Sužinokite daugiau apie „SmartArt“ grafinius elementus

Šiame straipsnyje


„SmartArt“ grafinių elementų apžvalga

„SmartArt“ grafinis elementas yra vaizdinis jūsų informacijos ir idėjų pristatymas. Jei norite greitai, paprastai ir efektyviai perduoti savo pranešimą, „SmartArt“ grafinius elementus galite kurti rinkdamiesi iš daugelio skirtingų maketų.

Daugelis žmonių kuria turinį, kuriame yra tik tekstas, net jei iliustracijos ir grafiniai elementai padėtų auditorijai suprasti ir įsiminti informaciją geriau nei tekstas. Tokios kokybės iliustracijų, kokias kuria dizaineriai, kūryba gali reikalauti daug pastangų, ypač jei nesate profesionalus dizaineris arba neišgalite samdyti profesionalaus dizainerio. Jei naudojate ankstesnes „Microsoft Office“ versijas, užuot sutelkę dėmesį į turinį, sugaišite daug laiko kurdami vienodo dydžio figūras ir jas tinkamai lygiuodami, tvarkydami tekstą, kad gražiai atrodytų, ir neautomatiniu būdu formatuodami formas, kad jos atitiktų bendrą dokumento stilių. Naudodami „SmartArt“ grafinius elementus ir kitas naujas priemones, pavyzdžiui, temas (tema: unifikuotų dizaino elementų rinkinys, teikiantis išvaizdą dokumentui naudojant spalvą, šriftus ir grafiką.), kelis kartus spustelėję pelės mygtuką, galite kurti iliustracijas, kurių kokybė prilygtų dizainerio sukurtų iliustracijų kokybei.

„SmartArt“ grafinius elementus galima kurti naudojant programas „Microsoft Office Excel 2007“, „Microsoft Office PowerPoint 2007“, „Microsoft Office Word 2007“ arba el. laiške, jei naudojate programą „Microsoft Office Outlook 2007“. Nors „SmartArt“ grafinio elemento elemento negalima kurti naudojant kitas „2007 Microsoft Office sistema“ programas, „SmartArt“ grafinius elementus galima nukopijuoti ir įklijuoti šiose programose kaip atvaizdus.

Kadangi „Office PowerPoint 2007“ pristatymuose dažnai pasitaiko skaidrių, kuriose būna sąrašų su ženkleliais, galima greitai konvertuoti skaidrės tekstą į „SmartArt“ grafinį elementą. Be to, programos „Office PowerPoint 2007“ pristatymuose galima į „SmartArt“ grafinį elementą įtraukti animaciją.

Kai kuriate „SmartArt“ grafinį elementą, esate paraginamas pasirinkti tipą, pavyzdžiui, Procesas, Hierarchija, Ciklas arba Ryšys. Tipas yra panašus į „SmartArt“ grafinio elemento kategoriją ir kiekviename tipe yra keli skirtingi maketai.

Daugiau informacijos apie „SmartArt“ grafinio elemento kūrimą.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Į ką reikia atsižvelgti renkantis maketą

Kai renkatės savo „SmartArt“ grafinio elemento maketą, atsakykite į klausimą, ką norite pranešti ir ar norite informaciją rodyti tam tikru būdu. Kadangi galima greitai ir paprastai perjungti maketus, išbandykite skirtingus maketus (tipuose), kol rasite geriausiai jūsų pranešimą iliustruojantį maketą. Eksperimentuokite su skirtingais tipais ir maketais, kaip pradžios tašką naudodami toliau pateiktą lentelę.

Perjungus maketus, didžioji teksto ir kito turinio, spalvų, stilių, efektų ir teksto formatavimo dalis automatiškai perkeliama į naują maketą.

 Pastaba   Toliau pateikta lentelė skirta darbo pradžiai ir tai nėra išsamus sąrašas.

