Programos „Access“ spartieji klaviatūros klavišai

Sparčiuosius klaviatūros klavišus galite naudoti, norėdami greitai prieiti prie dažnai naudojamų komandų arba operacijų. Toliau skyriuose išvardyti spartieji klaviatūros klavišai, galimi programoje „Microsoft Access 2010“. Be to, naudodami sparčiuosius klaviatūros klavišus galite suaktyvinti meniu, komandą arba valdiklį nenaudodami pelės.

Bendrieji spartieji klavišai

RodytiVisuotiniai programos „Access“ spartieji klavišai

RodytiDuomenų bazių atidarymas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti naują duomenų bazę CTRL+N
Atidaryti esamą duomenų bazę CTRL+O
Išeiti iš „Access 2010“ ALT+F4

RodytiSpausdinimas ir įrašymas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Spausdinti esamą arba pažymėtą objektą CTRL+P
Atidaryti Spaudinio peržiūros dialogo langą Spausdinti P arba CTRL+P
Atidaryti Spaudinio peržiūros dialogo langą Puslapio parametrai S
Atšaukti spaudinio peržiūrą arba maketo peržiūrą C arba ESC
Įrašyti duomenų bazės objektą CTRL+S arba SHIFT+F12
Atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip F12

RodytiPasirinktinio įvedimo lauko arba sąrašo lauko naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti pasirinktinio įvedimo lauką F4 arba ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Atnaujinti Peržvalgos lauko (peržvalgos laukas: laukas, naudojamas „Access“ duomenų bazės formose arba ataskaitose. Šiame lauke rodomas lentelėje arba užklausoje gaunamų reikšmių sąrašas ir laikomas statinis reikšmių rinkinys.) turinį sąrašo lauke arba pasirinktinio įvedimo lauke F9
Pereiti viena eilute žemyn RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti vienu puslapiu žemyn PAGE DOWN
Pereiti viena eilute aukštyn RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti vienu puslapiu aukštyn PAGE UP
Išeiti iš pasirinktinio įvedimo lauko arba sąrašo lauko TAB

RodytiTeksto arba duomenų radimas ir pakeitimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Dialogo lange Radimas ir keitimas atidaryti skirtuką Rasti (tik duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje) CTRL+F
Dialogo lange Radimas ir keitimas atidaryti skirtuką Keisti (tik duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje) CTRL+H
Rasti kitą dialogo lange Radimas ir keitimas nurodyto teksto atvejį, kai dialogo langas uždarytas (tik duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje) SHIFT+F4

RodytiDarbas naudojant dizaino rodinį

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Duomenų lape perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimą (Naršymo režimas: režimas programoje „Microsoft Access“, kai pažymimas visas laukas ir žymeklio vieta yra nematoma. Navigation režimu tarp laukų galite judėti naudodami rodyklių klavišus.) ir atvirkščiai. Norėdami išeiti iš naršymo režimo, kai dirbate naudodami formą arba ataskaitą, paspauskite ESC. F2
Perjungti ypatybių lapą (formų ir ataskaitų dizaino rodinys tiek programos „Access“ duomenų bazėse, tiek jos projektuose) F4
Dizaino rodinį perjungti į formos rodinį F5
Perjungti viršutinę lango dalį į apatinę ir atvirkščiai (užklausų dizaino rodinyje ir lange Išplėstinis filtras / rūšiavimas) F6
Eiti ratu per lauko tinklelį, laukų ypatybes, naršymo sritį, klaviatūros prieigos sistemoje esančius prieigos raktus, mastelio valdiklius ir saugos juostą (lentelių dizaino rodinyje) F6
Atidaryti dialogo langą Daryklės pasirinkimas (formų ir ataskaitų dizaino rodinio lange) F7
Atidaryti „Visual Basic“ rengyklę formos arba ataskaitos ypatybių lapo pažymėtoje ypatybėje F7
Perjungti „Visual Basic“ rengyklę atgal į formą arba ataskaitą, esančią dizaino rodinyje SHIFT+F7 arba ALT+F11

RodytiValdiklių redagavimas formos ir ataskaitos dizaino rodinyje

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Kopijuoti pažymėtą valdiklį į mainų sritį CTRL+C
Iškirpti pažymėtą valdiklį ir kopijuoti jį į mainų sritį CTRL+X
Įklijuoti mainų srities turinį viršutiniame kairiajame pažymėtos sekcijos kampe CTRL+V
Perkelti pažymėtą valdiklį į dešinę (išskyrus valdiklius, kurie yra maketo dalis) RODYKLĖ DEŠINĖN arba CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Perkelti pažymėtą valdiklį į kairę (išskyrus valdiklius, kurie yra maketo dalis) RODYKLĖ KAIRĖN arba CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Perkelti pažymėtą valdiklį aukštyn RODYKLĖ AUKŠTYN arba CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Perkelti pažymėtą valdiklį žemyn RODYKLĖ ŽEMYN arba CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Padidinti pažymėto valdiklio aukštį SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Padidinti pažymėto valdiklio plotį

 Pastaba   Jei naudojama su makete esančiais valdikliais, keičiamas viso maketo dydis

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Sumažinti pažymėto valdiklio aukštį SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Sumažinti pažymėto valdiklio plotį

 Pastaba   Jei naudojama su makete esančiais valdikliais, keičiamas viso maketo dydis

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

RodytiLango operacijos

Pagal numatytuosius parametrus programos „Microsoft Access 2010“ duomenų bazės rodomos kaip skirtukuose esantys dokumentai. Norėdami dokumentus naudoti languose, Spustelėkite skirtuką Failas., tada spustelėkite Parinktys. Dialogo lange „Access“ parinktys spustelėkite Dabartinė duomenų bazė ir dalyje Dokumentų lango parinktys spustelėkite Persidengiantys langai.

 Pastaba   Kad parinktis įsigaliotų, turite uždaryti ir vėl atidaryti dabartinę duomenų bazę.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti naršymo sritį F11
Eiti per atidarytus langus CTRL+F6
Atkurti pažymėtus sumažintus langus, kai sumažinti visi langai ENTER
Įjungti aktyvaus lango dydžio keitimo režimą, kai jis nepadidintas; norėdami keisti lango dydį, paspauskite rodyklių klavišus CTRL+F8
Rodyti valdymo meniu ALT+TARPO KLAVIŠAS
Rodyti kontekstinį meniu SHIFT+F10
Uždaryti aktyvų langą CTRL+W arba CTRL+F4
Perjungti „Visual Basic“ rengyklę į ankstesnį aktyvų langą ir atvirkščiai ALT+F11

RodytiDarbas su vedliais

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Suaktyvinti kitą vedlio valdiklį TAB
Pereiti į kitą vedlio puslapį ALT+N
Pereiti į ankstesnį vedlio puslapį ALT+B
Baigti naudojimąsi vedliu ALT+F

RodytiĮvairios funkcijos

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti visą pažymėto hipersaito adresą F2
Tikrinti rašybą F7
Atidaryti lauką Mastelis, norint patogiai įvesti išraiškas ir kitą tekstą mažose įvesties srityse SHIFT+F2
Rodyti ypatybių lapą kaip dizaino rodinį ALT+ENTER
Išeiti iš programos „Access“ arba uždaryti dialogo langą ALT+F4
Iškviesti daryklę CTRL+F2
Perjungti kitą rodinį, dirbant su lentele, užklausa, forma, ataskaita, puslapiu, „PivotTable“ sąrašu, „PivotChart“ ataskaita, saugoma procedūroje arba „Access“ projekto (.adp) funkcijoje. Jei yra papildomų galimų rodinių, paspausdami klavišus dar kartą pereisite į kitą galimą rodinį. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN arba CRTL+KABLELIS (,)

Perjungti prieš tai buvusį rodinį, dirbant su lentele, užklausa, forma, ataskaita, puslapiu, „PivotTable“ sąrašu, „PivotChart“ ataskaita, saugoma procedūra arba .adp funkcija. Jei yra papildomų galimų rodinių, paspausdami klavišus dar kartą pereisite į prieš tai buvusį rodinį.

