Spartieji klaviatūros klavišai, naudojami kuriant pateiktį programa „PowerPoint 2010“

Ką reikia žinoti, naudojant sparčiuosius klaviatūros klavišus

Spartieji klaviatūros klavišai, aprašyti šioje žinyno temoje, paremti amerikietiškos klaviatūros išdėstymu. Kitokių išdėstymų klavišai gali netiksliai atitikti amerikietiškos klaviatūros klavišus.

Kai spaudžiami du ar daugiau klavišų vienu metu, klavišai, kuriuos reikia spausti, atskiriami pliuso ženklu (+). Kai spaudžiamas klavišas ir tuoj pat kitas, klavišai, kuriuos reikia spausti, atskiriami kableliu (,).

 Pastaba   Jei norite šią temą išsispausdinti, paspauskite mygtuką TAB, kad pasirinktumėte Rodyti viską, paspauskite ENTER, paskui paspauskite CTRL+P.

Internetinis žinynas

RodytiSpartieji klaviatūros klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Žinyno langas leidžia prieiti prie viso „Office“ žinyno turinio. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti žinyno langą. F1
Uždaryti žinyno langą. ALT+F4
Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai. ALT+TAB
Grįžti į „PowerPoint“ žinyną ir straipsnių „Kaip“ turinį. ALT+HOME
Žinyno lange pažymėti kitą elementą. TAB
Žinyno lange pažymėti ankstesnį elementą. SHIFT+TAB
Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu. ENTER
Žinyno lango sekcijoje Naršyti „PowerPoint“ žinyne atitinkamai pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą. TAB, SHIFT+TAB
Žinyno lango sekcijoje Naršyti „PowerPoint“ žinyne atitinkamai išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą. ENTER
Pasirinkti kitą paslėptą tekstą arba hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską temos viršuje. TAB
Pasirinkti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą. SHIFT+TAB
Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu. ENTER
Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal). ALT+RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE
Pereiti prie kitos žinyno temos (mygtukas Pirmyn). ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn. RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN
Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn. PAGE UP, PAGE DOWN
Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikia, kad žinyno langas būtų aktyvus (spustelėkite žinyno lange). SHIFT+F10
Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti). ESC
Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti). F5

Spausdinti dabartinę Žinyno temą.

 Pastaba   Jei dabartinėje žinyno temoje žymeklio nėra, spustelėkite F6 ir tada spauskite CTRL+P.

CTRL+P
Keisti ryšio būseną. Gali reikėti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą. F6 (kol aktyvus langas Įveskite ieškotinus žodžius), TAB, RODYKLĖ ŽEMYN
Įvesti tekstą lange Įveskite ieškotinus žodžius. Gali reikėti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą. F6
Perjungti sritis žinyno lange; pavyzdžiui, perjungti įrankių juostą į langą Įveskite ieškotinus žodžius ir sąrašą Ieškoti. F6
Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą. RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN
Peržiūrėti, išplėsti arba sutraukti elementus medžio rodinio turinyje. RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

„Microsoft Office“ pagrindai

RodytiLangų rodymas ir naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti kitą langą. ALT+TAB, TAB
Perjungti ankstesnį langą. ALT+SHIFT+TAB, TAB
Uždaryti aktyvų langą. CTRL+W arba CTRL+F4
Transliuoti atidarytą pateiktį nuotolinei auditorijai naudojant „PowerPoint“ taikomąją žiniatinklio programą. CTRL+F5

Pereiti į kitą užduočių sritį (užduočių sritis: „Office“ programoje esantis langas, pateikiantis dažniausiai naudojamas komandas. Jo padėtis ir mažas dydis šias komandas jums leidžia naudoti dirbant su savo failais.) iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę). Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą.

 Pastaba   Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis neparodoma, paspauskite ALT, kad būtų pažymėta juostelė, tada paspausdami klavišus CTRL+TAB pereikite į užduočių sritį.

