Vaizdo žiniatinklio dalis

Galite naudoti vaizdo žiniatinklio dalį norėdami prie žiniatinklio dalies puslapio pridėti paveikslėlį arba grafinį elementą. Jei norite lengviau suderinti vaizdą su kitomis puslapyje esančiomis žiniatinklio dalimis, galite valdyti vertikaliąją bei horizontaliąją lygiuotes ir žiniatinklio dalyje esančio vaizdo fono spalvą modifikuodami bendrąsias ypatybes bendrai naudojamame rodinyje.Vaizdo žiniatinklio dalies naudojimo būdai

Vaizdo žiniatinklio dalį galite naudoti norėdami:

 • Į puslapį įtraukti įmonės arba projekto logotipą.
 • Rodyti darbuotojų arba produktų nuotraukas.
 • Padaryti puslapį vizualiai patrauklesnį.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Vaizdo rodymo būdai

Yra du būdai vaizdui rodyti:

 • Į ypatybės teksto lauką Vaizdo saitas įveskite failo maršrutą arba saitą su vaizdo failu. Šiuo atveju vaizdas yra statinis ir nesikeičia (nebent redaguotumėte ypatybę).
 • Junkite vaizdo žiniatinklio dalį su kita žiniatinklio dalimi, kuri pateikia failo maršrutą arba hipersaitą. Šiuo atveju vaizdas gali būti dinaminis ir keistis dėl kitoje žiniatinklio dalyje atliekamų veiksmų, pvz., kai vartotojas pažymi eilutę sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje.

Pavyzdžiui, galite prijungti sąrašo rodinio žiniatinklio dalį, kurioje yra kontaktai su vaizdo žiniatinklio dalimi. Kiekvieną kartą pažymėję eilutę kontaktų sąrašo žiniatinklio dalyje, kurioje yra stulpelis su hipersaitu į failą su to kontakto nuotrauka, vaizdo žiniatinklio dalyje matysite rodomą kontakto nuotrauką.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Vaizdo žiniatinklio dalies jungimas su kita žiniatinklio dalimi

 1. Meniu Svetainės veiksmaiMeniu Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.
 2. Spustelėkite žiniatinklio dalies meniu Žiniatinklio dalies redagavimo meniu ir nukreipkite žymiklį į Ryšiai.
 3. Nukreipkite žymiklį į Gauti vaizdą iš ir spustelėkite žiniatinklio dalies, su kuria norite sieti, pavadinimą.

 Pastaba   Jei Vaizdo saito ypatybė jau turi reikšmę, o jūs jungiate vaizdo žiniatinklio dalį su kita žiniatinklio dalimi, Vaizdo saito ypatybė ignoruojama. Jei vaizdo žiniatinklio dalis jau sujungta su kita žiniatinklio dalimi, o jūs norite nustatyti Vaizdo saito ypatybės reikšmę, pirma turite pašalinti šį ryšį.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Bendrosios vaizdo žiniatinklio dalies ypatybės

Toliau pateiktos pasirinktinės vaizdo žiniatinklio dalies ypatybės.

 Pastaba   Asmeniniame rodinyje šių sutinkintų ypatybių peržiūrėti ir redaguoti negalima.

Ypatybė Aprašas
Vaizdo saitas

Nurodo failo maršrutą arba hipersaitą su vaizdu, kurį norite rodyti vaizdo žiniatinklio dalyje.

Atsižvelgiant į jūsų naudojamą naršyklę, palaikomi šie grafiniai failai.

Grafinio failo formatas Failo tipas
Windows rastras (BMP) .bmp
Išplėstinis Windows metafailas (EMF) .emf
Apsikeitimo grafika formatas (GIF) .gif
Jungtinė fotografijos ekspertų grupė (JPEG) .jpg, .jpeg
Universalioji tinklų grafika (PNG) .png

Ypatybė Vaizdo saitas gali būti neprieinama, nes vaizdo žiniatinklio dalis sujungta su kita žiniatinklio dalimi, kuri pateikia vaizdą.

