Apie pranešimų su taisyklėmis tvarkymą

Taisyklės (taisyklė: vienas arba daugiau automatiškai vykdomų veiksmų; taikomi el. pranešimams ir susitikimo užklausoms, kurie atitinka nurodytas sąlygas ir neįeina į nurodytas išimtis. Taisyklės dar vadinamos filtrais.) padeda tvarkyti el. pranešimus, jiems taikydama veiksmus, jeigu jie atitinka nurodytus kriterijus. Sukūrus taisyklę, programos Microsoft Outlook taisyklių vedlys taiko ją arba išsiunčiamiems pranešimams, arba į aplanką Gauta gaunamiems pranešimams. Pavyzdžiui, galite automatiškai:

  • Visus į aplanką Gauta nuo Danutės Onaitytės gautus pranešimus persiųsti savo vadovui.
  • Visiems pranešimams, kurių Temos laukelyje yra žodis „Pardavimai“, priskirti Pardavimų kategoriją.
  • Kiekvieną nuo vadovo gautą užklausą arba susitikimo atnaujinimą pažymėti vykdymo vėliavėlėmis.

Taisykles galima skirstyti į dvi kategorijas: pranešimo ir tvarkymo. Pranešimų taisyklės jus informuoja gavus konkretų pranešimą. Pvz., jūs galite sukurti taisyklę, kuri jums automatiškai išsiunčia žinutę į mobilų telefoną gavus pranešimą nuo šeimos nario. Tvarkymo taisyklės su pranešimais atlieka vieną arba kelis veiksmus. Pvz., galite sukurti taisyklę, kuri tam tikrus pranešimus perkeltų į tam tikrą aplanką arba tiesiog juos pažymėtų vykdymui kitą dieną.

Taip pat taisykles galite vykdyti neautomatiniu būdu. Neautomatinis būdas leidžia vykdyti taisykles taikyti ne tik gaunamiems pranešimams, bet ir jau esantiems aplanke Gauta ar kituose aplankuose.

Taisyklėms galite pridėti išimtis, taikomas tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, kai pranešimas yra su vykdymo vėliavėle ar yra pažymėtas kaip svarbus. Taisyklė pranešimui netaikoma, jei pranešimas atitinka bent vieną iš išimčių.

RodytiServerio ir kliento kompiuterio taisyklės

Jei turite Microsoft Exchange el. pašto abonentą (el. pašto abonentas: Programoje „Outlook“ prisijungti prie el. pašto tarnybos naudojami serverio vardas, vartotojo vardas, slaptažodis ir el. pašto adresas. Programoje „Outlook“ kurkite el. pašto abonentą naudodami informaciją, teikiamą jūsų administratoriaus arba interneto paslaugų teikėjo (ISP))., serveris jūsų pranešimams gali taikyti taisykles net jei nėra paleista Outlook programa. Tai vadinamosios serverio taisyklės. Turi būti nustatyta, kad taisyklės būtų vykdomos į serverio aplanką Gauta gavus pranešimų, be to, turi būti leista šias taisykles vykdyti serveryje. Pvz., jei taisyklės serveryje vykdyti negalima, ji vykdoma paleidus programą Outlook. Pvz., taisyklė negali būti taikoma serveryje, jei nurodyta, kad ji turi būti atspausdinta.

Taisyklė negali vykdoma serveryje, jei prie jos pavadinimo nuodyta „tik kliento kompiuteriui“. Kliento kompiuterio taisyklės vykdomos po visų kitų taisyklių. Jei jūsų taisyklių sąraše yra taisyklių, kurios gali būti vykdomos serveryje ir taisyklių, kurios negali būti vykdomos serveryje, pirmiausia taikomos serverio taisyklės, ir tik paskui – kliento kompiuterio.

RodytiPristatymo pažymos, balsavimo atsakymas ir pranešimai „išvykęs (-usi)“

Pristatymo pažymos, balsavimo atsakymai ir pranešimai „išvykęs (-usi)“ laikomi pranešimais. Pvz., kai sukuriate taisyklę, kuri perkelia elementus (elementas: pagrindinis elementas, kuriame programoje „Outlook“ yra laikoma informacija (panašu į failą kitose programose). Elementų pavyzdžiai: el. laiškai, paskyros, kontaktai, užduotys, žurnalo įrašai pastabos ir išsiųsti elementai bei dokumentai.) su žodžiu „susitikimas“, nurodytu lauke Tema, visos atitinkančios sąlygas pristatymo pažymos, balsavimo atsakymai ir pranešimai „išvykęs (-usi)“ irgi yra perkeliami.

 Pastaba   Jei balsavimo atsakymas iškeliamas iš aplanko Gauta, pradiniame pranešime atsakymas fiksuojamas nėra.

RodytiSusitikimų, užduočių užklausos ir dokumentai

Susitikimų ir užduočių užklausos bei dokumentai laikomi pranešimais. Todėl galite sukurti taisyklę, kuri elementus su žodžiu „susitikimas“ lauke Tema (elementas: pagrindinis elementas, kuriame programoje „Outlook“ yra laikoma informacija (panašu į failą kitose programose). Elementų pavyzdžiai: el. laiškai, paskyros, kontaktai, užduotys, žurnalo įrašai pastabos ir išsiųsti elementai bei dokumentai.) ir bet kurią užduoties ar susitikimo užklausą, jei tik ji atitinka taisyklės sąlygą, perkeltų į nurodytą vietą. Tačiau kuriant taisykles šioms elementų rūšims reikėtų atsiminti keletą dalykų:

  • Jei elementas perkeliamas ne į pašto aplanką, taisyklė gali neveikti. Pavyzdžiui, jei pranešimas perkeliamas į aplanką Kalendorius, nauja paskyra nesukuriama.
  • Jei pagal taisyklę susitikimo ar užduoties atsakymas perkeliamas į aplanką Pašalinta, pradinio elemento sekimo informacija nebus atnaujinama.
  • Jei susitikimo užklausa automatiškai perkeliama į aplanką Pašalinta, susitikimas į aplanką Kalendorius nėra pridedamas.
  • Išsiunčiamų pranešimų taisyklės netaikomos užduočių ir susitikimų užklausoms.
 
 
Taikoma:
Outlook 2003