodytiNaudoti dialogo langus Atidaryti ir Įrašyti kaip

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Rodyti dialogo langą Atidaryti. CTRL+F12 or CTRL+O
Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip. F12
Atidaryti pasirinktą aplanką arba failą. ENTER
Atidaryti aplanką, esantį vienu lygmeniu aukščiau nei pasirinktas aplankas. BACKSPACE
Naikinti pasirinktą aplanką arba failą. DELETE
Rodyti pažymėto elemento kontekstinį meniu, pvz., aplanko ar failo. SHIFT+F10
Judėti pirmyn per parinktis. TAB
Judėti atgal per parinktis. SHIFT+TAB
Atidaryti sąrašą Kur ieškoti. F4 arba ALT+I

RodytiAnuliuoti ir pakartoti veiksmus

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Atšaukti veiksmą. ESC
Anuliuoti veiksmą. CTRL+Z
Pakartoti veiksmą. CTRL+Y

RodytiPasiekti ir naudoti užduočių sritis ir galerijas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities. (Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.) F6
Kai meniu aktyvus, pereiti į užduočių sritį. (Gali tekti paspausti klavišus CTRL+TAB daugiau nei vieną kartą.) CTRL+TAB
Kai užduočių sritis yra aktyvi, pažymėkite kitą arba ankstesnę užduočių srities parinktį. TAB arba SHIFT+TAB
Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį. CTRL+tarpo klavišas
Atlikti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui. Tarpo klavišas arba ENTER
Atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu. SHIFT+F10
Pasirinkti pirmą arba paskutinį galerijos elementą. HOME arba END
Slinkti aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše. PAGE UP arba PAGE DOWN

Uždaryti užduočių sritį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.
 2. Paspauskite CTRL+tarpo klavišą.
 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, po to paspauskite ENTER.

Perkelti užduočių sritį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.
 2. Paspauskite CTRL+tarpo klavišą.
 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Perkelti ir spauskite klavišą ENTER.
 4. Rodyklių klavišais perkelkite užduočių sritį ir spauskite ENTER.

Keisti užduočių srities dydį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.
 2. Paspauskite CTRL+tarpo klavišą.
 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Dydis ir spauskite klavišą ENTER.
 4. Rodyklių klavišais keiskite užduočių srities dydį ir spauskite ENTER.

RodytiPasiekti ir atlikti galimus veiksmus

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu. SHIFT+F10
Rodyti galimo veiksmo arba mygtuko Automatinės taisos parinktysMygtuko vaizdas, arba mygtuko Įklijavimo parinktysMygtuko vaizdas meniu arba pranešimą. Jei yra daugiau negu vienas veiksmas, perjungti kitą veiksmą ir rodyti jo meniu arba pranešimą. ALT+SHIFT+F10
Pereiti tarp galimų veiksmų meniu parinkčių. Rodyklių klavišai
Atlikti veiksmą su pasirinktu elementu galimų veiksmų meniu. ENTER
Uždaryti galimų veiksmų meniu arba pranešimą. ESC

Patarimai

 • Galite paprašyti, kad jus įspėtų garso signalu, kai atsiras galimas veiksmas („Word Starter“ jis nepasiekiamas). Garsui girdėti reikia garso plokštės. Taip pat jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „Microsoft Office Sounds“.
 • Jei turite prieigą prie interneto, galite atsisiųsti „Microsoft Office Sounds“ iš Office.com. Įdiegę garsų failus, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Norėdami atidaryti „Word“ parinktys paspauskite ALT+F, T.
  2. Paspauskite A norėdami pasirinkti Išsamiau, tada paspauskite TAB norėdami pereiti į Išplėstinės parinktys, skirtos dirbti su „Word“.
  3. Dukart paspauskite ALT+S, kad pasirinktumėte žymės langelį Pateikti atsiliepimus su garsu, esantį po Bendra, ir paspauskite tarpo klavišą.
  4. Kelis kartus paspauskite TAB norėdami pasirinkti Gerai, tada paspauskite ENTER.

 Pastaba   Kai pažymite arba išvalote šį žymės langelį, parametras turės įtakos visoms „Office“ programoms, palaikančioms garsą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Juostelės naršymas

RodytiKaip pasiekti bet kurią komandą keliais klavišų paspaudimais

Prieigos klavišai leidžia greitai naudoti komandą paspaudus kelis klavišus, neatsižvelgiant į tai, kurioje programos vietoje esate. Kiekvieną „Word 2010“ komandą galima lengvai pasiekti naudojant prieigos klavišą. Daugelį komandų galima pasiekti naudojant nuo dviejų iki penkių klavišų paspaudimų. Norėdami naudoti prieigos klavišą:

 1. Paspauskite ALT.

Klavišų patarimai rodomi virš kiekvienos savybės, galimos esamame rodinyje.