Jei norite Naudokite šį tipą
Rodyti nenuoseklią informaciją. Sąrašas
Rodyti proceso arba laiko planavimo juostos veiksmus. Procesas
Rodyti tęstinį procesą. Ciklas
Kurti organizacijos schemą. Hierarchija
Rodyti sprendimų medį. Hierarchija
Iliustruoti ryšius. Ryšys
Rodyti dalių sąveiką su visuma. Matrica
Rodyti proporcinius ryšius su viršuje arba apačioje esančiu didžiausiu komponentu. Piramidė

Taip pat atsižvelkite į turimo teksto kiekį, nes teksto kiekis ir dažnai naudojamų figūrų skaičius nustato geriausiai tinkantį maketą. Ar papildoma informacija užima daugiau ar mažiau vietos nei išvados? Apskritai „SmartArt“ grafiniai elementai yra efektyviausi, kai figūrų skaičius ir teksto kiekis apribojamas esminiais dalykais. Daugiau teksto gali sumažinti „SmartArt“ grafinio elemento vaizdinį patrauklumą, todėl bus sudėtingiau vaizdžiai perteikti pranešimą. Tačiau kai kurie maketai, pavyzdžiui, Trapecijų sąrašas, esantis tipe Sąrašas, gerai veikia ir naudojant daugiau teksto.

Kai kuriuose „SmartArt“ grafinių elementų maketuose yra ribotas figūrų skaičius. Pavyzdžiui, tipe Ryšys esantis maketas Atsvaros rodyklės sukurtas dviem priešingoms idėjoms arba koncepcijoms rodyti. Tik dviejose figūrose gali būti teksto, o maketo negalima keisti taip, kad būtų rodoma daugiau idėjų arba koncepcijų. Jei pasirenkate maketą su ribotu figūrų skaičiumi, teksto srityje šalia turinio, kuris nebus rodomas jūsų „SmartArt“ grafiniame elemente, bus matomas raudonas X ženklas.

Maketas Atsvaros rodyklės su 2 tekstui skirtomis figūromis

Jei turite pateikti daugiau nei dvi idėjas, įjunkite kitą maketą, kuriame yra daugiau nei dvi tekstui skirtos figūros, pavyzdžiui, tipo Piramidė maketą Pagrindinė piramidė. Atminkite, kad keisdami maketus arba tipus, galite pakeisti informacijos prasmę. Pavyzdžiui, maketo, kuriame rodyklės nukreiptos į dešinę pusę (tipo Procesas maketas Pagrindinis procesas), prasmė skiriasi nuo „SmartArt“ grafinio elemento prasmės, kuriame rodyklės išdėstytos apskritimu (tipo Ciklas maketas Tęstinis ciklas). Rodyklėmis nurodoma tam tikra srauto arba progreso kryptis, o panašiame makete, kuriame vietoj rodyklių yra jungiančios linijos, nurodomi ryšiai, bet nebūtinai srautas.

Jei negalite rasti sau tinkamo maketo, į savo „SmartArt“ grafinį elementą galite įtraukti ir iš jo šalinti figūras, kad koreguotumėte maketo struktūrą. Pavyzdžiui, tipo Procesas makete Pagrindinis procesas rodomos trys figūros, o jums gali prireikti tik dviejų arba netgi penkių figūrų. Kai įtraukiate arba šalinate figūras ir redaguojate tekstą, figūrų ir teksto tose figūrose tvarkymas naujinamas automatiškai – išlaikomas pradinis jūsų „SmartArt“ grafinio elemento maketo dizainas ir kraštinės.

Pažymėjus maketą, bus rodomas vietos rezervavimo ženklo tekstas (pavyzdžiui, [Tekstas]). Vietos rezervavimo ženklo tekstas nespausdinamas ir nerodomas „Office PowerPoint 2007“ pristatyme. Vietos rezervavimo ženklo tekstą galite pakeisti savo turiniu. Įsidėmėkite, kad figūros, kuriose yra vietos rezervavimo ženklo tekstas, jei jų nepanaikinate, visuomet rodomos ir spausdinamos.

