Skaidrės teksto konvertavimas į SmartArt grafinį elementą

Pristatymuose dažnai būna skaidrių, kuriose yra sąrašų su ženkleliais. Naudodami Microsoft Office PowerPoint 2007, galite konvertuoti sąrašo su ženkleliais tekstą į SmartArt grafinį elementą, vaizduojantį jūsų pranešimą. SmartArt grafinis elementas yra vaizdinis jūsų informacijos pristatymas, kurį galima visiškai tinkinti.

Šiame straipsnyje


Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Skaidrės teksto konvertavimo į SmartArt grafinį elementą apžvalga

Teksto konvertavimas į SmartArt grafinį elementą yra greitas būdas konvertuoti esamas skaidres į profesionaliai sukurtas iliustracijas. Pavyzdžiui, vieną kartą spustelėję, į SmartArt grafinį elementą galite konvertuoti skaidrę Dienotvarkė. Norėdami pateikti savo pranešimą ar idėjas, galite rinktis iš daugybės įdėtųjų maketų. Perkelkite žymiklį į miniatiūrą, kad išbandytumėte SmartArt grafinių elementų maketus, kurie geriausiai tinka sąrašams su ženkleliais.

Konvertuota PowerPoint skaidrė Dienotvarkė

Pažymėjus SmartArt grafinio elemento maketą, skaidrėse esantis tekstas automatiškai įtraukiamas į figūras ir sutvarkomas pagal pasirinktą maketą. Tada SmartArt grafinį elementą galima tinkinti keičiant jo spalvas arba įtraukiant SmartArt stilių.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Skaidrės teksto konvertavimas į SmartArt grafinį elementą

 1. Norimoje konvertuoti skaidrėje spustelėkite vietos rezervavimo ženklą (vietos rezervavimo ženklai: laukai su taškinėmis kraštinėmis arba daugelio skaidrių maketų dalis. Šiuose laukuose laikomas pavadinimo ir pagrindinis tekstas arba objektai, pvz., diagramos, lentelės ir paveikslėliai.), kuriame yra tekstas.
 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa spustelėkite Konvertuoti į SmartArt grafinį elementąMygtukas Konvertuoti į SmartArt grafinį elementą.
 3. Galerijoje spustelėkite norimą SmartArt grafinio elemento maketą.

Galerijoje yra SmartArt grafinio elemento maketų, kurie tinka sąrašams su ženkleliais. Norėdami peržiūrėti visą maketų rinkinį, spustelėkite Daugiau SmartArt grafinių elementų.

 Pastabos 

 • Jei jums reikalinga ir skaidrė su tekstu ir kita skaidrė su SmartArt grafiniu elementu, sukurtu naudojant tą patį tekstą, prieš konvertuodami skaidrę į SmartArt grafinį elementą, sukurkite kopiją.
 • Jei pristatymo neuždarėte, o po to jį atidarėte iš naujo, sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėję AnuliuotiMygtuko paveikslėlis, galite atšaukti konvertavimą į SmartArt grafinį elementą.

Jei pristatymą uždarote, mygtuko Anuliuoti naudoti negalima, bet galima nukopijuoti visą tekstą iš teksto srities ir įklijuoti jį į skaidrę. Prarasite formatavimą, bet išlaikysite savo informaciją.

 • Savo skaidrę į SmartArt grafinį elementą taip pat galite konvertuoti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję vietos rezervavimo ženklą, kuriame yra norimas konvertuoti skaidrės tekstas, tada spustelėję Konvertuoti į SmartArt.
 • Konvertuodami tekstą į SmartArt grafinį elementą, prarasite kai kuriuos teksto tinkinimus, pavyzdžiui, teksto spalvos arba šrifto dydžio keitimus, kuriuos atlikote skaidrės tekste.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Viso SmartArt grafinio elemento spalvų keitimas

Galite keisti SmartArt grafinio elemento figūroms taikomas spalvas. Įvairūs spalvų deriniai sudaromi naudojant jūsų pristatymo temos spalvas (spalvų tema: faile naudojamų spalvų rinkinys. Spalvų tema, šriftų tema ir efektų tema sudaro bendrą temą.).

 1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą.
 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje SmartArt stiliai spustelėkite Spalvos keitimas.

Grupės SmartArt stiliai paveikslėlis

 1. Spustelėkite norimą spalvų derinį.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

SmartArt stiliaus taikymas visam SmartArt grafiniam elementui

SmartArt stilius yra unikalių ir profesionaliai sukurtų efektų, pavyzdžiui, linijos stiliaus, trimatės kraštinės arba trimačio vaizdo, derinys, kurį galite taikyti savo SmartArt grafiniam elementui.

 1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą.
 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje SmartArt stiliai spustelėkite norimą SmartArt stilių.

Norėdami matyti daugiau SmartArt stilių, spustelėkite mygtuką DaugiauMygtuko paveikslėlis.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007