 1. Paspauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš savybės, kurią norite naudoti.
 2. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtukas Pagrindinis yra aktyvus ir jūs spausite N, bus rodomas skirtukas Įterpti kartu su jo grupių klavišų patarimais.
 3. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos arba valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirma reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę.

 Pastaba   Norėdami atšaukti veiksmą, kurį atliekate ir paslėpti klavišų patarimus, paspauskite ALT.

RodytiKaip pakeisti įvesties klaviatūra vietą nenaudojant pelės

Kitas būdas naudoti klaviatūrą dirbant programomis, turinčiomis „Office“ juostelę, yra keisti įvesties vietą tarp skirtukų ir komandų, kol rasite norimą funkciją. Šioje lentelėje pateikiama būdų, kaip keisti klaviatūros įvesties vietą nenaudojant pelės.

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti prieigos klavišų seką. ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti prieigos klavišų seką, dar kartą paspauskite vieną iš šių mygtukų.
Pereiti į kitą juostelės skirtuką. Naudodami F10 pasirinkite aktyvų skirtuką, tada spauskite RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN.
Išplėsti arba sutraukti juostelę. CTRL+F1
Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu. SHIFT+F10

Perkelti įvesties klaviatūra vietą ir pasirinkti šias lango sritis:

 • Aktyvų juostos skirtuką
 • Bet kurią atidarytą užduočių sritį
 • Lango apačioje esančią būsenos juostą
 • Savo dokumentą
F6
Perkelti įvesties klaviatūra vietą į kiekvieną juostelės komandą pirmyn arba atgal. TAB arba SHIFT+TAB
Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn po juostelės elementus. RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį. Tarpo klavišas arba ENTER
Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją. Tarpo klavišas arba ENTER
Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, kad galėtumėte keisti reikšmę. ENTER
Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir grąžinti įvesties klaviatūra vietą į dokumentą. ENTER
Gauti pagalbos dėl pasirinktos juostelės komandos ar valdiklio. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, bus rodoma bendra žinyno tema apie programą.) F1

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

„Microsoft Word“ greitoji nuoroda

RodytiBendrosios užduotys atliekamos „Microsoft Word“

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Sukurti neperkeliamą tarpą. CTRL+SHIFT+tarpo klavišas
Sukurti neperkeliantį brūkšnelį. CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS
Paryškinti raides. CTRL+B
Pakreipti raides. CTRL+I
Pabraukti raides. CTRL+U
Mažinti šrifto dydį viena reikšme. CTRL+SHIFT+<
Didinti šrifto dydį viena reikšme. CTRL+SHIFT+>
Mažinti šrifto dydį 1 tašku. CTRL+[
Didinti šrifto dydį 1 tašku. CTRL+]
Šalinti pastraipos ar simbolių formatavimą. CTRL+tarpo klavišas
Kopijuoti pažymėtą tekstą ar objektą. CTRL+C
Iškirpti pažymėtą tekstą ar objektą. CTRL+X
Įklijuoti tekstą ar objektą. CTRL+V
Įklijuoti specialų CTRL+ALT+V
Įklijuoti tik formatavimą CTRL+SHIFT+V
Anuliuoti pastarąjį veiksmą. CTRL+Z
Pakartoti pastarąjį veiksmą. CTRL+Y
Atidaryti dialogo langą Spaudos ženklų apskaita. CTRL+SHIFT+G

Darbas su dokumentais ir tinklalapiais

RodytiKurti, peržiūrėti ir įrašyti dokumentus

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Kurti naują dokumentą. CTRL+N
Atidaryti dokumentą. CTRL+O
Uždaryti dokumentą. CTRL+W
Skaidyti dokumento langą. ALT+CTRL+S
Šalinti dokumento lango skaidymą. ALT+SHIFT+C arba ALT+CTRL+S
Įrašyti dokumentą. CTRL+S