F6
Programos lange pereiti į sritį iš kitos srities (prieš laikrodžio rodyklę). SHIFT+F6
Perjungti kitą programos „PowerPoint“ langą, kai atidaryti keli „PowerPoint“ langai. CTRL+F6
Perjungti ankstesnį programos „PowerPoint“ langą. CTRL+SHIFT+F6
Kopijuoti paveikslėlį iš ekrano į mainų sritį. PRINT SCREEN
Kopijuoti paveikslėlį iš pasirinkto lango į mainų sritį. ALT+PRINT SCREEN

RodytiŠrifto arba jo dydžio keitimas

 Pastaba   Norint naudoti šiuos sparčiuosius klavišus, žymiklis turi būti teksto laukelyje.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Keisti šriftą CTRL+SHIFT+F
Keisti šrifto dydį CTRL+SHIFT+P
Padidinti pasirinkto teksto šrifto dydį. CTRL+SHIFT+>
Sumažinti pasirinkto teksto šrifto dydį. CTRL+SHIFT+<

RodytiJudėjimas po tekstą ir langelius

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti per vieną simbolį į kairę. RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną simbolį į dešinę. RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną eilutę aukštyn. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per vieną eilutę žemyn. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti į eilutės pabaigą. END
Pereiti į eilutės pradžią. HOME
Pereiti per vieną pastraipą į viršų. CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per vieną pastraipą žemyn. CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į teksto lauko pabaigą. CTRL+END
Pereiti į teksto lauko pradžią. CTRL+HOME
Pereiti prie kito antraštės arba pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo programoje „Microsoft Office PowerPoint“. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, bus įtraukta nauja skaidrė, kurios maketas toks pat, kaip ir pradinės skaidrės. CTRL+ENTER
Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti. SHIFT+F4

RodytiRadimas ir keitimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti dialogo langą Radimas. CTRL+F
Atidaryti dialogo langą Keitimas. CTRL+H
Pakartokite paskutiniąją komandą Rasti. SHIFT+F4

RodytiJudėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į kitą langelį. TAB
Pereiti į ankstesnį langelį. SHIFT+TAB
Pereiti į kitą eilutę. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į ankstesnę eilutę. RODYKLĖ AUKŠTYN
Įterpti skirtuką langelyje. CTRL+TAB
Pradėti naują pastraipą. ENTER
Pridėti naują eilutę lentelės pabaigoje. TAB paskutinės eilutės pabaigoje

RodytiPriėjimas prie užduočių sričių ir jų naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į užduočių sritį (užduočių sritis: „Office“ programoje esantis langas, pateikiantis dažniausiai naudojamas komandas. Jo padėtis ir mažas dydis šias komandas jums leidžia naudoti dirbant su savo failais.) iš kitos programos lango srities. (Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą). F6
Pasirinkti kitą arba ankstesnę parinktį užduočių srityje, kai užduočių sritis yra aktyvi. TAB, SHIFT+TAB
Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį. CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Judėti po pasirinkimus pasirinktame submeniu; dialogo lange judėti tarp konkrečių parinkčių parinkčių grupėje. RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN
Atidaryti pasirinktą meniu arba vykdyti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui. TARPO KLAVIŠAS arba ENTER
Atidaryti laikinąjį meniu; atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu. SHIFT+F10
Pasirinkti pirmą arba paskutinę komandas iš meniu arba submeniu, kai jie yra matomi. HOME, END
Slinkti aukštyn arba žemyn pasirinktame galerijos sąraše. PAGE UP, PAGE DOWN
Judėti į pasirinkto galerijos sąrašo viršų arba apačią. HOME, END
Uždaryti užduočių sritį. CTRL+TARPO KLAVIŠAS, C
Atidaryti mainų sritį. ALT+H, F, O

RodytiPakeiskite užduočių srities dydį

 1. Užduočių srityje (užduočių sritis: „Office“ programoje esantis langas, pateikiantis dažniausiai naudojamas komandas. Jo padėtis ir mažas dydis šias komandas jums leidžia naudoti dirbant su savo failais.) paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, jei norite, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.
 2. Naudodamiesi klavišu RODYKLĖ ŽEMYN pažymėkite komandą Dydis ir paspauskite klavišą ENTER.
 3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, spauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

 Pastaba   Baigę keisti dydį, paspauskite ESC.

