Spartieji klavišai programoje Outlook

Dalis šios temos informacijos tinka ne visoms kalboms.

Jei norite šią temą spausdinti, temos viršuje paspaudę klavišą TAB pažymėkite Rodyti viską, paspauskite ENTER, tada paspauskite CTRL+P.

Microsoft Office Outlook spartieji klavišai

RodytiPagrindinis naršymas

Jei norite Paspauskite
Persijungti į Paštą. CTRL + 1
Persijungti į Kalendorių. CTRL + 2
Persijungti į Kontaktus. CTRL + 3
Persijungti į Užduotis. CTRL + 4
Persijungti į Pastabas. CTRL + 5
Persijungti į Aplankų sąrašą, esantį Naršymo srityje. CTRL + 6
Persijungti į Nuorodas. CTRL + 7
Persijungti į kitą laišką (kai laiškas atidarytas). CTRL + TAŠKAS
Persijungti į ankstesnį laišką (kai laiškas atidarytas). CTRL + KABLELIS
Pereiti prie Naršymo srities, pagrindinio programos Outlook lango, Skaitymo srities ir Užduočių tvarkymo juostos. F6 arba CTRL + SHIFT + TAB
Pereiti prie programos Outlook lango, mažesnių Naršymo srities sričių, Skaitymo srities ir sekcijų, esančių Užduočių tvarkymo juostoje. TAB
Judėti Naršymo srityje. Rodyklių klavišai
Eiti į kitą aplanką. CTRL+Y
Eiti į lauką Ieška. F3 arba CTRL+E
Skaitymo srityje eiti į ankstesnį laišką. ALT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba CTRL+KABLELIS, arba ALT+PAGE UP
Skaitymo srityje leistis puslapio tekstu žemyn. TARPO KLAVIŠAS
Skaitymo srityje kilti puslapio tekstu aukštyn. SHIFT+TARPO KLAVIŠAS
Išskleisti arba sutraukti grupę (kai grupė pažymėta) Naršymo srityje. Atitinkamai SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS arba MINUSO ŽENKLAS
Sutraukti arba išskleisti grupę el. laiškų sąraše. Atitinkamai RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti į kitą lauką Skaitymo srityje. SHIFT + TAB
Pereiti į ankstesnį lauką Skaitymo srityje. CTRL + TAB
Eiti į ankstesnį pagrindinio programos Outlook lango rodinį. ALT+B, ALT+RODYKLĖ KAIRĖN arba ALT+BACKSPACE
Eiti į paskesnį pagrindinio programos Outlook lango rodinį. ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti Informacijos juosta ir, jei yra, rodyti komandų meniu. CTRL+SHIFT+W

RodytiIeška

Jei norite Paspauskite
Rasti laišką ar kitą elementą. CTRL+E
Išvalyti ieškos rezultatus. ESC
Išplėsti iešką, kad būtų įtraukti Visi pašto elementai, Visi kalendoriaus elementai arba Visi kontaktų elementai, atsižvelgiant į tai, kuriame modulyje esate. CTRL+ALT+A
Išplėsti ieškos užklausos daryklę. CTRL+ALT+W
Naudoti Išplėstinę iešką. CTRL+SHIFT+F
Kurti naują ieškos aplanką. CTRL+SHIFT+P
Ieškoti teksto laiške arba kitame elemente. F4
Ieškant laiško arba kito elemento tekste rasti paskesnį. SHIFT+F4
Rasti ir pakeisti tekstą, simbolius arba kai kurias formatavimo komandas atidarytuose elementuose. Veikia atidarytame Skaitymo srities elemente. CTRL+H
Išplėsti iešką, kad įtrauktumėte darbalaukį. CTRL+ALT+K

RodytiVėliavėlės

Jei norite Paspauskite
Atidaryti dialogo langą Vykdymo vėliavėlės, kad priskirtumėte vėliavėlę. CTRL+SHIFT+G