 Pastaba   CTRL+TAŠKAS (.) veikia ne visais atvejais ir ne visuose objektuose.

CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN arba CRTL+TAŠKAS (.)

RodytiNaršymo srities spartieji klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Iš bet kurios duomenų bazės vietos eiti į naršymo srities ieškos lauką. ALT+CTRL+F

RodytiRedagavimas ir naršymas objektų sąraše

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pažymėto objekto pervardijimas F2
Pereiti viena eilute žemyn RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti vienu langu žemyn PAGE DOWN
Pereiti į paskutinį objektą END
Pereiti viena eilute aukštyn RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti vienu langu aukštyn PAGE UP
Pereiti į pirmą objektą HOME

RodytiNaršymas objektuose ir jų atidarymas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti duomenų lapo rodinyje esančią pažymėtą lentelę arba užklausą ENTER
Atidaryti pažymėtą formą arba ataskaitą ENTER
Vykdyti pažymėtą makrokomandą ENTER
Atidaryti pažymėtą lentelę, užklausą, formą, ataskaitą, duomenų prieigos puslapį, makrokomandą arba modulį kaip dizaino rodinį CTRL+ENTER
Rodyti tiesioginį „Visual Basic“ rengyklės langą CTRL+G

RodytiDarbas su meniu

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti kontekstinį meniu SHIFT+F10
Rodyti prieigos raktus ALT arba F10
Rodyti programos piktogramos meniu (programos pavadinimo juostoje) ALT+TARPO KLAVIŠAS
Kai matomas meniu arba antrinis meniu, pasirinkti kitą arba ankstesnę komandą RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN
Pažymėti kairėje ar dešinėje esantį meniu arba perjungti pagrindinį meniu į antrinį meniu ir atvirkščiai, kai matomas antrinis meniu RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti pirmą arba paskutinę meniu arba antriniame meniu esančią komandą HOME arba END
Vienu metu uždaryti matomą meniu ir antrinį meniu ALT
Uždaryti matomą meniu; arba, kai matomas antrinis meniu, uždaryti tik antrinį meniu ESC

RodytiDarbas su langais ir dialogo langais

RodytiProgramos lango naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti kitą programą ALT+TAB
Perjungti ankstesnę programą ALT+SHIFT+TAB
Rodyti „Windows“ meniu Pradėti CTRL+ESC
Uždaryti aktyvų duomenų bazės langą CTRL+W
Perjungti kitą duomenų bazės langą CTRL+F6
Perjungti ankstesnį duomenų bazės langą CTRL+SHIFT+F6
Atkurti pažymėtus sumažintus langus, kai sumažinti visi langai ENTER

RodytiDialogo lango naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti kitą dialogo lango skirtuką CTRL+TAB
Perjungti ankstesnį dialogo lango skirtuką CTRL+SHIFT+TAB
Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės TAB
Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės SHIFT+TAB
Eiti per parinktis pažymėtame išplečiamojo sąrašo lauke arba eiti per kai kurias parinkčių grupės parinktis Rodyklių klavišai
Atlikti pažymėtam mygtukui priskirtą veiksmą; pažymėti arba išvalyti žymės langelio žymėjimą TARPO KLAVIŠAS
Pereiti prie parinkties išplečiamojo sąrašo lauke pagal pirmąją parinkties pavadinimo raidę Pirmos norimos parinkties pavadinimo raidės klavišas (kai pažymėtas išplečiamojo sąrašo laukas)
Pažymėti parinktį arba pažymėti arba išvalyti žymės langelio žymėjimą pagal parinkties pavadinime pabrauktą raidę ALT+raidės klavišas
Atidaryti pažymėtą išplečiamojo sąrašo lauką ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Uždaryti pažymėtą išplečiamojo sąrašo lauką ESC
Dialogo lange atlikti numatytajam mygtukui priskirtą veiksmą ENTER
Atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą ESC
Uždaryti dialogo langą ALT+F4

RodytiRedagavimas teksto laukelyje

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į įrašo pradžią HOME
Pereiti į įrašo pabaigą END
Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną žodį į kairę arba į dešinę CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN arba CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Žymėti nuo įterpimo vietos iki teksto įrašo pradžios SHIFT+HOME
Žymėti nuo įterpimo vietos iki teksto įrašo pabaigos SHIFT+END
Keisti pažymėtą sritį per vieną simbolį į kairę SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Keisti pažymėtą sritį per vieną simbolį į dešinę SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Keisti pažymėtą sritį per vieną žodį į kairę CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Keisti pažymėtą sritį per vieną žodį į dešinę CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

RodytiDarbas su ypatybių lapais

RodytiYpatybių lapo naudojimas dizaino rodinio formoje arba ataskaitoje

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti ypatybių lapo skirtuką F4
Pereiti per vieną pasirinkties elementą valdiklio išplečiamajame sąraše RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per penkis pasirinkties elementus valdiklio išplečiamajame sąraše PAGE DOWN arba PAGE UP
Iš valdiklio išplečiamojo sąrašo pereiti į ypatybių lapo skirtukus TAB
Eiti per ypatybių lapo skirtukus, kai pažymėtas skirtukas, bet nepažymėta ypatybė RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Kai ypatybė pažymėta, pereiti skirtuke per vieną ypatybę žemyn TAB
Kai ypatybė pažymėta, pereiti skirtuke per vieną ypatybę aukštyn; arba, jei esate viršuje, pereiti į skirtuką SHIFT+TAB
Kai ypatybė pažymėta, perjungti kitą skirtuką CTRL+TAB
Kai ypatybė pažymėta, perjungti ankstesnį skirtuką CTRL+SHIFT+TAB

RodytiYpatybių lapo naudojimas lentelėje arba užklausoje

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti ypatybių lapo skirtuką F4
Kai skirtukas pažymėtas, o ypatybė nepažymėta, eiti per ypatybių lapo skirtukus RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti į ypatybių lapo skirtukus, kai ypatybė pažymėta CTRL+TAB
Pereiti prie pirmos skirtuko ypatybės, kai ypatybė nepažymėta TAB
Pereiti skirtuke per vieną ypatybę žemyn TAB
Pereiti skirtuke per vieną ypatybę aukštyn; arba, jei esate viršuje, pažymėti patį skirtuką SHIFT+TAB
Kai ypatybė pažymėta, perjungti kitą skirtuką CTRL+TAB
Kai ypatybė pažymėta, perjungti ankstesnį skirtuką CTRL+SHIFT+TAB

RodytiDarbas srityje Laukų sąrašas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti sritį Laukų sąrašas ALT+F8
Įtraukti pažymėtą lauką į formos arba ataskaitos informacijos sekciją ENTER
Eiti srityje Laukų sąrašas aukštyn arba žemyn RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į viršutinę sritį Laukų sąrašas iš apatinės srities SHIFT+TAB
Pereiti į apatinę sritį Laukų sąrašas iš viršutinės srities TAB

RodytiSpartieji klaviatūros klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pažymėti kitą paslėptą tekstą ar hipersaitą arba Rodyti viską ar Slėpti viską temos viršuje TAB
Pažymėti ankstesnį paslėptą tekstą ar hipersaitą arba „Microsoft Office“ žiniatinklio svetainės straipsnio viršuje esantį mygtuką Naršyklės rodinys SHIFT+TAB
Atlikti veiksmą su pažymėtu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu ENTER
Eiti atgal į ankstesnę žinyno temą ALT+RODYKLĖ KAIRĖN
Eiti pirmyn į kitą žinyno temą ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Atidaryti dialogo langą Spausdinti CTRL+P
Rodomoje žinyno temoje atitinkamai šiek tiek paslinkti aukštyn arba žemyn. RODYKLĖ AUKŠTYN IR RODYKLĖ ŽEMYN
Rodomoje žinyno temoje atitinkamai daugiau paslinkti aukštyn arba žemyn. PAGE UP IR PAGE DOWN
Rodyti žinyno lango komandų meniu; žinyno langas turi būti suaktyvintas (spustelėkite žinyno lange esantį elementą). SHIFT+F10

