„Office“ lietimo funkcijų vadovas

Jei dar tik pradedate „Office“ naudoti „Windows 8“ jutikliniame ekrane, kelių gestų išmokimas padės jums įsibėgėti.

Pagrindai:

Bakstelėjimas Bakstelėjimo gestas
Suėmimas Suėmimas pirštais
Išplėtimas Pirštų išplėtimas
Stumtelėjimas Stumtelėjimo gestas
Perbraukimas Perbraukimas ekrane

Štai kaip jie veikia „Office“.

„Office“ programoje

Norėdami… Ką atlikti…
Perjungti viso ekrano režimą

Pavadinimo juostoje bakstelėkite mygtuką Viso ekrano režimas.

Arba bakstelėkite pavadinimo juostoje esantį mygtuką Juostelės rodymo parinktys, tada bakstelėkite Automatiškai slėpti juostelę.

Perjungti standartinį rodinį

Bakstelėkite tris taškus ekrano viršuje, tada bakstelkite mygtuką Išeiti iš viso ekrano režimo.

Arba bakstelėkite mygtuką Juostelės rodymo parinktys, tada bakstelėkite Rodyti skirtukus ir komandas.

Įjungti lietimo režimą

Bakstelėkite sparčiosios prieigos įrankių juostoje esantį mygtuką Lietimo režimas.

Arba sparčiosios prieigos įrankių juostoje bakstelėkite piktogramą Jutiklinis /pelės režimas, tada bakstelėkite Jutiklinis.

(Jei nematote piktogramos Jutiklinis /pelės režimas, galite įtraukti ją į sparčiosios prieigos įrankių juostą. Laikykitės sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimo instrukcijų.)

Išjungti lietimo režimą

Bakstelėkite sparčiosios prieigos įrankių juostoje esantį mygtuką Lietimo režimas.

Arba sparčiosios prieigos įrankių juostoje bakstelėkite piktogramą Jutiklinis /pelės režimas, tada bakstelėkite Pelė.

Sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimas Palaikykite nuspaudę, tada atleiskite bet kurį sparčiosios prieigos įrankių juostos mygtuką. Pasirodžiusiame meniu pasirinkite, ką norite daryti.

Jutiklinės klaviatūros naudojimas

Norėdami… Ką atlikti…
Atidaryti jutiklinę klaviatūrą Užduočių juostoje spustelėkite mygtuką Jutiklinė klaviatūra.
Slėpti jutiklinę klaviatūrą Jutiklinėje klaviatūroje bakstelėkite mygtuką X.
Prijungti jutiklinę klaviatūrą Jutiklinėje klaviatūroje bakstelėkite mygtuką Prijungti, kad ji liktų atidaryta.
Atjungti jutiklinę klaviatūrą Jutiklinėje klaviatūroje bakstelėkite Atjungti.

Judėjimas faile

Norėdami… Ką atlikti…
Slinkti Palieskite dokumentą ir slinkite juo aukštyn bei žemyn.
Artinti Išplėskite du pirštus.
Tolinti Suimkite du pirštus kartu.

Žymėjimas

Norėdami… Ką atlikti…
Padėti žymeklį Bakstelėkite faile.
Pažymėti tekstą Bakstelėkite tekste ir vilkite pasirinkimo rankenėlę.
Formatuoti tekstą Bakstelėkite pažymėtą tekstą, tada mažoje įrankių juostoje bakstelėkite formatavimo parinktį.

Darbas su figūromis ir objektais

Norėdami… Ką atlikti…
Perkelti Palieskite objektą ir jį stumtelėkite.
Keisti dydį Bakstelėkite objektą, tada paspauskite ir vilkite objekto dydžio keitimo rankenėlę.
Pasukti Bakstelėkite objektą, tada paspauskite ir vilkite pasukimo rankenėlę.

Programoje „Excel“

Norėdami… Ką atlikti…
Redaguoti langelį Dukart bakstelėkite langelį.
Pažymėti duomenų diapazoną Bakstelėkite langelį ir vilkite pasirinkimo rankenėlę.
Išvalyti langelio turinį Bakstelėkite langelį, kad pasirinktumėte, tada dar kartą, kad iškviestumėte mažają įrankių juostą, tada – Valyti.

Programoje „PowerPoint“

Norėdami… Ką atlikti…
Priartinti skaidrių demonstravimo rodinį Išplėskite du pirštus.
Tolinti skaidrių demonstravimo rodinį Suimkite du pirštus kartu.
Rodyti skaidrių demonstravimo rodinio valdiklius Bakstelėkite skaidrę.
Eiti į paskesnę arba ankstesnę skaidrę įprastame rodinyje Brūkštelėkite skaidrėje vertikalų brūkšnį arba bakstelėkite skaidrės miniatiūrą miniatiūrų srityje.
Pažymėti kelias skaidres Miniatiūrų srityje arba skaidrių rūšiuotuvo rodinyje kiekvienoje skaidrėje brūkštelėkite trumpą horizontalų brūkšnį, kad būtų pakeista miniatiūros kraštinės spalva.
Pertvarkyti skaidres Vilkite skaidrę horizontaliai iš miniatiūrų srities į naująją vietą.
Pažymėti kelis objektus Bakstelėkite objektą, kad jį pažymėtumėte, tada bakstelėkite jį ir laikykite, kol bakstelėsite kitus objektus.
Redaguoti objekte esantį tekstą Dukart bakstelėkite tekstą.

Rodymo parametrų keitimas

Norėdami... Atlikti…
Padidinti tekstą ir objektus Braukite, bakstelėkite Pradžia, braukite į viršų, bakstelėkite Visos taikomosios programos, bakstelėkite Valdymo skydas (srityje „Windows“ sistema), bakstelėkite Išvaizda ir personalizavimas, bakstelėkite Rodymas, tada bakstelėkite Vidutinis – 125 %.
 
 
Taikoma:
Excel 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013