Pateikties vaizdo įrašo parinkčių Leisti nustatymas

Prieš nustatydami vaizdo įrašo parinktis Leisti, turite įdėti arba susieti pateikties vaizdo įrašą.

Šiame straipsnyje


Vaizdo įrašo leidimas automatiškai arba spustelėjus

 Patarimas   Nustatykite šią parinktį prieš įtraukdami į vaizdo įrašą animacijas ar paleidiklius. Pakeitę šią parinktį pašalinsite su vaizdo įrašu susietas animacijas.

 1. Įprastame rodinyje spustelėkite skaidrėje esantį vaizdo įrašo rėmelį.

Vaizdo įrašo parinktys

Nurodykite, kaip norite paleisti vaizdo įrašą pateikties pristatymo metu
 1. Dalies Vaizdo įrašo įrankiai skirtuko Leidimas grupės Vaizdo įrašo parinktys sąraše Paleisti atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Norėdami leisti vaizdo įrašą, kai skaidrė (kurioje yra vaizdo įrašas) rodoma rodinyje Skaidrių demonstravimas, spustelėkite Automatiškai.
  • Norėdami kontroliuoti vaizdo įrašo paleidimo laiką pelės mygtuko spustelėjimu, spustelėkite Spustelėjus. Tada rodinyje Skaidrių demonstravimas tiesiog spustelėkite vaizdo įrašo rėmelį, kai būsite pasiruošę leisti vaizdo įrašą.

 Patarimas   Spustelėję vaizdo įrašą, galite jį pristabdyti leidimo metu. Norėdami tęsti vaizdo įrašo leidimą, spustelėkite jį iš naujo.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Vaizdo įrašo leidimas visame ekrane

Pristatydami pateiktį galite leisti vaizdo įrašą taip, kad jis apimtų visą skaidrę (ekraną). Priklausomai nuo pradinio vaizdo įrašo failo skiriamosios gebos, padidinus, jis gali būti iškraipytas. Prieš įterpdami vaizdo įrašą į pateiktį, visada jį peržiūrėkite, kad esant iškraipytam arba sulietam vaizdui, galėtumėte anuliuoti viso ekrano parinktį.

 Pastaba   Jei nustatėte, kad vaizdo įrašas būtų rodomas visame ekrane ir yra nustatytas automatinis jo paleidimas, galite vilkti vaizdo įrašo rėmelį iš skaidrės į pilkąją sritį, kad jis nebūtų matomas skaidrėje arba trumpai sumirksėtų prieš vaizdo įrašui apimant visą ekraną.

 1. Įprastame rodinyje spustelėkite vaizdo įrašo rėmelį, esantį skaidrėje, kurią norite leisti visame ekrane.
 2. Dalies Vaizdo įrašo įrankiai skirtuko Leidimas grupėje Vaizdo įrašo parinktys pažymėkite žymės langelį Rodyti per visą ekraną.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Vaizdo įrašo peržiūra

 • Įprastame rodinyje spustelėkite vaizdo įrašo rėmelį.
 • Spustelėkite Leisti.

 Pastaba   Parinktis Leisti yra ir grupėje Peržiūra, esančioje skirtukų Formatavimas ir Leidimas dalyje Vaizdo įrašo įrankiai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Vaizdo įrašo garsumo nustatymas

 Patarimas   Taip pat galite nustatyti garsą naudodami paleidimo valdymo juostos garso slankiklį.

 • Dalies Vaizdo įrašo įrankiai skirtuko Leidimas grupėje Vaizdo įrašo parinktys spustelėkite Garsumas ir tada pasirinkite:
  • Mažas
  • Vidutinis
  • Didelis
  • Nutildytas

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Vaizdo įrašo slėpimas, kai jis neleidžiamas

Pristatydami pateiktį galite slėpti vaizdo įrašą tol, kol būsite pasiruošę jį leisti. Tačiau norėdami inicijuoti leidimą, turite sukurti automatinę arba paleidžiamą animaciją, nes priešingu atveju skaidrių demonstravimo metu vaizdo įrašas niekada nebus leidžiamas. Daugiau informacijos apie automatinės arba paleidžiamos animacijos kūrimą žr. Teksto ar objektų animavimas.

 • Dalies Vaizdo įrašo įrankiai skirtuko Leidimas grupėje Vaizdo įrašo parinktys pažymėkite žymės langelį Slėpti, kai neleidžiama.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Vaizdo įrašo ciklas

Pateikties metu norėdami leisti vaizdo įrašą pakartotinai ir nepertraukiamai, galite naudoti ciklo funkciją.

 • Dalies Vaizdo įrašo įrankiai skirtuko Leidimas grupėje Vaizdo įrašo parinktys pažymėkite žymės langelį Ciklas iki sustabdymo.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Vaizdo įrašo atsukimas baigus leisti

Norėdami atsukti vaizdo įrašą baigę jį rodyti pateikties metu, atlikite šiuos veiksmus:

 • Dalies Vaizdo įrašo įrankiai skirtuko Leidimas grupėje Vaizdo įrašo parinktys pažymėkite žymės langelį Atsukti baigus leisti.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Medijos valdiklių rodymas

Norėdami rodyti medijos valdiklius pateikties metu, atlikite šiuos veiksmus:

 • Skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Sąranka pažymėkite žymės langelį Rodyti medijos valdiklius.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
PowerPoint 2010