Darbo su tekstu ir duomenimis klavišai

RodytiTeksto ir duomenų žymėjimas

RodytiTeksto žymėjimas lauke

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Keisti pažymėtos srities dydį per vieną simbolį į dešinę SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Keisti pažymėtos srities dydį per vieną žodį į dešinę CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Keisti pažymėtos srities dydį per vieną simbolį į kairę SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Keisti pažymėtos srities dydį per vieną žodį į kairę CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

RodytiLauko arba įrašo žymėjimas

 Pastaba   Norėdami atšaukti pažymėtą sritį, naudokite priešingą rodyklės klavišą.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pažymėti kitą lauką TAB
Duomenų lape perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimą (Naršymo režimas: režimas programoje „Microsoft Access“, kai pažymimas visas laukas ir žymeklio vieta yra nematoma. Navigation režimu tarp laukų galite judėti naudodami rodyklių klavišus.) ir atvirkščiai. Norėdami išeiti iš naršymo režimo, kai naudojate formą arba ataskaitą, paspauskite ESC. F2
Dirbant naršymo režimu, perjungti esamo įrašo žymėjimą į esamo įrašo pirmo lauko žymėjimą SHIFT+TARPO KLAVIŠAS
Jei pažymėtas esamas įrašas, išplėsti pažymėtą sritį iki ankstesnio įrašo SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Jei pažymėtas esamas įrašas, išplėsti pažymėtą sritį iki kito įrašo SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Pažymėti visus įrašus CTRL+A arba CTRL+SHIFT+TARPO KLAVIŠAS

RodytiPažymėtos srities išplėtimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įjungti išplėtimo režimą (duomenų lapo rodinyje Išplėstas pasirinkimas rodomas apatiniame dešiniajame lango kampe); pakartotinai paspaudus F8, pasirinkimo sritis išplečiama iki žodžio, lauko, įrašo ir visų įrašų F8
Išplėsti pasirinktą sritį iki toje pačioje duomenų lapo rodinio eilutėje greta esančių laukų RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Išplėsti pasirinktą sritį iki duomenų lapo rodinyje greta esančių eilučių RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN
Anuliuoti ankstesnį plėtinį SHIFT+F8
Atšaukti išplėtimo režimą ESC

RodytiStulpelio pažymėjimas ir perkėlimas duomenų lapo rodinyje

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pažymėti esamą stulpelį arba atšaukti stulpelio žymėjimą (tik dirbant naršymo režimu (Naršymo režimas: režimas programoje „Microsoft Access“, kai pažymimas visas laukas ir žymeklio vieta yra nematoma. Navigation režimu tarp laukų galite judėti naudodami rodyklių klavišus.)) CTRL+TARPO KLAVIŠAS
Pažymėti dešinėje esantį stulpelį, jei pažymėtas esamas stulpelis SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti kairėje esantį stulpelį, jei pažymėtas esamas stulpelis SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Įjungti Perkėlimo režimą (kėlimo režimas: režimas, kuriuo galite perkelti duomenų lapo rodinio stulpelį naudodami rodyklių kairėn ir dešinėn klavišus.); tada norėdami perkelti pažymėtą stulpelį (-ius) į dešinę arba į kairę, paspauskite RODYKLĖ DEŠINĖN arba RODYKLĖ KAIRĖN CTRL+SHIFT+F8

RodytiTeksto ir duomenų redagavimas

 Pastaba   Jei įterpimo vieta nerodoma, paspauskite F2, kad ji būtų rodoma.

RodytiĮterpimo vietos perkėlimas lauke

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perkelti įterpimo vietą per vieną simbolį į dešinę RODYKLĖ DEŠINĖN
Perkelti įterpimo vietą per vieną žodį į dešinę CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Perkelti įterpimo vietą per vieną simbolį į kairę RODYKLĖ KAIRĖN
Perkelti įterpimo vietą per vieną žodį į kairę CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Perkelti įterpimo vietą tašką į lauko pabaigą vienos eilutės laukuose; arba perkelti ją į eilutės pabaigą kelių eilučių laukuose END
Perkelti įterpimo vietą į lauko pabaigą kelių eilučių laukuose CTRL+END
Perkelti įterpimo vietą į lauko pradžią vienos eilutės laukuose; arba perkelti ją į eilutės pradžią kelių eilučių laukuose HOME
Perkelti įterpimo vietą į lauko pradžią kelių eilučių laukuose CTRL+HOME

RodytiTeksto kopijavimas, perkėlimas ir naikinimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Kopijuoti pažymėtą sritį į mainų sritį CTRL+C
Iškirpti pažymėtą sritį ir kopijuoti ją į mainų sritį CTRL+X
Įklijuoti mainų srities turinį įterpimo vietoje CTRL+V
Naikinti pažymėtą sritį arba kairėje įterpimo vietos pusėje esantį simbolį BACKSPACE
Naikinti pažymėtą sritį arba dešinėje įterpimo vietos pusėje esantį simbolį DELETE
Naikinti visus dešinėje įterpimo vietos pusėje esančius simbolius CTRL+DELETE

RodytiKeitimų anuliavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įvedimo anuliavimas CTRL+Z arba ALT+BACKSPACE
Anuliuoti esamo lauko arba esamo įrašo keitimus; jei buvo keistas ir laukas, ir įrašas, du kartus paspauskite ESC, norėdami anuliuoti keitimus pirmiausia esamame lauke, tada – esamame įraše ESC

RodytiDuomenų įvedimas duomenų lapo rodinyje arba formos rodinyje

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įterpti esamą datą CTRL+KABLIATAŠKIS (;)
Įterpti esamą laiką CTRL+SHIFT+DVITAŠKIS (:)
Įterpti numatytąją lauko reikšmę CTRL+ALT+TARPO KLAVIŠAS
Įterpti to paties lauko, esančio ankstesniame įraše, reikšmę CTRL+APOSTROFAS (')
Įtraukti naują įrašą CTRL+PLIUSO ŽENKLAS (+)
Naikinti esamą įrašą duomenų lape CTRL+MINUSO ŽENKLAS(-)
Įrašyti esamo įrašo keitimus SHIFT+ENTER
Perjungti žymės langelio arba parinkties mygtuko reikšmes TARPO KLAVIŠAS
Įterpti naują eilutę CTRL+ENTER

RodytiLaukų atnaujinimas naudojant esamus duomenis

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perskaičiuoti lange esančius laukus F9
Pakartotinai užklausti esamas lenteles; papildomoje formoje pakartotinai užklausiamos tik papildomos formos lentelės SHIFT+F9
Atnaujinti Peržvalgos lauko (peržvalgos laukas: laukas, naudojamas „Access“ duomenų bazės formose arba ataskaitose. Šiame lauke rodomas lentelėje arba užklausoje gaunamų reikšmių sąrašas ir laikomas statinis reikšmių rinkinys.) turinį sąrašo lauke arba pasirinktinio įvedimo lauke F9