RodytiRasti, keisti ir naršyti tekste

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Atidaryti užduočių sritį Naršymas (ieškoti dokumento). CTRL+F
Kartoti paiešką (uždarius langą Rasti ir pakeisti). ALT+CTRL+Y
Keisti tekstą, specialų formatavimą ir specialius elementus. CTRL+H
Pereiti į puslapį, žymelę, puslapio išnašą, lentelę, komentarą, grafinį objektą ar kitą vietą dokumente. CTRL+G
Perjungti tarp keturių paskutinių redaguotų vietų. ALT+CTRL+Z
Atidaryti naršymo parinkčių sąrašą. Norėdami pažymėti parinktį, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER, kad galėtumėte naudodami pažymėtą parinktį naršyti dokumentą. ALT+CTRL+HOME
Pereiti prie ankstesnio naršyklės objekto (nustatyto naršyklės parinktyse). CTRL+PAGE UP
Pereiti prie kito naršyklės objekto (nustatyto naršyklės parinktyse). CTRL+PAGE DOWN

RodytiPerjungti į kitą rodinį

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Perjungti į spaudinio maketo rodinį. ALT+CTRL+P
Perjungti į kontūro rodinį. ALT+CTRL+O
Perjungti į juodraščio rodinį. ALT+CTRL+N

RodytiKontūro rodinys

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Didinti pastraipą. ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Mažinti pastraipą. ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Mažinti pagrindinį tekstą. CTRL+SHIFT+N
Perkelti pažymėtas pastraipas į viršų. ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Perkelti pažymėtas pastraipas žemyn. ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Išplėsti tekstą po antrašte. ALT+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Sutraukti tekstą po antrašte. ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS
Išplėsti ar sutraukti visą tekstą ar antraštes. ALT+SHIFT+A
Slėpti arba rodyti simbolių formatavimą. Dešinysis pasvirasis brūkšnys (/) skaičių klaviatūroje
Rodyti pirmą pagrindinio teksto eilutę arba visą pagrindinį tekstą. ALT+SHIFT+L
Visas antraštes rodyti stiliumi 1 antraštė. ALT+SHIFT+1
Rodyti visas antraštes iki antraštės n. ALT+SHIFT+n
Įterpti tabuliacijos simbolį. CTRL+TAB

RodytiSpausdinti ir peržiūrėti dokumentus

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Spausdinti dokumentą. CTRL+P
Perjungti į spaudinio peržiūrą. ALT+CTRL+I
Padidinus vaizdą judėti peržiūros lape. Rodyklių klavišai
Sumažinus vaizdą pereiti į kitą peržiūros puslapį. PAGE UP arba PAGE DOWN
Sumažinus vaizdą pereiti į pirmąjį peržiūros puslapį. CTRL+HOME
Sumažinus vaizdą pereiti į paskutinį peržiūros puslapį. CTRL+END

RodytiPeržiūrėti dokumentus

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Įterpti komentarą. ALT+CTRL+M
Įjungti arba išjungti keitimų sekimą. CTRL+SHIFT+E
Uždaryti Peržiūros sritį, jeigu ji atidaryta. ALT+SHIFT+C

RodytiSkaitymo visame ekrane rodinys

 Pastaba   Kai kurie ekrano skaitytuvai gali būti nesuderinami su skaitymo visame ekrane rodiniu.

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Pereiti į dokumento pradžią. HOME
Pereiti į dokumento pabaigą. END
Pereiti į puslapį n. n, ENTER
Išeiti iš skaitymo maketo rodinio. ESC

RodytiNuorodos, puslapio išnašos ir dokumento išnašos

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Pažymėti turinio įrašą. ALT+SHIFT+O
Pažymėti literatūros sąrašo įrašą. ALT+SHIFT+I
Pažymėti rodyklės įrašą. ALT+SHIFT+X
Įterpti puslapio išnašą. ALT+CTRL+F
Įterpti dokumento išnašą. ALT+CTRL+D

RodytiDirbti su tinklalapiais

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Įterpti hipersaitą. CTRL+K
Pereiti į ankstesnį puslapį. ALT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti į paskesnį puslapį. ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Atnaujinti. F9

Redaguoti ir perkelti tekstą ir grafinius objektus

RodytiNaikinti tekstą ir grafinius objektus.

