Figūros arba viso SmartArt grafinio elemento dydžio keitimas

Galima keisti viso SmartArt grafinio elemento arba atskirų SmartArt grafinio elemento figūrų dydžius.

Šiame straipsnyje


SmartArt grafinio elemento, figūrų ir teksto dydžių keitimo apžvalga

Keičiant atskiros SmartArt grafinio elemento figūros dydį, kitų figūrų dydžiai ir vietos gali keistis atsižvelgiant į SmartArt grafinio elemento maketą. Kai kuriais atvejais pasikeis tik atskiros keičiamos figūros dydis. Kitais atvejais pasikeis ir atitinkamų figūrų dydžiai.

Kai keičiate figūros, kurioje yra teksto, dydį, teksto dydis automatiškai pakeičiamas, kad tilptų figūroje. Tačiau, jei kitoje SmartArt grafinio elemento figūroje, esančioje tame pačiame lygyje, neužtenka vietos rodyti daugiau teksto, teksto dydis liks vienodas visose to lygio figūrose. Jei anksčiau tinkinote teksto dydį bet kurioje figūroje, teksto dydis toje figūroje nesikeis.

Pavyzdžiui, toliau pateiktame SmartArt grafiniame elemente yra trys vieno dydžio figūros.

Horizontalaus proceso 1 SmartArt grafinis elementas su 3 vienodomis figūromis

Jei į pirmą figūrą įtraukiate daugiau teksto ir ją sumažinate, kitos dvi figūros šiek tiek sumažėja, o tekstas sumažėja visose trijose figūrose.

Horizontalaus proceso 1 SmartArt grafinis elementas su mažesne pirma figūra

Jei padidinate trečią figūrą, tekstas nepadidėja nė vienoje figūroje, nes pirma figūra jau užpildyta tekstu, kuris nebegali būti didesnis, kad tilptų esamoje erdvėje.

Horizontalaus proceso 1 SmartArt grafinis elementas su padidinta trečia figūra

Tačiau, jei padidinate pirmą figūrą, kad joje esančiam tekstui atsirastų daugiau vietos, tekstas kitose dviejose figūrose taip pat padidėja.

Bendroji taisyklė yra ta, kad figūroje įvedant daugiau teksto, figūra didėja, taip pat figūra padidėja, kai padidinamas joje esantis tekstas. Priešingai, jei naikinate figūroje esantį tekstą, figūra sumažėja, taip pat ji sumažėja, kai sumažinamas joje esantis tekstas. Tačiau, atsižvelgiant į pasirinktą SmartArt grafinio elemento maketą, padidinus arba sumažinus tekstą, automatiškai pakeičiami ne visų figūrų dydžiai.

Taip pat, atsižvelgiant į pasirinktą SmartArt grafinio elemento maketą, kai keičiamas viso SmartArt grafinio elemento dydis, SmartArt grafinio elemento figūrų dydis pasikeis proporcingai arba bus nustatyti optimalūs tarpai ir išvaizda.

Susietų figūrų dydžio keitimas

Susietos figūros – tai sujungtos figūros, sudarančios didesnę figūrą. Paprastai SmartArt grafiniame elemente būna kelios tokios didesnės figūros. Jei pažymite visas SmartArt grafinio elemento susietas figūras (pavyzdžiui, tipo Sąrašas makete Aplenktų paveikslėlių paryškintas sąrašas) ir pakeičiate jų dydį, SmartArt grafinis elementas gali atrodyti iškraipytas. Toliau pateiktame pavyzdyje pažymėtos visos didesnės figūros susietos figūros. Jei norite keisti tik vienos susietos figūros dydį, pavyzdžiui, mažo apskritimo (paveikslėlio vietos rezervavimo ženklo, kuriame pavaizduota saulė ir kalnai), pažymėkite tik tą figūrą. Jei norite keisti visos didesnės figūros dydį, pažymėkite visas susietas figūras, kaip pavaizduota.

Maketas Aplenktų paveikslėlių paryškintas sąrašas, kuriame pažymėtos susietos figūros

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Vienos figūros dydžio keitimas

  1. Spustelėkite figūrą, kurios dydį norite keisti.

Jei norite keisti kelių figūrų dydžius, spustelėkite pirmą figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite kitas figūras.

  1. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Figūros atlikite vieną iš šių veiksmų:

Grupės Figūros paveikslėlis

  • Jei norite padidinti figūrą, spustelėkite Didesnis.
  • Jei norite sumažinti figūrą, spustelėkite Mažesnis.

 Pastabos 

SmartArt įrankių skirtuko Dizainas paveikslėlis

 Svarbu   Geometrijos, spalvos, stiliaus, dydžio, vietos ir efektų keitimai, anksčiau atlikti šioje figūroje ir visose kitose to paties SmartArt grafinio elemento figūrose, bus prarasti.

  • Jei keičiate SmartArt grafinio elemento maketą, dydžio, vietos, pasukimo, veidrodinio atspindėjimo, krypties (iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę) ir figūros geometrijos anksčiau atlikti keitimai į naują maketą gali būti neperkelti. Tačiau, jei prieš įrašydami ir uždarydami 2007 Microsoft Office sistema dokumentą vėl įjungsite pradinį maketą, visi tinkinimai bus iš rodomi pradiniame makete iš naujo. Kai kurie tinkinimai neperkeliami, nes naujame makete jie gali nekaip atrodyti.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Viso SmartArt grafinio elemento dydžio keitimas

  1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą, kurio dydį norite keisti.
  2. Nukreipkite žymiklį į SmartArt grafinio elemento kraštinėje esančią dydžio keitimo rankenėlę, o kai žymiklis taps Dvipusė rodyklė  , vilkite rankenėlę, kad padidintumėte arba sumažintumėte SmartArt grafinį elementą.

 Patarimas   Taip pat galite perkelti visą SmartArt grafinį elementą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007