Spartieji klaviatūros klavišai programoje „PowerPoint 2007“

Ką reikia žinoti, naudojant sparčiuosius klaviatūros klavišus

Spartieji klaviatūros klavišai, aprašyti šioje žinyno temoje, paremti amerikietiškos klaviatūros išdėstymu. Kitokių išdėstymų klavišai gali netiksliai atitikti amerikietiškos klaviatūros klavišus.

Kai spaudžiami du ar daugiau klavišų vienu metu, klavišai, kuriuos reikia spausti, atskiriami pliuso ženklu (+). Kai spaudžiamas klavišas ir tuoj pat kitas, klavišai, kuriuos reikia spausti, atskiriami kableliu (,).

 Pastaba   Jei norite šią temą išsispausdinti, paspauskite mygtuką TAB, kad pasirinktumėte Rodyti viską, paspauskite ENTER, paskui paspauskite CTRL+P.

Internetinis žinynas

RodytiSpartieji klaviatūros klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Žinyno langas leidžia prieiti prie viso „Office“ žinyno turinio. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti žinyno langą. F1
Uždaryti žinyno langą. ALT+F4
Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai. ALT+TAB
Grįžti į programos „PowerPoint“ pagrindinį puslapį. ALT+HOME
Žinyno lange pažymėti kitą elementą. TAB
Žinyno lange pažymėti ankstesnį elementą. SHIFT+TAB
Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu. ENTER
Žinyno lango sekcijoje Naršyti „PowerPoint“ žinyne atitinkamai pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą. TAB, SHIFT+TAB
Žinyno lango sekcijoje Naršyti „PowerPoint“ žinyne atitinkamai išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą. ENTER
Pasirinkti kitą paslėptą tekstą arba hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską temos viršuje. TAB
Pasirinkti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą. SHIFT+TAB
Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu. ENTER
Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal). ALT+RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE
Pereiti prie kitos žinyno temos (mygtukas Pirmyn). ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn. RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN
Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn. PAGE UP, PAGE DOWN
Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikia, kad žinyno langas būtų aktyvus (spustelėkite žinyno lange). SHIFT+F10
Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti). ESC
Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti). F5

Spausdinti dabartinę Žinyno temą.

 Pastaba   Jei dabartinėje žinyno temoje žymeklio nėra, spustelėkite F6 ir tada spauskite CTRL+P.

CTRL+P
Keisti ryšio būseną. Gali reikėti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą. F6 (kol aktyvus langas Įveskite ieškotinus žodžius), TAB, RODYKLĖ ŽEMYN
Įvesti tekstą lange Įveskite ieškotinus žodžius. Gali reikėti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą. F6
Perjungti sritis žinyno lange; pavyzdžiui, perjungti įrankių juostą į langą Įveskite ieškotinus žodžius ir sąrašą Ieškoti. F6
Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą. RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN
Peržiūrėti, išplėsti arba sutraukti elementus medžio rodinio turinyje. RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

„Microsoft Office“ pagrindai

RodytiLangų rodymas ir naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Perjungti kitą langą. ALT+TAB
Perjungti ankstesnį langą. ALT+SHIFT+TAB
Uždaryti aktyvų langą. CTRL+W arba CTRL+F4
Atkurti maksimizuoto aktyvaus lango dydį. CTRL+F5

Pereiti į užduočių sritį (užduočių sritis: „Office“ programoje esantis langas, pateikiantis dažniausiai naudojamas komandas. Jo padėtis ir mažas dydis šias komandas jums leidžia naudoti dirbant su savo failais.) iš kitos programos lango srities (laikrodžio rodyklės kryptimi). Gali reikėti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą.

 Pastaba   Jei paspaudus F6 nerodoma norima užduočių sritis, paspauskite ALT ir pabandykite pereiti į juostelę, priklausančią „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja, tada paspauskite CTRL+TAB, kad pereitumėte į užduoties sritį. Juostelė priklauso naujai „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja. Ji pakeičia įvairius meniu ir įrankių juostas, kad vienoje vietoje galima būtų lengvai rasti visas reikalingas komandas.