Naršymo įrašų klavišai

RodytiNaršymas dizaino rodinyje

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimą ir atvirkščiai F2
Perjungti ypatybių lapą F4
Dizaino rodinį perjungti į formos rodinį F5
Perjungti viršutinę lango dalį į apatinę ir atvirkščiai (makrokomandų ir užklausų dizaino rodinyje bei lange Išplėstinis filtras / rūšiavimas). Kai TAB klavišas neperkelia jūsų į norimą ekrano sekciją, naudokite F6. F6
Perjungti pirmyn dizaino sritį, ypatybes, naršymo sritį, prieigos raktus ir mastelio valdiklius (lentelių, formų ir ataskaitų dizaino rodinys) F6
Atidaryti „Visual Basic“ rengyklę formos arba ataskaitos ypatybių lapo pažymėtoje ypatybėje F7
Formoje, ataskaitoje arba duomenų prieigos puslapyje iškviečia sritį Laukų sąrašas. Jei sritis Laukų sąrašas jau atidaryta, sritis Laukų sąrašas suaktyvinama. ALT+F8
Kai kodo modulis atidarytas, perjungti „Visual Basic“ rengyklę į formos arba ataskaitos dizaino rodinį SHIFT+F7
Perjungti valdiklio ypatybių lapą arba ataskaitos dizaino rodinį į išorės dizainą nekeičiant aktyvaus valdiklio SHIFT+F7
Rodyti ypatybių lapą ALT+ENTER
Kopijuoti pažymėtą valdiklį į mainų sritį CTRL+C
Iškirpti pažymėtą valdiklį ir kopijuoti jį į mainų sritį CTRL+X
Įklijuoti mainų srities turinį viršutiniame kairiajame pažymėtos sekcijos kampe CTRL+V
Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje į dešinę per pikselį RODYKLĖ DEŠINĖN
Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje į kairę per pikselį RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje aukštyn per pikselį

 Pastaba   Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į virš jo esantį valdiklį, nebent jis yra viršutinis maketo valdiklis.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje žemyn per pikselį

 Pastaba   Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į po juo esantį valdiklį, nebent jis yra apatinis maketo valdiklis.

RODYKLĖ ŽEMYN
Perkelti pažymėtą valdiklį į dešinę per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį) CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Perkelti pažymėtą valdiklį į kairę per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį) CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti pažymėtą valdiklį aukštyn per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

 Pastaba   Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į virš jo esantį valdiklį, nebent jis yra viršutinis maketo valdiklis.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą valdiklį žemyn per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

 Pastaba   Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į po juo esantį valdiklį, nebent jis yra apatinis maketo valdiklis.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Padidinti pažymėto valdiklio plotį (į dešinę) pikseliu

 Pastaba   Jei valdikliai yra rietuvės makete, padidinamas viso maketo plotis.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Sumažinti pažymėto valdiklio plotį (į kairę) pikseliu

 Pastaba   Jei valdikliai yra rietuvės makete, sumažinamas viso maketo plotis.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Sumažinti pažymėto valdiklio aukštį (nuo apačios) pikseliu SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Padidinti pažymėto valdiklio aukštį (nuo apačios) pikseliu SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

RodytiNaršymas duomenų lapo rodinyje

RodytiPerėjimas į konkretų įrašą

RodytiNaršymas laukuose ir įrašuose

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į kitą lauką TAB arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Dirbant naršymo režimu pereiti į paskutinį esamo įrašo lauką END
Pereiti į ankstesnį lauką SHIFT+TAB arba RODYKLĖ KAIRĖN
Dirbant naršymo režimu pereiti į pirmą esamo įrašo lauką HOME
Pereiti į kito įrašo esamą lauką RODYKLĖ ŽEMYN
Dirbant naršymo režimu pereiti į esamą paskutinio įrašo lauką CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Dirbant naršymo režimu pereiti į paskutinį paskutinio įrašo lauką CTRL+END
Pereiti į esamą ankstesnio įrašo lauką RODYKLĖ AUKŠTYN
Dirbant naršymo režimu pereiti į esamą pirmo įrašo lauką CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Dirbant naršymo režimu pereiti į pirmą pirmo įrašo lauką CTRL+HOME

RodytiNaršymas kituose ekrano duomenyse

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti per vieną ekraną žemyn PAGE DOWN
Pereiti per vieną ekraną aukštyn PAGE UP
Pereiti per vieną ekraną į dešinę CTRL+PAGE DOWN
Pereiti per vieną ekraną į kairę CTRL+PAGE UP

RodytiNaršymas papildomuose duomenų lapuose

RodytiPerėjimas į konkretų įrašą

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti iš papildomo duomenų lapo norint perkelti įrašo numerio lauką; tada įveskite įrašo numerį ir paspauskite ENTER ALT+F5

RodytiPapildomų duomenų lapų išplėtimas ir sutraukimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti iš duomenų lapo norint išplėsti įrašo papildomą duomenų lapą CTRL+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Sutraukti papildomą duomenų lapą CTRL+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

RodytiNaršymas duomenų lape ir papildomame duomenų lape

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įvesti papildomą duomenų lapą paskutiniame lauke, esančiame ankstesniame duomenų lapo įraše TAB
Įvesti papildomą duomenų lapą pirmame lauke, esančiame kitame duomenų lapo įraše SHIFT+TAB
Išeiti iš papildomo duomenų lapo ir pereiti į pirmą lauką, esantį kitame duomenų lapo įraše CTRL+TAB
Išeiti iš papildomo duomenų lapo ir pereiti į paskutinį lauką, esantį ankstesniame duomenų lapo įraše CTRL+SHIFT+TAB
Esant paskutiniame papildomo duomenų lapo lauke, duomenų lape įvesti kitą lauką TAB
Esant duomenų lape, apeiti papildomą duomenų lapą ir pereiti į kitą duomenų lapo įrašą RODYKLĖ ŽEMYN
Esant duomenų lape, apeiti papildomą duomenų lapą ir pereiti į ankstesnį duomenų lapo įrašą RODYKLĖ AUKŠTYN

 Pastaba   Naršyti papildomo duomenų lapo laukuose ir įrašuose galite naudodami tuos pačius sparčiuosius klavišus kaip ir duomenų lapo rodinyje.

RodytiNaršymas formos rodinyje

RodytiPerėjimas į konkretų įrašą

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į įrašo numerio lauką; tada įveskite įrašo numerį ir paspauskite ENTER F5

RodytiNaršymas laukuose ir įrašuose

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į kitą lauką TAB
Pereiti į ankstesnį lauką SHIFT+TAB
Dirbant naršymo režimu, pereiti į paskutinį formos valdiklį ir likti esamame įraše END
Dirbant naršymo režimu, pereiti į paskutinį formos valdiklį ir suaktyvinti paskutinį įrašą CTRL+END
Dirbant naršymo režimu, pereiti į pirmą formos valdiklį ir likti esamame įraše HOME
Dirbant naršymo režimu, pereiti į pirmą formos valdiklį ir suaktyvinti pirmą įrašą CTRL+HOME
Pereiti į kito įrašo esamą lauką CTRL+PAGE DOWN
Pereiti į esamą ankstesnio įrašo lauką CTRL+PAGE UP

RodytiNaršymas daugiau nei vieno puslapio formose

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti vienu puslapiu žemyn; įrašo pabaigoje pereinama į kitą įrašą, esantį atitinkamame puslapyje PAGE DOWN
Pereiti vienu puslapiu aukštyn; įrašo pabaigoje pereinama į ankstesnį įrašą, esantį atitinkamame puslapyje PAGE UP

RodytiNaršymas pagrindinėje ir papildomoje formoje

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pagrindinėje formoje įvesti papildomą formą iš ankstesnio lauko TAB
Pagrindinėje formoje įvesti papildomą formą iš kito lauko SHIFT+TAB
Išeiti iš papildomos formos ir pereiti į kitą lauką pagrindinėje formoje arba į kitą įrašą CTRL+TAB
Išeiti iš papildomos formos ir pereiti į ankstesnį lauką pagrindinėje formoje arba į ankstesnį įrašą CTRL+SHIFT+TAB

