Atsakymas į el. laišką arba jo persiuntimas

Gavę laišką, siųsti atsakymą galite tik siuntėjui, arba jei buvo nurodyti keli gavėjai, galite įtraukti ir juos. Taip pat galite persiųsti laišką papildomiems žmonėms.

  1. Dalyje Skaitymo sritis (Skaitymo sritis: programos „Outlook“ langas, kuriame galite peržiūrėti neatidarytą elementą. Jei elementą norite pamatyti skaitymo srityje, pakanka jį spustelėti.) spustelėkite Atsakyti, Atsakyti visiems arba Persiųsti.

Skaitymo srities komandos Atsakyti, Atsakyti visiems ir Persiųsti

Jei skaitymo sritis neįjungta arba jei laišką atidarėte atskirame lange, skirtukuose Pagrindinis arba Pranešimas spustelėkite Atsakyti, Atsakyti visiems arba Persiųsti.

Juostelės grupė Atsakyti

  1. Rašykite laišką.

 Pastaba    Jei noriteatidaryti atsakymą naujame lange (kad galėtumėte, pvz., pakeisti šriftą) spustelėkite mygtuką Išskleisti.

Atsakymo išskleidimo mygtukas skaitymo srityje

  1. Gavėjus galima įtraukti arba pašalinti laukuose Kam, Kopija ir Nematoma kopija (Laukai Kam, Kopija ir Nematoma kopija: laiškas yra siunčiamas gavėjams, nurodytiems lauke Kam. Gavėjai, nurodyti laukuose Kopija ir Nematoma kopija, laišką taip pat gauna, tačiau lauke Nematoma kopija nurodytų gavėjų vardų kiti gavėjai nemato.).
  • Įtraukite gavėją    Spustelėkite Kam, Kopija arba Nematoma kopija ir pasirinkite gavėją. Lauke galite įrašyti ir gavėjo vardą arba el. pašto adresą.
  • Šalinkite gavėją    Spustelėkite vardą ir paspauskite „Delete“.
  1. Spustelėkite Siųsti.
     

 Patarimas   Jei norite, kad atsakymai automatiškai atsidarytų naujame lange, meniu Failas spustelėkite Parinktys > Paštas. Dalyje Atsakymai ir peradresavimai pažymėkite žymės langelį Atidaryti atsakymus ir persiuntimus naujame lange .

Atsakant į el. laišką, jo siuntėjas automatiškai įtraukiamas į lauką Kam. Kai naudojate lauką Atsakyti visiems, į lauką Kam automatiškai įtraukiamas siuntėjas ir visi kiti pirminį laišką gavę žmonės.

Prieš spustelėdami Atsakyti visiems pagalvokite, ar norite, kad jūsų atsakymas būtų rodomas visiems – ypač jei laiškas buvo išsiųstas daugeliui žmonių arba siuntimo sąrašų. Neretai geriau spustelėti Atsakyti ir įtraukti tik tuos žmones, kuriuos tikrai norite. Jei nusprendėte spustelėti Atsakyti visiems, galite pašalinti žmones, kuriems nenorite rodyti savo laiško.

Persiunčiant laišką, laukai Kam, Kopija ir Nematoma kopija lieka tušti. Lauke Kam įveskite bent vieną gavėją.

 Patarimas   Jei norite vienu laišku persiųsti vieną ar daugiau laiškų tiems patiems gavėjams laiškų sąraše laikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“ ir spustelėkite kiekvieną laišką. Tada spustelėkite Pagrindinis > Persiųsti. Kiekvienas laiškas persiunčiamas kaip priedas, vienu nauju laišku.

Priedai

Persiunčiant laišką pridedami visi priedai, kurie buvo įtraukti į pradinį laišką. Į laišką galima įtraukti papildomų priedų.

Siunčiant atsakymą į laišką, priedai neįtraukiami. Taip yra todėl, kad nusiųstumėte tą patį priedą, kurį jums atsiuntė siuntėjas.

 
 
Taikoma:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Outlook 2013