RodytiSpalvų kategorijos

Jei norite Paspauskite
Naikinti dialogo lango Spalvų kategorijos sąraše pažymėtą kategoriją. ALT+D

RodytiElemento arba failo kūrimas

Jei norite Paspauskite
Kurti paskyrą. CTRL + SHIFT + A
Kurti kontaktą. CTRL + SHIFT + C
Kurti siuntimo sąrašą. CTRL + SHIFT + L
Kurti fakso pranešimą. CTRL + SHIFT + X
Kurti aplanką. CTRL + SHIFT + E
Kurti žurnalo įrašą. CTRL + SHIFT + J
Kurti susitikimo užklausą. CTRL + SHIFT + Q
Kurti laišką. CTRL + SHIFT + M
Kurti pastabą. CTRL + SHIFT + N
Kurti naują Microsoft Office dokumentą. CTRL + SHIFT + H
Paskelbti šiame aplanke. CTRL + SHIFT + S
Paskelbti atsakymą šiame aplanke. CTRL+T
Kurti ieškos aplanką. CTRL + SHIFT + P
Kurti užduotį. CTRL + SHIFT + K
Kurti užduoties užklausą. CTRL + SHIFT + U

RodytiVisi elementai

Jei norite Paspauskite
Įrašyti. CTRL + S arba SHIFT + F12
Įrašyti ir uždaryti. ALT + S
Įrašyti kaip. F12
Anuliuoti. CTRL + Z arba ALT + BACKSPACE
Naikinti elementą. CTRL + D
Spausdinti. CTRL + P
Kopijuoti elementą. CTRL + SHIFT + Y
Perkelti elementą. CTRL + SHIFT + V
Tikrinti vardus. CTRL+K
Tikrinti rašybą. F7
Pažymėti vykdymo vėliavėle. CTRL + SHIFT + G
Persiųsti. CTRL + F
Siųsti, skelbti arba kviesti visus. ALT + S
Įjungti redagavimą lauke (išskyrus naudojant rodinį Piktograma). F2
Lygiuoti tekstą į kairę. CTRL+L
Centruoti tekstą. CTRL+E
Lygiuoti tekstą į dešinę. CTRL+R

RodytiEl. paštas

Jei norite Paspauskite
Persijungti į aplanką Gauta. CTRL + SHIFT + I
Persijungti į aplanką Siunčiama. CTRL + SHIFT + O
Pasirinkti abonementą, iš kurio siųsti laišką. CTRL+TAB (naudojant lauką Kam), tada klavišu TAB pereiti į mygtuką Abonementai
Tikrinti vardus. CTRL+K
Siųsti. ALT + S
Atsakyti į laišką. CTRL + R
Atsakyti į visus laiškus. CTRL + SHIFT + R
Persiųsti pranešimą. CTRL+F
Žymėti laišką kaip pageidaujamą. CTRL + ALT + J
Rodyti blokuojamą išorinį turinį (laiške). CTRL + SHIFT + I
Paskelbti aplanke. CTRL + SHIFT + S
Taikyti įprastąjį stilių. CTRL+SHIFT+N
Tikrinti naujus laiškus. CTRL + M arba F9
Pereiti į ankstesnį laišką. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti į paskesnį laišką. RODYKLĖ ŽEMYN
Kurti naują laišką (naudojant aplanką Paštas). CTRL + N
Kurti naują laišką (naudojant rodinį Outlook). CTRL+SHIFT+M
Atidaryti gautą laišką. CTRL + O
Atidaryti adresų knygą. CTRL + SHIFT + B
Konvertuoti HTML arba RTF laišką į paprastą tekstą. CTRL + SHIFT + O
Pridėti sparčiojo žymėjimo vėliavėlę prie neatidaryto laiško. INSERT
Rodyti dialogo langą Vykdymo vėliavėlė. CTRL + SHIFT + G
Pažymėti kaip skaitytą. CTRL + Q
Pažymėti kaip neskaitytą. CTRL+U
Rodyti paveikslėlių atsisiuntimo meniu, keisti automatinio atsisiuntimo parametrus arba pridėti siuntėją į patikimų siuntėjų sąrašą. CTRL + SHIFT + W
Rasti arba pakeisti. F4
Rasti kitą. SHIFT+F4
Siųsti. CTRL+ENTER
Spausdinti. CTRL+P
Persiųsti. CTRL+F
Persiųsti kaip priedą. CTRL+ALT+F
Rodyti pažymėto elemento ypatybes. ALT+ENTER
Pažymėti, kad atsisiųstumėte. CTRL+ALT+M
Išvalyti atsisiuntimo žymę. CTRL+ALT+U
Rodyti Siųsti/Gauti progresą. CTRL+B (kai vykdoma komanda Siųsti/Gauti)

