Paveikslėlio apkarpymas

Norėdami pakoreguoti ir efektyviai pašalinti nepageidaujamas paveikslėlių dalis, galite naudoti patobulintus apkarpymo (apkarpyti: veiksmas vertikaliosioms arba horizontaliosioms objekto briaunoms kirpti. Paveikslėliai dažnai yra apkarpomi, norint sutelkti dėmesį į tam tikrą jų sritį.) įrankius, kad būtų rodoma tik tai, kas reikia, ir jūsų dokumentai būtų populiarūs. Norėdami pašalinti paveikslėlio foną žr. straipsnyje Paveikslėlio fono šalinimas.

Ką norėtumėte daryti?


Apkarpymo apžvalga

Apkarpant (apkarpyti: veiksmas vertikaliosioms arba horizontaliosioms objekto briaunoms kirpti. Paveikslėliai dažnai yra apkarpomi, norint sutelkti dėmesį į tam tikrą jų sritį.) pašalinamos arba paslepiamos paveikslėlio (paveikslėlis: failas (pvz., metafailas), kurį galite išgrupuoti ir manipuliuoti juo kaip dviem arba daugiau objektų arba vieno objekto failas (pvz., rastrai).) sritys, kurių nenorite rodyti, sumažinant vertikalias arba horizontalias kraštines. Apkarpymas dažnai naudojamas siekiant paslėpti arba pakoreguoti dalį paveikslėlio, norint ką nors pabrėžti arba pašalinti nepageidaujamas dalis.

Apkarpymo funkcija buvo patobulinta, kad būtų galima lengvai apkarpyti iki norimos figūros, siekiant pritaikyti prie figūros ar ją užpildyti arba apkarpyti iki įprasto paveikslėlio vaizdo formato (vaizdo formato santykis: paveikslėlio pločio ir aukščio formato santykis. Santykis gali būti išlaikytas ir mažinant paveikslėlį.).

Apkarpymo pavyzdys prieš ir po

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Paveikslėlio apkarpymas

 1. Pasirinkite norimą apkarpyti paveikslėlį.
 2. Dalyje Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Dydis spustelėkite Apkarpyti.

„PowerPoint“ juostelės vaizdas

Skirtuko Paveikslėlio įrankiai ir formatavimas grupė Dydis programoje „PowerPoint“

 Pastaba   Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai ir Formatavimas, įsitikinkite, kad pažymėjote paveikslėlį. Gali reikėti du kartus spustelėti norint jį pažymėti ir atidaryti skirtuką Formatavimas.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Norėdami apkarpyti vieną pusę, vilkite tos pusės centrinę apkarpymo rankenėlę į vidų.
  • Norėdami iš karto lygiai apkarpyti abi puses, paspaudę ir laikydami mygtuką CTRL vilkite bet kurios pusės centrinę apkarpymo rankenėlę į vidų.
  • Norėdami iš karto lygiai apkarpyti visas keturias puses, paspaudę ir laikydami mygtuką CTRL vilkite kampinę apkarpymo rankenėlę į vidų.
 2. Norėdami nustatyti apkarpymą perkelkite apkarpymo sritį (nuvilkdami apkarpymo stačiakampio kraštus) arba paveikslėlį.
 3. Kai baigsite, paspauskite ESC.

 Pastabos 

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Apkarpymas iki nustatytos figūros

Greitas paveikslėlio figūros pakeitimas yra apkarpymas iki nustatytos figūros. Apkarpant iki nustatytos figūros, paveikslėlis automatiškai pakoreguojamas, kad atitiktų figūros geometriją, ir būtų išlaikomos jo proporcijos.

 1. Pasirinkite paveikslėlį arba paveikslėlius, kuriuos norite apkarpyti iki nustatytos figūros.

Jei norite apkarpyti keletą paveikslėlių, reikia apkarpyti iki tos pačios figūros. Norėdami apkarpyti iki skirtingų figūrų, paveikslėlius karpykite po vieną.

 1. Dalyje Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Dydis spustelėkite rodyklę, esančią po Apkarpyti.

Sąrašas spustelėjus mygtuką Apkarpyti

 Pastaba   Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai ir Formatavimas, įsitikinkite, kad pažymėjote paveikslėlį. Gali reikėti du kartus spustelėti norint jį pažymėti ir atidaryti skirtuką Formatavimas.