RodytiDialogo langų naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės. TAB
Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės. SHIFT+TAB
Perjungti kitą dialogo lango skirtuką. (Skirtukas turi būti pažymėtas atidarytame dialogo lange) RODYKLĖ ŽEMYN
Perjungti ankstesnio dialogo lango skirtuką. (Skirtukas turi būti pažymėtas atidarytame dialogo lange) RODYKLĖ AUKŠTYN
Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą. RODYKLĖ ŽEMYN, ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Atidaryti sąrašą, jei jis uždarytas, ir pereiti prie parinkties sąraše. Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše
Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba parinkčių grupėje. RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN
Atlikti veiksmą, priskirtą pažymėtam mygtukui; pažymėti arba atžymėti pasirinktą žymės langelį. TARPO KLAVIŠAS
Pažymėti parinktį; pažymėti arba atžymėti žymės langelį. Parinktyje pabraukta raidė
Atlikti numatytajam dialogo lango mygtukui priskirtą veiksmą. ENTER
Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą. ESC

RodytiRedagavimo laukų naudojimas dialogo languose

Redagavimo laukas yra tuščias laukas, kuriame įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į įrašo pradžią. HOME
Pereiti į įrašo pabaigą. END
Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę nurodyta tvarka. RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į kairę. SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę. SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į kairę. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į dešinę. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pradžios. SHIFT+HOME
Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pabaigos. SHIFT+END

RodytiDialogo langų Atidaryti ir Įrašyti kaip naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti dialogo langą Atidaryti ALT+F, tada O
Atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip ALT+F, tada A
Eiti per parinktis atidarytame išplečiamajame sąraše arba per parinkčių grupės parinktis Rodyklių klavišai
Rodyti pasirinkto elemento, pavyzdžiui, aplanko arba failo, laikinąjį meniu. SHIFT+F10
Judėti tarp parinkčių arba sričių dialogo lange. TAB
Atidaryti failo kelio išskleidžiamąjį meniu F4 arba ALT+Y
Atnaujinti failų sąrašą. F5

Naršymas juostelėje

RodytiPrieiga prie bet kurios komandos keliais klavišo paspaudimais

 1. Spauskite ALT.

Virš kiekvienos funkcijos, pasiekiamos esamame rodinyje, rodomi sparčiųjų klavišų patarimai.

Skirtuko Failas spartieji klaviatūros klavišai

 1. Spauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš priemonės, kurią norite naudoti.
 2. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtukas Vietos yra aktyvus ir jūs spausite N, bus rodomas skirtukas Įterpti kartu su jo grupių klavišų patarimais.
 3. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos ar valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirmiausia reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę. Pavyzdžiui, jei skirtukas Pagrindinis yra aktyvus, paspaudę ALT+H, F, S, pateksite į sąrašo lauką Dydis, esantį grupėje Šriftas.

 Pastaba   Norėdami atšaukti vykdomą veiksmą ir paslėpti klavišų patarimus, spauskite ALT.

RodytiAktyvinimo klaviatūra keitimas nenaudojant pelės

Dar vienas būdas panaudoti klaviatūrą dirbant su juostele yra perkelti aktyvinimą į skirtukus ir komandas, kol rasite norimą naudoti priemonę. Šioje lentelėje surašyta keletas būdų, kaip perkelti aktyvinimą klaviatūra nenaudojant pelės.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pasirinkite aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinkite prieigos klavišus (kreipties klavišas: klavišų kombinacija, pvz., ALT+F, nenaudojant pelės perkelianti aktyvumą į meniu, komandą arba valdiklį.). ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti prieigos klavišus, spauskite bet kurį iš šių klavišų dar kartą.
Pereiti kairėn arba dešinėn į kitą juostelės skirtuką. F10 norint pasirinkti aktyvųjį skirtuką ir tada RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN
Paslėpti arba rodyti juostelę. CTRL+F1
Rodyti pasirinktos komandos laikinąjį meniu. SHIFT+F10

