Šriftų keitimas

Galimybė keisti šriftus (šriftas: grafinis modelis taikomas visiems numeralams, skaitmenims, simboliams ir raidėms. Dar vadinama tipu arba šrifto vaizdu. Arial ir Courier New yra šriftų pavyzdžiai. Šriftai paprastai būna skirtingų dydžių, pvz., 10 punktų ir skirtingų stilių, pvz., paryškintasis.) vienoje skaidrėje arba visoje pateiktyje.

Šriftų keitimas vienoje skaidrėje

  1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  2. Skirtuko Pagrindinis grupės Šriftas sąraše Šriftas pasirinkite šriftą.

Šriftų keitimas visame pateiktyje

Jei naudojate vieną skaidrių ruošinį ir keičiate šriftą skaidrių ruošinyje, naujas šriftas bus rodomas visoje pateiktyje.

Jei naudojate kelis skaidrių ruošinius (pavyzdžiui, kai savo pateiktyje taikote daugiau nei vienąšabloną (dizaino ruošinys: failas, kuriame yra pateiktyje esantys stiliai, įskaitant ženklelių ir šriftų tipą bei dydį; vietos rezervavimo ženklų dydžiai ir padėtys; fono dizainas ir užpildas; spalvų schemos; ir skaidrių ruošinys bei nebūtinas skaidrės pavadinimas.)), turite keisti šrifto stilių kiekviename skaidrių ruošinyje.

  1. Skirtuko Rodinys grupėje Ruošinio rodiniai spustelėkite Skaidrių ruošinys.
  2. Kairiojoje srityje, kurioje yra skaidrių ruošiniai ir maketai (maketas: elementų, pvz., pavadinimo ir paantraštės teksto, sąrašų, paveikslėlių, lentelių, diagramų, automatinių figūrų ir filmų, išsidėstymas skaidrėje.), spustelėkite skaidrių ruošinio miniatiūrą, kurioje yra norimas keisti šriftas.
  3. Skaidrės ruošinyje arba makete spustelėkite antraštės tekstą arba pagrindinio teksto lygį, kuriame norite taikyti naują šrifto stilių.
  4. Skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Fonas spustelėkite Šriftai, tada sąraše pasirinkite šriftą.

Pakartokite 1–4 veiksmus, kad pasirinktumėte kitus norimus keisti šriftus. Norėdami grįžti ir redaguoti skaidres, skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Uždarymas spustelėkite Uždaryti ruošinio rodinį.

 
 
Taikoma:
PowerPoint 2013