RodytiKalendorius

Jei norite Paspauskite
Kurti naują paskyrą (esant rodinyje Kalendorius). CTRL+N
Kurti naują paskyrą (esant rodinyje Outlook). CTRL+SHIFT+A
Kurti naują susitikimo užklausą. CTRL+SHIFT+Q
Persiųsti paskyrą arba susitikimą. CTRL+F
Atsakyti į susitikimo užklausą laišku. CTRL+R
Atsakyti visiems į susitikimo užklausą laišku. CTRL+SHIFT+R
Rodyti kalendoriuje 10 dienų. ALT+0
Rodyti kalendoriuje 1 dieną. ALT + 1
Rodyti kalendoriuje 2 dienas. ALT + 2
Rodyti kalendoriuje 3 dienas. ALT + 3
Rodyti kalendoriuje 4 dienas. ALT + 4
Rodyti kalendoriuje 5 dienas. ALT + 5
Rodyti kalendoriuje 6 dienas. ALT + 6
Rodyti kalendoriuje 7 dienas. ALT+7
Rodyti kalendoriuje 8 dienas. ALT+8
Rodyti kalendoriuje 9 dienas. ALT+9
Eiti prie datos. CTRL+G
Persijungti į rodinį Mėnuo. ALT+= arba CTRL+ALT+4
Eiti prie paskesnės dienos. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Eiti prie kitos savaitės. ALT + RODYKLĖ ŽEMYN
Eiti prie kito mėnesio. ALT + PAGE DOWN
Eiti prie ankstesnės dienos. CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN
Eiti prie ankstesnės savaitės. ALT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Eiti prie ankstesnio mėnesio. ALT + PAGE UP
Eiti prie savaitės pradžios. ALT+HOME
Eiti prie savaitės pabaigos. ALT+END
Persijungti į rodinį Visa savaitė. ALT+MINUSO ŽENKLAS arba CTRL+ALT+3
Persijungti į rodinį Darbo savaitė. CTRL+ALT+2
Eiti į ankstesnę paskyrą. CTRL+KABLELIS arba CTRL+SHIFT+KABLELIS
Eiti į kitą paskyrą. CTRL+BRŪKŠNELIS arba CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS
Nustatyti paskyros arba užduoties pasikartojimą. CTRL+G