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Panaikinti vieną simbolį kairėje. BACKSPACE
Panaikinti vieną žodį kairėje. CTRL+BACKSPACE
Panaikinti vieną simbolį dešinėje. DELETE
Panaikinti vieną žodį dešinėje. CTRL+DELETE
Iškirpti pažymėtą tekstą į „Office“ mainų sritį. CTRL+X
Anuliuoti pastarąjį veiksmą. CTRL+Z
Iškirpti į Smeigtuką. CTRL+F3

RodytiKopijuoti bei perkelti tekstą ir grafinius objektus

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Atidaryti „Office“ mainų sritį Norėdami pereiti į skirtuką Pagrindinis, paspauskite ALT+H, tada paspauskite F ir O.
Kopijuoti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį. CTRL+C
Iškirpti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį. CTRL+X
Įklijuoti naujausią priedą arba įklijuotą elementą iš „Office“ mainų srities. CTRL+V
Vieną kartą perkelti tekstą ar grafinius objektus. F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą ENTER)
Vieną kartą kopijuoti tekstą ar grafinius objektus. SHIFT+F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą ENTER)
Kai pasirinktas tekstas arba objektas, atidaryti dialogo langą Kurti naują kūrimo bloką. ALT+F3
Kai kūrimo blokas , pavyzdžiui, SmartArt grafinis objektas , pasirinktas, rodyti su juo susietą kontekstinį meniu. SHIFT+F10
Iškirpti į Smeigtuką. CTRL+F3
Įklijuoti Smeigtuko turinį. CTRL+SHIFT+F3
Kopijuoti antraštę ar poraštę, naudotą prieš tai buvusioje dokumento dalyje. ALT+SHIFT+R

RodytiĮterpti specialiuosius simbolius.

Norėdami įterpti Paspauskite
Lauką CTRL+F9
Eilutės lūžį SHIFT+ENTER
Puslapio lūžį CTRL+ENTER
Stulpelio lūžį CTRL+SHIFT+ENTER
Ilgą brūkšnį ALT+CTRL+MINUSO ŽENKLAS
Trumpą brūkšnį CTRL+MINUSO ŽENKLAS
Keliamąjį brūkšnelį CTRL+BRŪKŠNELIS
Nekeliamą brūkšnelį CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS
Nekeliamą tarpą CTRL+SHIFT+tarpo klavišas
Kopijavimo teisių simbolį ALT+CTRL+C
Registruoto prekės ženklo simbolį ALT+CTRL+R
Prekės ženklo simbolį ALT+CTRL+T
Elipsę ALT+CTRL+TAŠKAS
Viengubas kairiąsias kabutes CTRL+` (vienguba kabutė), ` (vienguba kabutė)
Viengubas dešiniąsias kabutes CTRL+' (vienguba kabutė), ' (vienguba kabutė)
Dvigubas kairiąsias kabutes CTRL+` (vienguba kabutė), SHIFT+` (vienguba kabutė)
Dvigubas dešiniąsias kabutes CTRL+' (vienguba kabutė), SHIFT+' (vienguba kabutė)
Automatinio teksto įrašą ENTER (parašius kelis pirmus automatinio teksto įrašo pavadinimo simbolius ir pasirodžius ekrano patarimui)

RodytiĮterpti simbolius naudojant simbolių kodus

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Įterpti Unicode simbolį, skirtą atitinkamam Unicode (šešioliktainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį (Euro valiutos simbolis ), įveskite 20AC ir nuspaudę klavišą ALT paspauskite X. Simbolio kodas, ALT+X
Sužinoti pasirinkto simbolio Unicode simbolio kodą ALT+X
Įterpti ANSI simbolį, skirtą atitinkamam ANSI (dešimtainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį, laikykite nuspaudę klavišą ALT ir skaičių klaviatūroje įveskite 0128. ALT+simbolio kodas (skaičių klaviatūroje)

RodytiŽymėti tekstą ir grafinius objektus

Tekstą žymėkite laikydami nuspaudę klavišą SHIFT ir rodyklių klavišais perkeldami teksto žymeklį.

RodytiIšplėsti pasirinkimą

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Įjungti išplėtimo režimą. F8
Pažymėti artimiausią simbolį. F8, tada spauskite RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN
Padidinti pažymėtą fragmentą. F8 (norėdami pažymėti žodį, paspauskite vieną kartą, sakinį – dukart ir t.t.)
Sumažinti pažymėtą fragmentą. SHIFT+F8
Išjungti išplėtimo režimą. ESC
Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu dešinėn. SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu kairėn. SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pabaigos. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pradžios. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pabaigos. SHIFT+END
Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pradžios. SHIFT+HOME
Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute žemyn. SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute aukštyn. SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pabaigos. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pradžios. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu žemyn. SHIFT+PAGE DOWN
Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu aukštyn. SHIFT+PAGE UP
Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pradžios. CTRL+SHIFT+HOME
Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pabaigos. CTRL+SHIFT+END
Išplėsti pažymėtą sritį iki lango pabaigos. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Išplėsti pažymėtą sritį, kad būtų pažymėtas visas dokumentas. CTRL+A
Pažymėti vertikalų teksto bloką. CTRL+SHIFT+F8, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.
Išplėsti pažymėtą sritį iki konkrečios dokumento vietos. F8+rodyklių klavišai. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

