Keisti organizacijos schemą

Spustelėkite organizacijos schemą ir atlikite reikiamą veiksmą:

RodytiJei norite pridėti arba naikinti figūrą:

Bendradarbis— jei figūrą norite patalpinti greta pažymėtos figūros ir susieti su to paties hierarchijos lygio (viršininko figūra: figūra organizacijos schemoje, padėta virš bet kurios kitos figūros, pvz., darbuotojo (pavaldinio arba bendradarbio figūros) arba asistento figūros, ir su ja sujungta.) figūra.

Pavaldinys— jei naują figūrą norite patalpinti žemiau pažymėtosios figūros ir jas susieti.

Asistentas— jei naują figūrą norite patalpinti žemiau pažymėtos figūros ir jas susieti alkūnine jungtimi.

 • Jei norite panaikinti figūrą, pažymėkite ją ir paspauskite klavišą DELETE.

RodytiJei norite keisti teksto spalvą:

 1. Pažymėkite norimą keisti tekstą.
 2. Piešimo įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) spustelėkite rodyklę greta pasirinkties Šrifto spalva mygtuko vaizdą.
 3. Atlikite reikiamą veiksmą:
  • Jei teksto spalvą norite pakeisti numatytąja spalva, spustelėkite Automatinis.
  • Jei ją norite pakeisti kita spalva, pasirinkite norimą spalvą iš spalvų, esančių žemiau pasirinkties Automatinis.

RodytiJei norite pridėti arba keisti tekstą:

 • Jei prie figūros norite pridėti tekstą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą, spustelėkite Redaguoti tekstą  ir įveskite tekstą.

Teksto negalima pridėti prie linijų ir jungčių organizacijos schemose.

RodytiJei norite keisti maketą:

RodytiJei norite keisti iš anksto nustatomą dizaino schemą:

RodytiJei norite keisti figūros užpildo spalvas:

 1. Pažymėkite figūrą,  (WordArt: teksto objektai, kuriami naudojant paruoštus efektus, kuriems galima taikyti papildomas formatavimo parinktis.)kurią norite keisti.
 2. Piešimo įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) spustelėkite rodyklę greta pasirinkties Užpildo spalva mygtuko vaizdą.
 3. Atlikite reikiamą veiksmą:

RodytiJei norite pridėti arba keisti užpildo spalvą:

Atlikite reikiamą veiksmą:

 • Jei užpildo spalvą norite pakeisti numatytąja spalva, spustelėkite Automatinis.
 • Jei norite pakeisti spalva iš spalvų schemos, pasirinkite vieną iš spalvų, esančių žemiau pasirinkties Automatinis.

RodytiJei norite pridėti arba keisti elemento, rašto, tekstūros ar paveikslėlio užpildą:

 1. Spustelėkite Užpildo efektai, po to spustelėkite skirtuką Elementas, Tekstūra, Paveikslėlis arba Raštas
 2. Pasirinkite norimus variantus.

RodytiJei norite pašalinti užpildą:

 • Spustelėkite Be užpildo.

RodytiJei norite keisti linijos stilių arba spalvą:

 1. Pasirinkite norimą keisti liniją ar jungtį.
 2. Atlikite reikiamą veiksmą:

RodytiJei norite keisti linijos ar jungties spalvą:

 1. Piešimo įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) spustelėkite rodyklę greta Linijos spalva mygtuko vaizdą.
 2. Atlikite reikiamą veiksmą:
  • Jei spalvą norite pakeisti numatytąja spalva, spustelėkite Automatinis.
  • Jei ją norite pakeisti kita spalva, pasirinkite ją iš spalvų, esančių žemiau pasirinkties Automatinis.

RodytiJei norite keisti linijos ar jungties stilių:

 
 
Taikoma:
Excel 2003, PowerPoint 2003, Word 2003