Pranešėjo pastabų įtraukimas į skaidres

Įrašykite pranešėjo pastabas į pastabų sritį po skaidre.

Pranešėjo pastabos yra po kiekviena skaidre

 Pastaba    Jei po kiekviena skaidre nematote pastabų srities, skaidrių lango apačioje oranžinės užduočių juostos kairėje spustelėkite Pastabos (parodyta aukščiau).

 
 
Taikoma:
PowerPoint 2013