Apie skaidrių ruošinį

Skaidrių ruošinys yra dizaino šablono (dizaino ruošinys: failas, kuriame yra pateiktyje esantys stiliai, įskaitant ženklelių ir šriftų tipą bei dydį; vietos rezervavimo ženklų dydžiai ir padėtys; fono dizainas ir užpildas; spalvų schemos; ir skaidrių ruošinys bei nebūtinas skaidrės pavadinimas.) elementas, kuriame laikoma informacija apie šabloną, įskaitant šrifto stilių, vietos rezervavimo ženklo (vietos rezervavimo ženklai: laukai su taškinėmis kraštinėmis arba daugelio skaidrių maketų dalis. Šiuose laukuose laikomas pavadinimo ir pagrindinis tekstas arba objektai, pvz., diagramos, lentelės ir paveikslėliai.) dydžius ir vietas, fono dizainą ir spalvų schemas (spalvų schema: aštuonių subalansuotų spalvų rinkinys, kurį galite taikyti skaidrėms, pastabų puslapiams arba klausytojams dalijamai medžiagai. Spalvų schema sudaryta iš fono spalvos, linijų ir teksto spalvų bei šešių kitų spalvų, skirtų palengvinti skaityti skaidres.).

Skaidrių ruošinyje esantys stiliaus elementai

Paaiškinimas 1 Pavadinimo, turinio ir apatinio kolontitulo teksto šriftų stiliai

Paaiškinimas 2 Vietos rezervavimo ženklų vietos tekstui ir objektams

Paaiškinimas 3 Žymelių stiliai

Paaiškinimas 4 Fono dizainas ir spalvų schema

Skaidrių ruošinys yra skirtas visuotiniams pakeitimams atlikti, pvz., pakeisti šrifto stilių taip, kad tas pakeitimas atsispindėtų visose pristatymo skaidrėse.

Skaidrių ruošinyje dažniausiai yra atliekami tokie pakeitimai:

  • Šrifto ar ženklelių pakeitimai
  • Iliustracijų įterpimas, pvz., logotipo, kuris turi būti rodomas daugelyje skaidrių
  • Vietos rezervavimo ženklo dydžio, formatavimo ir vietos pakeitimai

Skaidrių ruošinys rodomas atsidarius ruošinio rodinį. Pakeitimai skaidrių ruošiniui daromi visiškai taip pat, kaip ir bet kuriai skaidrei; tik atminkite, kad ruošinyje galite keisti tik teksto stilių, o patį skaidrės tekstą (rodomus pavadinimus, sąrašus) reikia įvesti normaliojo rodinio režimu arba (viršutinių ir apatinių kolontitulų tekstą) dialogo lange Viršutinysis ir apatinysis kolontitulai.

Darant pakeitimus skaidrės ruošinyje, atskirtose skaidrėse padaryti pakeitimai išlieka.

Skaidrių ruošinys į pristatymą įtraukiamas tada, kai pritaikote dizaino šabloną. Paprastai šablone būna ir pavadinimų instruktorius, kuriame galite daryti pakeitimus, pritaikomus Pavadinimo skaidrėsmaketo (maketas: elementų, pvz., pavadinimo ir paantraštės teksto, sąrašų, paveikslėlių, lentelių, diagramų, automatinių figūrų ir filmų, išsidėstymas skaidrėje.) skaidrėms.

RodytiSkaidrių ruošinių - pavadinimų instruktorių poros

Skaidrių ruošiniai ir pavadinimų instruktoriai, skirti dizaino šablonui, yra vadinami skaidrių ruošinių - pavadinimų instruktorių poromis (skaidrės ir antraštės ruošinių pavadinimų pora: pateikčiai taikomi pateikto dizaino ruošinio skaidrės ruošinys ir antraštės ruošinys.). Ruošinio rodinyje jie atsiranda kartu. Pasirinkę ruošinio ar instruktoriaus miniatiūrą, galėsite joje atlikti pakeitimus.

Skaidrių ruošinio ir pavadinimų instruktoriaus pora ruošinio rodinyje

Paaiškinimas 1 Skaidrių ruošinio - pavadinimų instruktoriaus pora, kai pasirinktas pavadinimų instruktorius

Paaiškinimas 2 Galite keisti antraščių, poantraščių ir apatinių kolontitulė tekstų šrifto stilius

Paaiškinimas 3 Galite keisti pavadinimams (antraštėms), poantraštėms ir apatiniams kolontitulams rezervuotų vietų ypatybes

RodytiPakeitimai keliuose skaidrių ruošiniuose

Jei pristatymui pritaikysite kelis dizaino šablonus, turėsite kelis skaidrių ruošinius: po vieną kiekvienam pritaikytam šablonui. Todėl jei pakeitimą norėsite padaryti viešame pristatyme, tą pakeitimą turėsite padaryti kiekviename skaidrių ruošinyje arba ruošinio-instruktoriaus poroje (jei naudojate ir pavadinimų instruktorių).

Keli ruošiniai, rodomi ruošinio rodinio režimu

Paaiškinimas 1 Pirmoji skaidrių ruošinio - pavadinimų instruktoriaus pora su iliustracija, pritaikyta pavadinimų instruktoriui. Jei šią iliustraciją norite pridėti prie visų kitų pristatymo skaidrių, pridėkite ją šios poros skaidrių ruošinio ir antrosios skaidrių ruošinio-pavadinimų instruktoriaus poros.

Paaiškinimas 2 Antroji skaidrių ruošinio-pavadinimų instruktoriaus pora.

Jūsų darbą su keliais ruošiniais palengvins Microsoft PowerPoint komandos: ruošinių įterpimo, naikinimo, pervardijimo, dubliavimo ir išsaugojimo. Ruošinį išsaugojus, jis apsaugojamas nuo automatinio panaikinimo programoje PowerPoint, atliekamo tam tikrais atvejais.

 
 
Taikoma:
PowerPoint 2003