Skaidrės teksto konvertavimas į SmartArt grafinį elementą

Pateiktyse dažnai būna skaidrių, kuriose yra sąrašų su ženkleliais. Toliau pateikiamas greitas būdas konvertuoti sąrašų su ženkleliais tekstą į SmartArt grafinį elementą, vaizduojantį jūsų pranešimą programoje PowerPoint. SmartArt grafinis elementas yra vaizdinis informacijos pateikimas, kurį galima visapusiškai tinkinti.

Šiame straipsnyje


Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Skaidrės teksto konvertavimo į SmartArt grafinį elementą apžvalga

Teksto konvertavimas į SmartArt grafinį elementą yra greitas būdas konvertuoti esamas skaidres į profesionaliai sukurtas iliustracijas. Pvz., vienu spustelėjimu galite konvertuoti skaidrę Dienotvarkė į SmartArt grafinį elementą. Norėdami vizualiai patobulinti savo pranešimą ar idėjas, galite rinktis iš daugybės įdėtųjų maketų. Norėdami eksperimentuoti su SmartArt grafinių elementų maketais ir įvertinti, kurie geriausiai tinka sąrašams su ženkleliais, užveskite žymiklį ant miniatiūrų.

Paprasta skaidrė konvertuota į SmartArt grafinį elementą.

Paimkite paprastą skaidrę su sąrašu su ženkleliais ir konvertuokite ją į stulbinantį, profesionaliai suprojektuotą grafinį elementą!

Pažymėjus SmartArt grafinio elemento maketą, skaidrėse esantis tekstas automatiškai įtraukiamas į figūras ir sutvarkomas pagal pasirinktą maketą. Tada galite tinkinti SmartArt grafinį elementą keisdami jo spalvas arba į jį įtraukdami SmartArt stilių.

 Pastaba   Taip pat galite konvertuoti skaidrėje esančius paveikslėlius į „SmartArt“ grafinį elementą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Skaidrės teksto konvertavimas į SmartArt grafinį elementą

 1. Norimoje konvertuoti skaidrėje spustelėkite vietos rezervavimo ženklą (vietos rezervavimo ženklai: laukai su taškinėmis kraštinėmis arba daugelio skaidrių maketų dalis. Šiuose laukuose laikomas pavadinimo ir pagrindinis tekstas arba objektai, pvz., diagramos, lentelės ir paveikslėliai.), kuriame yra tekstas.
 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa spustelėkite Konvertuoti į SmartArt grafinį elementąMygtukas Konvertuoti į SmartArt grafinį elementą.
 3. Galerijoje spustelėkite norimą SmartArt grafinio elemento maketą.

Galerijoje yra SmartArt grafinio elemento maketų, kurie tinka sąrašams su ženkleliais. Norėdami peržiūrėti visą maketų rinkinį, spustelėkite Daugiau SmartArt grafinių elementų.

 Pastabos 

 • Jei jums reikalinga ir skaidrė, kurioje yra teksto, ir kita skaidrė, kurioje yra „SmartArt“ grafinių elementų, sukurtų naudojant tą patį tekstą, prieš konvertuodami skaidrę į „SmartArt“ grafinį elementą sukurkite skaidrės kopiją.
 • Jei pateikties neuždarėte, o po to ją atidarėte iš naujo, sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėję AnuliuotiMygtuko vaizdas galite atšaukti konvertavimą į „SmartArt“ grafinį elementą.

Jei uždarote pateiktį, mygtuko Anuliuoti naudoti negalite, bet galite nukopijuoti visą tekstą iš teksto srities ir įklijuoti jį į skaidrę. Prarasite visą formatavimą, bet išlaikysite informaciją.

 • Savo skaidrę į SmartArt grafinį elementą taip pat galite konvertuoti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję vietos rezervavimo ženklą, kuriame yra norimas konvertuoti skaidrės tekstas, tada spustelėję Konvertuoti į SmartArt.
 • Konvertuodami tekstą į SmartArt grafinį elementą, prarasite kai kuriuos teksto tinkinimus, pavyzdžiui, teksto spalvos arba šrifto dydžio keitimus, kuriuos atlikote skaidrės tekste.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Viso SmartArt grafinio elemento spalvų keitimas

Galite keisti SmartArt grafinio elemento figūroms taikomas spalvas. Įvairūs spalvų deriniai sudaromi naudojant jūsų pateikties temos spalvas (spalvų tema: faile naudojamų spalvų rinkinys. Spalvų tema, šriftų tema ir efektų tema sudaro bendrą temą.).

 1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą.
 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje SmartArt stiliai spustelėkite Spalvos keitimas.

SmartArt grafinio elemento spalvos keitimas.

Jei nematote skirtukų SmartArt įrankiai arba Dizainas, įsitikinkite, kad pažymėjote SmartArt grafinį elementą. Kad pažymėtumėte SmartArt grafinį elementą ir atidarytumėte skirtuko lapą Dizainas, gali prireikti dukart spustelėti SmartArt grafinį elementą.

 1. Spustelėkite norimą spalvų derinį.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

SmartArt stiliaus taikymas visam SmartArt grafiniam elementui

SmartArt stilius yra unikalių ir profesionaliai sukurtų efektų, pavyzdžiui, linijos stiliaus, trimatės kraštinės arba trimačio vaizdo, derinys, kurį galite taikyti savo SmartArt grafiniam elementui.

 1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą.
 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje SmartArt stiliai spustelėkite norimą SmartArt stilių.

Norėdami matyti daugiau SmartArt stilių, spustelėkite mygtuką DaugiauMygtuko paveikslėlis.

Jei nematote skirtukų SmartArt įrankiai arba Dizainas, įsitikinkite, kad pažymėjote SmartArt grafinį elementą. Kad pažymėtumėte SmartArt grafinį elementą ir atidarytumėte skirtuko lapą Dizainas, gali prireikti dukart spustelėti SmartArt grafinį elementą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
PowerPoint 2010