SmartArt grafinio elemento maketo arba tipo įjungimas

Kurdami SmartArt grafinį elementą, kategorijoje pasirenkate maketą arba SmartArt grafinio elemento tipą. Visuose tipuose yra daugybė maketų. Pavyzdžiui, tipe Ciklas galima rinktis maketą Spindulinis ciklas.

Šiame straipsnyje


SmartArt grafinio elemento maketų ir tipų keitimo apžvalga

Kai kuriuose SmartArt grafinių elementų maketuose yra fiksuotas figūrų skaičius. Pavyzdžiui, tipo Ryšys maketas Atsvaros rodyklės skirtas pristatyti tik dvi priešingas idėjas arba koncepcijas, todėl tekstas gali būti tik dviejose figūrose.

Atsvaros rodyklių rodinys su 2 tekstui skirtomis figūromis

Jei norite pateikti daugiau nei dvi idėjas, įjunkite maketą, kuriame yra daugiau nei dvi figūros, skirtos tekstui įvesti , pavyzdžiui, maketą Piramidės sąrašas. Atminkite, kad keisdami SmartArt grafinio elemento maketus arba tipus, galite pakeisti informacijos prasmę. Pavyzdžiui, maketo, kuriame visos rodyklės nukreiptos į dešinę pusę (tipo Procesas maketas Pagrindinis procesas), prasmė skiriasi nuo maketo prasmės, kuriame rodyklės išdėstytos apskritimu (tipo Ciklas maketas Tęstinis ciklas).

Daugelyje SmartArt grafinių elementų galima ir įtraukti, ir naikinti figūras, taip pat keisti įvairių figūrų vietas, todėl turėtumėte pasirinkti maketą, kuris geriausiai tinka vaizdžiai pristatyti jūsų duomenis. Figūrų lygiuotė ir vieta naujinama automatiškai, kai įtraukiate arba šalinte figūras arba redaguojate tekstą, kuris pagrįstas figūrų skaičiumi ir teksto juose apimtimi.

Jei tinkinate SmartArt grafinį elementą, o vėliau keičiate SmartArt grafinio elemento maketą, kai kurie tinkinimai į naują maketą gali būti neperkelti. Tačiau, jei prieš įrašydami ir uždarydami esamą 2007 Microsoft Office sistema dokumentą vėl įjungsite pradinį maketą, visi tinkinimai bus iš rodomi pradiniame makete iš naujo.

Kai kurie tinkinimai neperkeliami, nes naujame makete jie gali nekaip atrodyti. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kurie tinkinimai įrašomi, o kurie prarandami.

Perkeliami tinkinimai Neperkeliami tinkinimai
Spalvos (įskaitant linijos ir užpildo stilius) Figūrų pasukimas
Stiliai (įskaitant taikytus atskiroms figūroms ir visam SmartArt grafiniam elementui) Figūrų apvertimas
Efektai (pavyzdžiui, šešėliai, atspindžiai, pakreipimai ir švytėjimai) Figūrų vietų keitimas
Tekstui taikytas formatavimas Figūrų dydžių keitimas
Figūros geometrijos keitimai (pavyzdžiui, apskritimo keitimas į kvadratą)
Krypties keitimas iš dešinės į kairę arba iš kairės į dešinę

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

SmartArt grafinio elemento maketo keitimas

  1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą, kurio maketą norite keisti.
  2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Maketai spustelėkite norimą maketą.

Norėdami peržiūrėti visus galimus vieno tipo maketus, grupėje Maketai spustelėkite mygtuką Daugiau Mygtuko paveikslėlis, esantį šalia maketo miniatiūros. Norėdami peržiūrėti visus tipus ir maketus, spustelėkite Daugiau maketų.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

SmartArt grafinio elemento tipo keitimas

  1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą, kurio tipą norite keisti.
  2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Maketai spustelėkite mygtuką Daugiau Mygtuko paveikslėlis, tada spustelėkite Daugiau maketų.
  3. Spustelėkite norimą tipą ir maketą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007