RodytiNaršymas spaudinio peržiūroje ir maketo peržiūroje

RodytiDialogo lango ir lango operacijos

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti spausdinimo dialogo langą Spausdinti CTRL+P (arba duomenų lapuose, formose ir ataskaitose)
Atidaryti dialogo langą Puslapio parametrai (tik formose ir ataskaitose) S
Didinti arba mažinti puslapio dalies mastelį Z
Atšaukti spaudinio peržiūrą arba maketo peržiūrą C arba ESC

RodytiSkirtingų puslapių peržiūra

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į puslapio numerio lauką; tada įveskite puslapio numerį ir paspauskite ENTER ALT+F5
Peržiūrėti kitą puslapį (kai pažymėta Derinti prie lango dydžio) PAGE DOWN arba RODYKLĖ ŽEMYN
Peržiūrėti ankstesnį puslapį (kai pažymėta Derinti prie lango dydžio) PAGE UP arba RODYKLĖ AUKŠTYN

RodytiNaršymas spausdinimo ir maketo peržiūroje

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Slinkti žemyn mažais žingsniais RODYKLĖ ŽEMYN
Slinkti žemyn per vieną ekraną PAGE DOWN
Pereiti į puslapio apačią CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Slinkti aukštyn mažais žingsniais RODYKLĖ AUKŠTYN
Slinkti aukštyn per vieną ekraną PAGE UP
Pereiti į puslapio viršų CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Slinkti į dešinę mažais žingsniais RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti į dešinę puslapio pusę END
Pereiti į apatinį dešinįjį puslapio kampą CTRL+END
Slinkti į kairę mažais žingsniais RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti į kairę puslapio pusę HOME
Pereiti į viršutinį kairįjį puslapio kampą CTRL+HOME

RodytiNaršymas programos „Access“ projekto lange Duomenų bazės diagrama

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti iš lentelės langelio į lentelės pavadinimo juostą ESC
Pereiti iš lentelės pavadinimo juostos į paskutinį redaguotą langelį ENTER
Pereiti iš lentelės pavadinimo juostos į lentelės pavadinimo juostą arba
toje pačioje lentelėje iš vieno langelio į kitą
TAB
Išplėsti lentelėje esantį sąrašą ALT + RODYKLĖ ŽEMYN
Slinkti per išplečiamojo sąrašo elementus iš viršaus į apačią RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti prie ankstesnio sąrašo elemento RODYKLĖ AUKŠTYN
Pažymėti sąrašo elementą ir pereiti į kitą langelį ENTER
Keisti žymės langelio parametrą TARPO KLAVIŠAS
Eiti į pirmą eilutės langelį arba
į esamo langelio pradžią
HOME
Eiti į paskutinį eilutės langelį arba
į esamo langelio pabaigą
END
Slinkti į kitą lentelės „puslapį“ arba
į kitą diagramos „puslapį“
PAGE DOWN
Slinkti į ankstesnį lentelės „puslapį“ arba
į ankstesnį diagramos „puslapį“
PAGE UP

RodytiNaršymas programos „Access“ projekto užklausos dizaineryje

RodytiVisos sritys

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Eiti per užklausos dizainerio sritis F6, SHIFT+F6

RodytiDiagramos sritis

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Eiti per lenteles, rodinius ir funkcijas (taip pat, jei galima, sujungti eilutes) TAB arba SHIFT+TAB
Eiti per lentelės, rodinio arba funkcijos stulpelius Rodyklių klavišai
Pasirinkti išvesčiai pažymėtus duomenų stulpelius TARPO KLAVIŠAS arba klavišas PLIUSAS
Šalinti pažymėtus duomenų stulpelius iš užklausos išvesties TARPO KLAVIŠAS arba klavišas MINUSAS
Šalinti pažymėtą lentelę, rodinį ar funkciją arba užklausoje sujungti eilutę DELETE

 Pastaba   Jei pažymėti keli elementai, TARPO KLAVIŠO paspaudimas veikia visus pažymėtus elementus. Norėdami pažymėti kelis elementus, juos spustelėkite, kai laikote paspaudę klavišą SHIFT. Perjunkite vieno elemento pažymėjimo būseną spustelėdami klavišą CTRL, kai laikote jį paspaudę.

RodytiTinklelio sritis

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti per langelius Rodyklių klavišai, TAB arba SHIFT+TAB
Pereiti į paskutinę esamo stulpelio eilutę CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į pirmą esamo stulpelio eilutę CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti į viršutinį kairįjį langelį, esantį matomoje tinklelio dalyje CTRL+HOME
Pereiti į apatinį dešinįjį langelį CTRL+END
Pereiti į išplečiamąjį sąrašą RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN
Pažymėti visą tinklelio stulpelį CTRL+TARPO KLAVIŠAS
Perjungti redagavimo režimą į langelio žymėjimo režimą ir atvirkščiai F2
Kopijuoti langelyje pažymėtą tekstą į mainų sritį (dirbant redagavimo režimu) CTRL+C
Iškirpti langelyje pažymėtą tekstą ir padėti jį mainų srityje (dirbant redagavimo režimu) CTRL+X
Įklijuoti mainų srityje esantį tekstą (dirbant redagavimo režimu) CTRL+V
Redaguojant langelį perjungti įterpimo režimą į perrašymo režimą ir atvirkščiai INS
Perjungti žymės langelį išvesties stulpelyjePastaba    Jei pažymėti keli elementai, šio klavišo paspaudimas veikia visus pažymėtus elementus. TARPO KLAVIŠAS
Išvalyti pažymėtą langelio turinį DELETE
Šalinti iš užklausos eilutę, kurioje yra pažymėtų duomenų stulpelis Pastaba    Jei pažymėti keli elementai, šio klavišo paspaudimas veikia visus pažymėtus elementus. DELETE
Išvalyti visas pažymėto tinklelio stulpelio reikšmes DELETE
Įterpti eilutę tarp esamų eilučių INS (pažymėjus tinklelio eilutę)
Įtraukti stulpelį Arba … INS ( pažymėjus bet kurį stulpelį Arba ...)

RodytiSQL sritis

Dirbdami SQL srityje galite naudoti standartinius „Windows“ redagavimo klavišus, pvz., CTRL+ rodyklių klavišus, jei norite pereiti iš vieno žodžio į kitą, ir meniu Redaguoti esančias komandas Iškirpti, Kopijuoti ir Įklijuoti.

 Pastaba    Tekstą galima tik įterpti, perrašymo režimo nėra.