Alternatyvusis tekstas Nurodo tekstą, matomą, kai vartotojas nukreipia pelės žymiklį į vaizdą. Šis tekstas rodomas, kai vaizdo negalima naudoti.
Vaizdo vertikalioji lygiuotė Nustato vertikalią vaizdo padėtį vaizdo žiniatinklio dalyje. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių: Viršuje, Viduryje arba Apačioje. Numatytoji reikšmė yra Viduryje.
Vaizdo horizontalioji lygiuotė Nustato horizontalią vaizdo padėtį vaizdo žiniatinklio dalyje. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių: Kairėje, Centre arba Dešinėje. Numatytoji reikšmė yra Centre.
Žiniatinklio dalies fono spalva

Nustato vaizdo žiniatinklio dalies lango, esančio už vaizdo, spalvą. Numatytoji spalva yra esamos temos fono spalva.

Norėdami nurodyti spalvą, spustelėkite Mygtuko paveikslėlis į dešinę nuo teksto lauko ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Pasirinkite spalvą spalvų tinklelyje.
 • Įveskite HTML spalvos pavadinimą.
 • Įveskite RGB spalvos reikšmę.

Jei norite, kad fono spalva būtų tokia pat, kaip svetainės tema, dialogo lange Žiniatinklio dalies fono spalva spustelėkite Skaidrus.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Bendrosios žiniatinklio dalių ypatybės

Visi tinklapio komponentai naudojasi vienu subendrintu ypatybių rinkiniu, kuris valdo jų išvaizdą, išsidėstymą ir papildomas savybes.

 Pastaba   Tinklapio dalių ypatybės, kurias jus matote įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šitame skyriuje dėl kelių priežasčių:

 • Kad matytumėt įrankių srities skyrių Papildoma, jūs turite turėti atitinkamą leidimą.
 • Tinklapio komponento kūrėjas nusprendė nerodyti vienos ar kelių įprastų tinklapio komponento ypatybių arba sukurti papildomas ypatybes, kurios neįvardintos įrankių srities skyriuose Išvaizda, Maketas ir Papildoma.
 • Kai kurios leidimų ir nuosavybės nuostatos gali išjungti arba paslėpti tinklapio komponento ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė Aprašymas
Antraštė Nurodo tinklapio komponento antraštę, kuri matoma tinklapio komponento pavadinimo juostoje.
Aukštis Nurodo tinklapio komponento aukštį.
Plotis Nurodo tinklapio komponento plotį.
Chromo būsena Nurodo, ar pasirodys visas tinklapio komponentas, kai vartotojas atidarys tinklapį, sukurtą iš tinklapio komponentų. Numatyta, kad chromo būsena yra Paprasta ir rodomas visas tinklapio komponentas. Kai chromo būsena yra Minimaliai sumažinta, rodoma tik tinklapio komponento pavadinimo juosta.
Chromo tipas Nurodo ar yra rodoma tinklapio komponento antraštė ir kraštinė.

Maketas

Ypatybė Aprašymas
Paslėptas

Nurodo ar tinklapio komponentas yra matomas, kai vartotojas atidaro tinklapį, sukurtą iš tinklapio komponentų. Jei žymės laukas yra pažymėtas, tinklapio komponentas bus matomas tik puslapio kūrimo metu ir turės antraštės prierašą (Paslėptas).

Tinklapio komponentą galite paslėpti, jei naudodami jo duomenų jungtį, norite perduoti duomenis į kitą tinklapio komponentą, bet tinklapio komponento rodyti nenorite.

Kryptis Nurodo tinklapio komponento teksto kryptį. Pavyzdžiui, arabų kalba yra rašoma ir skaitoma iš dešinės į kairę, o anglų ir dauguma kitų europiečių kalbų yra rašomos ir skaitomos iš kairės į dešinę. Šio parametro gali nebūti visų tipų tinklapio komponentuose
Zona

Nurodo tinklapio komponento puslapio zoną, kurioje randasi tinklapio komponentas.

 Pastaba   Zonos nebūna išvardintos sąrašo lauke, jei jūs neturite zonos duomenų redagavimo leidimo.

Zonos indeksas

Nurodo tinklapio komponento pozicija zonoje, kai zonoje yra daugiau nei vienas tinklapio komponentas.

Jei norite nurodyti eilės numerį, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jei tinklapio komponentai zonoje yra išrūšiuoti iš viršaus į apačią, reikšmė 1 reiškia, kad tinklapio komponentas yra rodomas zonos viršuje. Jei tinklapio komponentai zonoje yra išrūšiuoti iš kairės į dešinę, reikšmė 1 reiškia, kad tinklapio komponentas yra rodomas zonos kairėje pusėje.