Perkelti aktyvinimą, norint pasirinkti bet kurią šių lango sričių:

F6
Perkelti aktyvinimą į kiekvieną juostelės komandą pirmyn arba atgal. TAB, SHIFT+TAB
Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn tarp juostelės elementų. RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN
Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį. TARPO KLAVIŠAS arba ENTER
Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją. TARPO KLAVIŠAS arba ENTER
Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, norint keisti reikšmę. ENTER
Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir perkelti aktyvinimą atgal į dokumentą. ENTER
Gauti žinyno paaiškinimus pasirinktos juostelės komandos arba valdiklio srityje. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, vietoj jos rodoma bendra žinyno tema apie programą). F1

Įprastos užduotys programoje „Microsoft Office PowerPoint“

RodytiJudėjimas tarp sričių

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Judėti tarp sričių pagal laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje. F6
Judėti tarp sričių prieš laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje. SHIFT+F6
Perjungti skirtukus Skaidrės ir Struktūra įprasto rodinio struktūros ir skaidrių srityse. CTRL+SHIFT+TAB

RodytiDarbas su struktūra

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Didinti pastraipą. ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Mažinti pastraipą. ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėtas pastraipas perkelti aukštyn. ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pažymėtas pastraipas perkelti žemyn. ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Rodyti antraštės 1 lygį. ALT+SHIFT+1
Išplėsti tekstą po antrašte. ALT+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Sutraukti tekstą po antrašte. ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS

RodytiDarbas su figūromis, paveikslėliais, laukais, objektais ir WordArt objektais

RodytiFigūros įterpimas

 1. Norėdami pasirinkti Figūros, paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, S, tada H.
 2. Naudokite rodyklių klavišus norėdami judėti tarp figūrų kategorijų ir pasirinkite norimą figūrą.
 3. Norėdami įterpti pasirinktą figūrą, paspauskite CTRL+ENTER.

RodytiTeksto lauko įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, o tada X.
 2. Norėdami įterpti teksto lauką, paspauskite CTRL+ENTER.

RodytiObjekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada J, kad pasirinktumėte Objektas.
 2. Norėdami judėti tarp objektų naudokite rodyklių klavišus.
 3. Įterpkite norimą objektą paspaudę CTRL+ENTER.

RodytiWordArt objekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada W, kad pasirinktumėte WordArt.
 2. Norimam WordArt stiliui pasirinkti naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.
 3. Įveskite norimą tekstą.

RodytiFigūros žymėjimas

 Pastaba   Jei žymeklis yra tekste, paspauskite ESC.

 • Norėdami pasirinkti vieną figūrą, paspauskite klavišą TAB, kad judėtumėte į priekį (arba SHIFT+TAB, kad judėtumėte atgal) tarp objektų, kol bus rodomos objekto, kurį norite pasirinkti, dydžio nustatymo rankenėlės.
 • Norėdami pasirinkti keletą elementų, naudokite pasirinkimo sritį.

RodytiFigūrų, paveikslėlių ir WordArt objektų grupavimas ir išgrupavimas

 • Norėdami grupuoti figūras, paveikslėlius arba WordArt objektus, pažymėkite elementus, kuriuos norite grupuoti, ir paspauskite CTRL+G.
 • Norėdami išgrupuoti grupę, pažymėkite grupę ir tada paspauskite CTRL+SHIFT+G.

RodytiTinklelio arba kreipiamųjų rodymas arba slėpimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti arba slėpti tinklelį. SHIFT+F9
Rodyti arba slėpti kreipiamąsias. ALT+F9

RodytiFigūros atributų kopijavimas

 1. Pažymėkite figūrą su atributais, kuriuos norite kopijuoti.

 Pastaba   Jei pažymėsite figūrą su tekstu, nukopijuosite ne tik figūros atributus, bet ir teksto išvaizdą bei stilių.