Taip pat žr. Rodymas, rodinys Kalendoriaus diena/savaitė/mėnuo ir Datų naršyklė

RodytiKontaktai

Jei norite Paspauskite
Rinkti naują numerį. CTRL + SHIFT + D
Rasti kontaktą arba kitą elementą. F3 arba CTRL+E
Lauke Ieškoti adresų knygose įveskite vardą. F11
Kontaktų rodinyje Lentelė arba Sąrašas eiti į pirmą kontaktą, kuris prasideda tam tikra raide. SHIFT+raidė
Pažymėti Visus kontaktus. CTRL+A
Kurti naują laišką, adresuotą pažymėtam kontaktui. CTRL+F
Kurti pažymėto kontakto žurnalo įrašą. CTRL+J
Kurti naują kontaktą (naudojant rodinį Kontaktai). CTRL+N
Kurti naują kontaktą (naudojant rodinį Outlook). CTRL+SHIFT+C
Atidaryti pažymėto kontakto formą. CTRL+O arba CTRL+SHIFT+ENTER
Kurti naują siuntimo sąrašą. CTRL+SHIFT+L
Spausdinti. CTRL+P
Naujinti siuntimo narių sąrašą. F5
Eiti į kitą aplanką. CTRL + Y
Atidaryti adresų knygą. CTRL+SHIFT+B
Naudoti Išplėstinę iešką. CTRL+SHIFT+F
Atidarius kontaktą atidaryti kitą sąraše esantį kontaktą. CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS
Uždaryti kontaktą. ESC
Atidaryti pažymėto kontakto svetainę (jei tokia yra). CTRL+SHIFT+X
Atdaryti dialogo langą Adreso tikrinimas. ALT+D
Kontakto formos dalyje Internetas rodyti informaciją 1 el. paštas. ALT+SHIFT+1
Kontakto formos dalyje Internetas rodyti informaciją 2 el. paštas. ALT+SHIFT+2
Kontakto formos dalyje Internetas rodyti informaciją 3 el. paštas. ALT+SHIFT+3

Dialogo lange Elektroninės vizitinės kortelės

Jei norite Paspauskite
Atidaryti sąrašą Pridėti. ALT+A
Pažymėti tekstą lauke Etiketė, kai pažymėtas laukas su priskirta etikete. ALT+B
Atidaryti dialogo langą Kortelės paveikslėlio pridėjimas. ALT+C
Nukreipti žymiklį į lauko Redagavimas pradžią. ALT+E
Pažymėti lauką Laukai. ALT+F
Pasirinkti išplečiamąjį sąrašą Vaizdo lygiavimas. ALT+G
Pasirinkti fono spalvų paletę. ALT+K, tada ENTER
Pažymėti išplečiamąjį sąrašą Maketas. ALT+L
Šalinti pažymėtą lauką iš lauko Laukai. ALT+R

RodytiUžduotys

Jei norite Paspauskite
Rodyti arba slėpti Užduočių tvarkymo juostą. ALT+F2
Priimti užduoties užklausą. ALT+C
Atmesti užduoties užklausą. ALT+D
Rasti užduotį arba kitą elementą. CTRL+E
Atidaryti dialogo langą Perėjimas į aplanką. CTRL+Y
Kurti naują užduotį (esant aplanke Užduotys). CTRL+N
Kurti naują užduotį (esant rodinyje Outlook). CTRL+SHIFT+K
Kurti naują užduoties užklausą. CTRL+SHIFT+U
Atidaryti pažymėtą elementą. CTRL+O
Spausdinti pažymėtą elementą. CTRL+P
Pažymėti visus elementus. CTRL+A
Naikinti pažymėtą elementą. CTRL+D
Persiųsti užduotį kaip priedą. CTRL+F
Persijungti į Naršymo sritis, sąrašą Užduotys ir Užduočių tvarkymo juosta. SHIFT+TAB
Atidaryti pažymėtą elementą kaip žurnalo elementą. CTRL+J
Anuliuoti paskutinį veiksmą. CTRL+Z
Žymėti elementą vėliavėle arba pažymėti kaip baigtą. INSERT

RodytiTeksto formatavimas

Jei norite Paspauskite
Rodyti meniu Formatavimas. ALT + O
Rodyti dialogo langą Šriftas. CTRL+SHIFT+P
Pakeisti raidžių registrą (kai pažymėtas tekstas). SHIFT + F3
Formatuoti raides kaip mažas didžiąsias raides. CTRL+SHIFT+K
Paryškinti raides. CTRL + B
Pridėti ženklelių. CTRL + SHIFT + L
Padaryti raides pasvirusias. CTRL + I
Padidinti įtraukimą. CTRL + T
Sumažinti įtraukimą. CTRL + SHIFT + T
Lygiuoti kairėje. CTRL + L
Centruoti. CTRL + E
Pabraukti. CTRL+U
Padidinti šriftą. CTRL+] arba CTRL+SHIFT+>
Sumažinti šriftą. CTRL+[ arba CTRL+SHIFT+<
Iškirpti. CTRL + X arba SHIFT + DELETE
Kopijuoti.