RodytiDarbas „PivotTable“ rodiniuose

Rodyti„PivotTable“ rodinys

RodytiElementų žymėjimo „PivotTable“ rodinyje klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perkelti pažymėtą sritį iš kairės į dešinę, tada – žemyn Klavišas TAB
Perkelti pažymėtą sritį iš viršaus į apačią, tada – į dešinę ENTER
Pažymėti kairėje esantį langelį. Jei esamas langelis yra labiausiai nutolęs į kairę, paspaudus SHIFT+TAB, pažymimas paskutinis langelis ankstesnėje eilutėje. SHIFT+TAB
Pažymėti langelį, esantį virš esamo langelio. Jei esamas langelis yra viršutinis, paspaudus SHIFT+ENTER, pažymimas paskutinis langelis ankstesniame stulpelyje. SHIFT+ENTER
Pažymėti kito eilutės srities elemento išsamius langelius CTRL+ENTER
Pažymėti ankstesnio eilutės srities elemento išsamius langelius SHIFT+CTRL+ENTER
Perkelti pasirinktą sritį rodyklės klavišo kryptimi. Jei pažymėta eilutė arba stulpelio laukas, norėdami pereiti į lauke esantį pirmą duomenų elementą, paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, tada paspauskite rodyklės klavišą, kad pereitumėte į kitą ar ankstesnį elementą arba atgal į lauką. Jei pažymėtas išsamus laukas, paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN arba RODYKLĘ Į DEŠINĘ, kad pereitumėte į pirmą langelį, esantį išsamios informacijos srityje. Rodyklių klavišai
Išplėsti arba sumažinti pasirinktą sritį rodyklės klavišo kryptimi SHIFT+rodyklių klavišai
Perkelti pasirinktą sritį į paskutinį langelį rodyklės klavišo kryptimi CTRL+rodyklių klavišai
Perkelti pažymėtą elementą rodyklės klavišo kryptimi SHIFT+ALT+rodyklių klavišai
Pažymėti esamos eilutės kairėje esantį langelį HOME
Pažymėti esamos eilutės dešinėje esantį langelį END
Pažymėti pirmos eilutės kairėje esantį langelį CTRL+HOME
Pažymėti paskutinės eilutės paskutinį langelį CTRL+END
Išplėsti pasirinktą sritį iki pirmos eilutės kairėje esančio langelio SHIFT+CTRL+HOME
Išplėsti pasirinktą sritį iki paskutinės eilutės paskutinio langelio SHIFT+CTRL+END
Pažymėti dabar pažymėto duomenų, sumos arba išsamios informacijos elemento lauką CTRL+TARPO KLAVIŠAS
Pažymėti visą eilutę, kurioje yra dabar pažymėtas langelis SHIFT+TARPO KLAVIŠAS
Pažymėti visą „PivotTable“ rodinį (suvestinės lentelės rodinys: rodinys, kuriame yra apibendrinami ir analizuojami duomenų lapo arba formos duomenys. Galite stebėti naudodami skirtingą išsamumą arba tvarkyti duomenis, vilkdami laukus ir elementus arba slėpdami elementus išplečiamuosiuose laukų sąrašuose.) CTRL+A
Rodyti kitą ekraną PAGE DOWN
Rodyti ankstesnį ekraną PAGE UP
Išplėsti pasirinktą sritį žemyn per vieną ekraną SHIFT+PAGE DOWN
Sumažinti pasirinktą sritį per vieną ekraną SHIFT+PAGE UP
Rodyti kitą, dešinėje esantį, ekraną ALT+PAGE DOWN
Rodyti ankstesnį, kairėje esantį, ekraną ALT+PAGE UP
Išplėsti pasirinktą sritį iki dešinėje esančio puslapio SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Išplėsti pasirinktą sritį iki kairėje esančio puslapio SHIFT+ALT+PAGE UP

RodytiKomandų vykdymo klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti žinyno temas F1
Rodyti „PivotTable“ rodinyje pažymėto elemento kontekstinį meniu. Norėdami „PivotTable“ rodinyje vykdyti komandas, naudokite kontekstinius meniu. SHIFT+F10
Vykdyti kontekstiniame meniu esančią komandą Pabraukta raidė
Uždaryti kontekstinį meniu nevykdant jokios komandos ESC
Rodyti dialogo langą Ypatybės ALT+ENTER
Uždaryti dialogo langą Ypatybės ALT+F4
Atšaukti vykdomą atnaujinimo operaciją ESC
Kopijuoti pažymėtus duomenis iš „PivotTable“ rodinio į mainų sritį CTRL+C
Eksportuoti „PivotTable“ rodinio turinį į „Microsoft Excel 2010“ „Excel 2010“ CTRL+E

RodytiDuomenų rodymo, slėpimo, filtravimo arba rūšiavimo klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti arba slėpti išplėtimo indikatorius (langeliai Pliuso langelis ir Minuso langelis ) šalia elementų CTRL+8
Išplėsti pažymėtą elementą CTRL+PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)
Slėpti pažymėtą elementą CTRL+MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)
Atidaryti pažymėtų laukų sąrašą ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Iš eilės pereiti į paskutinį pažymėtą elementą, mygtuką Gerai ir mygtuką Atšaukti išplečiamajame lauko sąraše Klavišas TAB
Pereiti į kitą lauko išplečiamojo sąrašo elementą Rodyklių klavišai
Pažymėti arba išvalyti esamo elemento, esančio išplečiamajame lauko sąraše, žymės langelio žymėjimą TARPO KLAVIŠAS
Uždaryti išplečiamąjį lauko sąrašą ir taikyti atliktus keitimus ENTER
Uždaryti išplečiamąjį lauko sąrašą netaikant keitimų ESC
Įjungti arba išjungti automatinį filtravimą CTRL+T
Rūšiuoti pažymėto lauko arba visus duomenis didėjimo tvarka (A–Ž, 0–9) CTRL+SHIFT+A
Rūšiuoti pažymėto lauko arba visus duomenis mažėjimo tvarka (Ž–A, 9–0) CTRL+SHIFT+Z
Perkelti pažymėtą narį aukštyn arba į kairę ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Perkelti pažymėtą narį žemyn arba į dešinę ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN arba ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

RodytiLaukų ir sumų įtraukimo bei „PivotTable“ rodinio maketo keitimo klavišai

RodytiDarbo srityje Laukų sąrašas klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti sritį Laukų sąrašas arba, jei jau atidaryta, suaktyvinti ją CTRL+L
Pereiti į kitą srityje Laukų sąrašas esantį elementą Rodyklių klavišai
Pereiti į ankstesnį elementą ir įtraukti jį į pasirinktą sritį SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti į kitą elementą ir įtraukti jį į pasirinktą sritį SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į ankstesnį elementą, bet neįtraukti jo į pasirinktą sritį CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti į kitą elementą, bet neįtraukti jo į pasirinktą sritį CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Šalinti elementą iš pasirinktos srities, jei į pasirinktą sritį įtrauktas aktyvus elementas, ir atvirkščiai CTRL+TARPO KLAVIŠAS
Išplėsti srityje Laukų sąrašas esantį elementą, norint rodyti jo turinį. Arba išplėsti Sumos, norint rodyti galimus sumų laukus. PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūra)
Sutraukti srityje Laukų sąrašas esantį elementą, norint slėpti jo turinį. Arba sutraukti Sumos, norint slėpti galimus sumų laukus. MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūra)
Iš eilės pereiti į paskutinį pažymėtą elementą, mygtuką Įtraukti į ir sąrašą, esantį srityje Laukų sąrašas šalia mygtuko Įtraukti į Klavišas TAB
Atidaryti išplečiamąjį sąrašą, esantį srityje Laukų sąrašas šalia mygtuko Įtraukti į. Norėdami pereiti į kitą sąrašo elementą, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER, kad pažymėtumėte elementą. ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Įtraukti srityje Laukų sąrašas paryškintus laukus į „PivotTable“ rodinio sritį, kuri rodoma sąraše Įtraukti į ENTER
Uždaryti sritį Laukų sąrašas ALT+F4

RodytiLaukų ir sumų įtraukimo klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Įtraukti naują „PivotTable“ rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Sum CTRL+SHIFT+S
Įtraukti naują „PivotTable“ rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Count CTRL+SHIFT+C
Įtraukti naują „PivotTable“ rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Min CTRL+SHIFT+M
Įtraukti naują „PivotTable“ rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Max CTRL+SHIFT+X
Įtraukti naują „PivotTable“ rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Average CTRL+SHIFT+E
Įtraukti naują „PivotTable“ rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Standard Deviation CTRL+SHIFT+D
Įtraukti naują „PivotTable“ rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Standard Deviation Population CTRL+SHIFT+T
Įtraukti naują „PivotTable“ rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Variance CTRL+SHIFT+V
Įtraukti naują „PivotTable“ rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Variance Population CTRL+SHIFT+R
„PivotTable“ rodinyje pažymėtame lauke įjungti arba išjungti tarpines sumas ir bendrąsias sumas CTRL+SHIFT+B
Įtraukti apskaičiavimo išsamius laukus CTRL+F