 1. Objekto atributams nukopijuoti paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+C.
 2. Norėdami pasirinkti objektą, į kurį norite nukopijuoti atributus, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT+TAB.
 3. Paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+V.

RodytiTeksto ir objektų žymėjimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Žymėti vieną simbolį į dešinę. SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Žymėti vieną simbolį į kairę. SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Žymėti iki žodžio galo. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Žymėti iki žodžio pradžios. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Žymėti vieną eilutę aukštyn (žymikliu eilutės pradžioje). SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Žymėti vieną eilutę žemyn (žymikliu eilutės pradžioje). SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Žymėti objektą (kai tekstas yra pažymėtame objekte). ESC
Žymėti kitą objektą (kai pažymėtas vienas objektas). TAB arba SHIFT+TAB, kol bus pažymėtas objektas
Žymėti tekstą objekte (su pažymėtu objektu). ENTER
Žymėti visus objektus. CTRL+A (skirtuke Skaidrės)
Žymėti visas skaidres. CTRL+A (skaidrių rūšiuotuvo rodinyje)
Žymėti visą tekstą. CTRL+A (skirtuke Struktūra)

RodytiTeksto ir objektų naikinimas ir kopijavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Naikinti vieną simbolį į kairę. TARPO KLAVIŠAS
Naikinti vieną žodį į kairę. CTRL+TARPO KLAVIŠAS
Naikinti vieną simbolį į dešinę. DELETE

Naikinti vieną žodį į dešinę.

 Pastaba   Norint tai padaryti, žymiklis turi būti tarp žodžių.

CTRL+DELETE
Iškirpti pažymėtą objektą arba tekstą. CTRL+X
Kopijuoti pažymėtą objektą arba tekstą. CTRL+C
Įklijuoti iškirptą ar nukopijuotą objektą arba tekstą. CTRL+V
Anuliuoti paskutinį veiksmą. CTRL+Z
Perdaryti paskutinį veiksmą. CTRL+Y
Kopijuoti tik formatavimą. CTRL+SHIFT+C
Įklijuoti tik formatavimą. CTRL+SHIFT+V
Atidaryti dialogo langą Specialusis įklijavimas. CTRL+ALT+V

RodytiJudėjimas tekste

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti per vieną simbolį į kairę. RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną simbolį į dešinę. RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną eilutę aukštyn. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per vieną eilutę žemyn. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti į eilutės pabaigą. END
Pereiti į eilutės pradžią. HOME
Pereiti per vieną pastraipą į viršų. CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per vieną pastraipą žemyn. CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į teksto lauko pabaigą. CTRL+END
Pereiti į teksto lauko pradžią. CTRL+HOME
Pereiti prie kitos antraštės ar pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, šis veiksmas įtrauks naują skaidrę, kurios maketas toks pat kaip pradinės skaidrės. CTRL+ENTER
Pereiti prie paskutinio veiksmo Rasti kartojimo. SHIFT+F4

RodytiJudėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į kitą langelį. TAB
Pereiti į ankstesnį langelį. SHIFT+TAB
Pereiti į kitą eilutę. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į ankstesnę eilutę. RODYKLĖ AUKŠTYN
Įterpti skirtuką langelyje. CTRL+TAB
Pradėti naują pastraipą. ENTER
Pridėti naują eilutę lentelės pabaigoje. TAB paskutinės eilutės pabaigoje

RodytiSusietojo arba įdėtojo objekto redagavimas

 1. Kad pasirinktumėte norimą objektą, paspauskite TAB arba SHIFT+TAB.
 2. Norėdami matyti laikinąjį meniu, spauskite SHIFT+F10.
 3. Naudokite RODYKLĘ ŽEMYN, kol bus pažymėtas Darbalapio objektas, paspauskite RODYKLĘ Į DEŠINĘ, kad pažymėtumėte Redaguoti ir paspauskite ENTER.

