Pagrindinės užduotys programoje „Outlook 2013“

„Microsoft Outlook 2013“ leidžia vienoje vietoje tvarkyti el. laiškus, kalendorius, kontaktus, užduotis ir darbų sąrašus. Viskas prasideda nuo el. pašto abonemento. Sukūrę abonementą galite pradėti dirbti su el. laiškais paversdami juos užduotimis arba paskyromis ir išsaugoti kontaktus asmenų, su kuriais bendraujate, kad niekada nepamirštumėte el. pašto adreso arba telefono numerio. Apžvelkite pagrindinius veiksmus.

El. pašto abonemento nustatymas

Pirmas veiksmas – paskyros nustatymas. Tai atlikę būsite pasiengę gauti ir siųsti el. laiškus, naudotis kalendoriumi, kurti kontaktus ir dirbti su užduotimis. 

Sąranka nustatoma automatiškai, jei tame pačiame kompiuteryje naudojate ankstesnę „Outlook“ versiją. Jei nenaudojote, tada pirmą kartą paleidus „Outlook“, bus įjungta Automatinė abonemento sąranka.

Būsite paraginti įvesti vardą, el. pašto adresą ir slaptažodį. Šios informacijos užtenka, tačiau, nepavykus paleisti automatinės sąrankos, „Outlook“ paprašys šiek tiek papildomos informacijos, pvz., pašto serverio pavadinimo.

Jei šios informacijos nežinote, ją gali suteikti jūsų el. pašto paslaugos teikėjas.

Mygtukas Naujas abonementas „Backstage“ rodinyje

 Pastaba    Jei vėliau norėsite įtraukti kitą el. pašto abonementą, spustelėkite Failas > Abonemento parametrai ir pradėkite Automatinę abonemento sąranką.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Naujo el. laiško kūrimas

Skirtuke Paštas spustelėkite Naujas el. laiškas.

Naujas el. laiškas

Spartusis klavišas    Norėdami kurti el. laišką, spauskite Ctrl+Shift+M.

Tai atlikę, spustelėkite Siųsti.

Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje El. laiško kūrimas.

Puslapio viršus Puslapio viršus

El. laiško persiuntimas arba atsakymas į jį

Dalyje Skaitymo sritis (Skaitymo sritis: programos „Outlook“ langas, kuriame galite peržiūrėti neatidarytą elementą. Jei elementą norite pamatyti skaitymo srityje, pakanka jį spustelėti.) arba juostelėje spustelėkite Atsakyti, Atsakyti visiems arba Persiųsti.

Atsakyti

Jei norite pašalinti vardą iš eilučių Kam ir Kopija, spustelėkite vardą ir paspauskite Delete. Jei norite įtraukti gavėją, spustelėkite laukuose Kam, Kopija ar Nematoma kopija ir įveskite gavėją.

Daugiau informacijos žr. El. laiško persiuntimas arba atsakymas į jį.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Priedo įtraukimas į el. laišką

Norėdami bendrinti failą, galite jį įtraukti į laišką. Taip pat galite įtraukti į kitų Outlook elementų, pvz., pranešimų, kontaktų arba užduočių.

  1. Kurkite arba atidarykite esamą pranešimą, spustelėkite Atsakyti, Atsakyti visiems arba Persiųsti.
  2. Pranešimo lange spustelėkite Pranešimas > Pridėti failą.

Pridėti failą

Daugiau informacijos žr. Failų, laiškų, kontaktų arba užduočių pridėjimas prie el. laiško

Puslapio viršus Puslapio viršus

El. laiško priedo atidarymas arba įrašymas

Priedą galite atidaryti Skaitymo srityje (Skaitymo sritis: programos „Outlook“ langas, kuriame galite peržiūrėti neatidarytą elementą. Jei elementą norite pamatyti skaitymo srityje, pakanka jį spustelėti.) arba atidarytame laiške. Atidarę ir peržiūrėję priedą, galite jį įrašyti. Jei laiške yra daugiau negu vienas priedas, galite įrašyti kelis priedus vienu metu, kaip grupę, arba įrašyti po vieną priedą.

Atidaryti priedą

Dukart spustelėkite priedą.

Daugiau informacijos žr. Priedų atidarymas.

Įrašyti priedą

  1. Spustelėkite priedą, esantį Skaitymo srityje arba atidarytame pranešime.
  2. Skirtuko Priedai grupėje Veiksmai spustelėkite Įrašyti kaip. Taip pat galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti priedą ir spustelėti Įrašyti kaip.

Įrašyti kaip priedus

Daugiau informacijos žr. Priedų įrašymas.

Puslapio viršus Puslapio viršus

El. pašto parašo įtraukimas į laiškus

Galite kurti individualizuotus el. pašto parašus, rodomus laiškų apačioje. Parašuose gali būti teksto, vaizdų, jūsų Elektroninė vizitinė kortelė (elektroninė vizitinė kortelė: ypatingos informacijos apie kontaktą rodinys, kurio formatas panašus į popierinės vizitinės kortelės formatą; elektroninę vizitinę kortelę galima įdėti į el. laišką.), logotipas arba net jūsų ranka rašyto parašo vaizdas.

