Apkarpymo žymių spausdinimas

Norėdami spausdinti apkarpymo žymes, turite spausdinti ant didesnio popieriaus lapo, nei nustatytas leidinio puslapio dydis. Paprastai to reikia, kai spausdinate naudodami vaizdo išvesties aparatą (vaizdo nustatytuvas: aukštos skyros išvedimo įrenginys, spausdinantis popieriuje, skaidrėse arba tiesiogiai spausdinantis ant spausdinimo formos. Komercinėje spaudoje vaizdas prieš patekdamas į leidybą dažniausiai yra spausdinamas vaizdo nustatytuvu.), kuris gali nustatyti įvairius lapų dydžius.

Apkarpymo žymes galima spausdinti ir naudojant stalinį spausdintuvą. Jums tereikia spausdinti ant didesnio, nei norimi galutiniai apkarpyto puslapio matmenys, popieriaus lapo.

  1. Meniu Failas spustelėkite Spausdinti, tada spustelėkite skirtuką Leidinio ir popieriaus parametrai.
  2. Dalies Popierius sąraše Dydis patikrinkite popieriaus lapo dydį ir, jei reikia, pažymėkite didesnį.

Galimi popieriaus lapų dydžiai priklauso nuo pasirinktos spausdintuvo tvarkyklės (spausdintuvo tvarkyklė: įrenginys kuris sukuria jūsų taikomosios programos ir spausdintuvo ryšį. Spausdintuvo tvarkyklė programai „Publisher“ pateikia informaciją, ką spausdintuvas gali ir taip pat nurodo spausdintuvui, kaip spausdinti leidinius.). Daugelyje vaizdo išvesties aparatų tvarkyklių yra tokie popieriaus lapų dydžiai, kaip Letter.Extra, A4.Extra ir Legal.Extra, kurių visose kraštinėse yra daugiau vietos apkarpymo žymėms ir kitoms spausdintuvo žymėms (spausdintuvo žymės: žymės esančios kiekviename leidinio puslapyje už spausdinimo srities ribų, kurios jums arba jums komercines spaudos paslaugas teikiančiai tarnybai leidinį apkirpti, sulygiuoti ir valdyti leidinio spalvą.).

  1. Skirtuke Išsami spausdintuvo informacija spustelėkite Išplėstinė spausdintuvo sąranka, tada spustelėkite skirtuką Puslapio parametrai.
  2. Dalyje Spausdintuvo žymės pažymėkite žymės langelį Apkarpymo žymės.
  3. Pažymėkite kitas norimas parinktis, tada spustelėkite Gerai.

 Pastabos 

  • Norėdami išjungti apkarpymo žymes, išvalykite žymės langelį Apkarpymo žymės.
  • Parinktys Užduoties informacija, Registracijos žymės ir Tankumo juostos galimos tik skirtuko Skaidymai dalyje Išvestis pažymėjus Sudėtinė pustonių skalė, Skaidymai ar Sudėtinė CMYK. Jos negalimos pažymėjus numatytąją parinktį Sudėtinė RGB.
 
 
Taikoma:
Publisher 2007