 Pastaba   Komandos pavadinimas kontekstiniame meniu priklauso nuo įdėto arba susieto meniu. Pavyzdžiui, įdėtajame „Microsoft Office Excel“ darbalapyje yra komanda Darbalapio objektas, o įdėtajame „Microsoft Office Visio“ piešinyje yra komanda „Visio“ objektas.

RodytiSimbolių ir pastraipų formatavimas ir lygiavimas

Šrifto arba jo dydžio keitimas

 Pastaba   Norėdami naudoti šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus, pirmiausia turite pažymėti norimą pakeisti tekstą.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Norėdami pakeisti šriftą, atidarykite dialogo langą Šriftas. CTRL+SHIFT+F
Didinti šrifto dydį. CTRL+SHIFT+>
Mažinti šrifto dydį. CTRL+SHIFT+<

Simbolių formatų taikymas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Norėdami keisti simbolių formatavimą, atidarykite dialogo langą Šriftas. CTRL+T
Keisti sakinio raides į mažąsias arba didžiąsias. SHIFT+F3
Taikyti paryškintąjį formatavimą. CTRL+B
Taikyti pabraukimą. CTRL+U
Taikyti pasvirąjį formatavimą. CTRL+I
Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą). CTRL+LYGYBĖS ŽENKLAS
Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą). CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Šalinti simbolių formatavimą neautomatiniu būdu, pavyzdžiui, apatinį ir viršutinį indeksą. CTRL+TARPO KLAVIŠAS
Įterpti hipersaitą. CTRL+K

Teksto formatų kopijavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Kopijuoti formatus. CTRL+SHIFT+C
Įklijuoti formatus. CTRL+SHIFT+V

Pastraipų lygiavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Centruoti pastraipą. CTRL+E
Lygiuoti pastraipą. CTRL+J
Lygiuoti pastraipą kairėje. CTRL+L
Lygiuoti pastraipą dešinėje. CTRL+R

RodytiPristatymo paleidimas

Šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus galite naudoti leisdami pateiktį rodinyje Skaidrių demonstravimas.

Skaidrių demonstravimo spartieji klavišai

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Paleisti pateiktį nuo pradžių. F5
Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės. N, ENTER, PAGE DOWN, RODYKLĖ DEŠINĖN, RODYKLĖ ŽEMYN arba TARPO KLAVIŠAS
Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę. P, PAGE UP, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ AUKŠTYN arba BACKSPACE
Eiti į skaidrę numeris. numeris+ENTER
Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pristatymą. B arba TAŠKAS
Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pristatymą. W arba KABLELIS
Sustabdyti arba iš naujo pradėti automatinį pristatymą. S
Baigti pristatymą. ESC arba BRŪKŠNELIS
Trinti ekrane esančius komentarus. E
Eiti į kitą skaidrę, jei ji paslėpta. H
Peržiūrint nustatyti naują laiką. T
Peržiūrint naudoti pradinį laiką. O
Peržiūrint naudoti pelės klavišą, norint judėti pirmyn. M
Iš naujo įrašyti skaidrės pasakojimą ir laiko nustatymą R
Grįžti į pirmąją skaidrę. Paspauskite ir laikykite nuspaudę dešinįjį ir kairįjį pelės mygtuką 2 sekundes
Rodyti arba nerodyti strėlytės formos žymiklio A arba =
Pakeisti žymiklį į rašiklį. CTRL+P
Pakeisti žymiklį į rodyklę. CTRL+A
Pakeisti žymiklį į trintuką CTRL+E
Rodyti arba slėpti žymėjimą rašalu CTRL+M
Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką. CTRL+H
Slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką po 15 sekundžių. CTRL+U
Rodyti dialogo langą Visos skaidrės CTRL+S
Rodyti kompiuterio užduočių juostą CTRL+T
Rodyti laikinąjį meniu. SHIFT+F10
Eiti į pirmąjį skaidrės hipersaitą. TAB
Eiti į paskutinį arba ankstesnį skaidrės hipersaitą. SHIFT+TAB
Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą. ENTER pažymėjus hipersaitą