CTRL + C arba CTRL + INSERT

 Pastaba   CTRL + INSERT negalima naudoti skaitymo srityje.

Įklijuoti. CTRL + V arba SHIFT + INSERT
Išvalyti formatavimą. CTRL + SHIFT + Z arba CTRL + SPACEBAR
Naikinti kitą žodį. CTRL+SHIFT+H
Ištempti pastraipą, kad tilptų tarp paraščių. CTRL+SHIFT+J
Taikyti stilius. CTRL+SHIFT+S
Kurti atvirkštinę įtrauką. CTRL+T
Įterpti hipersaitą. CTRL+K
Lygiuoti pastraipą kairėje. CTRL+L
Lygiuoti pastraipą dešinėje. CTRL+R
Sumažinti atvirkštinę įtrauką. CTRL+SHIFT+T
Šalinti pastraipos formatavimą. CTRL+Q

RodytiŽiniatinklio informacijos įtraukimas į elementus

Jei norite Paspauskite
Redaguoti URL pagrindinėje elemento dalyje. Laikydami nuspaudę klavišą CTRL spustelėkite pelės mygtuką.
Nurodyti žiniatinklio naršyklę. Laikydami nuspaudę klavišą SHIFT spustelėkite pelės mygtuką.
Įterpti hipersaitą. CTRL+K

RodytiSpaudinio peržiūra

Jei norite Paspauskite
Atidaryti Spaudinio peržiūra.

Paspauskite ALT + F, tada paspauskite V

Norėdami spausdinti elementą atidarytame lange, paspauskite ALT + F, paspauskite W ir tada paspauskite V

Spausdinti spaudinio peržiūrą. ALT + P
Atidaryti Puslapio parametrai, esančią Spaudinio peržiūra. ALT + S arba ALT + L
Vaizdo mastelis. ALT + M
Uždaryti Spaudinio peržiūra. ALT + U

RodytiSiųsti/Gauti

Jei norite Paspauskite
Paleisti komandą Siųsti/Gauti visose nurodytose siuntimo/gavimo grupėse su pažymėta parinktimi Įtraukti šią grupę į Siųsti/Gauti (Fa). Tai gali būti antraštės, išsamūs elementai, nurodyti aplankai, elementai, mažesni nei konkretus dydis, arba bet koks kitas jūsų nustatytas derinys. F9
Paleisti komandą siųsti/gauti dabartiniame aplanke, atsisiunčiant išsamius elementus (antraštę, elementą ir visus priedus). SHIFT + F9
Paleisti Siųsti/Gauti. CTRL+M
Nustatyti Siųsti/Gauti grupes. CTRL+ALT+S

RodytiVisual Basic rengyklė

Jei norite Paspauskite
Atidaryti Visual Basic rengyklę. ALT+F11

RodytiMakrokomandos

Jei norite Paspauskite
Paleisti makrokomandą. ALT+F8

RodytiFormos

Jei norite Paspauskite
Įrašyti formos dizainą. CTRL+ALT+SHIFT+F12
Įrašyti formos duomenis. CTRL+SHIFT+F11
Kurti naują Microsoft Office InfoPath formą. Spustelėkite aplanką InfoPath, tada spustelėkite CTRL+N.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Rodiniai

