SmartArt grafinio elemento kūrimas

„SmartArt“ grafinis elementas yra vaizdinis jūsų informacijos pristatymas, kurį galima greitai ir paprastai sukurti iš daugybės įvairių maketų pasirinkus tinkamą efektyviai perduoti jūsų pranešimą ar idėjas. „SmartArt“ grafinius elementus galima sukurti programose „Excel“, „Outlook“, „Powerpoint“ ir „Word“.

SmartArt grafinis elementas su skaidrės tekstu ir maketų galerija

Šiame straipsnyje


SmartArt grafinio elemento kūrimo apžvalga

Didžioji dalis turinio, sukurto naudojant „Microsoft Office 2010“ programas, yra tekstas, tačiau naudojant iliustracijas turinys tampa suprantamesnis, geriau įsimenamas ir skatina tolesnius veiksmus. Profesionalios kokybės iliustracijų kūryba gali reikalauti daug pastangų, ypač jei nesate profesionalus dizaineris arba neišgalite jo pasisamdyti. Jei naudojate ankstesnes nei „Office 2007“ „Microsoft Office“ versijas, sugaišite daug laiko kurdami vienodo dydžio figūras ir bandydami jas tinkamai sulygiuoti, tvarkydami tekstą, kad gražiai atrodytų, ir neautomatiniu būdu formatuodami formas, kad jos atitiktų bendrą dokumento stilių. Naudodami „SmartArt“ grafinius elementus, keliais pelės mygtukų spustelėjimais galite sukurti profesionalios kokybės iliustracijas.

„SmartArt“ grafinį elementą galima sukurti naudojant programas „Excel“, „Outlook“, „PowerPoint“ ir „Word“. Nors „SmartArt“ grafinių elementų negalima kurti naudojantis daugeliu kitų „Office 2010“ programų, juos galima nukopijuoti ir įklijuoti į šias programas kaip atvaizdus.

Kai kuriate „SmartArt“ grafinį elementą, esate paraginamas pasirinkti „SmartArt“ grafinio elemento tipą, pavyzdžiui Procesas, Hierarchija, Ciklas arba Ryšys. Kiekviename „SmartArt“ grafinių elementų tipe yra keletas skirtingų maketų. Pasirinkus maketą paprasta pakeisti „SmartArt“ grafinio elemento maketą arba tipą. Didžioji dalis teksto ir kito turinio, spalvos, stiliai, efektai ir teksto formatavimas yra automatiškai perkeliami į naują maketą.

Kai įtraukiate arba redaguojate turinį teksto srityje, SmartArt grafinis elementas automatiškai naujinamas – atitinkamai įtraukiamos ir šalinamos figūros.

Be to, norėdami pakoreguoti maketo struktūrą, galite į „SmartArt“ grafinį elementą įtraukti figūras ir jas pašalinti. Pavyzdžiui, makete Paprastasis procesas rodomos trys figūros, o procesui gali reikėti tik dviejų arba netgi penkių figūrų. Kai įtraukiate arba šalinate figūras ir redaguojate tekstą, figūrų išdėstymas ir teksto kiekis tose figūrose naujinamas automatiškai – išlaikomas pradinis jūsų „SmartArt“ grafinio elemento maketo dizainas ir kraštinės.

Taikoma tik programai „PowerPoint“

Kadangi „PowerPoint 2010“ pateiktyse dažnai pasitaiko skaidrių, kuriose yra sąrašų su ženkleliais, galima greitai konvertuoti skaidrės tekstą į „SmartArt“ grafinį elementą. Be to, „PowerPoint 2010“ pateiktyse galima animuoti „SmartArt“ grafinį elementą.