Medijos spartieji klavišai pateikties rodymo metu

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Sustabdyti medijos leidimą ALT+Q
Perjungti grojimo ir pristabdymo režimus ALT+P
Eiti į kitą žymelę ALT+END
Eiti į ankstesnę žymelę ALT+HOME
Padidinti garsumą ALT+ rodyklė aukštyn
Sumažinti garsumą ALT + rodyklė žemyn
Ieškoti toliau ALT + SHIFT + PAGE DOWN
Ieškoti atgal ALT + SHIFT + PAGE UP
Nutildyti garsą ALT+U

 Patarimas   Norėdami pamatyti valdiklių sąrašą, galite paspausti F1.

RodytiNaršymas žiniatinklio pristatymuose

Šie klavišai skirti žiniatinklio pristatymo peržiūrai naršyklėje „Microsoft Internet Explorer 4.0“ arba vėlesnėje jos versijoje.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Judėti pirmyn per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus. TAB
Judėti atgal per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus. SHIFT+TAB
Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą. ENTER
Eiti į kitą skaidrę. TARPO KLAVIŠAS

RodytiPasirinkimo srities priemonės naudojimas

Žymėjimo srityje naudokite šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus.

Norėdami paleisti žymėjimo sritį, paspauskite Alt, tada H, tada S, tada L ir tada P.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perkelti aktyvinimą į skirtingas sritis. F6
Rodyti kontekstinį meniu. SHIFT+F10
Perkelti aktyvinimą į vieną elementą ar grupę. RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN
Perkelti aktyvinimą iš elemento, esančio grupėje, į jo pirminę grupę. RODYKLĖ KAIRĖN
Perkelti aktyvinimą iš grupės į pirmą jos elementą. RODYKLĖ DEŠINĖN
Išplėsti suaktyvintą grupę ir visas jos antrines grupes. * (tik skaitinėje klaviatūroje)
Išplėsti suaktyvintą grupę. + (tik skaitinėje klaviatūroje)
Sutraukti suaktyvintą grupę. - (tik skaitinėje klaviatūroje)
Perkelti aktyvinimą į elementą ir jį pažymėti. SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Pažymėti suaktyvintą elementą. TARPO KLAVIŠAS arba ENTER
Atžymėti suaktyvintą elementą. SHIFT+TARPO KLAVIŠAS arba SHIFT+ENTER
Perkelti pažymėtą elementą pirmyn. CTRL+SHIFT+F
Perkelti pažymėtą elementą atgal. CTRL+SHIFT+B
Rodyti arba slėpti suaktyvintą elementą. CTRL+SHIFT+S
Pervardyti suaktyvintą elementą. F2
Pasirinkimo srityje perjungti medžio rodinio ir mygtukų Rodyti viską ir Slėpti viską aktyvinimą klaviatūra. TAB arba SHIFT+TAB

Sutraukti visas grupes.

 Pastaba   Norint naudoti šį spartųjį klavišą, reikia pereiti į žymėjimo srities medžio rodinį.

ALT+SHIFT+1
Išplėsti visas grupes. ALT+SHIFT+9

Norėdami priskirti pasirinktinius sparčiuosius klaviatūros klavišus meniu elementams, įrašytoms makrokomandoms ir „Visual Basic for Applications“. (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): įtraukta į kai kurias „Microsoft“ programas kalbos „Microsoft Visual Basic“ makrokomandų programavimo kalbos versija, naudojama „Windows“ programoms kurti.) kodui programoje Office PowerPoint 2007, turite naudoti trečiosios šalies priedą, pavyzdžiui, programos „PowerPoint“ sparčiųjų klavišų tvarkytuvą, kurį galima atsisiųsti iš „OfficeOne“priedai, skirti programai „PowerPoint“.

 
 
Taikoma:
PowerPoint 2010