F6
Programos lange pereiti į sritį iš kitos srities (prieš laikrodžio rodyklę). SHIFT+F6
Perjungti kitą langą, kai atidarytas daugiau nei vienas langas. CTRL+F6
Perjungti ankstesnį langą. CTRL+SHIFT+F6
Atlikti komandą Perkelti (lango meniu Valdiklis), kai dokumento langas nėra maksimizuotas. Langui perkelti naudokite rodyklių klavišus, o pabaigę spauskite klavišą ESC. CTRL+F7
Atlikti komandą Dydis (lango meniu Valdiklis), kai dokumento langas nėra maksimizuotas. Norėdami keisti lango dydį, spauskite rodyklių klavišus, o pabaigę spauskite klavišą ESC. CTRL+F8
Minimizuoti langą iki piktogramos (veikia tik kai kuriose „Microsoft Office“ programose). CTRL+F9
Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą. CTRL+F10
Kopijuoti paveikslėlį iš ekrano į mainų sritį. PRINT SCREEN
Kopijuoti paveikslėlį iš pasirinkto lango į mainų sritį. ALT+PRINT SCREEN

RodytiŠrifto arba jo dydžio keitimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Keisti šriftą CTRL+SHIFT+F
Keisti šrifto dydį CTRL+SHIFT+P
Padidinti pasirinkto teksto šrifto dydį. CTRL+SHIFT+>
Sumažinti pasirinkto teksto šrifto dydį. CTRL+SHIFT+<

RodytiJudėjimas po tekstą ir langelius

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti per vieną simbolį į kairę. RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną simbolį į dešinę. RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną eilutę aukštyn. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per vieną eilutę žemyn. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti į eilutės pabaigą. END
Pereiti į eilutės pradžią. HOME
Pereiti per vieną pastraipą į viršų. CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per vieną pastraipą žemyn. CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į teksto lauko pabaigą. CTRL+END
Pereiti į teksto lauko pradžią. CTRL+HOME
Pereiti prie kito antraštės arba pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo programoje „Microsoft Office PowerPoint“. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, bus įtraukta nauja skaidrė, kurios maketas toks pat, kaip ir pradinės skaidrės. CTRL+ENTER
Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti. SHIFT+F4

RodytiRadimas ir keitimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Atidaryti dialogo langą Radimas. CTRL+F
Atidaryti dialogo langą Keitimas. CTRL+H
Pakartokite paskutiniąją komandą Rasti. SHIFT+F4

RodytiJudėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į kitą langelį. TAB
Pereiti į ankstesnį langelį. SHIFT+TAB
Pereiti į kitą eilutę. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į ankstesnę eilutę. RODYKLĖ AUKŠTYN
Įterpti skirtuką langelyje. CTRL+TAB
Pradėti naują pastraipą. ENTER
Pridėti naują eilutę lentelės pabaigoje. TAB paskutinės eilutės pabaigoje

RodytiPriėjimas prie užduočių sričių ir jų naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į užduočių sritį (užduočių sritis: „Office“ programoje esantis langas, pateikiantis dažniausiai naudojamas komandas. Jo padėtis ir mažas dydis šias komandas jums leidžia naudoti dirbant su savo failais.) iš kitos srities programos lange. (Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą). F6
Pasirinkti kitą arba ankstesnę parinktį užduočių srityje, kai užduočių sritis yra aktyvi. TAB, SHIFT+TAB
Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį. CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Judėti po pasirinkimus pasirinktame submeniu; dialogo lange judėti tarp konkrečių parinkčių parinkčių grupėje. RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN
Atidaryti pasirinktą meniu arba vykdyti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui. TARPO KLAVIŠAS arba ENTER
Atidaryti laikinąjį meniu; atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu. SHIFT+F10
Pasirinkti pirmą arba paskutinę komandas iš meniu arba submeniu, kai jie yra matomi. HOME, END
Slinkti aukštyn arba žemyn pasirinktame galerijos sąraše. PAGE UP, PAGE DOWN
Judėti į pasirinkto galerijos sąrašo viršų arba apačią. HOME, END
Uždaryti užduočių sritį. CTRL+TARPO KLAVIŠAS, C
Atidaryti mainų sritį. ALT+H, F, O

