Figūros užpildo ar efekto pridėjimas arba naikinimas

Norėdami keisti savo figūros išvaizdą, galite keisti jos užpildą arba pridėti efektų, tokių kaip šešėliai, švytėjimas, atspindžiai, švelnios briaunos, trimatės kraštinės ir trimačiai (3-D) pasukimai.

Šiame straipsnyje


Užpildų, perėjimų ir efektų apžvalga

Užpildas yra figūros vidus. Kai keičiate figūros užpildo spalvą, taip pat galite pridėti tekstūrą, paveikslėlį arba perėjimą. Perėjimas yra laipsniškas spalvų ir atspalvių perėjimas, paprastai iš vienos spalvos į kitą arba iš vieno tam tikros spalvos atspalvio į kitą.

SmartArt grafinio elemento su vientisu užpildu ir perėjimo užpildu figūros vaizdas

Figūros užpildo spalvos keitimas daro įtaką tik figūros vidui arba priekiui. Jei pridedate kitą efektą, tokį kaip šešėlis, ir norite suteikti jam kitą spalvą, turite atskirai pakeisti šešėlio spalvą.

Trimačio vaizdo efektas suteikia figūrai gylį. Galite pridėti įtaisytąjį trimačių efektų rinkinį arba pavienius efektus. Galite pridėti pavienių efektų rinkinius naudodami šias 2007 Microsoft Office sistema programas: Excel, Outlook, Word ir PowerPoint.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Figūros užpildo pridėjimas arba keitimas

RodytiJei naudojate šias „Office 2007“ leidimas programas: Excel, Outlook, Word ir PowerPoint

 1. Spustelėkite figūrą, kurioje norite pridėti užpildą.

Norėdami pridėti tą patį užpildą keliose figūrose, spustelėkite pirmąją figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite likusias.

 1. Dalies Piešimo įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Figūros stiliai spustelėkite rodyklę prie Figūros užpildas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

Piešimo įrankių formatavimo skirtuko paveikslėlis

 • Norėdami pridėti arba keisti užpildo spalvą, spustelėkite norimą spalvą arba, norėdami pasirinkti bespalvį, spustelėkite Be užpildo.

Jei norite pakeisti tokia spalva, kurios nėra tarp temos spalvų (spalvų tema: faile naudojamų spalvų rinkinys. Spalvų tema, šriftų tema ir efektų tema sudaro bendrą temą.), spustelėkite Daugiau užpildo spalvų, tada norimą spalvą spustelėkite skirtuke Standartinė arba patys sumaišykite skirtuke Pasirinktinė. Pasirinktinės ir skirtuko Standartinė spalvos nebus naujinamos, jei vėliau keisite dokumento temą (tema: unifikuotų dizaino elementų rinkinys, teikiantis išvaizdą dokumentui naudojant spalvą, šriftus ir grafiką.).

 Patarimas   Taip pat galite koreguoti figūros skaidrumą spustelėję Daugiau užpildo spalvų. Dialogo lango Spalvos apačioje perkelkite slankiklį Skaidrumas arba įveskite skaičių į lauką, esantį prie slankiklio. Skaidrumo procentą galite keisti nuo 0% (visiškai nepermatomas; numatytasis parametras) iki 100% (visiškai skaidrus).

 • Norėdami pridėti arba keisti užpildo paveikslėlį, spustelėkite Paveikslėlis, raskite aplanką, kuriame yra norimas naudoti paveikslėlis, spustelėkite paveikslėlio failą, tada spustelėkite Įterpti.
 • Norėdami pridėti arba keisti užpildo perėjimą, nukreipkite žymiklį į Perėjimas, tada spustelėkite norimą perėjimo variantą.

Norėdami tinkinti perėjimą, spustelėkite Daugiau perėjimų ir pasirinkite norimas parinktis.

 • Norėdami pridėti arba keisti užpildo tekstūrą, nukreipkite žymiklį į Tekstūra, tada spustelėkite norimą tekstūrą.

