Ženklelių arba numerių įtraukimas į tekstą

Naudokite ženklelius arba numerius, norėdami pateikti daugybę teksto arba sekos procesą „PowerPoint 2013“ pateiktyse.

  1. Skirtuko Rodymas grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite Įprastinis.
  2. Kairiojoje „PowerPoint“ lango pusėje spustelėkite skaidrės miniatiūrą, kurią norite įtraukti į ženklintą arba numeruotą tekstą.
  3. Skaidrėje pažymėkite teksto vietos rezervavimo ženklo arba lentelės teksto eilutes, į kurias norite įtraukti ženklelių arba numerių.
  4. Skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa spustelėkite ŽenkleliaiMygtuko vaizdas arba NumeriaiMygtuko vaizdas.


 Pastabos 

  • Norėdami pakeisti visas teksto eilutes, pažymėkite teksto objekto struktūrą, o tada taikykite ženklelius arba numerius.
  • Norėdami padidinti arba sumažinti įtrauką tarp ženklelio arba numerio ir teksto, keisti stilių, spalvą arba ženklelių ar numerių dydį, rankiniu būdu keisti numerį, kuriuo norite pradėti, ir t. t., žr. Įtraukos nustatymas ženklintame arba numeruotame liniuotės sąraše.
 
 
Taikoma:
PowerPoint 2013