RodytiIntelektualiųjų žymių prieiga ir naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti intelektualiosios žymės meniu arba pranešimą. Jei yra daugiau nei viena intelektualioji žymė, perjungti kitą intelektualiąją žymę ir rodyti jos meniu ar pranešimą. ALT+SHIFT+F10
Pasirinkti kitą elementą intelektualiosios žymės meniu. RODYKLĖ ŽEMYN
Pasirinkti ankstesnį elementą intelektualiosios žymės meniu. RODYKLĖ AUKŠTYN
Atlikti pasirinkto elemento veiksmą intelektualiosios žymės meniu. ENTER
Uždaryti intelektualios žymės meniu arba pranešimą. ESC
Patarimai
 • Galite nurodyti, kad apie intelektualiosios žymės pasirodymą būtumėte informuoti garsiniu signalu. Tačiau norint girdėti garsinius signalus, reikalinga garso plokštė. Dar jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta programa „Microsoft Office Sounds“.
 • Jei turite prieigą prie žiniatinklio, programą „Microsoft Office Sounds“ galite atsisiųsti iš „Microsoft Office Online“ svetainės. Įdiegę garso failus, programose „Microsoft Office Access 2007“, „Microsoft Office Excel 2007“, „Microsoft Office PowerPoint 2007“ arba „Microsoft Office Word 2007“ atlikite šiuos veiksmus:
  1. Paspauskite „Microsoft Office“ mygtuką arba ALT+F Mygtuko vaizdas ir tada spauskite raidę I, kad būtų rodomos Programos parinktys.
  2. Norėdami pereiti į Išsamiau spauskite raidę A arba ieškokite naudodami klavišus RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN.
  3. Kategorijos Išsamiau temoje Bendrosios norėdami pažymėti žymės langelį Pateikti atsiliepimus su garsu spauskite ALT+F, spauskite TAB, kol prieisite prie mygtuko Gerai ir tada spauskite ENTER.

 Pastaba   Kai pažymėsite arba atžymėsite šį žymės langelį, nustatymas paveiks visas „Office“ programas, turinčias garso palaikymą.

RodytiPakeiskite užduočių srities dydį

 1. Užduočių srityje (užduočių sritis: „Office“ programoje esantis langas, pateikiantis dažniausiai naudojamas komandas. Jo padėtis ir mažas dydis šias komandas jums leidžia naudoti dirbant su savo failais.) paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠĄ, jei norite, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.
 2. Naudodamiesi klavišu RODYKLĖ ŽEMYN pažymėkite komandą Dydis ir paspauskite klavišą ENTER.
 3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, spauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

 Pastaba   Baigę keisti dydį, paspauskite ESC.

RodytiDialogo langų naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės. TAB
Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės. SHIFT+TAB
Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange. CTRL+TAB
Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange. CTRL+SHIFT+TAB
Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą. ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Atidaryti sąrašą, jei jis uždarytas, ir pereiti prie parinkties sąraše. Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše
Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba parinkčių grupėje. Rodyklių klavišai
Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą. ESC
Atlikti veiksmą, priskirtą pažymėtam mygtukui; pažymėti arba atžymėti pasirinktą žymės langelį. TARPO KLAVIŠAS
Pažymėti parinktį; pažymėti arba atžymėti žymės langelį. ALT+ parinktyje pabraukta raidė
Atlikti numatytajam dialogo lango mygtukui priskirtą veiksmą. ENTER

RodytiRedagavimo laukų naudojimas dialogo languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko maršrutą.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į įrašo pradžią. HOME
Pereiti į įrašo pabaigą. END
Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę nurodyta tvarka. RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į kairę. SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę. SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į kairę. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į dešinę. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pradžios. SHIFT+HOME
Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pabaigos. SHIFT+END