Norėdami tinkinti tekstūrą, spustelėkite Daugiau tekstūrų ir pasirinkite norimas parinktis.

 • Jei naudojate tik Outlook 2007 ir Word 2007, norėdami pridėti arba keisti trafaretą, spustelėkite Trafaretas, tada spustelėkite norimas parinktis.

RodytiJei naudojate Office Publisher 2007

 1. Spustelėkite figūrą, kurioje norite pridėti užpildą.

Norėdami pridėti tą patį užpildą keliose figūrose, spustelėkite pirmąją figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite likusias.

 1. Įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.)Formatavimas spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Užpildo spalvaMygtuko paveikslėlis, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Norėdami keisti figūros spalvą, spustelėkite norimą spalvą arba, norėdami pasirinkti bespalvę, spustelėkite Be užpildo.

Jei norite pakeisti tokia spalva, kuri nėra rodoma, spustelėkite Daugiau užpildo spalvų, tada norimą spalvą spustelėkite skirtuke Standartinė arba patys sumaišykite skirtuke Pasirinktinė.

 • Norėdami pridėti arba keisti užpildo perėjimą, spustelėkite Užpildo efektai, tada spustelėkite skirtuką Perėjimas ir pasirinkite norimas parinktis.
 • Norėdami pridėti arba keisti užpildo tekstūrą, spustelėkite Užpildo efektai, tada spustelėkite skirtuką Tekstūra ir pasirinkite norimas parinktis.
 • Norėdami pridėti arba keisti užpildo trafaretą, spustelėkite Užpildo efektai, tada spustelėkite skirtuką Trafaretas ir pasirinkite norimas parinktis.
 • Norėdami pridėti arba keisti užpildo paveikslėlį, spustelėkite Užpildo efektai, tada spustelėkite skirtuką Paveikslėlis ir pasirinkite norimas parinktis.
 • Norėdami pridėti arba keisti užpildo atspalvį, spustelėkite Užpildo efektai, tada spustelėkite skirtuką Atspalvis ir pasirinkite norimas parinktis.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Figūros efekto pridėjimas arba keitimas

RodytiJei naudojate šias „Office 2007“ leidimas programas: Excel ir PowerPoint

 1. Spustelėkite figūrą, kurioje norite pridėti efektą.

Norėdami pridėti tą patį efektą keliose figūrose, spustelėkite pirmąją figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite likusias.

 1. Dalies Piešimo įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Figūros stiliai spustelėkite Figūros efektai, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

Piešimo įrankių formatavimo skirtuko paveikslėlis

 • Norėdami pridėti arba keisti įtaisytąjį efektų rinkinį, nukreipkite žymiklį į Iš anksto nustatyta, tada spustelėkite norimą efektą.

Norėdami tinkinti įtaisytąjį efektą, spustelėkite Trimatės parinktys ir pasirinkite norimas parinktis.

 • Norėdami pridėti arba keisti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada spustelėkite norimą šešėlį.

Norėdami tinkinti šešėlį, spustelėkite Šešėlio parinktys ir pasirinkite norimas parinktis.

 • Norėdami pridėti arba keisti atspindį, nukreipkite žymiklį į Atspindys, tada spustelėkite norimą atspindžio variantą.
 • Norėdami pridėti arba keisti švytėjimą, nukreipkite žymiklį į Švytėjimas, tada spustelėkite norimą švytėjimo variantą.

Norėdami tinkinti švytėjimo spalvas, spustelėkite Daugiau žėrinčių spalvų, tada pasirinkite norimą spalvą. Jei norite pakeisti tokia spalva, kurios nėra tarp temos spalvų (spalvų tema: faile naudojamų spalvų rinkinys. Spalvų tema, šriftų tema ir efektų tema sudaro bendrą temą.), spustelėkite Daugiau spalvų, tada norimą spalvą spustelėkite skirtuke Standartinė arba patys sumaišykite skirtuke Pasirinktinė. Pasirinktinės ir skirtuko Standartinė spalvos nebus naujinamos, jei vėliau keisite dokumento temą (tema: unifikuotų dizaino elementų rinkinys, teikiantis išvaizdą dokumentui naudojant spalvą, šriftus ir grafiką.).

