Keisti šriftą

Jūs galite pakeisti specifinių skaidrių teksto šriftą arba visam pristatymui naudoti kitą pasirinktinį šriftą.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

RodytiKeisti skaidrės šriftą

  1. Pažymėkite tekstą arba vietos rezervavimo ženklą (vietos rezervavimo ženklai: laukai su taškinėmis kraštinėmis arba daugelio skaidrių maketų dalis. Šiuose laukuose laikomas pavadinimo ir pagrindinis tekstas arba objektai, pvz., diagramos, lentelės ir paveikslėliai.), kuriame yra norimas keisti tekstas.

RodytiKaip?

  • Norėdami keisti vienos pastraipos arba frazės tekstą, perkelkite žymeklį ant pasirinktos vietos.
  • Norėdami keisti viso vietos rezervavimo ženklo teksto šriftą, perkelkite pelės žymeklį ant pasirinkto teksto arba ant vietos rezervavimo ženklo. Norėdami pažymėti vietos rezervavimo ženklą, pirmiausia spustelėkite jo tekstą. Bus pažymėtos vietos rezervavimo ženklo langelio kraštinės. Pelės žymeklį nukreipkite ant kraštinės ir ją spustelėkite. Kraštinė bus plona ir punktyrinė - ji bus pažymėta.
  1. Įrankių juostoje Formatavimas spustelėkite šrifto pavadinimą lauke Šriftas Mygtuko vaizdas.

RodytiPatarimas

Jūs taip pat galite naudotis dialogo langu Šriftas, kurį rasite meniu Formatavimas, ir ten pakeisti teksto šriftą. Šiame lange jūs taip pat galite taikyti kitus formatavimo tipus: keisti dydį, paryškinti arba pakreipti raides, keisti teksto spalvą.

RodytiNaudoti skaidrės ruošinį viso pristatymo šriftui keisti

Jei naudojate vieną skaidrių ruošinį (skaidrės ruošinys: pagrindinė skaidrė, kurioje saugoma pateikties temos ir maketo informacija, įskaitant foną, spalvą, šriftus, efektus, vietos rezervavimo ženklų dydžius ir vietas.), šriftų stilių galite pakeisti tame ruošinyje ir tas pakeitimas atsispindės visame pristatyme. Jei naudojate kelis skaidrių ruošinius (jei savo pristatymui esate pritaikę kelis dizaino šablonus (dizaino ruošinys: failas, kuriame yra pateiktyje esantys stiliai, įskaitant ženklelių ir šriftų tipą bei dydį; vietos rezervavimo ženklų dydžiai ir padėtys; fono dizainas ir užpildas; spalvų schemos; ir skaidrių ruošinys bei nebūtinas skaidrės pavadinimas.)), šriftų stilių turite pakeisti kiekviename ruošinyje.

  1. Žymeklį nukreipkite į meniu Rodymas pasirinktį Instruktorius ir po to spustelėkite Skaidrių ruošinys.

Skaidrių miniatiūros matomos (poromis su pavadinimo ruošiniu (antraštės ruošinys: skaidrė, kurioje įsimenama informacija iš dizaino ruošinio, priklausanti pavadinimų skaidrėse esantiems stiliams, įskaitant vietos rezervavimo ženklų dydžius ir padėtis, fono dizainą bei spalvų schemas.)) kairėje skirtuko Skaidrės pusėje.

  1. Jei jūs naudojatės keliais ruošiniais, pasirinkite tik keistino šrifto skaidrės ruošinio arba pavadinimo ruošinio miniatiūrą.
  2. Skaidrėje spustelėkite tekstą arba pagrindinio teksto lygį, kuriam norite pritaikyti naują šrifto stilių.

(Atsiminkite, kad pagrindiniame ruošinyje jūs keičiate tik šriftą, o ne tekstą.)

  1. Įrankių juostoje Formatavimas spustelėkite šrifto pavadinimą lauke Šriftas Mygtuko vaizdas.
  2. Šiuos žingsnius kartokite bet kuriam kitam keistino šrifto tekstui.
  3. Grįžkite į redaguojamas skaidres, įrankių juostoje Uždaryti ruošinio rodinį spustelėdami Skaidrių ruošinio rodinys.
 
 
Taikoma:
PowerPoint 2003