Pažymėjus maketą, bus rodomas vietos rezervavimo ženklo tekstas (pavyzdžiui, [Tekstas]), kad galėtumėte matyti, kaip atrodo „SmartArt“ grafinis elementas. Tekstas nerodomas demonstruojant skaidres. Tačiau figūros visada rodomos ir spausdinamos, nebent jas panaikinate. Vietos rezervavimo ženklo tekstą galite pakeisti savo turiniu.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Į ką reikia atsižvelgti kuriant SmartArt grafinį elementą

Prieš kurdami „SmartArt“ grafinį elementą, įsivaizduokite, koks tipas ir maketas geriausiai tiktų jūsų duomenims rodyti. Ką norite perteikti savo „SmartArt“ grafiniu elementu? Ar žinote, kaip jis turėtų atrodyti? Kadangi maketus galima greitai ir paprastai perjungti, išbandykite skirtingus maketus (tipuose), kol rasite geriausiai jūsų pranešimą iliustruojantį maketą. Jūsų grafinis elementas turėtų būti aiškus ir lengvai suprantamas. Eksperimentuokite su skirtingais tipais kaip pradžios tašką naudodami toliau pateiktą lentelę. Lentelė skirta padėti jums pradėti, ji nėra išsamus sąrašas.

Grafinio elemento tikslas Grafinio elemento tipas
Rodyti nesusijusią informaciją Sąrašas
Rodyti proceso arba laiko planavimo juostos veiksmus Procesas
Rodyti pasikartojantį procesą Ciklas
Rodyti sprendimų medį Hierarchija
Kurti organizacijos schemą Hierarchija
Iliustruoti ryšius Ryšys
Rodyti, kaip dalys susijusios su visuma Matrica
Rodyti proporcinius ryšius, kurių didžiausias komponentas yra viršuje arba apačioje Piramidė
Nupiešti šeimos medį su paveikslėliais Paveikslėlis

Taip pat atsižvelkite į turimo teksto kiekį, nes nuo teksto kiekio dažnai priklauso naudojamo maketo tinkamumas ir tai, kiek figūrų reikės makete. Apskritai SmartArt grafiniai elementai veikia efektyviausiai, kai figūrų skaičius ir teksto kiekis apribojamas esminiais dalykais. Daugiau teksto gali sumažinti SmartArt grafinio elemento vaizdinį patrauklumą, todėl bus sudėtingiau vaizdžiai perteikti pranešimą. Tačiau kai kurie maketai, pavyzdžiui, Trapecijų sąrašas, esantis tipe Sąrašas, gerai veikia ir naudojant daugiau teksto.

Kai kuriuose „SmartArt“ grafinių elementų maketuose yra fiksuotas figūrų skaičius. Pavyzdžiui, tipe Ryšys esantis maketas Priešingos rodyklės sukurtas dviem priešingoms idėjoms arba koncepcijoms rodyti. Tik dvi figūros gali atitikti tekstą, o maketo negalima keisti taip, kad būtų rodoma daugiau idėjų arba koncepcijų.

„SmartArt“ grafinis elementas Priešingos rodyklės.

Maketas Priešingos rodyklės su dviem priešingomis idėjomis

Jei turite pateikti daugiau nei dvi idėjas, įjunkite kitą maketą, kuriame yra daugiau nei dvi tekstui skirtos figūros, pavyzdžiui, tipo Piramidė maketą Paprastoji piramidė. Atminkite, kad keisdami maketus arba tipus, galite pakeisti informacijos prasmę. Pavyzdžiui, maketo, kuriame rodyklės nukreiptos į dešinę pusę (tipo Procesas maketas Paprastasis procesas), prasmė skiriasi nuo „SmartArt“ grafinio elemento prasmės, kuriame rodyklės išdėstytos apskritimu (tipo Ciklas maketas Tęstinis ciklas).

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

„SmartArt“ grafinio elemento kūrimas ir teksto įtraukimas į jį

 1. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite SmartArt.

Skirtuko Įterpimas grupė Iliustracija programoje „PowerPoint 2010“.

Skirtuko Įterpimas grupės Iliustracija pavyzdys programoje „PowerPoint 2010“
 1. Dialogo lange SmartArt grafinio elemento pasirinkimas spustelėkite norimą tipą ir maketą.
 2. Atlikdami vieną iš šių veiksmų, įveskite tekstą:
  • Teksto srityje spustelėkite [Tekstas] ir įveskite norimą tekstą.
  • Nukopijuokite tekstą iš kitos vietos ar programos, teksto srityje spustelėkite [Tekstas] ir įklijuokite norimą tekstą.