RodytiPažymėti tekstą ir grafinius objektus lentelėje

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Pažymėti kito langelio turinį. TAB
Pažymėti ankstesnio langelio turinį. SHIFT+TAB
Pažymėtą fragmentą išplėsti iki gretimų langelių. Nuspauskite klavišą SHIFT ir, laikydami jį nuspaustą, kelis kartus paspauskite rodyklės klavišą
Pažymėti stulpelį.

Norėdami pereiti į viršutinį arba apatinį stulpelio langelį, naudokite rodyklių klavišus, po to atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo viršaus iki apačios, paspauskite SHIFT+ALT+PAGE DOWN.
 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo apačios iki viršaus, paspauskite SHIFT+ALT+PAGE UP.
Išplėsti pažymėtą fragmentą (arba bloką) CTRL+SHIFT+F8, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.
Pažymėti visą lentelę. ALT+skaičių klaviatūros 5 (kai NUM LOCK išjungta)

RodytiJudėti po dokumentą

Norėdami pereiti Paspauskite
Vienu simboliu kairėn RODYKLĖ KAIRĖN
Vienu simboliu dešinėn RODYKLĖ DEŠINĖN
Vienu žodžiu kairėn CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Vienu žodžiu dešinėn CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Viena pastraipa į viršų CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Viena pastraipa žemyn CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Vienu langeliu kairėn (lentelėje) SHIFT+TAB
Vienu langeliu dešinėn (lentelėje) TAB
Viena eilute į viršų RODYKLĖ AUKŠTYN
Viena eilute žemyn RODYKLĖ ŽEMYN
Iki eilutės pabaigos END
Iki eilutės pradžios HOME
Iki lango viršaus ALT+CTRL+PAGE UP
Iki lango pabaigos ALT+CTRL+PAGE DOWN
Vienu ekranu aukštyn (slenkant) PAGE UP
Vienu ekranu žemyn (slenkant) PAGE DOWN
Iki kito puslapio viršaus CTRL+PAGE DOWN
Iki ankstesnio puslapio viršaus CTRL+PAGE UP
Iki dokumento pabaigos CTRL+END
Iki dokumento pradžios CTRL+HOME
Iki ankstesnio redagavimo SHIFT+F5
Atidarius dokumentą iki vietos, kurioje dirbote paskutinį kartą ir uždarėte dokumentą SHIFT+F5

RodytiJudėti po lentelę

Norėdami pereiti Paspauskite
Į kitą eilutės langelį TAB
Į ankstesnį eilutės langelį SHIFT+TAB
Į pirmą eilutės langelį ALT+HOME
Į paskutinį eilutės langelį ALT+END
Į pirmą stulpelio langelį ALT+PAGE UP
Į paskutinį stulpelio langelį ALT+PAGE DOWN
Į ankstesnę eilutę RODYKLĖ AUKŠTYN
Į kitą eilutę RODYKLĖ ŽEMYN
Eilute aukštyn ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Eilute žemyn ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

RodytiĮterpti pastraipas ir tabuliacijos simbolius į lentelę

Norėdami įterpti Paspauskite
Naujas pastraipas langelyje ENTER
Tabuliacijos simbolius langelyje CTRL+TAB

RodytiNaudoti rašymo ant viršaus režimą

Norėdami pakeisti rašymo ant viršaus parametrus, kad galėtumėte pasiekti rašymo ant viršaus režimą paspausdami INSERT, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Norėdami atidaryti „Word“ parinktys paspauskite ALT+F, T.
 2. Norėdami pažymėti IŠSAMIAU paspauskite A, o tada paspauskite TAB.
 3. Norėdami pereiti prie žymės langelio Rašymo ant viršaus režimui kontroliuoti naudoti klavišą Insert paspauskite ALT+O.
 4. Norėdami pažymėti žymės langelį paspauskite tarpo klavišą, o tada paspauskite ENTER.