 • Norėdami pridėti arba keisti švelnias briaunas, nukreipkite žymiklį į Sušvelninti briaunas, tada spustelėkite norimą briaunos dydį.
 • Norėdami pridėti arba keisti kraštinę, nukreipkite žymiklį į Trimatė kraštinė, tada spustelėkite norimą trimatę kraštinę.

Norėdami tinkinti trimatę kraštinę, spustelėkite Trimatės parinktys ir pasirinkite norimas parinktis.

 • Norėdami pridėti arba keisti trimatį pasukimą, nukreipkite žymiklį į Trimačio vaizdo pasukimas, tada spustelėkite norimą pasukimą.

Norėdami tinkinti pasukimą, spustelėkite Trimačio vaizdo pasukimo parinktys ir pasirinkite norimas parinktis.

 Pastabos 

 • Norėdami sukurti pasirinktinį efektą, kai pridedate kelis pavienius efektus, pakartokite antrąjį veiksmą.
 • Jei norite pridėti prie figūros trimatį efektą, tokį kaip trimatė kraštinė arba trimačio vaizdo pasukimas, tada pridėti švelnias briaunas, nematysite jokio figūros pakeitimo, nes trimatis efektas pateikiamas pirma. Tačiau jei panaikinsite trimatį efektą, bus rodomas švelnių briaunų efektas.

RodytiJei naudojate šias „Office 2007“ leidimas programas: Outlook ir Word

 1. Spustelėkite figūrą, kurioje norite pridėti efektą.

Norėdami pridėti tą patį efektą keliose figūrose, spustelėkite pirmąją figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite likusias.

 1. Dalies Piešimo įrankiai skirtuke Formatavimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

Piešimo įrankių formatavimo skirtuko paveikslėlis

 • Norėdami pridėti arba keisti šešėlį, grupėje Šešėlio efektai spustelėkite rodyklę prie Šešėlio efektai ir pasirinkite norimą šešėlį.

Norėdami tinkinti šešėlio spalvą, nukreipkite žymiklį į Šešėlio spalva , tada spustelėkite norimą spalvą.

Jei norite pakeisti tokia spalva, kurios nėra tarp temos spalvų (spalvų tema: faile naudojamų spalvų rinkinys. Spalvų tema, šriftų tema ir efektų tema sudaro bendrą temą.), spustelėkite Daugiau šešėlio spalvų, tada norimą spalvą spustelėkite skirtuke Standartinė arba patys sumaišykite skirtuke Pasirinktinė. Pasirinktinės ir skirtuko Standartinė spalvos nebus naujinamos, jei vėliau keisite dokumento temą (tema: unifikuotų dizaino elementų rinkinys, teikiantis išvaizdą dokumentui naudojant spalvą, šriftus ir grafiką.).

 • Norėdami pridėti arba keisti trimatį efektą, grupėje Trimačiai efektai spustelėkite rodyklę prie Trimačiai efektai ir pasirinkite norimas parinktis.

RodytiJei naudojate Office Publisher 2007

 1. Spustelėkite figūrą, kurioje norite pridėti efektą.

Norėdami pridėti tą patį efektą keliose figūrose, spustelėkite pirmąją figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite likusias.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Norėdami tinkinti šešėlio padėtį arba spalvą, spustelėkite Šešėlio parametrai ir pasirinkite norimas parinktis įrankių juostoje Šešėlio parametrai.