 Patarimas   Jei manote, kad jūsų „SmartArt“ grafinis elementas atrodo nuobodus, įjunkite kitą maketą, kuriame yra antrinių figūrų, taikykite kitą „SmartArt“ stilių arba spalvų kaitą.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Apie teksto sritį

Teksto sritį galite naudoti „SmartArt“ grafiniame elemente rodomam tekstui įvesti ir redaguoti. Teksto sritis rodoma kairėje „SmartArt“ grafinio elemento pusėje. Kai įtraukiate arba redaguojate turinį teksto srityje, „SmartArt“ grafinis elementas automatiškai naujinamas – atitinkamai įtraukiamos ir šalinamos figūros.

Kai kuriate „SmartArt“ grafinį elementą, „SmartArt“ grafiniame elemente ir jo teksto srityje įvedamas vietos rezervavimo ženklo tekstas, kurį galite pakeisti įvesdami savo informaciją. Teksto srities viršuje galite redaguoti tekstą, kuris bus rodomas jūsų „SmartArt“ grafiniame elemente. Teksto srities apačioje galite peržiūrėti papildomą „SmartArt“ grafinio elemento informaciją.

Teksto srities, kurioje rodomas 1 lygio ir 2 lygio tekstas, paveikslėlis

„SmartArt“ grafiniame elemente, kuriame yra fiksuotas figūrų skaičius, jūsų „SmartArt“ grafinio elemento teksto srityje rodomas ne visas tekstas. Nerodomas tekstas, paveikslėliai ir kitas turinys teksto srityje pažymimi raudonu X ženklu. Nerodomas turinys vis tiek yra prieinamas, jei įjungiate kitą maketą, bet jei jei išlaikote ir uždarote tą patį maketą, informacija neįrašoma, kad būtų apsaugotas jūsų privatumas.

Teksto sritis pažymėta raudonu X ženklu

Teksto sritis veikia kaip struktūra arba sąrašas su ženkleliais, kuriame informacija susiejama tiesiogiai su jūsų „SmartArt“ grafiniu elementu. Kiekvienas „SmartArt“ grafinis elementas nustato savo sąsajas tarp teksto srityje esančių ženklelių ir „SmartArt“ grafinio elemento figūrų rinkinio.

Jei teksto srityje norite kurti naują teksto su ženkleliais eilutę, paspauskite ENTER. Jei teksto srityje eilutę norite įtraukti, pažymėkite norimą įtraukti eilutę, tada dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Kurti grafinį elementą spustelėkite Sumažinti. Jei norite įtraukti eilutę į kitą pusę, spustelėkite Padidinti. Taip pat, jei norite įtraukti, galite paspausti TAB arba SHIFT+TAB, jei teksto srityje norite įtraukti eilutę į kitą pusę. Atliekant šiuos veiksmus, naujinamas susiejimas tarp teksto srityje esančių ženklelių ir „SmartArt“ grafinio elemento makete esančių figūrų. Neįmanoma sumažinti teksto daugiau nei vienu lygiu, negu viršuje esančios eilutės tekstas, taip pat negalima sumažinti aukščiausio lygio figūros.

 Pastaba   Atsižvelgiant į pasirinktą maketą, kiekvienas teksto srityje esantis ženklelis rodomas „SmartArt“ grafiniame elemente kaip nauja figūra arba figūroje esantis ženklelis. Pavyzdžiui, pažiūrėkite, kaip tas pats tekstas skirtingai susiejamas dviejuose toliau pateiktuose „SmartArt“ grafiniuose elementuose. Pirmame pavyzdyje antriniai ženkleliai pristatomi, kaip atskiros figūros. Antrame pavyzdyje antriniai ženkleliai pristatomi kaip figūroje esantys ženkleliai.

Hierarchijos sąrašas, kuriame „SmartArt“ grafinio elemento ženkleliai rodomi teksto srityje, bet ne figūrose

Pagrindinis procesas, kuriame „SmartArt“ grafinio elemento ženkleliai rodomi teksto srityje kaip ženkleliai figūroje.

Jei organizacijos schemos maketą naudojate su figūra Asistentas, ženklelis su pridėta eilute nurodo asistento figūrą.

Teksto sritis, kurioje rodomi vadovo, pavaldinio ir asistento figūrų ženkleliai.