 1. Spustelėkite Apkarpyti figūrą, tada spustelėkite norimą apkarpyti figūrą.

 Patarimas   Jei norite tą patį paveikslėlį apkarpyti iki skirtingų figūrų, padarykite paveikslėlio kopiją arba kopijų, tada kiekvieną paveikslėlį atskirai apkarpykite iki norimos figūros.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Apkarpymas iki įprasto vaizdo formato

Galite norėti apkarpyti paveikslėlį iki įprastos nuotraukos arba vaizdo formato (vaizdo formato santykis: paveikslėlio pločio ir aukščio formato santykis. Santykis gali būti išlaikytas ir mažinant paveikslėlį.), kad jis lengvai tilptų į paveikslėlio rėmelį. Šis būdas taip pat pravartus norint pamatyti apkarpomo paveikslėlio proporcijas.

 1. Pasirinkite paveikslėlį, kurį norite apkarpyti iki įprasto vaizdo formato.
 2. Dalyje Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Dydis spustelėkite rodyklę, esančią po Apkarpyti.

Sąrašas spustelėjus mygtuką Apkarpyti

 Pastaba   Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai ir Formatavimas, įsitikinkite, kad pažymėjote paveikslėlį. Gali reikėti du kartus spustelėti norint jį pažymėti ir atidaryti skirtuką Formatavimas.

 1. Perkelkite žymeklį ant Vaizdo formatas, tada spustelėkite norimą formatą.
 2. Kai baigsite, paspauskite ESC.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Apkarpymas siekiant pritaikyti figūrai arba ją užpildyti

Norėdami pašalinti paveikslėlio dalį, tačiau kad figūra išliktų kuo labiau užpildyta, turėtumėte pasirinkti Užpildas. Pasirinkus šią parinktį, kai kurios paveikslėlio kraštinės gali nebūti rodomos, tačiau išlaikomas pirminis paveikslėlio vaizdo formatas (vaizdo formato santykis: paveikslėlio pločio ir aukščio formato santykis. Santykis gali būti išlaikytas ir mažinant paveikslėlį.). Jei norite, kad visas paveikslėlis tilptų į figūrą, turėtumėte pasirinkti Pritaikyti. Išlaikomas pradinis paveikslėlio vaizdo formatas.

 1. Pasirinkite paveikslėlį, kurį norite apkarpyti siekdami pritaikyti figūrai arba ją užpildyti.
 2. Dalyje Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Dydis spustelėkite rodyklę, esančią po Apkarpyti.

Sąrašas spustelėjus mygtuką Apkarpyti

 Pastaba   Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai ir Formatavimas, įsitikinkite, kad pažymėjote paveikslėlį. Gali reikėti du kartus spustelėti norint jį pažymėti ir atidaryti skirtuką Formatavimas.

 1. Spustelėkite Užpildyti arba Pritaikyti.
 2. Kai baigsite, paspauskite ESC.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Nukirptų paveikslėlio sričių panaikinimas

Net apkarpius (apkarpyti: veiksmas vertikaliosioms arba horizontaliosioms objekto briaunoms kirpti. Paveikslėliai dažnai yra apkarpomi, norint sutelkti dėmesį į tam tikrą jų sritį.) paveikslėlio dalis, nukirptos dalys išlieka paveikslėlio failo dalis. Failo dydį galima sumažinti pašalinant nukirptas dalis iš paveikslėlio failo. Tai pravartu atlikti ir tam, kad kiti asmenys negalėtų peržiūrėti pašalintų paveikslėlio dalių.

 Svarbu   Šio veiksmo negalima anuliuoti, todėl tai turėtumėte atlikti tik tada, kai esate tikri, kad atlikote visus norimus apkarpymus ir pakeitimus.

 1. Spustelėkite paveikslėlį arba paveikslėlius, kurių nereikalingą informaciją norite atmesti.
 2. Skirtuko Formatavimas grupėje Koreguoti, dalyje Paveikslėlio įrankiai, spustelėkite Glaudinti paveikslėlius.

„PowerPoint“ juostelės vaizdas

 Pastaba   Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai ir Formatavimas, įsitikinkite, kad pažymėjote paveikslėlį. Gali reikėti du kartus spustelėti norint jį pažymėti ir atidaryti skirtuką Formatavimas.

 1. Dalyje Glaudinimo parinktys pažymėkite žymės langelį Panaikinti nukirptas paveikslėlių sritis

Norėdami pašalinti tik pažymėto arba pažymėtų, o ne visų, failo paveikslėlių nukirptas dalis pažymėkite žymės langelį Taikyti tik šiam paveikslėliui.

 Patarimas   Daugiau informacijos apie paveikslėlių failo dydžio mažinimą ir paveikslėlių glaudinimą žr. straipsnyje Paveikslėlio failo dydžio mažinimas.

 
 
Taikoma:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010