RodytiDialogo langų Atidaryti ir Įrašyti kaip naudojimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Eiti į ankstesnį aplanką. Mygtuko vaizdas ALT+1
Atidaryti aplanką, esantį vienu lygiu aukščiau atidaryto aplanko: mygtukas Vienu lygiu aukščiau Mygtuko vaizdas. ALT+2
Naikinti pažymėtą aplanką arba failą: mygtukas Naikinti Mygtuko vaizdas. ALT+3 arba DELETE
Kurti naują aplanką: mygtukas Kurti naują aplankąMygtuko vaizdas. ALT+4
Perjungti prieinamus aplanko rodinius: mygtukas RodiniaiMygtuko vaizdas. ALT+5
Rodyti meniu Įrankiai: mygtukas Įrankiai. ALT+L
Rodyti pasirinkto elemento, pavyzdžiui, aplanko arba failo, laikinąjį meniu. SHIFT+F10
Judėti tarp parinkčių arba sričių dialogo lange. TAB
Atidaryti sąrašą Kur ieškoti. F4 arba ALT+Y
Atnaujinti failų sąrašą. F5

Juostelės, priklausančios naujai „Office Fluent“ vartotojo sąsaja, naršymas

RodytiPrieiga prie bet kurios komandos keliais klavišo paspaudimais

 1. Spauskite ALT.

Virš kiekvienos priemonės, kuri prieinama esamame rodinyje, rodomi klavišų patarimai. Šis pavyzdys yra iš programos „Microsoft Office Word“.

Juostelė su rodomais klavišų patarimais

Paveikslėlis aukščiau buvo paimtas iš tinklalapio Mokymai „Microsoft Office Online“.

 1. Spauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš priemonės, kurią norite naudoti.
 2. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtukas Vietos yra aktyvus ir jūs spausite N, bus rodomas skirtukas Įterpti kartu su jo grupių klavišų patarimais.
 3. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos ar valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirmiausia reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę. Pavyzdžiui, paspaudę ALT+H, F, S, pateksite į sąrašo lauką Dydis, esantį grupėje Šriftas.

 Pastaba   Norėdami atšaukti vykdomą veiksmą ir paslėpti klavišų patarimus, spauskite ALT.

RodytiAktyvinimo klaviatūra keitimas nenaudojant pelės

Dar vienas būdas panaudoti klaviatūrą dirbant su juostele yra perkelti aktyvinimą į skirtukus ir komandas, kol rasite norimą naudoti priemonę. Šioje lentelėje surašyta keletas būdų, kaip perkelti aktyvinimą klaviatūra nenaudojant pelės.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pasirinkite aktyvų juostelės skirtuką ir suaktyvinkite prieigos klavišus (kreipties klavišas: klavišų kombinacija, pvz., ALT+F, nenaudojant pelės perkelianti aktyvumą į meniu, komandą arba valdiklį.). ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti prieigos klavišus, spauskite bet kurį iš šių klavišų dar kartą.
Pereiti kairėn arba dešinėn į kitą juostelės skirtuką. F10 norint pasirinkti aktyvųjį skirtuką ir tada RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN
Paslėpti arba rodyti juostelę. CTRL+F1
Rodyti pasirinktos komandos laikinąjį meniu. SHIFT+F10

Perkelti aktyvinimą, norint pasirinkti bet kurią šių lango sričių:

F6
Perkelti aktyvinimą į kiekvieną juostelės komandą pirmyn arba atgal. TAB, SHIFT+TAB
Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn tarp juostelės elementų. RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN
Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį. TARPO KLAVIŠAS arba ENTER
Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją. TARPO KLAVIŠAS arba ENTER
Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, norint keisti reikšmę. ENTER
Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir perkelti aktyvinimą atgal į dokumentą. ENTER
Gauti žinyno paaiškinimus pasirinktos juostelės komandos arba valdiklio srityje. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, vietoj jos rodoma bendra žinyno tema apie programą). F1

Įprastos užduotys programoje „Microsoft Office PowerPoint“

RodytiJudėjimas tarp sričių

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Judėti tarp sričių pagal laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje. F6
Judėti tarp sričių prieš laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje. SHIFT+F6
Perjungti skirtukus Skaidrės ir Struktūra įprasto rodinio struktūros ir skaidrių srityse. CTRL+SHIFT+TAB

RodytiDarbas su struktūra

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Didinti pastraipą. ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Mažinti pastraipą. ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėtas pastraipas perkelti aukštyn. ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pažymėtas pastraipas perkelti žemyn. ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Rodyti antraštės 1 lygį. ALT+SHIFT+1
Išplėsti tekstą po antrašte. ALT+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Sutraukti tekstą po antrašte. ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS

RodytiDarbas su figūromis, paveikslėliais, laukais, objektais ir WordArt objektais

RodytiFigūros įterpimas

 1. Norėdami pasirinkti Figūros, paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, S, tada H.
 2. Naudokite rodyklių klavišus norėdami judėti tarp figūrų kategorijų ir pasirinkite norimą figūrą.
 3. Norėdami įterpti pasirinktą figūrą, paspauskite CTRL+ENTER.