RodytiLentelės rodinys

RodytiBendrasis naudojimas

Jei norite Paspauskite
Atidaryti elementą. ENTER
Pažymėti visus elementus. CTRL + A
Pereiti prie ekrano apačioje rodomo elemento. PAGE DOWN
Pereiti prie ekrano viršuje rodomo elemento. PAGE UP
Vienu elementu išskleisti arba sutraukti pažymėtus elementus. Atitinkamai SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti prie ankstesnio ar paskesnio elemento neišskleidžiant pažymėtų elementų. Atitinkamai CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN arba CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN
Pažymėti aktyvų elementą arba atšaukti jo žymėjimą. CTRL + TARPO KLAVIŠAS
Atnaujinti rodinį. F5

RodytiSu pažymėta grupe

Jei norite Paspauskite
Išskleisti visas grupes. CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Sutraukti grupę. CTRL+MINUSO ŽENKLAS
Išskleisti vieną pažymėtą grupę. SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Sutraukti vieną pažymėtą grupę. MINUSO ŽENKLAS
Pažymėti ankstesnę grupę. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pažymėti paskesnę grupę. RODYKLĖ ŽEMYN
Pažymėti pirmą grupę. HOME
Pažymėti paskutinę grupę. END
Pažymėti išskleistos grupės pirmą elementą ekrane arba pirmą elementą ne ekrane dešinėje. RODYKLĖ DEŠINĖN

RodytiVisos grupės

Jei norite Paspauskite
Sutraukti visas grupes. CTRL+MINUSO ŽENKLAS
Išskleisti visas grupes. CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

RodytiRodinys Kalendoriaus diena/savaitė/mėnuo

RodytiVisi trys

Jei norite Paspauskite
Rodyti nuo 1-os iki 9-os dienos. ALT+dienų skaičiaus klavišas
Rodyti 10 dienų. ALT + 0 (NULIS)
Persijungti į savaites. ALT+MINUSO ŽENKLAS
Persijungti į mėnesius. ALT+=
Judėti tarp aplanko Kalendorius, Užduočių blokelis ir Aplankų sąrašas. CTRL + TAB arba F6
Pažymėti ankstesnę paskyrą. SHIFT + TAB
Eiti prie ankstesnės dienos. RODYKLĖ KAIRĖN
Eiti prie paskesnės dienos. RODYKLĖ DEŠINĖN
Eiti į tokią pačią kitos savaitės dieną. ALT + RODYKLĖ ŽEMYN
Eiti į tokią pačią ankstesnės savaitės dieną. ALT + RODYKLĖ AUKŠTYN

RodytiRodinys Diena

Jei norite Paspauskite
Pasirinkti laiką, kada prasideda jūsų darbo diena. HOME
Pasirinkti laiką, kada baigiasi jūsų darbo diena. END
Pasirinkti ankstesnį laiko tarpą. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pasirinkti paskesnį laiko tarpą. RODYKLĖ ŽEMYN
Pasirinkti ekrano viršuje rodomą laiko tarpą. PAGE UP
Pasirinkti ekrano apačioje rodomą laiko tarpą. PAGE DOWN
Praplėsti arba sumažinti pažymėtą laiko tarpą. Atitinkamai SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN
Perkelti paskyrą aukštyn arba žemyn. Laikant žymeklį paskyroje, atitinkamai ALT + RODYKLĖ AUKŠTYN arba ALT + RODYKLĖ ŽEMYN
Keisti paskyros pradžios arba pabaigos laiką. Laikant žymeklį paskyroje, atitinkamai ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Perkelti pažymėtą elementą į tokią pačią kitos savaitės dieną. ALT + RODYKLĖ ŽEMYN
Perkelti pažymėtą elementą į tokią pačią ankstesnės savaitės dieną. ALT + RODYKLĖ AUKŠTYN

