Ženklelių arba numerių įtraukimas į tekstą

Naudokite ženklelius arba numerius, norėdami pateikti daugybę teksto arba sekos procesą „Microsoft PowerPoint 2010“ pateiktyse.

  1. Skirtuko Rodymas grupėje Pateikties rodinys spustelėkite Įprastas.
  2. Kairiojoje „PowerPoint“ lango pusėje, srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, spustelėkite skirtuką Skaidrės, tada spustelėkite skaidrės miniatiūrą, kurią norite įtraukti į ženklintą arba numeruotą tekstą.Sritis, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės
  3. Skaidrėje pažymėkite teksto vietos rezervavimo ženklo arba lentelės teksto eilutes, į kurias norite įtraukti ženklelių arba numerių.
  4. Skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa spustelėkite ŽenkleliaiMygtuko vaizdas arba NumeriaiMygtuko vaizdas.

 Pastabos 

 
 
Taikoma:
PowerPoint 2010