Norėdami įjungti arba išjungti rašymo ant viršaus režimą, paspauskite klavišą INSERT.

Simbolių ir pastraipų formatavimas

RodytiFormatavimo kopijavimas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Kopijuoti teksto formatavimą. CTRL+SHIFT+C
Taikyti nukopijuotą formatavimą tekstui. CTRL+SHIFT+V

RodytiKeisti šriftą arba jo dydį

 Pastaba   Šie spartieji klaviatūros klavišai neveikia naudojant skaitymo visame ekrane režimą.

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Atidaryti dialogo langą Šriftas ir pakeisti šriftą. CTRL+SHIFT+F
Didinti šrifto dydį. CTRL+SHIFT+>
Mažinti šrifto dydį. CTRL+SHIFT+<
Didinti šrifto dydį vienu tašku. CTRL+]
Mažinti šrifto dydį vienu tašku. CTRL+[

RodytiTaikyti simbolių formatus

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Atidaryti dialogo langą Šriftas ir pakeisti simbolių formatavimą. CTRL+D
Keisti didžiąsias ar mažąsias raides. SHIFT+F3
Visas raides formatuoti kaip didžiąsias. CTRL+SHIFT+A
Taikyti paryškintą šriftą. CTRL+B
Taikyti pabraukimą. CTRL+U
Pabraukti žodžius, bet ne tarpus. CTRL+SHIFT+W
Pabraukti tekstą dvigubu brūkšniu. CTRL+SHIFT+D
Taikyti paslėpto teksto formatavimą. CTRL+SHIFT+H
Taikyti pasvirąjį formatavimą. CTRL+I
Visas raides formatuoti kaip mažas didžiąsias. CTRL+SHIFT+K
Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai). CTRL+LYGYBĖS ŽENKLAS
Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai). CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Pašalinti rankinį simbolių formatavimą. CTRL+tarpo klavišas
Pažymėtą fragmentą pakeisti į Simbolio šriftą. CTRL+SHIFT+Q

RodytiPeržiūrėti ir kopijuoti teksto formatavimą

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Rodyti nespausdinamus simbolius. CTRL+SHIFT+* (skaičių klaviatūros žvaigždutė neveikia)
Peržiūrėti teksto formatavimą. SHIFT+F1 (tuomet spustelėkite tekstą, kurio formatavimą norite peržiūrėti)
Kopijuoti formatus. CTRL+SHIFT+C
Įklijuoti formatus. CTRL+SHIFT+V

RodytiNustatyti tarpus tarp eilučių

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Vienos eilutės tarpas. CTRL+1
Dviejų eilučių tarpas. CTRL+2
1,5 eilutės tarpas. CTRL+5
Įtraukti arba šalinti vienos eilutės tarpą prieš pastraipą. CTRL+0 (nulis)

RodytiLygiuoti pastraipas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Perjungti pastraipą tarp lygiuotos centre ir lygiuotos kairėje. CTRL+E
Perjungti pastraipą tarp lygiuotos iš abiejų pusių ir lygiuotos kairėje. CTRL+J
Perjungti pastraipą tarp lygiuotos dešinėje ir lygiuotos kairėje. CTRL+R
Lygiuoti iš kairės. CTRL+L
Įtraukti pastraipą iš kairės. CTRL+M
Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės. CTRL+SHIFT+M
Kurti atvirkštinę įtrauką. CTRL+T
Mažinti atvirkštinę įtrauką. CTRL+SHIFT+T
Šalinti pastraipos formatavimą. CTRL+Q

RodytiTaikyti pastraipos stilius

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Atidaryti užduočių sritį Taikyti stilius. CTRL+SHIFT+S
Atidaryti užduočių sritį Stiliai. ALT+CTRL+SHIFT+S
Pradėti Automatinį formatavimą. ALT+CTRL+K
Taikyti Įprastąjį stilių. CTRL+SHIFT+N
Taikyti stilių 1 antraštė. ALT+CTRL+1
Taikyti stilių 2 antraštė. ALT+CTRL+2
Taikyti stilių 3 antraštė. ALT+CTRL+3

Uždaryti užduočių sritį Stiliai.

 1. Jei užduočių sritis Stiliai nepasirinkta, norėdami ją pasirinkti, paspauskite F6.
 2. Paspauskite CTRL+tarpo klavišą.
 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, po to paspauskite ENTER.