RodytiMaketo keitimo klavišai

 Pastaba   Toliau pateikti keturi spartieji klavišai neveiks, jei paspausite skaičių klaviatūroje esančius klavišus 1, 2, 3 arba 4.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perkelti „PivotTable“ rodinyje pažymėtą lauką į eilutės sritį CTRL+1
Perkelti „PivotTable“ rodinyje pažymėtą lauką į stulpelio sritį CTRL+2
Perkelti „PivotTable“ rodinyje pažymėtą lauką į filtro sritį CTRL+3
Perkelti „PivotTable“ rodinyje pažymėtą lauką į išsamios informacijos sritį CTRL+4
Perkelti „PivotTable“ rodinyje pažymėtą eilutę arba stulpelio lauką į aukštesnį lygį CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Perkelti „PivotTable“ rodinyje pažymėtą eilutę arba stulpelio lauką į žemesnį lygį CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

RodytiElementų formatavimo „PivotTable“ rodinyje klavišai

Norėdami naudoti šiuos sparčiuosius klavišus, pirmiausia pažymėkite išsamų lauką arba sumos lauko duomenų langelį.

Pirmi septyni klaviatūros spartieji klavišai pakeičia pažymėto lauko skaičiaus formatą.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti bendrąjį skaičiaus formatą CTRL+SHIFT+~ (tilde)
Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti valiutos formatą, naudojant du dešimtainius skaičius ir neigiamus skaičius skliausteliuose CTRL+SHIFT+$
Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti procento formatą, nenaudojant dešimtainių skaičių CTRL+SHIFT+%
Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti eksponentinio skaičiaus formatą, naudojant du dešimtainius skaičius CTRL+SHIFT+^
Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti datos formatą, naudojant dienos, mėnesio ir metų reikšmes CTRL+SHIFT+#
Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti laiko formatą, naudojant valandos, minutės bei AM ir PM reikšmes CTRL+SHIFT+@
Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti skaičiaus formatą, naudojant du dešimtainius skaičius, tūkstantainį skyriklį ir minuso ženklą su neigiamomis reikšmėmis CTRL+SHIFT+!
Paryškinti tekstą pažymėtame „PivotTable“ rodinio lauke CTRL+B
Pabraukti tekstą pažymėtame „PivotTable“ rodinio lauke CTRL+U
Nustatyti pasvirąjį tekstą pažymėtame „PivotTable“ rodinio lauke CTRL+I

Rodyti„PivotChart“ rodinys

RodytiDiagramoje esančių elementų žymėjimo klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pažymėti kitą diagramos elementą RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti ankstesnį diagramos elementą RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti kitą elementų grupę RODYKLĖ ŽEMYN
Pažymėti ankstesnę elementų grupę RODYKLĖ AUKŠTYN

RodytiDarbo su ypatybėmis ir parinktimis klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti dialogo langą Ypatybės ALT+ENTER
Uždaryti dialogo langą Ypatybės ALT+F4
Kai dialogo langas Ypatybės aktyvus, pažymėti kitą aktyviame skirtuke esantį elementą Klavišas TAB
Kai dialogo langas Ypatybės aktyvus, pažymėti kitą skirtuką RODYKLĖ DEŠINĖN
Kai dialogo langas Ypatybės aktyvus, pažymėti ankstesnį skirtuką RODYKLĖ KAIRĖN
Rodyti sąrašą arba paletę, kai pažymėtas mygtukas, kuriame yra sąrašas arba paletė RODYKLĖ ŽEMYN
Rodyti kontekstinį meniu SHIFT+F10
Vykdyti kontekstiniame meniu esančią komandą Pabraukta raidė
Uždaryti kontekstinį meniu nevykdant jokios komandos ESC

RodytiDarbo su laukais klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti pažymėtų laukų sąrašą ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Išplečiamajame lauko sąraše iš eilės pereiti į paskutinį pažymėtą elementą, mygtuką Gerai ir mygtuką Atšaukti Klavišas TAB
Išplečiamajame lauko sąraše pereiti į kitą elementą Rodyklių klavišai
Išplečiamajame lauko sąraše pažymėti arba išvalyti esamo elemento žymės langelio žymėjimą TARPO KLAVIŠAS
Uždaryti išplečiamąjį lauko sąrašą ir taikyti atliktus keitimus ENTER
Uždaryti išplečiamąjį lauko sąrašą netaikant keitimų ESC

RodytiDarbo srityje Laukų sąrašas klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti sritį Laukų sąrašas arba, jei jau atidaryta, suaktyvinti ją CTRL+L
Pereiti į kitą srityje Laukų sąrašas esantį elementą Rodyklių klavišai
Pereiti į ankstesnį elementą ir įtraukti jį į pasirinktą sritį SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti į kitą elementą ir įtraukti jį į pasirinktą sritį SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į ankstesnį elementą, bet neįtraukti jo į pasirinktą sritį CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti į kitą elementą, bet neįtraukti jo į pasirinktą sritį CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Šalinti elementą iš pasirinktos srities, jei į pasirinktą sritį įtrauktas aktyvus elementas, ir atvirkščiai CTRL+TARPO KLAVIŠAS
Išplėsti srityje Laukų sąrašas esantį elementą, norint rodyti jo turinį, arba išplėsti sumas, norint rodyti galimus sumų laukus PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūra)
Sutraukti srityje Laukų sąrašas esantį elementą, norint slėpti jo turinį, arba sutraukti sumas, norint slėpti galimus sumų laukus. MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūra)
Srityje Laukų sąrašas iš eilės pereiti į anksčiau pažymėtą elementą, mygtuką Įtraukti į ir sąrašą, esantį šalia mygtuko Įtraukti į Klavišas TAB
Atidaryti išplečiamąjį sąrašą, esantį srityje Laukų sąrašas šalia mygtuko Įtraukti į. Norėdami pereiti į kitą sąrašo elementą, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER, kad pažymėtumėte elementą. ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Įtraukti srityje Laukų sąrašas paryškintus laukus į nuvilkimo sritį, kuri rodoma sąraše Įtraukti į ENTER
Uždaryti sritį Laukų sąrašas ALT+F4

Juostelė „Microsoft Office Fluent“

RodytiJuostelė „Office Fluent“

 1. Paspauskite ALT.

Klavišų patarimai rodomi virš kiekvienos savybės, galimos esamame rodinyje.

 1. Paspauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš savybės, kurią norite naudoti.
 2. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi patarimai apie klavišą. Pavyzdžiui, jei aktyvus skirtukas Išoriniai duomenys ir paspaudžiate C, skirtukas Kurti bus rodomas kartu su patarimais apie tame skirtuke esančių grupių klavišus.
 3. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos arba valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirma reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę.

 Pastaba   Norėdami atšaukti veiksmą, kurį atliekate, ir paslėpti klavišų patarimus, paspauskite ALT.

Žinynas tinkle

RodytiSpartieji klaviatūros klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Žinyno langas leidžia pasiekti visą „Office“ žinyno turinį. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti žinyno langą. F1
Uždaryti žinyno langą ALT+F4
Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai. ALT+TAB
Grįžti į pagrindinį Programos pavadinimas puslapį. ALT+HOME
Žinyno lange pažymėti kitą elementą. TAB
Žinyno lange pažymėti ankstesnį elementą. SHIFT+TAB
Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu. ENTER
Žinyno lango sekcijoje Naršyti Programos pavadinimas žinyne pažymėti atitinkamai kitą arba ankstesnį elementą. TAB arba SHIFT+TAB
Žinyno lango sekcijoje Naršyti Programos pavadinimas žinyne atitinkamai išplėsti arba sutraukti pažymėtą elementą. ENTER
Pažymėti kitą paslėptą tekstą arba hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską temos viršuje. TAB
Pažymėti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą. SHIFT+TAB
Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu. ENTER
Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal). ALT+RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE
Pereiti prie kitos žinyno temos (mygtukas Pirmyn). ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn. RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN
Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn. PAGE UP, PAGE DOWN
Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikia, kad žinyno lange būtų aktyvi įvesties vieta (spustelėkite žinyno lange). SHIFT+F10
Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti). ESC
Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti). F5

Spausdinti esamą žinyno temą.