 Pastabos 

 • Jei teksto sritis nematoma, spustelėkite valdiklį.

Teksto srities valdiklis

 • „SmartArt“ grafiniame elemente spustelėkite laukelį ir įveskite tekstą. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite šią parinktį įtraukę visus norimus laukelius.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Figūrų įtraukimas į „SmartArt“ grafinį elementą arba panaikinimas

 1. Spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą, į kurį norite įtraukti kitą figūrą.
 2. Spustelėkite esamą figūrą, kuri yra arčiausiai tos vietos, kurioje norite įtraukti naują figūrą.
 3. Dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Kurti grafinį elementą spustelėkite rodyklę dalyje Įtraukti figūrą.

Dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuko Dizainas grupė Kurti grafinį elementą.

Jei nematote skirtukų „SmartArt“ įrankiai arba Dizainas, įsitikinkite, kad pasirinkote „SmartArt“ grafinį elementą. Norint atidaryti skirtuką Dizainas, gali reikėti du kartus spustelėti „SmartArt“ grafinį elementą.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Norėdami įterpti figūrą po pasirinktos figūros, spustelėkite Įtraukti figūrą po.
  • Norėdami įterpti figūrą prieš pasirinktą figūrą, spustelėkite Įtraukti figūrą prieš.

 Pastabos 

 • Norėdami įtraukti figūrą iš teksto srities, spustelėkite esamą figūrą, perkelkite žymeklį prieš tekstą, kur norite įtraukti figūrą, arba po jo ir paspauskite ENTER.
 • Norėdami panaikinti figūrą iš „SmartArt“ grafinio elemento, spustelėkite naikintiną figūrą ir paspauskite DELETE. Norėdami panaikinti visą „SmartArt“ grafinį elementą, spustelėkite „SmartArt“ grafinio elemento kraštinę ir paspauskite DELETE.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Viso SmartArt grafinio elemento spalvų keitimas

„SmartArt“ grafinio elemento figūroms galite taikyti įvairias spalvas, išvestas iš temos spalvų (spalvų tema: faile naudojamų spalvų rinkinys. Spalvų tema, šriftų tema ir efektų tema sudaro bendrą temą.).

 1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą.
 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje SmartArt stiliai spustelėkite Spalvos keitimas.

Skirtuko Dizainas grupė „SmartArt“ stiliai dalyje „SmartArt“ įrankiai

Jei nematote skirtukų „SmartArt“ įrankiai arba Dizainas, įsitikinkite, kad pasirinkote „SmartArt“ grafinį elementą. Norint atidaryti skirtuką Dizainas, gali reikėti du kartus spustelėti „SmartArt“ grafinį elementą.

 1. Spustelėkite norimą spalvų derinį.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

SmartArt stiliaus taikymas SmartArt grafiniam elementui

SmartArt stilius yra įvairių efektų derinys, pvz., linijos stilius, trimačiai kraštai ar trimačiai elementai, kuriuos galite taikyti SmartArt grafinio elemento figūroms, kad sukurtumėte unikalią ir profesionaliai sudarytą išvaizdą.

 1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą.
 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje SmartArt stiliai spustelėkite norimą SmartArt stilių.

Norėdami matyti daugiau SmartArt stilių, spustelėkite mygtuką Daugiau mygtuko paveikslėlis.

Patarimai    

 • Jei norite pradėti dirbti tuščiame makete, teksto srityje panaikinkite visą vietos rezervavimo ženklų tekstą (pavyzdžiui, [Tekstas]) arba paspauskite CTRL+A ir tada paspauskite DELETE.
 • Norėdami pakeisti viso „SmartArt“ grafinio elemento dydį, spustelėkite jo kraštinę ir vilkite dydžio keitimo rankenėles į vidų arba į išorę, kol „SmartArt“ grafinis elementas bus norimo dydžio.
 • Jei „PowerPoint“ skaidrėje jau yra tekstas, galite konvertuoti skaidrės tekstą į „SmartArt“ grafinį elementą.
 • Jeigu naudojate „PowerPoint“, galite animuoti „SmartArt“ grafinį elementą norėdami pabrėžti kiekvieną figūrą arba kiekvieną hierarchijos lygį.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010