RodytiLauko įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada paspauskite N.
 2. Paspaudę TAB persikelsite prie Teksto laukas, kuris yra skirtuko Įterpti grupėje Tekstas.
 3. Norėdami įterpti teksto lauką, paspauskite CTRL+ENTER.

RodytiObjekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada J, kad pasirinktumėte Objektas.
 2. Norėdami judėti tarp objektų naudokite rodyklių klavišus.
 3. Įterpkite norimą objektą paspaudę CTRL+ENTER.

RodytiWordArt objekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada W, kad pasirinktumėte WordArt.
 2. Norimam WordArt stiliui pasirinkti naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.
 3. Įveskite norimą tekstą.

RodytiFigūros žymėjimas

 Pastaba   Jei žymeklis yra tekste, paspauskite ESC.

 • Norėdami pasirinkti vieną figūrą, paspauskite klavišą TAB, kad judėtumėte į priekį (arba SHIFT+TAB, kad judėtumėte atgal) tarp objektų, kol bus rodomos objekto, kurį norite pasirinkti, dydžio nustatymo rankenėlės.
 • Norėdami pasirinkti keletą elementų, naudokite pasirinkimo sritį.

RodytiFigūrų, paveikslėlių ir WordArt objektų grupavimas ir išgrupavimas

 • Norėdami grupuoti figūras, paveikslėlius arba WordArt objektus, pažymėkite elementus, kuriuos norite grupuoti, ir paspauskite CTRL+G.
 • Norėdami išgrupuoti grupę, pažymėkite grupę ir tada paspauskite CTRL+SHIFT+G.

RodytiTinklelio arba kreipiamųjų rodymas arba slėpimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Rodyti arba slėpti tinklelį. SHIFT+F9
Rodyti arba slėpti kreipiamąsias. ALT+F9

RodytiFigūros atributų kopijavimas

 1. Pažymėkite figūrą su atributais, kuriuos norite kopijuoti.

Jei pažymėsite figūrą su pridėtu tekstu, nukopijuosite ir figūros atributus, ir teksto išvaizdą bei stilių.

 1. Objekto atributams nukopijuoti paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+C.
 2. Norėdami pasirinkti objektą, į kurį norite nukopijuoti atributus, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT+TAB.
 3. Paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+V.

RodytiTeksto ir objektų žymėjimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Žymėti vieną simbolį į dešinę. SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Žymėti vieną simbolį į kairę. SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Žymėti iki žodžio galo. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Žymėti iki žodžio pradžios. CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Žymėti vieną eilutę aukštyn. SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Žymėti vieną eilutę žemyn. SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Žymėti objektą (su objekte pažymėtu tekstu). ESC
Žymėti objektą (su pažymėtu objektu). TAB arba SHIFT+TAB, kol bus pažymėtas objektas
Žymėti tekstą objekte (su pažymėtu objektu). ENTER
Žymėti visus objektus. CTRL+A (skirtuke Skaidrės)
Žymėti visas skaidres. CTRL+A (skaidrių rūšiuotuvo rodinyje)
Žymėti visą tekstą. CTRL+A (skirtuke Struktūra)

RodytiTeksto ir objektų naikinimas ir kopijavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Naikinti vieną simbolį į kairę. TARPO KLAVIŠAS
Naikinti vieną žodį į kairę. CTRL+TARPO KLAVIŠAS
Naikinti vieną simbolį į dešinę. DELETE
Naikinti vieną žodį į dešinę. CTRL+DELETE
Iškirpti pažymėtą objektą. CTRL+X
Kopijuoti pažymėtą objektą. CTRL+C
Įklijuoti iškirptą arba nukopijuotą objektą. CTRL+V
Anuliuoti paskutinį veiksmą. CTRL+Z
Perdaryti paskutinį veiksmą. CTRL+Y
Kopijuoti tik formatavimą. CTRL+SHIFT+C
Įklijuoti tik formatavimą. CTRL+SHIFT+V
Specialusis įklijavimas. CTRL+ALT+V