Pavyzdžiui, kai tinklapio komponentą įtraukiate į tuščia zoną, kuri naudoja rūšiavimą iš viršaus į apačią, jo zonos indeksas bus 0. Kai į zonos apačią įtrauksite antrą tinklapio komponentą, jo zonos numeris bus 1. Jei norėsite, kad antras tinklapio komponentas atsidurtų zonos viršuje, įveskite 0, o ties pirmu tinklapio komponentu įveskite 1.

 Pastaba   Kiekvienas tinklapio komponentas zonoje privalo turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl, vieno zonos tinklapio komponento zonos indekso reikšmės pakeitimas gali pakeisti ir kitų tos zonos tinklapio komponentų zonos indekso reikšmes.

Papildoma

Ypatybė Aprašymas
Leisti minimaliai sumažinti Nurodo, ar tinklapio komponentą galima minimaliai sumažinti.
Leisti uždaryti Nurodo, ar leidžiama tinklapio komponentą pašalinti iš tinklapio, sukurto iš tinklapio komponentų.
Leisti paslėpti Nurodo, ar leidžiama paslėpti tinklapio komponentą.
Leisti zonos keitimą Nurodo, ar leidžiamas tinklapio komponento perkėlimas į kitą zoną.
Leisti jungtis Nurodo, ar tinklapio komponentas gali jungtis su kitais tinklapio komponentais.
Leisti redaguoti asmeninį rodinį Nurodo, ar leidžiamas tinklapio komponento ypatybių keitimas asmeniniame rodinyje.
Eksportavimo režimas Nurodo leidžiamų eksportuoti tinklapio komponento duomenų apimtį. Priklausomai nuo jūsų konfigūracijos, šio parametro gali ir nebūti.
Antraštės URL Nurodo failo URL, kuris talpina papildomus tinklapio komponento duomenis. Šis failas yra rodomas atskirame naršyklės lange, kai vartotojas spusteli ties tinklapio komponento antrašte.
Aprašymas Nurodo ekrano patarimą, kuris yra rodomas, kai pelės žymeklis yra užvedamas ant tinklalapio komponento antraštės arba piktogramos. Šios ypatybės reikšmė yra naudojama, kai atliekate tinklalapio komponentų paiešką naudodami komandą Paieška, kuri yra įrankių srities meniu Surasti tinklalapių komponentus šiose tinklalapio komponentų galerijose: vieta, virtualus serveris ir tinklalapis, sukurtas iš tinklalapio komponentų.
Žinyno URL Nurodo failą, kuriame randasi tinklapio komponento žinynas. Žinyno informacija bus parodyta kitame naršyklės lange, kai paspausite tinklapio komponento meniu komandą Žinynas.
Žinyno režimas

Nurodo kaip naršyklė pateiks tinklapio komponento turinį.

Pasirinkite vieną iš šių variantų:

 • Modalinis Žinynas atidaromas atskirame naršyklės lange, jei ji palaiko šią galimybę. Vartotojas privalo uždaryti žinyno langą, jei nori sugrįžti į tinklapį.
 • Ne modalinisŽinynas atidaromas atskirame naršyklės lange, jei ji palaiko šią galimybę. Vartotojas neprivalo uždaryti žinyno lango, jei nori sugrįžti į tinklapį. Ši reikšmė yra numatytoji.
 • NukreiptiŽinyną atidaro esamame naršyklės lange.

 Pastaba   Nors atskirai sukurti „Microsoft ASP.NET“ tinklapio komponentai palaiko šią ypatybe, numatyta, kad programos „Windows SharePoint Services 3.0“ žinyno temos yra atidaromos tik atskirame naršyklės lange.

Rinkinio piktogramos paveikslėlio URL Nurodo piktogramos failą, kuris bus naudojamas tinklapio komponentų sąraše, rodant šį tinklapio komponentą. Paveikslėlio dydis turi būti 16 x 16 taškų.
Antraštės piktogramos paveikslėlio URL Nurodo piktogramos failą, kuris bus naudojamas tinklapio komponento pavadinimo juostoje. Paveikslėlio dydis turi būti 16 x 16 taškų.
Importavimo klaidos pranešimas Nurodo pranešimą, kuris bus rodomas, jei tinklapio komponento nepavyks sklandžiai importuoti.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0