RodytiRodinys savaitė

Jei norite Paspauskite
Eiti į pasirinktos dienos darbo valandų pradžią. HOME
Eiti į pasirinktos dienos darbo valandų pabaigą. END
Eiti vienu pasirinktos dienos rodinio puslapiu aukštyn. PAGE UP
Eiti vienu pasirinktos dienos rodinio puslapiu žemyn. PAGE DOWN
Perkelti paskyrą į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę. Atitinkamai ALT+RODYKLĖ AUKŠTYN, ALT+RODYKLĖ ŽEMYN, ALT+RODYKLĖ KAIRĖN arba ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Keisti pažymėto laiko tarpo trukmę. SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN, SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN, SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN; taip pat SHIFT+HOME arba SHIFT+END

RodytiRodinys Mėnuo

Jei norite Paspauskite
Eiti į pirmą savaitės dieną. HOME
Eiti į tą pačią savaitės dieną ankstesniame puslapyje. PAGE UP
Eiti į tą pačią savaitės dieną paskesniame puslapyje. PAGE DOWN

RodytiDatų naršyklė

Jei norite Paspauskite
Eiti į pirmą dabartinės savaitės dieną. ALT + HOME
Eiti į paskutinę dabartinės savaitės dieną. ALT + END
Eiti į tokią pačią ankstesnės savaitės dieną. ALT + RODYKLĖ AUKŠTYN
Eiti į tokią pačią paskesnės savaitės dieną. ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

RodytiRodinys Vizitinės kortelės arba Adresų kortelės

RodytiBendrasis naudojimas

Jei norite Paspauskite
Pasirinkti sąraše konkrečią kortelę. Vieną ar daugiau raidžių, esančių kortelės pavadinime arba lauko pavadinime, pagal kurį rūšiuojate
Pasirinkti ankstesnę kortelę. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pasirinkti paskesnę kortelę. RODYKLĖ ŽEMYN
Pasirinkti pirmą sąrašo kortelę. HOME
Pasirinkti paskutinę sąrašo kortelę. END
Pasirinkti pirmą dabartinio puslapio kortelę. PAGE UP
Pasirinkti pirmą paskesnio puslapio kortelę. PAGE DOWN
Pasirinkti artimiausią kito stulpelio kortelę. RODYKLĖ DEŠINĖN
Pasirinkti artimiausią ankstesnio stulpelio kortelę. RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti aktyvią kortelę arba atšaukti jos žymėjimą. CTRL + TARPO KLAVIŠAS
Išplėsti žymėjimą iki ankstesnės kortelės ir atšaukti kortelių žymėjimą po pradžios taško. SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN
Išplėsti žymėjimą iki kitos kortelės ir atšaukti kortelių žymėjimą prieš pradžios tašką. SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN
Išplėsti žymėjimą iki ankstesnės kortelės neatsižvelgiant į pradžios tašką. CTRL + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN
Išplėsti žymėjimą iki paskesnės kortelės neatsižvelgiant į pradžios tašką. CTRL + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN
Pažymėtą sritį išplėsti iki pirmos sąrašo kortelės. SHIFT + HOME
Pažymėtą sritį išplėsti iki paskutinės sąrašo kortelės. SHIFT + END
Pažymėtą sritį išplėsti iki pirmos ankstesnio puslapio kortelės. SHIFT + PAGE UP
Pažymėtą sritį išplėsti iki paskutinės paskesnio puslapio kortelės. SHIFT + PAGE DOWN

RodytiJudėjimas tarp atidarytos kortelės laukų

Prieš naudodamiesi šiais klavišais įsitikinkite, kad kortelė pažymėta. Kortelę galima pažymėti spustelėjus kortelės antraštę arba F2.

Jei norite Paspauskite
Pereiti į paskesnį lauką ir iš paskutinio kortelės lauko pereiti į pirmą paskesnės kortelės lauką. TAB
Pereiti į ankstesnį lauką ir iš pirmo kortelės lauko pereiti į paskutinį ankstesnės kortelės lauką. SHIFT + TAB
Pereiti į paskesnį lauką arba pridėti eilutę kelių eilučių lauke. ENTER
Pereiti į ankstesnį lauką nepaliekant aktyvios kortelės. SHIFT + ENTER
Redaguojant tekstą aktyviame lauke rodyti įterpimo vietą. F2

RodytiJudėjimas tarp lauko simbolių

Prieš naudodamiesi šiais klavišais įsitikinkite, kad kortelė pažymėta. Kortelę galima pažymėti spustelėjus kortelės antraštę arba F2.