RodytiJudėjimas tekste

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti per vieną simbolį į kairę. RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną simbolį į dešinę. RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną eilutę aukštyn. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per vieną eilutę žemyn. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti į eilutės pabaigą. END
Pereiti į eilutės pradžią. HOME
Pereiti per vieną pastraipą į viršų. CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti per vieną pastraipą žemyn. CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į teksto lauko pabaigą. CTRL+END
Pereiti į teksto lauko pradžią. CTRL+HOME
Pereiti prie kitos antraštės ar pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, šis veiksmas įtrauks naują skaidrę, kurios maketas toks pat kaip pradinės skaidrės. CTRL+ENTER
Pereiti prie paskutinio veiksmo Rasti kartojimo. SHIFT+F4

RodytiJudėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Pereiti į kitą langelį. TAB
Pereiti į ankstesnį langelį. SHIFT+TAB
Pereiti į kitą eilutę. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į ankstesnę eilutę. RODYKLĖ AUKŠTYN
Įterpti skirtuką langelyje. CTRL+TAB
Pradėti naują pastraipą. ENTER
Pridėti naują eilutę lentelės pabaigoje. TAB paskutinės eilutės pabaigoje

RodytiSusietojo arba įdėtojo objekto redagavimas

 1. Spauskite SHIFT+TAB, kad pasirinktumėte norimą objektą.
 2. Norėdami matyti laikinąjį meniu, spauskite SHIFT+F10.
 3. Norėdami pasirinkti Darbalapio objektą ir tada pasirinkti Redaguoti, spauskite RODYKLĘ ŽEMYN.

RodytiSimbolių ir pastraipų formatavimas ir lygiavimas

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Norėdami pakeisti šriftą, atidarykite dialogo langą Šriftas. CTRL+SHIFT+F
Norėdami pakeisti šrifto dydį, atidarykite dialogo langą Šriftas. CTRL+SHIFT+P
Didinti šrifto dydį. CTRL+SHIFT+>
Mažinti šrifto dydį. CTRL+SHIFT+<

Simbolių formatų taikymas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Norėdami keisti simbolių formatavimą, atidarykite dialogo langą Šriftas. CTRL+T
Keisti sakinio raides į mažąsias arba didžiąsias. SHIFT+F3
Taikyti paryškintąjį formatavimą. CTRL+B
Taikyti pabraukimą. CTRL+U
Taikyti pasvirąjį formatavimą. CTRL+I
Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą). CTRL+LYGYBĖS ŽENKLAS
Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą). CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Šalinti simbolių formatavimą neautomatiniu būdu, pavyzdžiui, apatinį ir viršutinį indeksą. CTRL+TARPO KLAVIŠAS
Įterpti hipersaitą. CTRL+K

Teksto formatų kopijavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Kopijuoti formatus. CTRL+SHIFT+C
Įklijuoti formatus. CTRL+SHIFT+V

Pastraipų lygiavimas

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Centruoti pastraipą. CTRL+E
Lygiuoti pastraipą. CTRL+J
Lygiuoti pastraipą kairėje. CTRL+L
Lygiuoti pastraipą dešinėje. CTRL+R

