Skaidrių paveikslėlių konvertavimas į „SmartArt“ grafinį elementą

Galite ne tik konvertuoti savo skaidrių tekstą į „SmartArt“ grafinį elementą, bet ir skaidrių paveikslėlius, naudodami vieną iš naujų fotocentrinių „SmartArt“ grafinių elementų maketų. „SmartArt“ grafinis elementas yra vaizdinis jūsų informacijos pristatymas, kurį galima visiškai tinkinti.

Šiame straipsnyje


Paveikslėlių konvertavimas į „SmartArt“ grafinį elementą

 1. Pasirinkite paveikslėlius, kuriuos norite konvertuoti į „SmartArt“ grafinį elementą.

Norėdami pažymėti kelis paveikslėlius, spustelėkite pirmąjį, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite kitus paveikslėlius.

 1. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Paveikslėlio stiliai spustelėkite Paveikslėlio maketas.

„PowerPoint“ juostelės vaizdas

Jeigu nematote skirtukų Formatavimas arba Paveikslėlio įrankiai, įsitikinkite, kad pažymėjote paveikslėlius. Norint atidaryti skirtuką Formatavimas, paveikslėlius gali reikėti spustelėti du kartus.

 1. Galerijoje spustelėkite norimą „SmartArt“ grafinio elemento maketą.

Galerijoje yra „SmartArt“ grafinių elementų maketų, kurie geriausiai tinka paveikslėliams.

Pažymėjus „SmartArt“ grafinio elemento maketą, paveikslėliai automatiškai įtraukiami į figūras ir sutvarkomi pagal pasirinktą maketą. Tada galite įtraukti tekstą į „SmartArt“ grafinį elementą ir tinkinti „SmartArt“ grafinį elementą keisdami spalvas arba įtraukdami „SmartArt“ stilių.

 Pastaba   Jei pateikties neuždarėte, o po to ją atidarėte iš naujo, Sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėję AnuliuotiMygtuko vaizdas, galite atšaukti konvertavimą į „SmartArt“ grafinį elementą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinį elementą

 1. Spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą.
 2. Atlikdami vieną iš šių veiksmų, įveskite tekstą:
  • Teksto srityje spustelėkite [Tekstas] ir įveskite norimą tekstą.
  • Nukopijuokite tekstą iš kitos vietos ar programos, teksto srityje spustelėkite [Tekstas] ir įklijuokite norimą tekstą.
  • „SmartArt“ grafiniame elemente spustelėkite laukelį ir įveskite tekstą. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite šią parinktį įtraukę visus norimus laukelius.

 Pastabos 

 • Jei teksto sritis nematoma, spustelėkite valdiklį.

Teksto srities valdiklis

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Figūrų įtraukimas į „SmartArt“ grafinį elementą arba panaikinimas

 1. Spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą, į kurį norite įtraukti kitą figūrą.
 2. Spustelėkite esamą figūrą, kuri yra arčiausiai tos vietos, kurioje norite įtraukti naują figūrą.
 3. Dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Kurti grafinį elementą spustelėkite rodyklę dalyje Įtraukti figūrą.

Mygtuko Įtraukti figūrą išplečiamasis sąrašas

Jei nematote skirtukų „SmartArt“ įrankiai arba Dizainas, įsitikinkite, kad pasirinkote „SmartArt“ grafinį elementą. Norint atidaryti skirtuką Dizainas, gali reikėti du kartus spustelėti „SmartArt“ grafinį elementą.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Norėdami įterpti figūrą po pasirinktos figūros, spustelėkite Įtraukti figūrą po.
  • Norėdami įterpti figūrą prieš pasirinktą figūrą, spustelėkite Įtraukti figūrą prieš.

 Pastabos 

 • Norėdami įterpti figūrą iš teksto srities, spustelėkite esamą figūrą, perkelkite žymeklį prieš tekstą, kur norite įtraukti figūrą, arba po jo ir paspauskite ENTER.
 • Norėdami panaikinti figūrą arba paveikslėlį iš „SmartArt“ grafinio elemento, spustelėkite naikintiną figūrą arba paveikslėlį ir paspauskite DELETE. Norėdami panaikinti visą „SmartArt“ grafinį elementą, spustelėkite „SmartArt“ grafinio elemento kraštinę ir paspauskite DELETE.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Viso „SmartArt“ grafinio elemento spalvų keitimas

Galite keisti „SmartArt“ grafinio elemento figūroms taikomas spalvas. Įvairūs spalvų deriniai sudaromi naudojant jūsų pateikties temos spalvas (spalvų tema: faile naudojamų spalvų rinkinys. Spalvų tema, šriftų tema ir efektų tema sudaro bendrą temą.).

 1. Spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą.
 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje SmartArt stiliai spustelėkite Spalvos keitimas.

Pakeiskite „SmartArt“ grafinio elemento spalvą.

Jei nematote skirtukų „SmartArt“ įrankiai arba Dizainas, įsitikinkite, kad pasirinkote „SmartArt“ grafinį elementą. Norint pažymėti ir atidaryti skirtuką Dizainas, gali reikėti du kartus spustelėti „SmartArt“ grafinį elementą.

 1. Spustelėkite norimą spalvų derinį.

 Pastaba   Norėdami perspalvinti „SmartArt“ grafinio elemento paveikslėlius, kad atitiktų pasirinktą spalvų derinį, galerijos Keisti spalvas apačioje spustelėkite Perspalvinti „SmartArt“ grafinio elemento paveikslėlius.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

„SmartArt“ stiliaus taikymas „SmartArt“ grafiniam elementui

„SmartArt“ stilius yra įvairių efektų derinys, pvz., linijų stilius, suapvalinti kampai ar trimačiai elementai, kuriuos galite taikyti „SmartArt“ grafinio elemento figūroms, norėdami sukurti unikalią ir profesionalią išvaizdą.

 1. Spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą.
 2. Dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuko Dizainas grupėje „SmartArt“ stiliai spustelėkite norimą „SmartArt“ stilių.

Norėdami matyti daugiau SmartArt stilių, spustelėkite mygtuką Daugiaumygtuko paveikslėlis.

Patarimai    

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

„SmartArt“ grafinio elemento paveikslėlių tvarkos keitimas

 1. „SmartArt“ grafinio elemento teksto srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą pertvarkyti paveikslėlį.

Jei teksto sritis nematoma, spustelėkite valdiklį.

Teksto srities valdiklis

 1. Laikinajame meniu (nuorodų meniu: meniu, rodantis komandų sąrašą, susijusį su tam tikru elementu. Nuorodų meniu rodyti spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ant elemento arba paspauskite klavišus SHIFT+F10.) spustelėkite Pertvarkyti aukštyn arba Pertvarkyti žemyn.

 Pastabos 

 • Jeigu pertvarkote paveikslėlį ir jis turi susijusį tekstą, visas tekstas perkeliamas kartu, įskaitant tekstą skirtinguose lygiuose (t. y. tekstą, įtrauktą po kita teksto eilute).
 • Galite pertvarkyti tik pirmo lygio (aukščiausio lygio) paveikslėlius.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
PowerPoint 2010