Su SmartArt grafiniu elementu naudojamos teksto srities apžvalga

Teksto sritis – tai kairėje SmartArt grafinio elemento pusėje esanti sritis, kurioje galima įvesti ir redaguoti SmartArt grafiniame elemente rodomą tekstą.

Ką norėtumėte daryti?


Įžanga apie teksto sritį

Naudodami teksto sritį galite sutelkti dėmesį į pranešimą ir nesirūpinti, kaip atrodys SmartArt grafinis elementas. Kai kuriate SmartArt grafinį elementą, SmartArt grafiniame elemente ir jo teksto srityje įvedamas vietos rezervavimo ženklo tekstas, kurį galite redaguoti ir pakeisti įvesdami savo informaciją. Teksto srities viršuje galite redaguoti tekstą, kuris bus rodomas jūsų SmartArt grafiniame elemente. Teksto srities apačioje galite peržiūrėti papildomą SmartArt grafinio elemento informaciją, pavyzdžiui, su kokio tipo informacija jį geriausia naudoti. Jei teksto srities apačioje informacijos nesimato, nukreipkite žymiklį į SmartArt grafinio elemento pavadinimą apačioje arba, vilkdami teksto srities kraštinę, ją padidinkite.

Nors į teksto sritį negalima nuvilkti teksto, teksto srityje galite jį kopijuoti ir įklijuoti. Taip pat galite kopijuoti iš teksto srities į bet kokį 2007 Microsoft Office sistema dokumentą arba iš „Office 2007“ leidimas dokumentų į teksto sritį. Įvedę teksto srityje visą turinį, galite išbandyti įvairius maketus ir tinkinti savo SmartArt grafinį elementą.

Teksto srities, kurioje rodomas 1 lygio ir 2 lygio tekstas, paveikslėlis

Apskritai SmartArt grafinis elementas geriausiai veikia naudojant trumpesnius tekstus. Ilgesnis tekstas gali sumažinti SmartArt grafinio elemento vaizdinį patrauklumą, todėl bus sudėtingiau vaizdžiai perteikti pranešimą. Tačiau kai kurie maketai, pavyzdžiui, Trapecijų sąrašas, esantis tipe Sąrašas, gerai veikia ir naudojant daugiau teksto. Be to, „Office 2007“ leidimas dokumente šalia SmartArt grafinio elemento galima įtraukti papildomos informacijos arba informaciją galima pateikti žodžiu pristatymo metu.

Tam tikruose SmartArt grafiniuose elementuose teksto srityje rodomas ne visas tekstas, nes SmartArt grafiniame elemente yra fiksuotas figūrų skaičius. Nerodomas tekstas, paveikslėliai ir kitas turinys teksto srityje pažymimi raudonu X ženklu. Nerodomas turinys vis tiek yra prieinamas, jei įjungiate kitą maketą, bet jei išlaikote ir uždarote tą patį maketą, informacija neįrašoma, kad būtų apsaugotas jūsų privatumas.

Teksto sritis, pažymėta raudonu X ženklu

Spustelėjus ne SmartArt grafiniame elemente, teksto sritis išnyksta. Spustelėjus SmartArt grafinį elementą, sritis vėl bus rodoma, nebent ją paslepiate. Norėdami uždaryti teksto sritį, viršutiniame dešiniajame teksto srities kampe spustelėkite Uždaryti. Norėdami matyti teksto sritį, spustelėkite Teksto srities valdiklis.

Teksto srityje galima tikrinti teksto rašybą ir keisti teksto dydį arba jį perkelti.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Ką nurodo ženkleliai teksto srityje?

Teksto sritis veikia kaip struktūra arba sąrašas su ženkleliais, kuriame informacija susiejama tiesiogiai su jūsų SmartArt grafiniu elementu. Kiekvienas SmartArt grafinis elementas nustato savo sąsajas tarp teksto srityje esančių ženklelių ir SmartArt grafinio elemento figūrų rinkinio.

Jei teksto srityje norite kurti naują teksto su ženkleliais eilutę, paspauskite ENTER. Jei teksto srityje eilutę norite įtraukti, pažymėkite norimą įtraukti eilutę, tada dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Kurti grafinį elementą spustelėkite Padidinti. Jei norite įtraukti eilutę į kitą pusę, spustelėkite Sumažinti. Taip pat, jei norite įtraukti, galite paspausti TAB arba SHIFT+TAB, jei teksto srityje norite įtraukti eilutę į kitą pusę. Atliekant šiuos veiksmus, naujinamas susiejimas tarp teksto srityje esančių ženklelių ir SmartArt grafinio elemento makete esančių figūrų. Neįmanoma sumažinti teksto daugiau nei vienu lygiu, negu viršuje esančios eilutės tekstas, taip pat negalima sumažinti aukščiausio lygio figūros.

 Pastaba   Atsižvelgiant į pasirinktą SmartArt grafinio elemento maketą, kiekvienas teksto srityje esantis ženklelis bus rodomas SmartArt grafiniame elemente kaip nauja figūra arba figūroje esantis ženklelis. Pavyzdžiui, pažiūrėkite, kaip tas pats tekstas skirtingai susiejamas dviejuose toliau pateiktuose SmartArt grafiniuose elementuose. Pirmame pavyzdyje antriniai ženkleliai pristatomi kaip atskiros figūros. Antrame pavyzdyje antriniai ženkleliai pristatomi kaip figūroje esantys ženkleliai.

Hierarchijos sąrašas, kuriame SmartArt grafinio elemento ženkleliai rodomi teksto srityje, bet ne figūrose

Pagrindinis procesas, kuriame SmartArt grafinio elemento ženkleliai rodomi teksto srityje kaip ženkleliai figūroje.

Jei organizacijos schemos maketą naudojate su figūra Asistentas, ženklelis su pridėta eilute nurodo asistento figūrą.

Teksto sritis, kurioje rodomi vadovo, pavaldinio ir asistento figūrų ženkleliai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Teksto formatavimas teksto srityje

Nors teksto srityje esančiam tekstui galima taikyti simbolių formatavimą, pavyzdžiui, šriftą, šrifto dydį, paryškinimą, rašymą kursyvu ir pabraukimą, teksto srityje simbolių formatavimas nerodomas. Tačiau visi formatavimo keitimai atsispindi jūsų SmartArt grafiniame elemente.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Klaviatūros spartieji klavišai

Jei norite Paspauskite
Įtraukti tekstą TAB arba ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Įtraukti tekstą į kitą pusę SHIFT+TAB arba ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Įtraukti tabuliacijos simbolį CTRL+TAB
Kurti naują teksto eilutę ENTER
Tikrinti teksto rašybą F7
Sulieti dvi teksto eilutes DELETE pirmos teksto eilutės pabaigoje
Rodyti laikinąjį meniu SHIFT+F10
Perjungti teksto srities viršų į apačioje esantį saitą Sužinokite daugiau apie SmartArt grafinius elementus ir atvirkščiai CTRL+SHIFT+F1
Perjungti SmartArt grafinį elementą į teksto sritį ir atvirkščiai CTRL+SHIFT+F2
Uždaryti teksto sritį ALT+F4
Perjungti aktyvinimą iš teksto srities į SmartArt grafinio elemento kraštinę ESC

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007