RodytiPristatymo paleidimas

Šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus galite naudoti leisdami pristatymą viso ekrano režimu.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Paleisti pristatymą nuo pradžių. F5
Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės. N, ENTER, PAGE DOWN, RODYKLĖ DEŠINĖN, RODYKLĖ ŽEMYN arba TARPO KLAVIŠAS
Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę. P, PAGE UP, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ AUKŠTYN arba BACKSPACE
Eiti į skaidrę numeris. numeris+ENTER
Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pristatymą. B arba TAŠKAS
Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pristatymą. W arba KABLELIS
Sustabdyti arba iš naujo pradėti automatinį pristatymą. S
Baigti pristatymą. ESC arba BRŪKŠNELIS
Trinti ekrane esančius komentarus. E
Eiti į kitą skaidrę, jei ji paslėpta. H
Peržiūrint nustatyti naują laiką. T
Peržiūrint naudoti pradinį laiką. O
Peržiūrint naudoti pelės klavišą, norint judėti pirmyn. M
Grįžti į pirmąją skaidrę. 1+ENTER
Vėl rodyti paslėptą žymiklį arba keisti jį į rašiklį. CTRL+P
Vėl rodyti paslėptą žymiklį arba keisti jį į rodyklę. CTRL+A
Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką. CTRL+H
Slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką po 15 sekundžių. CTRL+U
Rodyti laikinąjį meniu. SHIFT+F10
Eiti į pirmąjį skaidrės hipersaitą. TAB
Eiti į paskutinį arba ankstesnį skaidrės hipersaitą. SHIFT+TAB
Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą. ENTER pažymėjus hipersaitą

 Patarimas   Norėdami pamatyti valdiklių sąrašą, galite paspausti F1.

RodytiNaršymas žiniatinklio pristatymuose

Šie klavišai skirti žiniatinklio pristatymo peržiūrai naršyklėje „Microsoft Internet Explorer 4.0“ arba vėlesnėje jos versijoje.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Judėti pirmyn per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus. TAB
Judėti atgal per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus. SHIFT+TAB
Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą. ENTER
Eiti į kitą skaidrę. TARPO KLAVIŠAS
Eiti į ankstesnę skaidrę. TARPO KLAVIŠAS

RodytiPasirinkimo srities priemonės naudojimas

Pasirinkimo srityje naudokite šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus.

Norėdami tai atlikti Paspauskite
Paleisti pasirinkimo sritį. ALT, J, D, A ir tada P
Perkelti aktyvinimą į skirtingas sritis. F6
Rodyti kontekstinį meniu. SHIFT+F10
Perkelti aktyvinimą į vieną elementą ar grupę. RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN
Perkelti aktyvinimą iš elemento, esančio grupėje, į jo pirminę grupę. RODYKLĖ KAIRĖN
Perkelti aktyvinimą iš grupės į pirmą jos elementą. RODYKLĖ DEŠINĖN
Išplėsti suaktyvintą grupę ir visas jos antrines grupes. * (tik skaitinėje klaviatūroje)
Išplėsti suaktyvintą grupę. + (tik skaitinėje klaviatūroje)
Sutraukti suaktyvintą grupę. - (tik skaitinėje klaviatūroje)
Perkelti aktyvinimą į elementą ir jį pažymėti. SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Pažymėti suaktyvintą elementą. TARPO KLAVIŠAS arba ENTER
Atžymėti suaktyvintą elementą. SHIFT+TARPO KLAVIŠAS arba SHIFT+ENTER
Perkelti pažymėtą elementą pirmyn. CTRL+SHIFT+F
Perkelti pažymėtą elementą atgal. CTRL+SHIFT+B
Rodyti arba slėpti suaktyvintą elementą. CTRL+SHIFT+S
Pervardyti suaktyvintą elementą. F2
Pasirinkimo srityje perjungti medžio rodinio ir mygtukų Rodyti viską ir Slėpti viską aktyvinimą klaviatūra. TAB arba SHIFT+TAB
Sutraukti visas grupes. ALT+SHIFT+1
Išplėsti visas grupes. ALT+SHIFT+9

Norėdami priskirti pasirinktinius sparčiuosius klaviatūros klavišus meniu elementams, įrašytoms makrokomandoms ir „Visual Basic for Applications (VBA)“ (Visual Basic for Applications (VBA): įtraukta į kai kurias „Microsoft“ programas kalbos „Microsoft Visual Basic“ makrokomandų programavimo kalbos versija, naudojama „Windows“ programoms kurti.) kodui programoje „Office PowerPoint 2007“, turite naudoti trečiosios šalies priedą, pavyzdžiui, programos „PowerPoint“ sparčiųjų klavišų tvarkytuvą, kurį galima atsisiųsti iš tinklalapio „OfficeOne“ priedai, skirti programai „PowerPoint“.

 
 
Taikoma:
PowerPoint 2007