 Patarimas   Jei nenorite, kad jūsų tekstas būtų atskirose figūrose, įjunkite kitą maketą, kuriame visas tekstas rodomas kaip ženkleliai.

Nors teksto srityje esančiam tekstui galima taikyti simbolių formatavimą, pavyzdžiui, šriftą, šrifto dydį, paryškinimą, rašymą kursyvu ir pabraukimą, teksto srityje simbolių formatavimas nerodomas. Tačiau visi formatavimo keitimai atsispindi jūsų „SmartArt“ grafiniame elemente.

Kai vienoje figūroje šrifto dydis pasikeičia dėl į figūrą įtraukto teksto, visas tekstas likusiose „SmartArt“ grafinio elemento figūrose taip pat bus sumažintas iki tokio paties dydžio, kad „SmartArt“ grafinis elementas išliktų vientisas ir atrodytų profesionaliai. Kai pasirenkate maketą, galite nukreipti pelės žymiklį į bet kurį juostelėje, priklausančioje „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja, rodomą maketą, kad pamatytumėte, kaip atrodytų jūsų turinys, jei taikytumėte tą maketą.

Puslapio viršus Puslapio viršus

„SmartArt“ grafinių elementų stilius, spalva ir efektai

Dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuke Dizainas yra dvi galerijos skirtos „SmartArt“ grafinio elemento išvaizdai greitai keisti – „SmartArt“ stiliai ir Spalvos keitimas. Kai palaikote žymiklį nukreiptą į miniatiūrą, esančią bet kurioje iš šių galerijų, galite matyti, kaip „SmartArt“ stilius arba spalvų įvairovė, jų netaikant, paveikia „SmartArt“ grafinį elementą.

Jei norite greitai ir paprastai įtraukti profesionaliai sukurtą efektų derinį į „SmartArt“ grafinį elementą, taikykite „SmartArt“ stilių. „SmartArt“ stiliai (spartieji stiliai: formatavimo parinkčių rinkiniai, kuriais galima paprasčiau formatuoti dokumentus ir objektus.) apima figūrų užpildus, kraštines, šešėlius, linijų stilius, perėjimus ir trimates (3-D) perspektyvas bei yra taikomi visam „SmartArt“ grafiniam elementui. Taip pat vienam arba keliems „SmartArt“ grafiniams elementams galite taikyti atskirą figūros stilių.

Antroje galerijoje – Spalvų keitimas – pateikiamas diapazonas įvairių „SmartArt“ grafinio elemento spalvų parinkčių, kurios „SmartArt“ grafinio elemento figūroms įvairiais būdais taiko vieną arba kelias temos spalvas (spalvų tema: faile naudojamų spalvų rinkinys. Spalvų tema, šriftų tema ir efektų tema sudaro bendrą temą.).

„SmartArt“ stiliai ir spalvų deriniai skirti jūsų turiniui pabrėžti.

Pavyzdžiui, jei naudojate trimatį „SmartArt“ stilių su perspektyva, viską galite matyti tame pačiame lygyje.

Organizacijos schema su baltu kontūru

Taip pat galite naudoti trimatį „SmartArt“ stilių su perspektyva, kad akcentuotumėte laiko planavimo juostą nusitęsiančią į ateitį.

Pagrindinė laiko planavimo juosta naudojant vaizdą iš paukščio skrydžio

 Patarimas   Besaikis trimačių „SmartArt“ stilių, ypač trimačio sceninio (susietas su scena trimatis vaizdas: kamerų kampai ir šviesos nustatymai, kuriais galite valdyti sugrupuotų figūrų padėtį, šešėlius ir perspektyvą.), naudojimas gali atitraukti dėmesį nuo norimo pateikti pranešimo. Trimačius „SmartArt“ stilius geriausia naudoti pirmajame dokumento puslapyje arba pirmoje pristatymo skaidrėje. Paprastesni trimačiai efektai, pavyzdžiui, pakreipimai, taip neatitraukia dėmesio, bet juos taip pat reikia naudoti saikingai.