Jei norite Paspauskite
Pridėti eilutę kelių eilučių lauke. ENTER
Pereiti į eilutės pradžią. HOME
Pereiti į eilutės pabaigą. END
Pereiti į kelių eilučių lauko pradžią. PAGE UP
Pereiti į kelių eilučių lauko pabaigą. PAGE DOWN
Pereiti į ankstesnę kelių eilučių lauko eilutę. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pereiti į paskesnį kelių eilučių lauko eilutę. RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti lauke prie ankstesnio simbolio. RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti lauke prie paskesnio simbolio. RODYKLĖ DEŠINĖN

RodytiRodinys Laiko planavimo juosta (Užduotys arba Žurnalas)

RodytiKai pažymėtas elementas

Jei norite Paspauskite
Pasirinkti ankstesnį elementą. RODYKLĖ KAIRĖN
Pasirinkti paskesnį elementą. RODYKLĖ DEŠINĖN
Pasirinkti kelis gretimus elementus. SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN
Pasirinkti kelis negretimus elementus. CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN + TARPO KLAVIŠAS arba CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN + TARPO KLAVIŠAS
Atidaryti pažymėtus elementus. ENTER
Rodyti elementus, kurie yra aukščiau, nei ekrane rodomi elementai. PAGE UP
Rodyti elementus, kurie yra žemiau, nei ekrane rodomi elementai. PAGE DOWN
Pažymėti pirmą laiko planavimo juostos elementą (jei elementai nesugrupuoti) arba pirmą grupės elementą. HOME
Pažymėti paskutinį laiko planavimo juostos elementą (jei elementai nesugrupuoti) arba paskutinį grupės elementą. END
Nepažymėjus rodyti pirmą laiko planavimo juostos elementą (jei elementai nesugrupuoti) arba pirmą grupės elementą. CTRL + HOME
Nepažymėjus rodyti paskutinį laiko planavimo juostos elementą (jei elementai nesugrupuoti) arba paskutinį grupės elementą. CTRL + END

RodytiKai pažymėta grupė

Jei norite Paspauskite
Išskleisti grupę. ENTER arba RODYKLĖ DEŠINĖN
Sutraukti grupę. ENTER arba RODYKLĖ KAIRĖN
Pažymėti ankstesnę grupę. RODYKLĖ AUKŠTYN
Pažymėti paskesnę grupę. RODYKLĖ ŽEMYN
Pasirinkti pirmą laiko planavimo juostos grupę. HOME
Pažymėti paskutinę laiko planavimo juostos grupę. END
Pažymėti išskleistos grupės pirmą elementą ekrane arba pirmą elementą ne ekrane dešinėje. RODYKLĖ DEŠINĖN

RodytiKai pažymimas laiko tarpas mastelyje Dienos

Jei norite Paspauskite
Eiti atgal laiko tarpais, kurie yra tokie patys kaip ir rodomas laiko mastelis. RODYKLĖ KAIRĖN
Eiti pirmyn laiko tarpais, kurie yra tokie patys kaip ir rodomas laiko mastelis. RODYKLĖ DEŠINĖN
Jei pažymėtas mažesnis laiko mastelis, pažymėti didesnį laiko mastelį. SHIFT + TAB
Jei pažymėtas didesnis laiko mastelis, pažymėti mažesnį laiko mastelį. TAB
Jei pažymėtas mažesnis laiko mastelis, pasirinkti pirmą elementą ekrane arba pirmą grupę ekrane, jei jei elementai sugrupuoti. TAB

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Outlook 2007