Įterpti ir redaguoti objektus

RodytiĮterpti objektą

 1. Norėdami atidaryti dialogo langą Objektas, paspauskite ALT, N, J ir dar kartą J.
 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų.
  • Norėdami pasirinkti objekto tipą, paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, tada norėdami sukurti objektą, paspauskite ENTER.
  • Norėdami perjungti į skirtuką Kurti iš failo, paspauskite CTRL+TAB, paspauskite TAB, tada įrašykite objekto, kurį norite įterpti, failo pavadinimą arba naršykite failo.

RodytiRedaguoti objektą

 1. Kai žymeklis yra jūsų dokumente objekto kairėje, pažymėkite objektą spustelėdami SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN.
 2. Spustelėkite SHIFT+F10.
 3. Norėdami pereiti į Objekto pavadinimas, paspauskite klavišą TAB, tada paspauskite ENTER ir dar kartą paspauskite ENTER.

RodytiĮterpti SmartArt grafinius objektus

 1. Norėdami pasirinkti SmartArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada M.
 2. Spausdami rodyklių klavišus pasirinkite norimą grafinį objektą.
 3. Norėdami pasirinkti grafinį objektą, kurį ketinate įterpti, paspauskite TAB, tada paspauskite rodyklių klavišus.
 4. Paspauskite klavišą ENTER.

RodytiĮterpti WordArt

 1. Norėdami pasirinkti WordArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada W.
 2. Norėdami pasirinkti norimą WordArt stilių, spauskite rodyklių klavišus, tada paspauskite klavišą ENTER.
 3. Įveskite norimą tekstą.
 4. Norėdami pažymėti WordArt objektą paspauskite ESC, o tada naudokite rodyklių klavišus objektui perkelti.
 5. Norėdami grįžti į dokumentą dar kartą paspauskite ESC.

Laiškų suliejimas ir laukai

RodytiVykdyti laiškų suliejimą

 Pastaba   Norėdami naudoti sparčiuosius klaviatūros klavišus, turite būti skirtuke Pašto siuntimo reikmenys.

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Peržiūrėti laiškų suliejimą. ALT+SHIFT+K
Sulieti dokumentą. ALT+SHIFT+N
Spausdinti sulietus dokumentus. ALT+SHIFT+M
Redaguoti laiškų suliejimo duomenų dokumentą. ALT+SHIFT+E
Įterpti suliejimo lauką. ALT+SHIFT+F

RodytiDirbti su laukais

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Įterpti lauką DATE. ALT+SHIFT+D
Įterpti lauką LISTNUM. ALT+CTRL+L
Įterpti lauką PAGE. ALT+SHIFT+P
Įterpti lauką TIME. ALT+SHIFT+T
Įterpti tuščią lauką. CTRL+F9
Atnaujinti susietą informaciją „Microsoft Office Word“ šaltinio dokumente. CTRL+SHIFT+F7
Atnaujinti pažymėtus laukus. F9
Panaikinti lauko saitą. CTRL+SHIFT+F9
Perjungti tarp pažymėto lauko kodo ir jo rezultato. SHIFT+F9
Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų. ALT+F9
Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON. ALT+SHIFT+F9
Pereiti į kitą lauką. F11
Pereiti į ankstesnį lauką. SHIFT+F11
Blokuoti lauką. CTRL+F11
Panaikinti lauko blokavimą. CTRL+SHIFT+F11

Kalbos juosta

RodytiRankraščio atpažinimas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Perjungti tarp kalbų ir klaviatūros išdėstymų. Kairysis ALT+SHIFT
Rodyti taisymo siūlymų sąrašą. klavišas su „Windows“ logotipu +C
Įjungti arba išjunti rašymą ranka. klavišas su „Windows“ logotipu +H
Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros japoniškos įvesties metodo rengyklę (IME). ALT+~
Įjungti arba išjungti korėjiečių IME 101 klaviatūrai. Dešinysis ALT
Įjungti arba išjungti kinų IME 101 klaviatūrai. CTRL+tarpo klavišas

Patarimai

 • Dialogo lange Papildomos klavišų parinktys galite pasirinkti klavišų kombinaciją, skirtą perjungti tarp kalbų ar klaviatūros išdėstymų. Norėdami atidaryti dialogo langą Papildomos klavišų parinktys, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite juostą Kalba, tada spustelėkite Parametrai. Grupėje Nuostatos spustelėkite Klavišų parametrai.
 • Klavišas su „Windows“ logotipu (klavišas su „Windows“ logotipu ) daugelyje klaviatūrų yra apatinėje klavišų juostoje.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Funkcinių klavišų nuoroda