 Pastaba   Jei esamoje žinyno temoje žymeklio nėra, paspauskite F6, tada paspauskite CTRL+P.

CTRL+P
Keisti ryšio būseną. F6, tada paspauskite ENTER, kad atidarytumėte pasirinkimų sąrašą
Perjungti žinyno lango sritis, pavyzdžiui, įrankių juostą ir sąrašą Ieškoti. F6
Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą. RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN
Peržiūrėti, išplėsti arba sutraukti elementus medžio rodinio turinyje. RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

„Microsoft Office“ pagrindinės funkcijos

RodytiLangų rodymas ir naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti kitą langą. ALT+TAB
Perjungti ankstesnį langą. ALT+SHIFT+TAB
Uždaryti aktyvų langą. CTRL+W arba CTRL+F4

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (laikrodžio rodyklės kryptimi). Gali tekti daugiau nei vieną kartą paspausti F6.

 Pastaba   Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis nerodoma, pabandykite paspausti ALT, kad suaktyvintumėte meniu juostą, arba juostelę „Microsoft Office Fluent“, tada paspauskite CTRL+TAB, kad pereitumėte į užduočių sritį.

F6
Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai. CTRL+F6
Perjungti ankstesnį langą. CTRL+SHIFT+F6
Kai dokumento langas nepadidintas, vykdyti komandą Dydis (esančią lango meniu Valdiklis). Norėdami keisti lango dydį, paspauskite rodyklių klavišus, o baigę paspauskite ENTER. CTRL+F8
Sumažinti langą iki piktogramos (veikia tik kai kuriose „Microsoft Office“ programose). CTRL+F9
Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą. CTRL+F10
Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį. PRINT SCREEN
Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį. ALT+PRINT SCREEN

RodytiJudėjimas po tekstą ir langelius

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti vienu simboliu į kairę. RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti vienu simboliu į dešinę. RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną eilutę aukštyn. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per vieną eilutę žemyn. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti į eilutės pabaigą. END
Pereiti į eilutės pradžią. HOME
Pereiti per vieną pastraipą į viršų. CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per vieną pastraipą žemyn. CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į teksto lauko pabaigą. CTRL+END
Pereiti į teksto lauko pradžią. CTRL+HOME
Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti. SHIFT+F4

RodytiJudėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į kitą langelį. TAB
Pereiti į prieš tai esantį langelį. SHIFT+TAB
Pereiti į kitą eilutę. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į prieš tai esančią eilutę. RODYKLĖ AUKŠTYN
Įterpti langelyje skirtuką. CTRL+TAB
Pradėti naują pastraipą. ENTER
Įtraukti naują eilutę lentelės apačioje. Paskutinės eilutės pabaigoje TAB

RodytiUžduočių sričių pasiekimas ir jų naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (gali tekti paspausti F6 daugiau nei vieną kartą).

 Pastaba   Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis nerodoma, pabandykite paspausti ALT, kad suaktyvintumėte meniu juostą, tada paspauskite CTRL+TAB, kad pereitumėte į užduočių sritį.

F6
Pereiti į užduočių sritį, kai meniu arba užduočių juosta yra aktyvi (gali tekti paspausti CTRL+TAB daugiau nei vieną kartą). CTRL+TAB
Kai užduočių sritis yra aktyvi, pažymėkite kitą arba ankstesnę užduočių srities parinktį. TAB arba SHIFT+TAB
Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį. CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Judėti per pasirinkimus pažymėtame antriniame meniu; dialogo lange judėti tarp konkrečių parinkčių parinkčių grupėje. RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN
Atidaryti pažymėtą meniu arba vykdyti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui. TARPO KLAVIŠAS arba ENTER
Atidaryti kontekstinį meniu; atidaryti pažymėto galerijos elemento išplečiamąjį meniu. SHIFT+F10
Pažymėti pirmą arba paskutinę komandą, esančią meniu arba antriniame meniu, kai meniu arba antrinis meniu yra matomi. HOME arba END
Slenkama aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše. PAGE UP arba PAGE DOWN
Pereiti į pažymėto galerijos sąrašo viršų arba apačią. CTRL+HOME arba CTRL+END

Patarimai

RodytiĮrankių juostų, meniu ir užduočių sričių dydžio keitimas ir perkėlimas

 1. Norėdami pažymėti meniu juostą, paspauskite ALT.
 2. Norėdami pažymėti norimą įrankių juostą arba užduočių sritį, pakartotinai paspauskite CTRL+TAB.
 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

RodytiĮrankių juostos dydžio keitimas

 1. Įrankių juostoje paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos parinktys.
 2. Spustelėkite komandą Dydis, tada paspauskite ENTER.
 3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite įrankių juostos dydį. Norėdami vienu paspaudimu pakeisti dydį vienu pikseliu, paspauskite CTRL+ rodyklių klavišai.

RodytiĮrankių juostos perkėlimas

 1. Įrankių juostoje paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos parinktys.
 2. Spustelėkite komandą Perkelti, tada paspauskite ENTER.
 3. Naudodami rodyklių klavišus, perkelkite įrankių juostą į norimą vietą. Paspauskite CTRL+ rodyklių klavišai, jei norite vienu paspaudimu perkelti per vieną pikselį. Norėdami atsisakyti įrankių juostos pritvirtinimo, pakartotinai paspauskite klavišą RODYKLĖ ŽEMYN. Norėdami vertikaliai pritvirtinti įrankių juostą kairėje arba dešinėje pusėje, kai įrankių juosta padėta kairėje arba dešinėje pusėje, paspauskite atitinkamai klavišą RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN.

RodytiUžduočių srities dydžio keitimas

 1. Užduočių srityje paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.
 2. Naudodami klavišą RODYKLĖ ŽEMYN pažymėkite komandą Dydis, tada paspauskite ENTER.
 3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį. Norėdami vienu paspaudimu pakeisti dydį vienu pikseliu, naudokite CTRL+ rodyklių klavišai.

RodytiUžduočių srities perkėlimas

 1. Užduočių srityje paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.
 2. Naudodami klavišą RODYKLĖ ŽEMYN pažymėkite komandą Perkelti, tada paspauskite ENTER.
 3. Naudodami rodyklių klavišus padėkite užduočių sritį norimoje vietoje. Norėdami vienu paspaudimu perkelti per vieną pikselį, naudokite CTRL+ rodyklių klavišai.
 1. Perkėlę arba pakeitę dydį, paspauskite ESC.

RodytiDialogo langų naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės. TAB
Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės. SHIFT+TAB
Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange CTRL+TAB
Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange CTRL+SHIFT+TAB
Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje. Rodyklių klavišai
Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę. TARPO KLAVIŠAS
Jei sąrašas uždarytas, atidaryti jį ir pereiti į sąraše esančią parinktį. Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše
Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę. ALT+ parinktyje pabraukta raidė
Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą. ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą. ESC
Atlikti numatytajam dialogo lango mygtukui priskirtą veiksmą. ENTER

RodytiRedagavimo laukų dialogo languose naudojimas

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į įrašo pradžią. HOME
Pereiti į įrašo pabaigą. END
Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę. RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į kairę. SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę. SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į kairę. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į dešinę. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios. SHIFT+HOME
Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos. SHIFT+END
 
 
Taikoma:
Access 2010