Norėdami „SmartArt“ grafinio elemento tipe Procesas pabrėžti išskirtinius veiksmus, galite naudoti bet kurį dalyje Spalvota esantį derinį.

Pagrindinio proceso maketas su spalvoto diapazono paryškinimo spalvomis nuo 5 iki 6

Jei turite „SmartArt“ grafinį elementą, kurio tipas Ciklas, ir norite pabrėžti judėjimą ratu, galite naudoti bet kurią parinktį Pereinantis diapazonas – Paryškinimas n spalvomis. Šios spalvos pasikeičia iki vidurinės figūros, o tada atvirkštine tvarka – iki pirmos figūros.

Tęstinio ciklo maketas su pereinančiu diapazonu – 3 paryškinimas

Rinkdamiesi spalvas turėtumėte atsižvelgti į tai, ar „SmartArt“ grafinį elementą jūsų auditorija spausdins ar peržiūrės jį tinkle. Pavyzdžiui, spalvos Pirminė tema skirtos spausdinti nespalvotai.

 Patarimas   Spalvų deriniai, kurių pavadinimuose yra žodis Permatoma, geriausiai tinka, jei jūsų skaidrės fone yra paveikslėlis arba kitas ryškus efektas, pabrėžiantis tobulesnį jūsų dokumento dizainą.

Kai į dokumentą įterpiate „SmartArt“ grafinį elementą, jis bus pritaikytas prie esamo dokumento turinio. Jei pakeičiate dokumento temą (tema: unifikuotų dizaino elementų rinkinys, teikiantis išvaizdą dokumentui naudojant spalvą, šriftus ir grafiką.), „SmartArt“ grafinio elemento išvaizda automatiškai naujinama.

Jei norimai išvaizdai gauti jums neužtenka įtaisytųjų galerijų, galite tinkinti beveik visas „SmartArt“ grafinio elemento dalis. Jei galerijoje „SmartArt“ stilius nėra pakankami reikiamų užpildų, linijų ir efektų derinių, galite taikyti atskirą figūros stilių arba visiškai tinkinti figūrą pats. Jei jums netinka figūros dydis ir vieta, galite perkelti figūrą į kitą vietą arba keisti jos dydį. Daugumą tinkinimo parinkčių rasite dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuke Formatavimas.

Net pritinkinę savo „SmartArt“ grafinį elementą, galite keisti maketą kitu, o didžioji dalis tinkinimų išliks. Jei norite šalinti visus formatavimo keitimus ir pradėti iš naujo, skirtuke Dizainas galite spustelėti mygtuką Nustatyti grafinį elementą iš naujo.

Mygtukas Nustatyti grafinį elementą iš naujo

Keisti savo „SmartArt“ grafinio elemento išvaizdą galite keisdami figūros arba teksto užpildą, įtraukdami efektus, pavyzdžiui, šešėlius, atspindžius, švytėjimą ar sušvelnintas briaunas, arba įtraukdami trimačius (3-D) efektus, pavyzdžiui, pakreipimus arba pasukimus.

Puslapio viršus Puslapio viršus

„SmartArt“ grafinių elementų animacija

 Pastaba   Animaciją galima taikyti tik tuose „SmartArt“ grafiniuose elementuose, kurie sukurti naudojant programą „Office PowerPoint 2007“.

Jei norite labiau akcentuoti arba parodyti savo informaciją etapais, galite įtraukti animaciją į „SmartArt“ grafinį elementą arba į atskirą „SmartArt“ grafinio elemento figūrą. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad figūra greitai atskristų iš vienos ekrano pusės arba lėtai išryškėtų.

Galimos animacijos priklauso nuo jūsų pasirinkto „SmartArt“ grafinio elemento maketo, bet visada galima animuoti iš karto visas figūras arba tik vieną figūrą.

Daugiau informacijos apie animacijos įtraukimą į „SmartArt“ grafinį elementą, esantį programos „Office PowerPoint 2007“ pristatyme, ieškokite straipsnyje „SmartArt“ grafinio elemento animacija.

Puslapio viršus Puslapio viršus

 
 
Taikoma:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007