RodytiFunkciniai klavišai

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Rodyti Žinyną arba aplankyti „Microsoft“ Office.com F1
Perkelti tekstą ar grafinius objektus. F2
Pakartoti paskutinį veiksmą. F4
Pasirinkti komandą Eiti į (skirtuke Pagrindinis). F5
Pereiti į kitą sritį ar rėmelį. F6
Pasirinkti komandą Rašyba (skirtuke Peržiūra). F7
Išplėsti pasirinkimą. F8
Atnaujinti pažymėtus laukus. F9
Rodyti klavišų patarimus. F10
Pereiti į kitą lauką. F11
Pasirinkti komandą Įrašyti kaip. F12

RodytiSHIFT+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Atidaryti kontekstinius žinyno paaiškinimus arba nustatyti formatavimą. SHIFT+F1
Kopijuoti tekstą. SHIFT+F2
Keisti didžiąsias ar mažąsias raides. SHIFT+F3
Kartoti veiksmą Rasti ar Eiti į. SHIFT+F4
Pereiti prie pastarojo keitimo. SHIFT+F5
Pereiti į ankstesnę sritį ar rėmelį (paspaudus F6). SHIFT+F6
Pasirinkti komandą Tezauras (skirtukas Peržiūra, grupė Tikrinimas). SHIFT+F7
Sumažinti pažymėtą fragmentą. SHIFT+F8
Perjungti tarp lauko kodo ir jo rezultato. SHIFT+F9
Rodyti kontekstinį meniu. SHIFT+F10
Pereiti į ankstesnį lauką. SHIFT+F11
Pasirinkti komandą Įrašyti. SHIFT+F12

RodytiCTRL+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Išplėsti arba sutraukti juostelę. CTRL+F1
Pasirinkti komandą Spaudinio peržiūra. CTRL+F2
Iškirpti į Smeigtuką. CTRL+F3
Uždaryti langą. CTRL+F4
Pereiti į kitą langą. CTRL+F6
Įterpti tuščią lauką. CTRL+F9
Maksimizuoti dokumento langą. CTRL+F10
Blokuoti lauką. CTRL+F11
Pasirinkti komandą Atidaryti. CTRL+F12

RodytiCTRL+SHIFT+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Įterpti Smeigtuko elementus. CTRL+SHIFT+F3
Redaguoti žymelę. CTRL+SHIFT+F5
Pereiti į ankstesnį langą. CTRL+SHIFT+F6
Atnaujinti susietą informaciją „Word 2010“ šaltinio dokumente. CTRL+SHIFT+F7
Išplėsti pasirinktą sritį arba bloką. CTRL+SHIFT+F8, tada paspauskite rodyklės klavišą
Panaikinti lauko saitą. CTRL+SHIFT+F9
Panaikinti lauko blokavimą. CTRL+SHIFT+F11
Pasirinkti komandą Spausdinti. CTRL+SHIFT+F12

RodytiALT+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Pereiti į kitą lauką. ALT+F1
Kurti naują Kūrimo bloką. ALT+F3
Išeiti iš „Word 2010“. ALT+F4
Atkurti programos lango dydį. ALT+F5
Pereiti iš atidaryto dialogo lango į dokumentą. Galima naudoti dialogo languose, kurie palaiko tokį veiksmą. ALT+F6
Rasti kitą rašybos ar gramatikos klaidą. ALT+F7
Vykdyti makrokomandą. ALT+F8
Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų. ALT+F9
Rodyti užduočių juostą Pasirinkimas ir matomumas. ALT+F10
Rodyti programos „Microsoft Visual Basic“ kodą. ALT+F11

RodytiALT+SHIFT+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Pereiti į ankstesnį lauką. ALT+SHIFT+F1
Pasirinkti komandą Įrašyti. ALT+SHIFT+F2
Rodyti užduočių sritį Tyrimai. ALT+SHIFT+F7
Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON. ALT+SHIFT+F9
Rodyti galimo veiksmo meniu arba pranešimą. ALT+SHIFT+F10
Turinio konteineryje, jei jis aktyvus, pasirinkite mygtuką Turinys. ALT+SHIFT+F12

RodytiCTRL+ALT+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti Paspauskite
Rodyti „Microsoft“ sisteminę informaciją. CTRL+ALT+F1
Pasirinkti komandą Atidaryti. CTRL+ALT+F2

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Word 2010