Kurti parašą

  1. Naujame laiške spustelėkite Parašas >Parašai.

Parašas

  1. Skirtuke El. pašto parašas spustelėkite Naujas.

Pridėti parašą

Naujame laiške spustelėkite Parašas, o tada spustelėkite norimą parašą.

Parašas

Daugiau informacijos žr. El. pašto parašo kūrimas ir įtraukimas.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Kurti kalendoriaus paskyrą

Paskyros yra tokia kalendoriuje planuojama veikla, kuriai nereikia kviesti žmonių ar rezervuoti išteklių, pvz., pasitarimų kambarį.

Spustelėkite Kalendorius.

Srityje Kalendorius spustelėkite Nauja paskyra. Be to, dešiniuoju pelės mygtuku galite spustelėti laikotarpį kalendoriaus tinklelyje ir spustelėti Nauja paskyra.

Nauja paskyra kalendoriuje

Spartusis klavišas    Norėdami kurti paskyrą, paspauskite Ctrl+Shift+A.

Daugiau informacijos žr. Paskyros planavimas.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Susitikimo planavimas

Programoje „Outlook“ susitikimas apima kitus žmones ir išteklius, pvz., konferencijai skirtas patalpas. Atsakymai į susitikimo užklausą yra aplanke Gauta.

Srityje Kalendorius spustelėkite Naujas susitikimas.

Naujas susitikimas kalendoriuje

Spartusis klavišas    Norėdami kurti naują susitikimo užklausą iš bet kurio Outlook aplanko, spauskite CTRL+SHIFT+Q.

Daugiau informacijos žr. Susitikimų su kitais žmonėmis planavimas .

Puslapio viršus Puslapio viršus

Nustatyti priminimą

Priminimai iškviečia laikinąjį įspėjimo langą, todėl nepražiopsosite svarbaus termino. Programoje Outlook galite įtraukti arba pašalinti priminimus apie beveik bet ką, pavyzdžiui, apie el. laiškus, paskyras ir kontaktus.

Paskyroms ir susitikimams

Atidarykite Paskyra arba Susitikimai, tada išskleidžiamajame sąraše Priminimas pasirinkite iki paskyros ar susitikimo likusį laiką, kada turėtų pasirodyti priminimas. Norėdami priminimą išjungti, pažymėkite Nėra.

El. laiškams, kontaktams ir užduotims

Spustelėkite Vykdyti > Įtraukti priminimą.

Vykdymas

 Patarimas    Naudodami priminimus, galite greitai pažymėti el. laiškus vėliavėlėmis kaip darbų elementus. Taip laiškas bus rodomas dalyje „Užduotys“ ir užduočių santraukoje, bet priminimas nebus įtraukiamas automatiškai. Norėdami įtraukti priminimą, laiškų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vėliavėlę. Arba, jei atidarėte laišką, spustelėkite Sekimas > Pridėti priminimą.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Kurti kontaktą

Kontaktai gali būti paprasti, pvz., vardas ir el. pašto adresas, arba gali turėti papildomos išsamios informacijos, pvz., adresas, keli telefono numeriai, nuotrauka, gimtadieniai ir bet kokia kita kontakto informacija.

Žmonės

Dalyje Žmonės spustelėkite Naujas kontaktas.

Naujas kontaktas

Spartusis klavišas    Norėdami kurti kontaktą iš bet kurio Outlook aplanko, spauskite CTRL+SHIFT+C.

Daugiau informacijos žr. Kurti arba įtraukti kontaktą.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Kurti užduotį

Dauguma žmonių turi darbų sąrašus  popieriuje, skaičiuoklėje arba derindami popierinį ir elektroninį metodą. Programoje Outlook galite suderinti įvairius sąrašus į vieną, gauti priminimus ir sekti užduočių progresą.

Spustelėkite Užduotys.

Dalyje Užduotys spustelėkite Nauja užduotis.

Nauja užduotis

Spartusis klavišas    Norėdami kurti naują užduotį, spauskite Ctrl+Shift+K.

Daugiau informacijos žr. Kurti užduotis ir darbų elementus.

Puslapio viršus Puslapio viršus

El. laiško, kontakto, kalendoriaus elemento arba užduoties spausdinimas

Nuėję į Failas > Spausdinti galite spausdinti elementus, pvz., el. laiškus, kontaktus, kalendoriaus elementus ar didesnius rodinius, pvz., kalendorius, adresų knygas ar pašto aplankų turinio sąrašus.

  1. Spustelėkite norimą spausdinti programos Outlook elementą arba aplanką.
  2. Spustelėkite Failas > Spausdinti.

Spausdinimas

Daugiau informacijos žr. „Outlook“ elementų spausdinimas.

Puslapio viršus Puslapio viršus

 
 
Taikoma:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administratoriams, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Outlook 2013, „Office 365 Midsize Business“ administratoriams, „Office 365 Small Business“ administratorius