Teksto formatavimas taikant viršutinį ir apatinį indeksą

Šiame skyriuje aprašoma, kaip tekstui pritaikyti viršutinį (viršutinis indeksas: aprašo tekstą, esantį šiek tiek aukščiau nei kitas eilutės tekstas, pvz., išnašos nuorodos žymė.) arba apatinį (apatinis indeksas: tekstas, kuris yra šiek tiek žemiau nei kitas eilutės tekstas. Apatiniai indeksai dažnai naudojami mokslinėse formulėse.) indeksą naudojant „PowerPoint 2013“.

  1. Pažymėkite tekstą, kurį norite formatuoti kaip viršutinį indeksą ar apatinį indeksą.
  2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite Dialogo lango vykdyklė Piktogramos paveikslėlis.
  3. Dialogo lango Šriftas skirtuko Šriftas dalyje Efektai pažymėkite žymės langelį Viršutinis indeksas arba Apatinis indeksas.

 Pastaba   Jei taikydami tekstui viršutinį indeksą pažymėtą tekstą norite pakelti nekeisdami šrifto dydžio, laukelyje Poslinkis įveskite didesnius procentus. Jei taikydami tekstui apatinį indeksą pažymėtą tekstą norite nuleisti nekeisdami šrifto dydžio, laukelyje Poslinkis įveskite mažesnius procentus.

„PowerPoint 2013“ kelintinių skaičių, rodančių atitinkamą padėtį sekoje (21-as, 22-as, 23-ias, 24-as ir t. t.), pabaigoje automatiškai pritaiko viršutinio indekso formatavimą.

Norėdami pakeisti šį parametrą, atlikite nurodytus veiksmus.

  1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys.
  2. Dialogo lange „PowerPoint“ parinktys spustelėkite Tikrinimas, tada spustelėkite Automatinės taisos parinktys.
  3. Dialogo lange Automatinė taisa spustelėkite Automatinis renkamo teksto formatavimas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:
    • Išvalykite žymės langelį Anglų k.: kelintinius (1st) viršutiniu indeksu, kad „PowerPoint“ nepritaikytų viršutinio indekso kelintiniams skaitvardžiams.
    • Pažymėkite žymės langelį Anglų k.: kelintinius (1st) viršutiniu indeksu, jei norite, kad kelintiniams skaitvardžiams būtų taikomas viršutinis indeksas.

Puslapio viršus Puslapio viršus

 
 
Taikoma:
PowerPoint 2013