Norėdami keisti trimačio efekto spalvą, pasukimą, gylį, kryptį, apšvietimą ar paviršiaus tekstūrą, spustelėkite Trimačio vaizdo parametrai, įrankių juostoje Trimačio vaizdo parametrai spustelėkite norimas pasirinktis.

 Pastaba   Negalima vienai figūrai taikyti ir šešėlio, ir trimačio efekto.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Figūros užpildo naikinimas

RodytiJei naudojate šias „Office 2007“ leidimas programas: Excel, Outlook, Word ir PowerPoint

 1. Spustelėkite figūrą, kurios užpildą norite naikinti.

Norėdami naikinti tą patį kelių figūrų užpildą, spustelėkite pirmąją figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite likusias.

 1. Dalies Piešimo įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Figūros stiliai spustelėkite rodyklę prie Figūros užpildas, tada spustelėkite Be užpildo.

Figūros stilių grupės paveikslėlis

RodytiJei naudojate Office Publisher 2007

 1. Spustelėkite figūrą, kurios užpildą norite naikinti.

Norėdami naikinti tą patį kelių figūrų užpildą, spustelėkite pirmąją figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite likusias.

 1. Įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.)Formatavimas spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Užpildo spalvaMygtuko paveikslėlis, tada spustelėkite Be užpildo.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Figūros efekto naikinimas

RodytiJei naudojate šias „Office 2007“ leidimas programas: Excel ir PowerPoint

 1. Spustelėkite figūrą, kurios efektą norite naikinti.

Norėdami naikinti tą patį kelių figūrų efektą, spustelėkite pirmąją figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite likusias.

 1. Dalies Piešimo įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Figūros stiliai spustelėkite Figūros efektai, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

Figūros stilių grupės paveikslėlis

 • Norėdami naikinti įtaisytąjį figūros efektų rinkinį, nukreipkite žymiklį į Iš anksto nustatyta, tada spustelėkite Nėra išankstinių parinkčių.
 • Norėdami naikinti figūros šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada spustelėkite Be šešėlio.
 • Norėdami naikinti figūros atspindį, nukreipkite žymiklį į Atspindys, tada spustelėkite Be atspindžio.
 • Norėdami naikinti figūros švytėjimą, nukreipkite žymiklį į Švytėjimas, tada spustelėkite Be švytėjimo.
 • Norėdami naikinti figūros švelnias briaunas, nukreipkite žymiklį į Sušvelninti briaunas, tada spustelėkite Be švelnių briaunų.
 • Norėdami naikinti figūros kraštinę, nukreipkite žymiklį į Trimatė kraštinė, tada spustelėkite Be trimatės kraštinės.
 • Norėdami naikinti figūros trimatį pasukimą, nukreipkite žymiklį į Trimačio vaizdo pasukimas, tada spustelėkite Be pasukimo.

 Pastaba   Jei pridėjote kelis pavienius efektus, norėdami juos panaikinti, pakartokite antrąjį veiksmą.

RodytiJei naudojate šias „Office 2007“ leidimas programas: Outlook ir Word

 1. Spustelėkite figūrą, kurios efektą norite naikinti.

Norėdami naikinti tą patį kelių figūrų efektą, spustelėkite pirmąją figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite likusias.

 1. Dalies Piešimo įrankiai skirtuke Formatavimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

Formatavimo skirtuko šešėlio efektų ir trimačių efektų grupių paveikslėlis

 • Norėdami naikinti šešėlį, grupėje Šešėlio efektai spustelėkite rodyklę prie Šešėlio efektai, tada spustelėkite Jokio šešėlio efekto.
 • Norėdami naikinti trimatį efektą, grupėje Trimačiai efektai spustelėkite rodyklę prie Trimačiai efektai, tada spustelėkite Jokio trimačio efekto.

RodytiJei naudojate Office Publisher 2007

 1. Spustelėkite figūrą, kurios efektą norite naikinti.

Norėdami naikinti tą patį kelių figūrų efektą, spustelėkite pirmąją figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite likusias.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007